Tekstiviestit, multimediaviestit ja pikaviestipalvelut

Viimeksi päivitetty 28.10.2020: tekstiviestit ja multimediaviestit Suomessa 2020, 1H (Liikenne- ja viestintävirasto), sekä Pohjoismaissa ja Baltian maissa 2019 (Telecommunication markets in the Nordic and Baltic countries)

Tekstiviestit Suomessa

Multimediaviestit Suomessa

Pikaviestipalvelujen käyttö Suomessa

Tekstiviestit Pohjoismaissa ja Baltian maissa


Lähetetyt tekstiviestit (SMS) Suomessa

Tekstiviestien määrä taulukkomuodossa liitetiedostona

2020 1H

Vuoden 2020 ensimmäisellä vuosipuoliskollatekstiviestien määrä oli 719 miljoonaa, mikä oli 14,6 prosenttia vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Kotitalouksien osuus tekstiviesteistä oli 73,6 prosenttia (529 miljoonaa viestiä).

Tekstiviesti sisältää vain aakkosnumeerisia merkkejä ja erikoismerkkejä, ei esimerkiksi kuvia.

Lähde: Viestintäpalveluiden tilastotaulukko, Liikenne- ja viestintävirasto (vuoteen 2009 asti Tilastokeskus)


Lähetetyt multimediaviestit (MMS) Suomessa

Multimediaviestien määrä taulukkomuodossa liitetiedostona

2020, 1H

Vuoden 2020 ensimmäisellä vuosipuoliskolla MMS-viestien määrä oli 42 miljoonaa viestiä, mikä oli 10,5 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana.

Multimediaviesti (mms) on viesti, jossa yhdistetään useita tiedon esitystapoja. Se voi sisältää esimerkiksi tekstiä, ääntä sekä kiinteää ja liikkuvaa kuvaa.

Lähde: Viestintäpalveluiden tilastotaulukko, Liikenne- ja viestintävirasto (vuoteen 2009 asti Tilastokeskus)


Pikaviestipalvelujen käyttö Suomessa

Vuonna 2019 pikaviestipalvelua internetissä älypuhelimellaan oli kyselyä edeltäneiden kolmen kuukauden aikana käyttänyt 72 prosenttia suomalaisista 16 – 89 vuotiaista.  Kasvua edellisvuodesta oli kolme prosenttiyksikköä. Nuorimmasta ikäryhmästä, 16-24-vuotiaat, sitä oli käyttänyt 97 prosenttia ja 75-89-vuotiaista 13 prosenttia.

Pikaviestipalvelussa viestejä lähetetään pikaviestiohjelmien välityksellä. Näitä ovat esimerkiksi WhattsApp ja Messenger.

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö, Tilastokeskus


Tekstiviestit Pohjoismaissa ja Baltian maissa

Tekstiviestit määrä henkilöä kohti kuukaudessa Pohjoismaissa ja Baltian maissa

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

2019

Vähiten tekstiviestejä lähetettiin Suomessa, 24 viestiä henkilöä kohti kuukaudessa. Toiseksi vähiten niitä lähetettiin Islannissa, 43 viestiä. Edelliseen vuoteen verrattuna tekstiviestien määrä kasvoi Virossa, 6,7 prosenttia ja Islannissa 2,4 prosenttia. Muissa maissa tekstiviestejä lähetettiin edellistä vuotta vähemmän. Suurimmat vähennykset olivat Latviassa, 31,6 prosenttia ja Liettuassa,18,5 prosenttia.

Lähde: Telecommunication Markets in the Nordic and Baltic Countries

Multimediaviestien määrää Pohjoismaissa ja Baltian maissa ei ole tilastoitu vuoden 2018 jälkeen.  Tilastosarja 2010 – 2017 on saatavissa tietopalvelusta.

Kategoria:

Kategoria