Yritysten verkkokauppa

Viimeksi päivitetty 22.02.2021: yritysten verkkokauppa EU-maissa (Eurostat). Tilastokeskus ei julkaissut vuoden 2020 lukuja yritysten verkkokaupasta.

Suomi

EU / Eurooppa


Yritysten verkkokauppa Suomessa

 • Tilastokeskus määrittelee tässä verkkokaupan tarkoittavan valmiille sähköiselle lomakkeelle internetissä täytettyä ja lähetettyä tilausta sekä varsinaisissa verkkokaupoissa tehtyä kauppaa. Sähköpostiviestinä tehdyt tilaukset eivät ole sähköistä kauppaa

Vuodelta 2020 Tilastokeskus ei julkaissut tietoja yritysten verkkokaupasta.

Verkkokauppaa koskevat kysymykset pysyvät edelleen Tietotekniikan käyttö yrityksissä -tutkimuksessa, joten 2021 näihin Tilastokeskuksen julkaisemiin tietoihin tultaneen saamaan uudempia lukuja.

Verkkokaupan arvo, vähintään 10 henkilöä työllistävissä yrityksissä

Sähköisen kaupan osuus liikevaihdosta vähintään 10 henkilöä työllistävissä yrityksissä

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2019, Tilastokeskus


Verkkokaupan yleisyys

 • Tilastokeskus määrittelee tässä verkkokaupan tarkoittavan valmiille sähköiselle lomakkeelle internetissä täytettyä ja lähetettyä tilausta sekä varsinaisissa verkkokaupoissa tehtyä kauppaa. Sähköpostiviestinä tehdyt tilaukset eivät ole sähköistä kauppaa.

Verkkokauppaa käyvien yritysten osuus kaikista vähintään 10 henkilöä työllistävistä yrityksistä Suomessa

Verkkokauppaa käyvät yritykset vuonna 2018

 • yhteensä 23 prosenttia yrityksistä, kasvua 4 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta
 • 10-19 henkeä työllistävistä yrityksistä 23 prosenttia, kasvua edellisestä vuodesta 8 prosenttiyksikköä
 • vähintään 100 henkeä työllistävistä yrityksistä 35 prosenttia, laskua edellisestä vuodesta 1 prosenttiyksikkö
 • useimmin verkkokauppaa käytiin tukkukaupan toimialalla, 45 prosenttia yrityksistä.
 • vähittäiskaupan toimialalla verkkokauppaa kävi 42 prosenttia yrityksistä
 • majoitus- ja ravitsemistoimialalla 34 prosenttia yrityksistä.
 • informaatio ja viestintä -alan yrityksistä 33 prosenttia kävi verkkokauppaa
 • vähiten verkkokauppaa käytiin ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla, 8 prosenttia yrityksistä

Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2019, Tilastokeskus


EU

Sähköistä kauppaa käyvien yritysten osuus kaikista yli 10 henkilöä työllistävistä yrityksistä

 • Montako prosenttia yli 10 henkilöä työllistävistä yrityksistä (rahoitusalan yritykset eivät mukana) kävi sähköistä kauppaa kyselyjä edeltävän vuoden aikana. Kaupan arvo vertailussa oli vähintään 1 % tilauskannan arvosta. Mukana on koko sähköinen kauppa, internetkaupan lisäksi myös muut sähköiset tavat.

EU:ssa keskimäärin 18 prosenttia yrityksistä kävi sähköistä kauppaa vuonna 2020. Tanskassa osuus oli suurin, 38 prosenttia, Irlannissa 33 prosenttia, Ruotsissa 31 ja Kroatiassa 31 prosenttia. Suomessa sähköistä kauppaa käyvien yritysten osuus oli 19 prosenttia, EU-maiden 13:neksi eniten.

Lähde: Eurostat

Sähköisen kaupan osuus yritysten liikevaihdosta EU-maissa, prosenttia

 • Eurostatin vertailu eurooppalaisten yritysten käymän sähköisen kaupan osuudesta liikevaihdosta. Vertailussa olevat yritykset työllistivät vähintään 10 henkilöä. Rahoitussektorin yritykset eivät ole mukana vertailussa. Yritysten sähköisen kaupankäynnin kautta saama osuus koko liikevaihdosta prosentteina kyselyjä edeltävän vuoden aikana (koko sähköinen kauppa, internetkaupan lisäksi myös muut sähköiset tavat, kuten esim. EDI-kauppa)

EU-maiden suurin sähköisen kaupan osuus liikevaihdosta oli Irlannissa, 44 prosenttia. Belgiassa osuus oli 31 prosenttia, Tsekissä 30 prosenttia.  Keskimäärin EU-maiden yrityksillä sähköisen kaupan osuus liikevaihdosta oli 20 prosenttia liikevaihdosta. Kasvua edellisvuodesta oli 2 prosenttiyksikköä. Suomi ei julkaissut tietoja vuodelta 2020.

Lähde: Eurostat

Kategoria