Laajakaistaliittymien nopeudet

Viimeksi päivitetty 26.10.2020: Laajakaistaliittymien nopeudet Suomessa (Liikenne- ja viestintävirasto), Pohjoismaissa ja Baltian maissa 2019 (Telecommunication markets in the Nordic and Baltic countries)

Suomen tietoja

Pohjoismaat ja Baltian maat

Maailmanlaajuisia tietoja


Laajakaistaliittymien yhteysnopeudet matkaviestinverkossa

Mobiililaajakaistaliittymien yhteysnopeudet

Nopeuksien raja-arvoja on muutettu joinakin vuosina. Graafissa raja-arvoja on yhdistelty kuvion selkiyttämiseksi.

Liitteenä olevassa taulukossa raja-arvot on esitetty kunakin ajankohtana olevan jaottelun mukaisesti.

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

Laajakaistaliittymien yhteysnopeudet kiinteässä verkossa

Kiinteiden laajakaistaliittymien yhteysnopeudet

Nopeuksien raja-arvoja on muutettu joinakin vuosina. Graafissa raja-arvoja on yhdistelty kuvion selkiyttämiseksi.

Liitteenä olevassa taulukossa raja-arvot on esitetty kunakin ajankohtana olevan jaottelun mukaisesti.

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

Aiempien vuosien ja määrittelyn mukaisia tietoja liitetiedostona

Lähde: Viestintäpalveluiden tilastotaulukko, Liikenne- ja viestintävirasto


Liikenne- ja viestintäviraston Kuluttajatutkimuksessa vuonna 2020 kysyttiin laajakaistaliittymän nopeuden seuraamisesta niiltä vastaajilta, joilla oli kotonaan internetyhteys (noin 1900 henkilöä). Vastaajista 49 prosenttia oli seurannut oman liittymänsä nopeutta esimerkiksi matkapuhelimeen saatavan mittaussovelluksen kautta. 50 prosenttia ei ollut seurannut liittymänsä nopeutta ja yksi prosentti ei osannut sanoa.

Eniten oli käytetty Speedtestiä, 44 prosenttia nopeutta seuranneista. Operaattorin mittauspalvleu oli käytetty seuraavaksi eniten, 27 prosenttia.  

Lähde: Kuluttajatutkimus 2020, Liikenne- ja viestintävirasto


Pohjoismaat ja Baltian maat

Kiinteiden laajakaistaliittymien nopeudet

Nopeudeltaan vähintään 30 Mbit/s kiinteiden laajakaistaliittymien määrä per henkilö

Nopeudeltaan vähintään 100 Mbit/s kiinteiden laajakaistaliittymien määrä per henkilö

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

Lähde: Telecommunication markets in the Nordic and Baltic countries


Maailmanlaajuista tietoa

Ciscon arviotHD-elokuvan lataamisen kuluva aika eri laajakaistanopeuksilla: 10 Mbit/s nopeudella aikaa kuluu 20 minuuttia, 25 Mbit/s nopeudella aikaa kuluu 9 minuuttia, 100 Mbit/s nopeudella aikaa kuluu 2 minuuttia

Kiinteiden laajakaistaliittymien nopeudet

Ciscon arvion (helmikuussa 2020) mukaan kiinteiden laajakaistaliittymien maailmanlaajuiset keskimääräiset nopeudet kaksinkertaistuvat vuodesta 2018 (45,9 Mbit/s) vuoteen 2023 (110,4 Mbit/s).

Kiinteiden laajakaistaliittymien nopeudet maanosittain, Mbit/s

Kiinteistä laajakaistaliittymistä maailmanlaajuisesti 24 prosenttia on Ciscon arvion mukaan yli 100 Mbit/s vuonna 2020. Vuonna 2023 yli 100 Mbit/s nopeuksia ennustetaan olevan 39 prosenttia kiinteistä laajakaistaliittymistä.

Mobiililaajakaistaliittymien nopeudet

Ciscon arvion mukaan mobiilienlaajakaistaliittymien maailmanlaajuiset keskimääräiset nopeudet yli kolminkertaistuvat vuodesta 2018 (13,2 Mbit/s) vuoteen 2023 (43,9 Mbit/s).

Mobiililaajakaistaliittymien nopeudet maanosittain, Mbit/s

Lähde: Cisco Annual Internet Report (2018-2023), pub. Feb 2020