Tekstiviestit, multimediaviestit ja pikaviestipalvelut

Viimeksi päivitetty 08.03.2021: tekstiviestit ja multimediaviestit Suomessa (Liikenne- ja viestintävirasto)

Tekstiviestit Suomessa

Multimediaviestit Suomessa

Pikaviestipalvelujen käyttö Suomessa

Tekstiviestit Pohjoismaissa ja Baltian maissa


Lähetetyt tekstiviestit (SMS) Suomessa

2020

Vuonna 2020 tekstiviestien määrä oli 1 433 miljoonaa, mikä oli 8 prosenttia vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Kotitalouksien osuus tekstiviesteistä oli 75 prosenttia (1 076 miljoonaa viestiä).

Tekstiviesti sisältää vain aakkosnumeerisia merkkejä ja erikoismerkkejä, ei esimerkiksi kuvia.

Lähde: Viestintäpalveluiden tilastotaulukko, Liikenne- ja viestintävirasto


Lähetetyt multimediaviestit (MMS) Suomessa

2020

Vuonna 2020 multimediaviestien määrä oli 80 miljoonaa viestiä, mikä oli 2,5 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuoden 2015 jälkeen tämä oli ensimmäinen kerta, kun mms-viestien määrä kasvoi.

Multimediaviesti (mms) on viesti, jossa yhdistetään useita tiedon esitystapoja. Se voi sisältää esimerkiksi tekstiä, ääntä sekä kiinteää ja liikkuvaa kuvaa.

Lähde: Viestintäpalveluiden tilastotaulukko, Liikenne- ja viestintävirasto


Pikaviestipalvelujen käyttö Suomessa

Vuonna 2020 pikaviestipalvelua internetissä älypuhelimellaan oli kyselyä edeltäneiden kolmen kuukauden aikana käyttänyt 76 prosenttia suomalaisista 16 – 89 vuotiaista.  Kasvua edellisvuodesta oli neljä prosenttiyksikköä. Nuorimmasta ikäryhmästä, 16-24-vuotiaat, sitä oli käyttänyt 94 prosenttia ja 75-89-vuotiaista 20 prosenttia. Vanhimmassa ikäryhmässä käyttö oli kasvanut 7 prosenttiyksikköä.

Pikaviestipalvelussa viestejä lähetetään pikaviestiohjelmien välityksellä. Näitä ovat esimerkiksi WhattsApp ja Messenger.

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö, Tilastokeskus


Tekstiviestit Pohjoismaissa ja Baltian maissa

Tekstiviestit määrä henkilöä kohti kuukaudessa Pohjoismaissa ja Baltian maissa

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

2019

Vähiten tekstiviestejä lähetettiin Suomessa, 24 viestiä henkilöä kohti kuukaudessa. Toiseksi vähiten niitä lähetettiin Islannissa, 43 viestiä. Edelliseen vuoteen verrattuna tekstiviestien määrä kasvoi Virossa, 6,7 prosenttia ja Islannissa 2,4 prosenttia. Muissa maissa tekstiviestejä lähetettiin edellistä vuotta vähemmän. Suurimmat vähennykset olivat Latviassa, 31,6 prosenttia ja Liettuassa,18,5 prosenttia.

Lähde: Telecommunication Markets in the Nordic and Baltic Countries

Multimediaviestien määrää Pohjoismaissa ja Baltian maissa ei ole tilastoitu vuoden 2018 jälkeen.  Tilastosarja 2010 – 2017 on saatavissa tietopalvelusta.

Kategoria