Yritysten verkkokauppa

Viimeksi päivitetty 4.2.2020: Yritysten verkkokauppa Suomessa (Tilastokeskus) ja EU-maissa (Eurostat)

Suomi

EU / Eurooppa


Yritysten verkkokauppa Suomessa

 • Tilastokeskus määrittelee tässä verkkokaupan tarkoittavan valmiille sähköiselle lomakkeelle internetissä täytettyä ja lähetettyä tilausta sekä varsinaisissa verkkokaupoissa tehtyä kauppaa. Sähköpostiviestinä tehdyt tilaukset eivät ole sähköistä kauppaa

Verkkokaupan arvo, vähintään 10 henkilöä työllistävissä yrityksissä

Sähköisen kaupan osuus liikevaihdosta vähintään 10 henkilöä työllistävissä yrityksissä

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2019, Tilastokeskus


Verkkokaupan yleisyys

 • Tilastokeskus määrittelee tässä verkkokaupan tarkoittavan valmiille sähköiselle lomakkeelle internetissä täytettyä ja lähetettyä tilausta sekä varsinaisissa verkkokaupoissa tehtyä kauppaa. Sähköpostiviestinä tehdyt tilaukset eivät ole sähköistä kauppaa.

Verkkokauppaa käyvien yritysten osuus kaikista vähintään 10 henkilöä työllistävistä yrityksistä Suomessa

Verkkokauppaa käyvät yritykset vuonna 2018

 • yhteensä 23 prosenttia yrityksistä, kasvua 4 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta
 • 10-19 henkeä työllistävistä yrityksistä 23 prosenttia, kasvua edellisestä vuodesta 8 prosenttiyksikköä
 • vähintään 100 henkeä työllistävistä yrityksistä 35 prosenttia, laskua edellisestä vuodesta 1 prosenttiyksikkö
 • useimmin verkkokauppaa käytiin tukkukaupan toimialalla, 45 prosenttia yrityksistä.
 • vähittäiskaupan toimialalla verkkokauppaa kävi 42 prosenttia yrityksistä
 • majoitus- ja ravitsemistoimialalla 34 prosenttia yrityksistä.
 • informaatio ja viestintä -alan yrityksistä 33 prosenttia kävi verkkokauppaa
 • vähiten verkkokauppaa käytiin ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla, 8 prosenttia yrityksistä

Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2019, Tilastokeskus


EU

Sähköistä kauppaa käyvien yritysten osuus kaikista yli 10 henkilöä työllistävistä yrityksistä

 • Montako prosenttia yli 10 henkilöä työllistävistä yrityksistä (rahoitusalan yritykset eivät mukana) kävi sähköistä kauppaa kyselyjä edeltävän vuoden aikana. Kaupan arvo vertailussa oli vähintään 1 % tilauskannan arvosta. Mukana on koko sähköinen kauppa, internetkaupan lisäksi myös muut sähköiset tavat.

EU:ssa keskimäärin 18 prosenttia yrityksistä kävi sähköistä kauppaa vuonna 2019. Irlannissa osuus oli suurin, 36 prosenttia, Tanskassa 34 prosenttia, Ruotsissa 31 ja Belgiassa 30 prosenttia. Suomessa sähköistä kauppaa käyvien yritysten osuus oli 23 prosenttia, EU-maiden yhdeksänneksi eniten (Norja mukaan laskien).

Tiedot vuosilta 2015 – 2019 liitetiedostona

Lähde: Eurostat

Sähköisen kaupan osuus yritysten liikevaihdosta EU-maissa, prosenttia

 • Eurostatin vertailu eurooppalaisten yritysten käymän sähköisen kaupan osuudesta liikevaihdosta. Vertailussa olevat yritykset työllistivät vähintään 10 henkilöä. Rahoitussektorin yritykset eivät ole mukana vertailussa. Yritysten sähköisen kaupankäynnin kautta saama osuus koko liikevaihdosta prosentteina kyselyjä edeltävän vuoden aikana (koko sähköinen kauppa, internetkaupan lisäksi myös muut sähköiset tavat, kuten esim. EDI-kauppa)

EU-maiden suurin sähköisen kaupan osuus liikevaihdosta oli Irlannissa, 34 prosenttia. Belgiassa osuus oli 33 prosenttia, Tsekissä 32 prosenttia. Norjassa 26 prosenttia, Ruotsissa ja Tanskassa 25 prosenttia.  Suomessa osuus oli 23 prosenttia. Keskimäärin EU-maiden yrityksillä sähköisen kaupan osuus liikevaihdosta oli 18 prosenttia liikevaihdosta. Kasvua edellisvuodesta oli 1 prosenttiyksikkö.

Tiedot vuosilta 2015 – 2019 liitetiedostona

Lähde: Eurostat

Kategoria