Kiinteiden ja mobiilien laajakaistaliittymien määriä

Viimeksi päivitetty 15.03.2021: kiinteiden- ja mobiililaajakaistaliittymien määriä Suomessa 2020 (Liikenne- ja viestintävirasto) ja OECD-maissa kesäkuussa 2020 (OECD)

Suomen tietoja

Pohjoismaat ja Baltian maat

Eurooppa

OECD

Maailmanlaajuisia tietoja


Laajakaistaliittymien määristä kertovien tilastojen laskentaperusteet vaihtelevat, joten liittymien tarkat määrät voivat poiketa toisistaan. Tilastoja lukiessa kannattaa huomioida niiden erilaiset lähtöasetelmat ja määritelmät. Kyselytutkimuksissa tuloksiin saattaa vaikuttaa vastaajien väärinkäsitykset tai tietämys asioista.


Kiinteät ja mobiilit laajakaistaliittymät Suomessa

Kiinteät laajakaistaliittymät yhteystekniikoittain

Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä vuoden 2020 lopussa oli 1,846 miljoonaa. Kasvua oli 2,7 prosenttia edellisestä vuodesta. Liittymistä 89 prosenttia (1,643 miljoonaa oli kotitalouksissa)

Yhteystekniikoista kupariliittymien määrä ainoana tekniikkana väheni 19 prosenttia. Muiden yhteystekniikoiden laajakaistaliittymien määrät kasvoivat: FTTB kasvoi 8 prosenttia, FTTH 8 prosenttia ja kaapelimodeemi 7 prosenttia.

Kupariliittymien osuus kaikista kiinteistä laajakaistaliittymistä oli 15 prosenttia, kuituliittymien (FTTB + FTTH) osuus 57 prosenttia ja kaapeliliittymien 27 prosenttia. Muita liittymiä oli prosentin verran.


Mobiililaajakaistaliittymät tiedonsiirtosopimuksen mukaan

Mobiililaajakaistaliittymien määrä vuoden 2020 lopussa oli 8,630 miljoonaa. Kasvua edellisestä vuodesta oli 0,7 prosenttia. Liittymistä 77,5 prosenttia (6,480 miljoonaa) oli kotitalouksissa.

Rajoituksettoman tiedonsiirron liittymiä oli 7,360 miljoonaa, mikä oli 85 prosenttia kaikista mobiililaajakaistaliittymistä. Niiden määrä kasvoi 7 prosenttia edellisestä vuodesta.

Rajoitetun tiedonsiirron liittymiä oli 1,270 miljoonaa, mikä oli 15 prosenttia kaikista mobiililaajakaistaliittymistä. Niiden määrä laski 25 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajasta.

Lähde: Tilastot, Liikenne- ja viestintävirasto


Pohjoismaat ja Baltian maat

Kiinteät ja mobiilit laajakaistaliittymät yhteensä henkilöä kohti Pohjoismaissa ja Baltian maissa

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

Kiinteät laajakaistaliittymät henkilöä kohti Pohjoismaissa ja Baltian maissa

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

Mobiililaajakaistaliittymät henkilöä kohti Pohjoismaissa ja Baltia maissa

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

Lähde: Telecommunication markets in the Nordic and Baltic countries


Eurooppa

 • Tiedot vaihtelevat eri tutkimusten kesken. Tiedontuottajien toisistaan eroavat laskentatavat antavat myös toisistaan poikkeavia tuloksia 

Kuituliittymät

Tilanne syyskuussa 2019

FTTH Council Europe:n ja Idate Consulting:n tekemä selvitys julkaistiin huhtikuussa 2020. Sen mukaan kuitutilaajien määrä (FTTH/B) Euroopan 39 maan alueella oli 70,4 miljoonaa, kasvua edellisestä vuodesta oli 15 prosenttia.  FTTH/B-verkko oli saatavilla noin 172,2 miljoonalla kotitaloudella, kasvua 12,5 prosenttia edellisestä vuodesta.

EU28 alueella kuitutilaajien määrä oli 38,2 miljoonaa, kasvua edellisestä vuodesta oli 21 prosenttia. FTTH/B-verkko oli saatavilla 88,1 miljoonalla kotitaloudella, kasvua 18,4 prosenttia edellisestä vuodesta.

FTTH/B-verkon saatavuus ja FTTH/B-tilaajien määrä EU39-alueella

FTTH/B-verkon saatavuus ja FTTH/B-tilaajien määrä EU28-alueella

Keskimääräinen FTTH/B liittymätiheys oli

 • Euroopan 39 maiden kotitalouksissa 40,9 prosenttia
 • EU 28-maiden kotitalouksissa 43,3 prosenttia

Keskimääräinen FTTH/B saatavuus oli

 • Euroopan 39 maiden kotitalouksissa 49,9 prosenttia
 • EU 28-maiden kotitalouksissa 39,4 prosenttia

Korkeimmat FTTH/B-verkon saatavuudet Euroopan kotitalouksissa:

 • Andorra 99 prosenttia
 • Islanti 96,7 prosenttia
 • Norja 90,2 prosenttia
 • Latvia 95,6 prosenttia
 • Liettua 94 prosenttia

Korkeimpia FTTH/B liittymätiheyksiä Euroopan kotitalouksissa

 • Islanti 65,9 prosenttia
 • Valko-Venäjä 62,8 prosenttia
 • Ruotsi 56,8 prosenttia
 • Espanja 54,3 prosenttia
 • Latvia 53,9 prosenttia
 • Liettua 48,2 prosenttia
 • Romania 45,6 prosenttia
 • Portugali 42,1 prosenttia
 • Norja 39,8 prosenttia
 • Venäjä 37,3 prosenttia
 • Bulgaria 34,5 prosenttia
 • Viro 28,2 prosenttia
 • Suomi 26,6 prosenttia
 • EU28 keskiarvo 17,1 prosenttia

Lähde: FTTH Council Europe – Panorama. Markets at September 2019

FTTH Council Europe:n ja Idate:n laatima arvio ja ennuste Euroopan kuitumarkkinoista 2020 – 2026.

Selvitys julkaistiin joulukuussa pidetyn konferenssin yhteydessä. Siinä huomioitiin korona-pandemian vaikutukset.

FTTH/B-verkon saatavuus ja FTTH/B-tilaajien määrä EU27 + UK -alueella

COVID19-pandemian ensimmäisen aallon jälkeen annetussa ennusteessa FTTH/B-tilaajien määrä EU27+UK -alueella arvioitiin suuremmaksi kuin aiemmassa ennusteessa. Vuonna 2020 ero oli yksi miljoona (48 à 49 miljoonaa tilaajaa), vuonna 2021 neljä miljoonaa (58 à 62 miljoonaa tilaajaa) ja vuonna 2026 ero oli 18 miljoonaa (130 à 148 miljoonaa tilaajaa).

Vuonna 2019 FTTH/B -verkon saatavuusalueella 43,3 prosenttia kotitalouksista oli kuituliittymän tilaajia. Vuonna 2020 osuuden arvioidaan nousevan 46,4 prosenttiin ja vuonna 2026 sen ennustetaan olevan 73,3 prosenttia.

FTTH/B-verkon saatavuus ja FTTH/B-tilaajien määrä Euroopan 39 maan alueella

COVID19-pandemian ensimmäisen aallon jälkeen annetussa ennusteessa FTTH/B-tilaajien määrä Euroopan 39 maan alueella arvioitiin suuremmaksi kuin aiemmassa ennusteessa. Vuonna 2020 ero oli kolme miljoonaa (83 à 86 miljoonaa tilaajaa), vuonna 2021 kuusi miljoonaa (97 à 103 miljoonaa tilaajaa) ja vuonna 2026 ero oli 23 miljoonaa (185 à 208 miljoonaa tilaajaa).

Vuonna 2019 FTTH/B -verkon saatavuusalueella 40,9 prosenttia kotitalouksista oli myös kuituliittymän tilaajia. Vuonna 2020 osuuden arvioidaan nousevan 43,9 prosenttiin ja vuonna 2026 sen ennustetaan olevan 65,4 prosenttia.

Lähde: Covid19: FTTH Forecast for Europe, market forecast by 2020 and 2026 reviewed after COVID-19 initial wave during 2020


OECD

Kiinteät laajakaistaliittymät OECD-maissa, sataa asukasta kohti

 • Vuodesta 2014 OECD on muuttanut tilastointia. Satelliitti- ja kiinteät langattomat yhteydet on siirretty mobliililaajakaistaliittymistä kiinteisiin liittymiin.
 • OECD:n määritelmän mukaan laajakaistayhteydeksi lasketaan nopeudeltaan vähintään 256 kbit/s yhteys (nopeus laskevaan suuntaan, download).

Kesäkuu 2020

 • Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä OECD-maissa yhteensä oli noin 442 miljoonaa, 32,6 liittymää sataa asukasta kohti.
 • Suomessa kiinteitä laajakaistaliittymiä oli noin 1,8 miljoonaa, 32,6 liittymää sataa asukasta kohti.

Kiinteät laajakaistaliittymät yhteystekniikoittain Suomessa ja OECD-maissa keskimäärin, sataa asukasta kohti

Lähde: OECD Broadband Portal


Kuituliittymät OECD-maissa

Kuituliittymien osuus kiinteistä laajakaistaliittymistä

Kuituliittymät tässä sisältävät FTTH (kuitu kotiin), FTTP (kuitu kiinteistöön) ja FTTB (kuitu rakennukseen) liittymät, mutta ei sisällä FTTC (kuitu katuun, valokuitukaapelien asentaminen maan alle paikalliseen jakopisteeseen asti) liittymiä

Suurin kuituliittymien osuus oli Koreassa, 83,9 prosenttia kaikista kiinteistä laajakaistaliittymistä. Japanissa osuus oli 80,8 prosenttia, Liettuassa 75,7 prosenttia ja Ruotsissa 73 prosenttia. Suomessa kuituliittymiä oli 55,2 prosenttia kaikista kiinteistä laajakaistaliittymistä. OECD:n keskiarvo oli 29,2 prosenttia

Lähde: OECD Broadband Portal


Mobiililaajakaistaliittymät OECD-maissa sataa asukasta kohti

 • Sisältää yhteenlaskettuna sekä puhe + data -liittymät että myös pelkät data-liittymät.

Mobiililaajakaistaliittymiä yhteensä (puhe + data- sekä pelkät data-liittymät) OECD-maissa keskimäärin kesäkuussa 2020 oli 115,4 mobiililaajakaistaliittymää sataa asukasta kohti. Suomessa niitä oli 155,6 sataa asukasta kohti, mikä oli OECD-maiden kolmanneksi eniten. Eniten niitä oli Japanissa, 182,4 liittymää ja seuraavaksi eniten Virossa 169,7 liittymää sataa asukasta kohti.

Jos tarkastellaan pelkästään puhe + data -liittymiä niiden maiden osalta, jotka sen olivat ilmoittaneet, oli niitä eniten Suomessa 117,4 liittymää sataa asukasta kohti. Toiseksi eniten niitä oli Hollannissa, 117,2 liittymää sataa asukasta kohti. Tanskassa osuus oli 116,2 liittymää.

Pelkkiä data-liittymiä oli eniten Japanissa, 83 liittymää sataa asukasta kohti. Virossa liittymiä oli 74,8 ja Suomessa 38,2 liittymää sataa asukasta kohti.

OECD:n määritelmä tilastoitavista mobiililaajakaistaliittymistä

Lähde: OECD Broadband Portal


Maailmanlaajuisia tietoja

Laajakaistaliittymien määrän kehitys 100 henkilöä kohti

Kiinteät laajakaistaliittymät

Aktiiviset mobiilit laajakaistaliittymät

Kiinteitä laajakaistaliittymiä maailmanlaajuisesti oli arvion mukaan 1,178 miljardia liittymää vuonna 2020. Mobiililaajakaistaliittymien määrä oli 5,826 miljardia.

Lähde: ITU Statistics

ITU:n raportti The State of Broadband

2020 raportti

ITU:n State of Broadban -raportin mukaan maailmassa oli vuonna 2019 noin 1,144 miljardia kiinteää laajakaistaliittymää ja aktiivisia mobiililaajakaistaliittymiä 6,375 miljardia.

Lähde: The State of Broadband 2020, ITU


Mobiililaajakaistaliittymät

Ericsson, marraskuu 2020

Ericssonin arvion mukaan mobiililaajakaistaliittymiä vuonna 2020 oli maailmanlaajuisesti 6,42 miljardia. Kasvua edellisvuoden 6,1 miljardista oli 5,2 prosenttia. Vuonna 2026 mobiililaajakaistaliittymiä ennustetaan olevan maailmanlaajuisesti 7,95 miljardia. Vuotuinen kasvu 2020 – 2026 olisi 4 prosenttia.

Vuonna 2020 mobiililiittymistä 81 prosenttia on mobiililaajakaistaliittymiä, vuonna 2026 osuuden ennustetaan nousevan 91 prosenttiin.

Lähde: Ericsson Mobility Report, November 2020