Yritysten laajakaistaliittymät

Viimeksi päivitetty 28.1.2020: Yritysten laajakaistayhteydet Suomessa (Tilastokeskus) ja EU-maissa (Eurostat)

Yritysten laajakaistayhteydet Suomessa

Yritysten laajakaistayhteydet EU-maissa


Yritysten laajakaistayhteydet Suomessa

Vuodesta 2012 lähtien Suomessa käytännössä kaikilla yrityksillä on ollut käytössään laajakaistayhteys, kun huomioidaan sekä kiinteät että mobiilit yhteydet.

Vähintään 10 henkilöä työllistävien yritysten kiinteä laajakaistayhteys

Vuonna 2019: vähintään 10 Mbit/s laajakaistayhteys oli 81 prosentilla yrityksistä, kasvua edellisestä vuodesta oli 3 prosenttiyksikköä. Vähintään 100 Mbit/s yhteys oli 39 prosentilla yrityksistä, kasvua edellisestä vuodesta 7 prosenttiyksikköä.  

Suurissa yrityksissä kiinteitä laajakaistayhteyksiä oli jonkin verran pieniä ja keskisuuria yrityksiä enemmän. Toimialoista niitä oli eniten informaatio ja viestintä- sekä ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta -toimialoilla, vähiten rakentaminen (nopeus vähintään 100 Mbit/s) tai kuljetus- ja varastointi (nopeus vähintään 10 Mbit/s) -toimialoilla

Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2019, Tilastokeskus


EU

Eurostatin vertailussa ovat mukana 10 henkilöä työllistävät yritykset. Rahoitussektorin yritykset eivät ole mukana vertailussa.

Yrityksillä vähintään 100 Mbit/s kiinteä laajakaistayhteys, osuus yrityksistä

Tiedot vuosilta 2016 – 2019 liitetiedostona

Vähintään 100 Mbit/s kiinteitä laajakaistayhteyksiä yrityksillä oli eniten Tanskassa, 62 prosentilla yrityksistä. Seuraavina olivat Ruotsi 59 prosentilla ja Portugali 41 prosentilla yrityksistä. Suomessa osuus oli 39 prosenttia. EU-maiden keskiarvo oli 22 prosenttia.

Lähde: Eurostat