Matkapuhelinliittymät ja -verkot

Viimeksi päivitetty 27.10.2020: matkapuhelinliittymiä Suomessa 2020 ensimmäisellä vuosipuoliskolla (Liikenne- ja viestintävirasto) sekä Pohjoismaissa ja Baltian maissa 2019 (Telecommunication markets in the Nordic and Baltic countries)

Suomen tietoja

Pohjoismaiden ja Baltian maiden tietoja

EU / Eurooppa

Maailmanlaajuisia tietoja


Matkaviestinverkon liittymät Suomessa

Liikenne- ja viestintäviraston määrittely: Matkaviestinliittymien kokonaismäärä sisältää kaikki kotitalouksien ja yritysten puhe- ja tiedonsiirtoliittymät, ei kuitenkaan pelkästään koneiden väliseen (M2M) käyttöön tarkoitettuja liittymiä.

Matkaviestinverkon liittymien lukumäärä Suomessa

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

Vuoden 2020 ensimmäinen vuosipuolisko

Matkaviestinverkon liittymien määrä vuoden 2020 kesäkuun lopussa oli 9,23 miljoonaa. Määrä laski hieman, 1,2 prosenttia, edellisen vuoden vastaavasta ajasta. Kotitalouksien osuus liittymistä oli 73 prosenttia (6,77 miljoonaa liittymää).

Matkaviestinverkon liittymistä suurin osa, 70 prosenttia (6,48 miljoonaa) sisälsi sekä puhe- että tiedonsiirtopalveluita. Pelkkiä puhepalveluita sisältävien liittymien osuus oli 6,9 prosenttia (0,65 miljoonaa) ja pelkkiä tiedonsiirtopalveluita sisältävien liittymien osuus 22,8 prosenttia (2,11 miljoonaa).

Lähde: Viestintäpalveluiden tilastotaulukko, Liikenne- ja viestintävirasto


SIM-korttien määrä Suomessa

Vuodesta 2017 alkaen Liikenne- ja viestintävirasto on kerännyt tietoja myös SIM-korttien määristä Suomessa.

SIM-korttien jakauma

Vuoden 2020 kesäkuun lopussa

SIM-kortteja oli yhteensä 11 miljoonaa, lähes sama määrä kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana, kasvua oli 0,2 prosenttia. Näistä M2M-simmien osuus oli 15,2 prosenttia (1,68 miljoonaa SIM-korttia), kotitalouksien osuus oli 62,1 prosenttia (6,84 miljoonaa SIM-korttia) ja yritysten osuus 22,7 prosenttia (2,5 miljoonaa SIM-korttia).

Lähde: Viestintäpalveluiden tilastotaulukko, Liikenne- ja viestintävirasto


Prepaid-liittymät Suomessa

Matkaviestinverkon aktiivisten prepaid-liittymien määrä

2020 1H

Aktiivisten prepaid-liittymien määrä vuoden 2020 kesäkuun lopussa oli 640 000. Laskua edellisvuoden vastaavasta ajastaa oli 4,5 prosenttia.

Lähde: Viestintäpalveluiden tilastotaulukko, Liikenne- ja viestintävirasto


Pohjoismaat ja Baltian maat

Matkaviestinverkon liittymät henkilöä kohti Pohjoismaissa ja Baltian maissa

 • Sisältää LTE/UMTS/GSM- liittymät sekä prepaid-liittymät

Matkaviestinverkon liittymien lukumäärä henkilöä kohti Pohjoismaissa ja Baltian maissa

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

Lähde: Telecommunication Markets in the Nordic and Baltic Countries


EU / Eurooppa

EU-maiden keskimääräinen matkapuhelinliittymien liittymätiheys (liittymiä 100 asukasta kohti) kunkin vuoden lokakuussa.

 Lähde: Digital single market, Electronic communications market indicators, EU komissio


SIM-kortit EU-maissa

SIM-korttien levinneisyys, prosenttia asukkaista

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

SIM-korttien määrissä laskettuna Ruotsi on selkeä ykkönen, 245 sataa asukasta kohti, toisena on Viro 189 ja kolmantena Suomi 172 SIM-korttia 100 asukasta kohti. EU:n keskiarvo on 137 SIM-korttia 100 asukasta kohti.

Suomessa matkapuhelinliittymiin/-sopimuksiin hyvin harvoin kuuluu useampi kuin yksi SIM-kortti. Muissa maissa yhteen matkapuhelinliittymään/-sopimukseen saattaa useinkin kuulua useita SIM-kortteja. Tästä syystä SIM-korttien määrien vertailussa jotkin maat sijoittuvat Suomen edelle, kun taas varsinaisten matkapuhelinliittymien/-sopimusten vertailussa Suomi usein on niitä edellä.

Lähde: Digital single market, Electronic communications market indicators, EU komissio


Prepaid-liittymät EU-maissa

Prepaid-liittymien osuus kaikista matkapuhelinliittymistä

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

Suomessa ja Tanskassa prepaid-liittymien osuus matkapuhelinliittymistä oli vähäisin, Tanskassa 6 prosenttia ja Suomessa 8 prosenttia. Suurimmat osuudet olivat Italiassa, 72 prosenttia, ja Maltalla, 65 prosenttia. Keskimäärin EU-maissa prepaid-liittymiä oli 35 prosenttia kaikista matkapuhelinliittymistä.

Lähde: Digital single market, Electronic communications market indicators, EU komissio


EU komission 5G-raportti

EU-komission toimeksiannosta Idate julkaisee neljännesvuosittain 5G-verkon kehittämistä ja rakentamista kuvaavan raportin, 5G Observatory Quarterly Report. Raportissa mukana EU-maiden lisäksi myös UK.

Yleiskatsauksen lisäksi raportissa on myös maakohtaisia tietoja. EU-maiden lisäksi niitä on myös muista maista, esim. Etelä-Korea, Japani, USA, Kiina ja Australia.

 Raportti 7, maaliskuu 2020Raportti 8, kesäkuu 2020
5G-kokeilujen määrä191192
5G-kaupunkien määrä138248
maat, joissa täysipainoinen, kansallinen 5G-etenmissuunnitelma1112
maat, joissa kaupallisia 5G-palveluja1014

Lähde: 5G Observatory Quarterly Report, EU komissio


GSMA

The Mobile Economy Europe 2018

Euroopassa oli 465 miljoonaa yksittäistä matkapuhelinliittymän tilaajaa vuonna 2017, liittymätiheys oli 85 prosenttia. Vuonna 2025 yksittäisten tilaajien määrän ennustetaan nousevan 481 miljoonaan ja liittymätiheyden 88 prosenttiin. Vuotuinen kasvu olisi 0,4 prosenttia.

4G-verkon peitto Euroopassa vuoden 2017 lopussa oli 97 prosenttia ja sen ennustetaan kasvavan 98 prosenttiin vuonna 2025. 4G-verkon liittymiä oli 285 miljoonaa, mikä oli noin 42 prosenttia kaikista mobiiliverkon liittymistä. Vuonna 2025 4G-verkon liittymien määrän ennustetaan olevan 445 miljoonaa ja osuuden kaikista mobiililiittymistä 63 prosenttia. Vuotuinen kasvu olisi 5,1 prosenttia. Suurimmillaan 4G-verkon liittymien osuuden arvioidaan olevan 2023, noin 72 prosenttia, minkä jälkeen sen ennustetaan laskevan 5G-vrkon myötä.

5G-verkon liittymiä arvioidaan olevan noin 22 miljoonaa vuonna 2021 ja noin 110 miljoonaa vuonna 2023. Vuonna 2025 määrän ennustetaan kasvavan 200 miljoonaan.

Aktiivisten SIM-korttien määrä vuonna 2017 oli 673 miljoonaa, niiden levinneisyys oli 123 prosenttia. Vuonna 2025 SIM-korttien määrän ennustetaan nousevan 706 miljoonaan ja levinneisyyden 128 prosenttiin. Vuotuinen kasvu olisi 0,5 prosenttia.

Lähde: The Mobile Economy Europe 2018, GSMA


Maailmanlaajuisia tietoja

Matkapuhelinliittymien määrän kehitys maailmanlaajuisesti

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

Matkapuhelinliittymiä 100 asukasta kohti, maantieteellinen jakauma, arvio vuodelle 2019

Lähde: ITU


Ericsson Mobility Report

2020, kesäkuu

Matkapuhelinliittymiä maailmanlaajuisesti vuonna 2019 oli 7,92 miljardia, vuonna 2025 niitä arvioidaan olevan noin 8,9 miljardia. Vuotuinen kasvu 2019 – 2025 olisi kaksi prosenttia.

Älypuhelinliittymiä vuonna 2019 oli 5,35 miljardia, kasvua edellisvuodesta noin 11 prosenttia.  Älypuhelinliittymien määrän ennustetaan kasvavan 7,5 miljardiin liittymään vuonna 2025. Vuotuinen kasvu viidessä vuodessa olisi 5 prosenttia.

LTE-verkossa olevien matkapuhelinliittymien määrä vuonna 2019 oli 4,29 miljardia. LTE-verkon liittymien määrän ennustetaan olevan suurimmillaan 5,1 miljardia vuonna 2022 ja vähenevät vuoteen 2025 mennessä 4,39 miljardiin liittymään.

5G-verkon liittymiä oli 12 miljoonaa vuonna 2019. Vuoden 2020 loppuun mennessä niiden määrän arvioidaan kasvavan 190 miljoonaan. Vuonna 2025 niitä ennustetaan olevan maailmanlaajuisesti 2,79 miljardia vuonna, mikä olisi 30 prosenttia kaikista matkapuhelinliittymistä.

5G-verkon matkapuhelinliittymien osuus kaikista matkapuhelinliittymistä, ennuste 2025 alueittain

Lähde: Mobility report, Ericsson

2019 Q4 (helmikuussa 2020), suppea päivitys Q3 raporttiin

Matkapuhelinliittymiä oli maailmanlaajuisesti 7,9 miljardia vuonna 2019. Liittymistä 55 prosenttia on LTE-verkossa

Maailmanlaajuinen matkapuhelinliittymien liittymätiheys oli 103 prosenttia. Liittymätiheydet maanosittain:

 • Keski- ja Itä-Eurooppa 138 prosenttia
 • Länsi-Eurooppa 123 prosenttia
 •  Aasian-Tyynenmeren alue 119 prosenttia
 • Kiina 115 prosenttia
 • Lähi-Itä 110 prosenttia
 •  Pohjois-Amerikka 105 prosenttia
 • Etelä-Amerikka 101 prosenttia
 • Intia 78 prosenttia
 • Afrikka 82 prosenttia

2019 Q3 (marraskuussa 2019)

Matkapuhelinliittymiä maailmanlaajuisesti vuonna 2018 oli 7,8 miljardia, vuonna 2019 niitä arvioidaan olevan noin 8 miljardia, kasvua edellisestä vuodesta 3 prosenttia. Vuonna 2025 matkapuhelinliittymiä maailmanlaajuisesti ennustetaan olevan 8,94 miljardia liittymää. Vuotuinen kasvu 2019 – 2025 olisi kaksi prosenttia.

Maailmanlaajuinen matkapuhelinliittymien liittymätiheys oli 104 prosenttia. Liittymätiheydet maanosittain:

 • Keski- ja Itä-Eurooppa 141 prosenttia
 • Länsi-Eurooppa 123 prosenttia
 •  Aasian-Tyynenmeren alue 117 prosenttia
 • Kiina 114 prosenttia
 • Lähi-Itä 111 prosenttia
 •  Pohjois-Amerikka 105 prosenttia
 • Etelä-Amerikka 101 prosenttia
 • Intia 86 prosenttia
 • Afrikka 82 prosenttia

Yksittäisten matkapuhelinliittymän tilaajien määrä vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä oli noin 5,9 miljardia, (yhdellä henkilöllä oli enemmän kuin yksi liittymä).

Älypuhelinliittymiä vuoden 2018 lopussa oli noin 5 miljardia, noin 64 prosenttia kaikista matkapuhelinliittymistä. Vuonna 2019 niitä arvioidaan olevan 5,55 miljardia, kasvua edellisvuodesta noin 11 prosenttia.  Älypuhelinliittymien määrän ennustetaan kasvavan 7,4 miljardiin liittymään vuonna 2025. Vuotuinen kasvu viidessä vuodessa olisi 5 prosenttia.

LTE-verkossa olevien matkapuhelinliittymien määrä vuoden 2018 lopussa oli 3,6 miljardia. Vuonna 2019 niitä arvioidaan olevan 4,34 miljardia, kasvua edellisestä vuodesta 21 prosenttia. LTE-verkon liittymien määrän ennustetaan olevan suurimmillaan 5,5 miljardia vuonna 2022 ja vähenevät vuoteen 2025 mennessä 4,79 miljardiin liittymään. Vuotuinen kasvu 2019 – 2025 olisi 2 prosenttia.

5G-verkon liittymiä arvioidaan olevan 13 miljoonaa vuoden 2019 lopussa. Vuonna 2025 niitä ennustetaan olevan maailmanlaajuisesti 2,6 miljardia vuonna, mikä olisi 29 prosenttia kaikista matkapuhelinliittymistä

Lähde: Mobility report, Ericsson


GSMA

2019

Vuonna 2019 maailmassa oli 5,2 miljardia yksittäistä matkapuhelinliittymän tilaajaa, 67 prosenttia maapallon väestöstä. Määrän ennustetaan kasvavan 5,8 miljardiin vuonna 2025, mikä olisi 70 prosenttia maapallon väestöstä. Vuosittainen kasvu vuosina 2019 – 2025 olisi 1,9 prosenttia.

SIM-liittymiä vuonna 2019 oli 8 miljardia. Liittymätiheys 103 prosenttia maapallon väestöstä. SIM-liittymien määrän ennustetaan kasvavan 8,8 miljardiin vuonna 2025, jolloin liittymätiheys olisi 107 prosenttia ja vuotuinen kasvu 2019 – 2025 olisi 1,7 prosenttia.

Yksittäisten matkapuhelinliittymien tilaajien osuus väestöstä, 2019 ja ennuste 2025

Matkapuhelinliittymien jakauma teknologioittain (osuus matkapuhelinliittymistä, prosenttia), 2019 ja ennuste 2025

Ennuste vuodelle 2025 5G-verkon liittymien osuus matkapuhelinliittymistä

Lähde: The Mobile Economy 2020, GSMA (julkaistu maaliskuussa 2020)


GSA

GSA:n sivuilla olevat raportit ovat luettavissa maksutta, mutta edellyttävät rekisteröintiä

5G-verkko

2020, syyskuu

 • 397 operaattoria investoi 5G-verkkoon 129 maassa
 • 118 operaattoria 59 maassa on ilmoittanut ottaneensa verkoissaan 5G:n käyttöön

LTE

2020, syyskuu

 • kaupallisessa käytössä on 798 LTE-verkkoa 229 maassa
 • kaupallisessa käytössä on 215 VoLTE-verkkoa 101maassaja 275 operaattoria investoi VoLTE-verkkoon 121 maassa

Lähde: GSA 

Tiedot ovat luettavissa verkkosivuilla, mutta tarkempi tarkastelu edellyttää maksutonta rekisteröitymistä.


Cisco

Mobiililiittymän tilaajien määrän maailmanlaajuisesti ennustetaan olevan 5,7 miljardia vuonna 2023, mikä olisi 71 prosenttia maailman väestöstä. Vuonna 2020 määrän arvioidaan olevan 5,3 miljardia ja vuonna 2021 5,5 miljardia.

Matkapuhelinliittymän tilaajien osuus väestöstä maanosittain, ennuste vuodelle 2023

Lähde: Cisco Annual Internet Report (2018-2023), julkaistu helmikuussa 2020

Kategoria:

Kategoria