Matkaviestinverkossa siirretty data

Viimeksi päivitetty 14.10.2020: mobiilidatan käyttö Suomessa (Liikenne- ja viestintävirasto), Pohjoismaissa ja Baltian maissa (Telecommunication markets in the Nordic and Baltic countries) sekä OECD-maissa (OECD)

Liikenne- ja viestintävirasto on vuoden 2018 alusta siirtynyt ilmoittamaan mobiilidatan määrät binäärijärjestelmän mukaan. Luvut ilmoitetaan kuitenkin yleisesti vakiintuneen käytännön mukaan giga-, mega- jne. tavuina. Alla olevassa esityksessä käytetään siis gigatavu-sanaa, mutta puhutaan binäärijärjestelmän luvuista.

Kymmenjärjestelmä


Suomen tietoja

Pohjoismaat ja Baltian maat

OECD

Maailmanlaajuisia tietoja


Matkaviestinverkossa siirretty data Suomessa, miljoonaa gigatavua

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

2020, 1H

Suomessa mobiiidataa siirrettiin 1 467 miljoonaa gigatavua, kasvua edellisestä vuodesta oli 29 prosenttia.  Siirretystä mobiilidatasta 41 prosenttia oli puhelin- ja tiedonsiirtokäytössä olevista liittymistä ja 59 prosenttia vain tiedonsiirtokäytössä olevista liittymistä.

Liikenne- ja viestintävirasto on tehnyt aikasarjaan takautuvia muutoksia. Muutokset on huomioitu tässä esityksessä. M2M-SI-kortin määritelmää muutettiin IoT-seurannan parantamiseksi. M2M kattaa kaikki konekäyttöön myydyt liittymät eikä niiden käyttöä lasketa tiedonsiirtomääriin. Takautuvat luvut on arvioitu viimeisimpien vuosien tietojen perusteella. Jatkossa M2M-liittymien tiedonsiirtomäärät kysytään erikseen.

Lähde: Tilastot, Liikenne- ja viestintävirasto


Pohjoismaat ja Baltian maat

Pohjoismaisten ja Baltian maiden viestintävirastojen syyskuussa 2020 julkaisema Telecommunication Markets in the Nordic and Baltic Countries sisältää muun muassa vertailua viestimääristä ja mobiililiikenteestä.

Mobiiliverkossa siirretty data Pohjoismaissa ja Baltian maissa, henkilöä kohti kuukaudessa, gigatavua

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

2019

Matkapuhelinverkossa siirrettiin dataa Suomessa selkeästi muita Pohjoismaita tai Baltian maita enemmän myös vuonna 2019. Kuukaudessa siirretty data henkilöä kohti oli Suomessa 36,3 gigatavua. Seuraavaksi eniten dataa siirrettiin Latviassa, 21,2 gigatavua henkilöä kohti kuukaudessa.

 Lähde: Telecommunication Markets in the Nordic and Baltic Countries


OECD

Mobiilidatan käyttö OECD-maissa, mobiililaajakaistaliittymää kohti gigatavua kuukaudessa

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

2019

OECD-maissa mobiilidataa yhtä mobiililaajakaistaliittymää kohti käytettiin eniten Suomessa, 23,48 gigatavua kuukaudessa. Seuraavana oli Itävalta 19,10 gigatavua ja kolmantena Latvia 16,85 gigatavua / mobiililaajakaistaliittymä / kuukausi. OECD-maiden keskiarvo oli 5,80 gigatavua, joten Suomessa siirretyn mobiilidatan määrä oli siihen nähden yli nelinkertainen.

Lähde: OECD Broadband Portal


Maailmanlaajuista tietoa

GSMA:n ennusteen mukaan maailmanlaajuinen mobiilidatan käyttö tulee kasvamaan nelinkertaiseksi vuodesta 2019 vuoteen 2025. Mobiilidataa käytettiin maailmanlaajuisesti 7,5 gigatavua kuukaudessa yhtä liittymää kohti vuonna 2019. Vuonna 2025 määrän ennustetaan olevan 28 gigatavua.

Mobiilidatan käyttö maanosittain gigatavua/liittymä/kuukausi vuosina 2018 ja 2024

Lähde: The Mobile Economy 2020, GSMA


tefficient:n heinäkuussa 2020 ilmestyneessä Industry Analysis 2/2020 -julkaisussa oli mukana 43 maata. 

Vuonna 2019 siirrettiin mobiilidataa eniten Suomessa ja toiseksi eniten Taiwanissa.

Siirretyn mobiilidatan määrä eräissä maissa

Suomessa siirrettiin edelleen eniten mobiilidataa, yhtä SIM-korttia kohti siirretyn datan määrä oli keskimäärin 18,4 gigatavua kuukaudessa. Taiwan oli toisena, 18,1 gigatavua / SIM-kortti / kuukausi. Luvuissa on mukana M2M SIM-kortit.

Jos mukaan ei lasketa M2M SIM-kortteja, oli Suomessa siirretyn mobiilidatan määrä 21.5 gigatavua / SIM-kortti / kuukausi. Monista vertailun maista tiedot siirretyn mobiilidatan määristä ilman M2M SIM-kortteja kuitenkin puuttuvat.  (Suurempi siirretyn mobiilidatan määrä johtuu siitä, että M2M SIM-korteilla siirretään yleensä tavallista SIM-korttia vähemmän dataa.)

Vähiten mobiilidataa vertailussa mukana olevista maista siirrettiin Kreikassa, Portugalissa, Saksassa ja Belgiassa.

Lähde: Industry Analysis, tefficient


Ericssonin arvio ja ennuste, Mobility Report

2020 (kesäkuussa 2020)

Maailmanlaajuinen mobiilidatan määrä vuonna 2019 oli 33 eksatavua kuukaudessa. Vuonna 2025 sen ennustetaan kasvavan 164 eksatavuun kuukaudessa ja 45 prosenttia mobiilidataliikenteestä ennustetaan kulkevan 5G-verkossa. Mobiilidataliikenteen vuotuinen kasvu 2019 – 2025 olisi 31 prosenttia.

Mobiilidatan maailmanlaajuinen määrä ja jakauma laitteittain

Mobiilidataliikenteen maantieteellinen jakauma vuonna 2019 ja ennuste vuonna 2025

Lähde: Ericsson Mobility report, June 2020

Kategoria: