Yritysten laajakaistaliittymät

Viimeksi päivitetty 15.12.2020: Yritysten laajakaistayhteydet Suomessa (Tilastokeskus)

Yritysten laajakaistayhteydet Suomessa

Yritysten laajakaistayhteydet EU-maissa


Yritysten laajakaistayhteydet Suomessa

Vuodesta 2012 lähtien Suomessa käytännössä kaikilla yrityksillä on ollut käytössään laajakaistayhteys, kun huomioidaan sekä kiinteät että mobiilit yhteydet. Yhteyksien nopeudet kuitenkin kehittyvät.

Yritysten kiinteät laajakaistayhteydet

  • Vähintään 10 henkilöä työllistävien yritysten vähintään 100 Mbit/s kiinteä laajakaistayhteys

Vuonna 2020: vähintään 100 Mbit/s kiinteä laajakaistayhteys oli 47 prosentilla yrityksistä, kasvua edellisestä vuodesta oli 8 prosenttiyksikköä.  

Pienimmissä, 10 – 19 henkilöä työllistävissä yrityksissä, vähintään 100 Mbit/s kiinteä laajakaistayhteys oli 36 prosentilla. Suurimmissa, yli 100 henkilöä työllistävissä, 78 prosentilla.

Toimialoista niitä oli eniten, 90 prosenttia, informaatio ja viestintä- toimialalla. Vähiten, 30 prosenttia, niitä oli vähittäiskaupan toimialalla. Rakentamisen sekä kuljetus ja varastointi -toimialoilla vähintään 100 Mbit/s kiinteä laajakaistayhteys oli 31 prosentilla yrityksistä.

Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2020, Tilastokeskus


EU

Eurostatin vertailussa ovat mukana 10 henkilöä työllistävät yritykset. Rahoitussektorin yritykset eivät ole mukana vertailussa.

Yrityksillä vähintään 100 Mbit/s kiinteä laajakaistayhteys, osuus yrityksistä

Tiedot vuosilta 2016 – 2019 liitetiedostona

Vähintään 100 Mbit/s kiinteitä laajakaistayhteyksiä yrityksillä oli eniten Tanskassa, 62 prosentilla yrityksistä. Seuraavina olivat Ruotsi 59 prosentilla ja Portugali 41 prosentilla yrityksistä. Suomessa osuus oli 39 prosenttia. EU-maiden keskiarvo oli 22 prosenttia.

Lähde: Eurostat