Matkapuhelut ja IP-puhelut

Viimeksi päivitetty 08.03.2021: matkaviestinverkon puhelut Suomessa (Liikenne- ja viestintävirasto)

Matkapuhelut Suomessa

Matkapuhelut Pohjoismaissa ja Baltian maissa

IP-puhelut Suomessa


Matkapuhelut Suomessa

Matkaviestinverkon ja lankapuheluiden määrät Suomessa

Vuonna 2020

  • matkaviestinverkosta soitettuja puheluminuutteja oli yhteensä 16 151 miljoonaa minuuttia, kasvua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta oli 14,8 prosenttia
  • matkapuheluiden lukumäärä oli 3 348 miljoonaa puhelua, kasvua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta oli 1,8 prosenttia
  • kotitalouksien osuus soitetuista puheluista oli 68,8 prosenttia (2 302 miljoonaa puhelua)
  • puhelujen kesimääräinen kestoaika oli 4 min 50 s

Lähde: Tilastot, Liikenne- ja viestintävirasto


Pohjoismaat ja Baltian maat

Matkapuheluminuutit henkilöä kohti kuukaudessa

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

Vuonna 2019 matkapuhelimessa puhuttiin eniten Ruotsissa, 293 minuuttia henkilöä kohti kuukaudessa. Vähiten puhuttiin Latviassa 192 minuuttia henkilöä kohti kuukaudessa, Suomessa määrä oli 212 minuuttia.

Lähde: Telecommunication Markets in the Nordic and Baltic Countries


 IP-puhelut Suomessa

Internetpuhelut, IP-puhelut, VoIP (voice over internet protocol) tarkoittavat kaikki ip-verkossa tapahtuvaa puheensiirtoa. VoIP-tiedonsiirtotekniikka mahdollistaa puheen ja kuvan reaaliaikaisen siirtämisen internetissä. Internetpuhelu voidaan soittaa esimerkiksi tietokoneiden tai älypuhelimien välillä. IP-puheluita ovat muuan muassa Skype-, WhatsApp- tai Facebook-puhelut.


Tilastokeskuksen Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimuksessa kysyttiin 16 – 89-vuotiailta IP- tai videopuheluiden puhumisesta kyselyä edeltäneiden kolmen kuukauden aikana keväällä 2020.

Osuus 16 – 89-vuotiaista suomalaisista, jotka puhuivat IP- tai videopuheluita kolmen kuukauden aikana

Suomalaisista 16 – 89-vuotiaista 72 prosenttia puhui IP- tai videopuheluita. Osuus oli kasvanut 13 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta. Eniten niitä puhuivat 25 – 34-vuotiaat, 91 prosenttia. 16 – 24-vuotiaissa osuus oli 87 prosenttia ja 35 – 44-vuotiaissa 86 prosenttia. Vähiten, 19 prosenttia, IP- ja videopuheluita puhuttiin 75 – 89-vuotiaiden keskuudessa.

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2020, Tilastokeskus


IP- ja videopuheluiden soittaminen Suomessa

Lähde: Kuluttajatutkimus, Liikenne- ja viestintävirasto

Kategoria