Tietoliikennepalvelujen hintoja

Viimeksi päivitetty 27.5.2020: Measuring Digital Development, Price Trends 2019 (ITU)

Tietoliikennepalvelujen hintoja Suomessa

Telepalvelujen hintataso EU-maissa

Telepalvelujen hintataso OECD-maissa

Telepalvelujen maailmanlaajuisia hintoja


Tietoliikennepalvelujen hintoja Suomessa

Kiinteän verkon laajakaistaliittymien vähittäishinnat, euroa

Liikenne- ja viestintävirasto on kerännyt hintatiedot teleyritysten internet-sivustoilta. Tiedot edustavat julkisia hinnastoja ja kuvastavat kunkin teleyrityksen edullisimpia hintoja. Hinnat on kerätty 196 eri kunnan alueelta ja mukana on 37 suurimman teleyrityksen hinnastot. Keskiarvot on painotettu teleyritysten laajakaistaliittymien saatavuudella. Esitetyt keskiarvohinnat edustavat 90 prosenttia kaikkien teleyritysten tarjoamien kiinteiden liittymien laajakaistahinnoista.

Lähde: Tiedote, Liikenne- ja viestintävirasto


Matkapuhelinpalveluiden vähittäishinnat

Liikenne- ja viestintävirasto kerää teleyritysten julkisilta nettisivulta niiden ilmoittamia vähittäishintoja kerran vuodessa.  Hinnoissa ei ole huomioitu tarjouksia, määräaikaissopimuksia eikä päätelaitteen sisältävän liittymän hintoja. Liikenne- ja viestintävirasto ilmoittaa tiedot operaattoreittain käytön määrän mukaan eriteltynä.

Tähän on koottu keskiarvot viiden operaattorin ilmoittamista hinnoista kolmella eri käyttäjäprofiililla.

Tässä käytetyt käyttäjäprofiilit:

 • C = tavanomainen käyttö ja perusdata (puhetta 300 min, sms/mms 150 kpl, 2-5 Mbit/s)
 • D = runsas käyttö ja data (puhetta 500 min, sms/mms 250 kp, 5-10 Mbit/s)
 • G = Nopea data, vähemmän puhetta ja viestejä (puhetta 50 mn, sms/mms 50 kpl, 50 Mbit/s)

Tiedot on kerätty maaliskuussa 2019, tiedote päivitetty 27.8.2019

Lähde: Tiedote, Liikenne- ja viestintävirasto


EU / Eurooppa

Euroopan komission vertailu

2019

Mobiilien laajakaistaliittymien hintavertailu

 • Euroopan komission teettämässä hintavertailussa, Mobile Broadband Prices, hinnat ovat helmikuulta 2019.
 • Tutkimuksessa oli mukana EU-maiden lisäksi Norja, Islanti, Turkki, Japani, Etelä-Korea ja USA.
 • Kustakin maasta otettiin mukaan kaksi tai kolme suurinta mobiili operaattoria (MNO)
 • Tiedot kerättiin operaattoreiden verkkosivuilta.
 • Hinnat esitetään käytön mukaan muodostettuina hintakoreina
 • Kokonaistietojen lisäksi kustakin maasta julkaistiin myös erillinen maaraportti.

Lähde: Mobile Broadband Prices in Europa 2019, European Commission

2018

Kiinteiden laajakaistaliittymien hintakaistavertailu

Euroopan komission teettämässä hintavertailussa, Fixed Broadband Prices in Europe 2018, hintatiedot on kerätty lokakuussa 2018. Raportti on julkaisu marraskuussa 2019.

Hinnat koskevat ainoastaan kiinteitä laajakaistoja ja ne on huomioitu sekä yksittäisinä laajakaistahintoina että pakettihintoina esimerkiksi televisiopalvelujen tai kiinteän puhelinliittymän kanssa.

Hinnat on ilmoitettu eri nopeuksien mukaisina hintakoreina, joita ovat 12 – 30 Mbit/s, 30 – 100 Mbit/s, yli 100 Mbit/s, yli 200 Mbit/s ja 1 Gbit/s

 • Tutkimuksessa oli mukana 28 EU-maan lisäksi Norja, Islanti, Japani, Etelä-Korea, Kanada ja USA. Kustakin maasta on otettu mukaan viisi suurinta internetpalvelujen tarjoajaa. Raportissa on kustakin maasta maaraportti. Sivuilta on pääsy excell-taulukkoon, josta löytyy kaikki kerätyt tiedot ja jossa voi tehdä esimerkiksi vertailuja eri maiden välillä.
 • EU-maiden halvimmat kiinteän laajakaistan hinnat löytyvät Romaniasta, Latviasta, Unkarista ja Liettuasta
 • EU-maiden hintojen vertailu joihinkin EU:n ulkopuolisiin maihin:
 • Etelä-Korean hinnat olivat halvimmat kaikissa eri paketti- ja hintakoriyhdistelmissä
 • USA:n ja Kanadan hinnat olivat EU-maita kalliimmat

Lähde: Fixed Broadband Prices in Europe 2018, European Commission

Sivulta löytyy linkki tiivistelmään ja koko raporttiin. Suomen tiedot löytyvät koko raportin sivulta C20


OECD

OECD julkaisee kiinteän ja mobiilin laajakaistakorin hintavertailuja. Vertailut tehdään verkon eri yhteyksille, joissa nopeusluokka ja datamäärä vaihtelevat.

Viimeisimmät tiedot ovat vuosilta 2016 ja 2017.

Lähde: OECD Broadband Portal  Kyseiseltä sivulta kohta Prices and mobile termination rates


Maailmanlaajuista tietoa

ITU

ITU (International Telecommunication Union) Measuring digital development, ICT Price Trends -julkaisu sisältää muun muuassa matkaviestin verkon puhe- ja dataliikenteen sekä kiinteän laajakaistan hintatietoja yleisellä tasolla ja maakohtaisia tietoja. Raporttiin kerätty tietoja noin 180 eri maasta. Hinnat ilmoitetaan dollareina ja osuutena kunkin maan bruttokansantulosta.

Joitakin esimerkkejä vuoden 2019 hinnoista

Suuren kulutuksen mobiili-data-ääni hintakori

 • Suomessa 0,7 prosenttia bruttokansantulosta
 • Suomi sijalla 15 vertailun 182 maasta

Alhaisen kulutuksen mobiili-data-ääni hintakori

 • Suomessa 0,4 prosenttia bruttokansantulosta
 • Suomi sijalla 13 vertailun 179 maasta

Kiinteän laajakaistan hinta

 • Suomessa 1 prosentti bruttokansantulosta
 • Suomi sijalla 24 vertailun 173 maasta

Lähde: Measuring Digital Develoment, ICT Price Trends, 2019, ITU

ITU:n julkaisema Measuring Digital Development -julkaisu korvaa ITU:n aiemmin julkaiseman Measuring the Information Society Report -julkaisun.  Sen kakkososassa julkaistun hintaraportin puolestaan korvaa ICT Price Trends -osio, joka julkaistiin toukokuussa 2020.


Mobiilidatan hinta

Rewheel laskee ja vertailee mobiilidatan hintoja 4G-verkossa EU- ja OECD-maissa.

Tuloksia esitellään muun muassa datamäärää kohti laskettuna hintana.

Erot edullisimpien ja kalleimpien hintojen välillä ovat moninkertaisia sekä EU- että OECD-maiden välillä. Suomalaisten operaattoreiden hinnat ovat edullisimpien joukossa.

Vuoden 2019 lokakuussa

Mobiililaajakaistan 1 gigatavun keskihinta Rewheelin mukaan:

 • Suomi 0,03 €
 • EU-maat keskimäärin 1,5 €
 • OECD-maat keskimäärin 1,9 €

Katso vapaasti saatavilla olevia raportteja Rewheelin Digital Fuel Monitor -sivuilta.