Suomalaisten kotitalouksien kulutusmenot

Viimeksi päivitetty 1.10.2018: Suomalaisten kulutusmenoja 1985, 2001, 2012 ja 2016 (Tilastokeskus)

Suomalaisten kulutusmenot 1985 – 2016


Suomalaisten kulutusmenot 1985 – 2016

Kulutustutkimuksen perusjoukon muodostavat Suomessa vakinaisesti asuvat kotitaloudet. Vuonna 2016 kotitalouksia oli 2,677 miljoonaa. Tutkimuksen otantajoukon (netto-otos) vuonna 2016 muodosti 8 023 kotitaloutta.

Vuoden 2016 tiedot kerättiin puhelin- tai käyntihaastatteluilla. Lisäksi tietoja saatiin kotitalouden keräämistä ostokuiteista ja kulutuksen muistikirjaan tehdyistä ostosmerkinnöistä.  Vuoden 2012 kulutustutkimuksessa tehtiin kaksiosainen puhelinhaastattelu, mikä voi heikentää vertailukelpoisuutta vuoden 2016 tutkimukseen.

Kotitalouksien joitakin kulutusmenoja vuosina 1985, 2012 ja 2016, euroa (käyvin hinnoin)

Kotitalouksien joitakin kulutusmenoja vuosina 1985, 2012 ja 2016, euroa (käyvin hinnoin) sekä muutosprosentti 2001 – 2016

 1985200120122016Muutos-% 2001-2016
Kulutusmenot yhteensä1298724832357703755151
Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat259033684540438130
Vaatteet ja jalkineet8478811177109124
Asuminen ja energia26296490100471148077
Kodin kalusteet, koneet ja tarvikkeet82512711683159525
Liikenne175237856111580853
Tietoliikenne190942903881-6
Kulttuuri ja vapaa-aika136425433636344535

Kokonaiskulutusmenot kasvoivat 51 prosenttia vuodesta 2001 vuoteen 2016. Tietoliikennemenot sen sijaan supistuivat 6 prosenttia vastaavana aikana.

Tietoliikennemenojen osuus kotitalouksien kokonaiskulutusmenoista oli 2,3 prosenttia vuonna 2016. Vuonna 2001 osuus oli 3,8 prosenttia ja vuonna 1985 se oli 1,5 prosenttia.

Lähde: Kotitalouksien kulutus 2016, Tilastokeskus