Matkaviestinverkossa siirretty data

Viimeksi päivitetty 08.03.2021: mobiilidatan käyttö Suomessa (Liikenne- ja viestintävirasto)

Liikenne- ja viestintävirasto on vuoden 2018 alusta siirtynyt ilmoittamaan mobiilidatan määrät binäärijärjestelmän mukaan. Luvut ilmoitetaan kuitenkin yleisesti vakiintuneen käytännön mukaan giga-, mega- jne. tavuina. Alla olevassa esityksessä käytetään siis gigatavu-sanaa, mutta puhutaan binäärijärjestelmän luvuista.

Kymmenjärjestelmä


Suomen tietoja

Pohjoismaat ja Baltian maat

OECD

Maailmanlaajuisia tietoja


Matkaviestinverkossa siirretty data Suomessa, miljoonaa gigatavua

2020

Suomessa mobiilidataa siirrettiin 3 198 miljoonaa gigatavua, kasvua edellisestä vuodesta oli 32,8 prosenttia.  Siirretystä mobiilidatasta 40,4 prosenttia oli puhelin- ja tiedonsiirtokäytössä olevista liittymistä ja 59,6 prosenttia vain tiedonsiirtokäytössä olevista liittymistä.

Liikenne- ja viestintävirasto on tehnyt aikasarjaan takautuvia muutoksia. Muutokset on huomioitu tässä esityksessä. M2M-SI-kortin määritelmää muutettiin IoT-seurannan parantamiseksi. M2M kattaa kaikki konekäyttöön myydyt liittymät eikä niiden käyttöä lasketa tiedonsiirtomääriin. Takautuvat luvut on arvioitu viimeisimpien vuosien tietojen perusteella. Jatkossa M2M-liittymien tiedonsiirtomäärät kysytään erikseen.

Lähde: Tilastot, Liikenne- ja viestintävirasto


Pohjoismaat ja Baltian maat

Pohjoismaisten ja Baltian maiden viestintävirastojen syyskuussa 2020 julkaisema Telecommunication Markets in the Nordic and Baltic Countries sisältää muun muassa vertailua viestimääristä ja mobiililiikenteestä.

Mobiiliverkossa siirretty data Pohjoismaissa ja Baltian maissa, henkilöä kohti kuukaudessa, gigatavua

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

2019

Matkapuhelinverkossa siirrettiin dataa Suomessa selkeästi muita Pohjoismaita tai Baltian maita enemmän myös vuonna 2019. Kuukaudessa siirretty data henkilöä kohti oli Suomessa 36,3 gigatavua. Seuraavaksi eniten dataa siirrettiin Latviassa, 21,2 gigatavua henkilöä kohti kuukaudessa.

 Lähde: Telecommunication Markets in the Nordic and Baltic Countries


OECD

Mobiilidatan käyttö OECD-maissa, mobiililaajakaistaliittymää kohti gigatavua kuukaudessa

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

2019

OECD-maissa mobiilidataa yhtä mobiililaajakaistaliittymää kohti käytettiin eniten Suomessa, 23,48 gigatavua kuukaudessa. Seuraavana oli Itävalta 19,10 gigatavua ja kolmantena Latvia 16,85 gigatavua / mobiililaajakaistaliittymä / kuukausi. OECD-maiden keskiarvo oli 5,80 gigatavua, joten Suomessa siirretyn mobiilidatan määrä oli siihen nähden yli nelinkertainen.

Lähde: OECD Broadband Portal


Maailmanlaajuista tietoa

GSMA:n ennusteen mukaan maailmanlaajuinen mobiilidatan käyttö tulee kasvamaan nelinkertaiseksi vuodesta 2019 vuoteen 2025. Mobiilidataa käytettiin maailmanlaajuisesti 7,5 gigatavua kuukaudessa yhtä liittymää kohti vuonna 2019. Vuonna 2025 määrän ennustetaan olevan 28 gigatavua.

Mobiilidatan käyttö maanosittain gigatavua/liittymä/kuukausi vuosina 2018 ja 2024

Lähde: The Mobile Economy 2020, GSMA


tefficient:n joulukuussa 2020 ilmestyneessä Industry Analysis 4/2020 -julkaisussa oli mukana 44 maata. 

Vuoden 2020 ensimmäisellä vuosipuoliskolla siirrettiin mobiilidataa eniten Suomessa ja toiseksi eniten Taiwanissa.

Siirretyn mobiilidatan määrä eräissä maissa

Suomessa siirrettiin edelleen eniten mobiilidataa, yhtä SIM-korttia kohti siirretyn datan määrä oli keskimäärin 22,4 gigatavua kuukaudessa. Taiwan oli toisena, 21,5 gigatavua / SIM-kortti / kuukausi. Vähiten mobiilidataa vertailussa mukana olevista maista siirrettiin Portugalissa, 2,0 gigatavua kuukaudessa yhtä SIM-korttia kohti. Saksan, Belgian ja Kreikan luvut ensimmäiseltä vuosipuoliskolta puuttuvat, myös niissä siirretyn mobiilidatan määrä on yleensä kuulunut pienimpiin. Luvuissa on mukana M2M SIM-kortit.

Jos mukaan ei lasketa M2M SIM-kortteja, oli Suomessa siirretyn mobiilidatan määrä 26,4 gigatavua / SIM-kortti / kuukausi. Monista maista, esimerkiksi Taiwanista, puuttuu tiedot mobiilidatan määristä ilman M2M SIM-kortteja, joten tässä vertailussa toisena on Bahrain 20,4 gigatavua / SIM-kortti / kuukausi. Suurempi siirretyn mobiilidatan määrä johtuu siitä, että M2M SIM-korteilla siirretään yleensä tavallista SIM-korttia vähemmän dataa.

Lähde: Industry Analysis, tefficient


Ericssonin arvio ja ennuste, Mobility Report

2020 (marraskuussa 2020)

Maailmanlaajuinen mobiilidatan määrä vuonna 2019 oli 34 eksatavua kuukaudessa, vuoden 2020 lopussa määrän arvioidaan kasvaneen 51 eksatavuun kuukaudessa. Vuonna 2026 mobiilidatan määrän ennustetaan kasvavan 226 eksatavuun kuukaudessa, vuotuinen kasvu 2019 – 2026 olisi 28 prosenttia.  Vuonna 2026 ennustetaan 54 prosenttia mobiilidataliikenteestä kulkevan 5G-verkossa.

Mobiilidatan maailmanlaajuinen määrä ja jakauma laitteittain

Vuonna 2020 videoliikenteen osuuden arvioidaan olevan 66 prosenttia koko mobiilidatan määrästä. Vuonna 2026 osuuden ennustetaan nousevan 77 prosenttiin.

Mobiilidataliikenteen maantieteellinen jakauma vuonna 2019, arvio 2020 ja ennuste 2025

Koillis-Aasian osuuden maailmanlaajuisesta mobiilidatasta arvioidaan vuonna 2020 olevan yli kolmannes, 37 prosenttia. Vuonna 2026 osuuden ennustetaan olevan 35 prosenttia. Länsi-Euroopan osuuden vuonna 2020 arvioidaan olevan lähes 11 prosentti, osuuden ennustetaan laskevan 7,5 prosenttiin vuonna 2026. Pohjois-Amerikan osuuden ennustetaan olevan noin 7,5 prosenttia sekä 2020 että 2026.

Lähde: Ericsson Mobility report, November 2020