Televisiot lähetyskanavittain ja katselutavoittain

Viimeksi päivitetty 05.03.2021: Kaapeli- ja IPTV-liittymät Suomessa 2020 (FiCom, Liikenne- ja viestintävirasto), HD-kanavien vastaanotto suomalaisissa tv-talouksissa (Liikenne- ja viestintävirasto / Finnpanel)

Televisiotaloudet liittymätyypeittäin Suomessa

HD-kanavien vastaanotto suomalaisissa tv-talouksissa

Pohjoismaat ja Baltian maat


Eri mittaustapojen eroja Suomen osalta

  • Finnpanel kysyy tiedot kuluttajilta, FiCom operaattoreilta.  Liikenne- ja viestintävirastolla on sekä operaattorikysely (varsinainen tilasto) että Kuluttajatutkimuksen kuluttajakysely. Tilastokeskuksen tiedot perustuvat kuluttajakyselyihin.
  • Operaattorin vastaus on täsmällinen, mutta sisältää myös esimerkiksi kerrostaloasukkaat, joilla asunnossaan on kaapeliliittymä, mutta joilla ei ole televisiota (vaikka yhtiövastikkeessaan maksavatkin oman osuutensa liittymästä). Lukumäärään sisältyvät kotitalouksien lisäksi myös esimerkiksi hotellien, liikehuoneistojen ja laitosten kaapelitelevisioliittymät.
  • Kuluttajakyselyyn liittyy aina virhemahdollisuus, kun vastaaja ei tiedä, mikä teknologia on käytössä.

Televisiotaloudet liittymätyypeittäin Suomessa

Tv-talouksien liittymätyypit

Tiedot perustuvat kyselytutkimuksiin. Liittymätyypeissä on päällekkäisyyksiä, kotitalouksissa voi olla enemmän kuin yksi televisiolähetysten vastaanottotapa.

Lähde: Joukkoviestintätilaston taulukkopalvelu, Tilastokeskus


Kaapelitelevisio- ja IPTV-asiakkaat Suomessa

Liikenne- ja viestintävirasto kysyy kaapeli- ja iptv:n luvut erikseen, jolloin sekä kaapelitelevisioverkon että iptv:n käyttäjä tulee mukaan molempiin lukuihin.

Kaapeli- ja IPTV-verkon liittymät Suomessa

2020, 2H

Kaapeli-tv-verkon liittymien määrä oli noin 1,8 miljoonaa, kasvua edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta oli 2,8 prosenttia. Iptv-liittymien määrä oli 666 000 ja kasvu vastaavana aikana 36,8 prosenttia.

Kaapeli-tv-verkon liittymät sisältävät kaikki kaapeli-tv-asiakkaat operaattorinäkökulmasta katsottuna; toisin sanoen mukana on myös kotitalouksia, joilla ei ole televisiota ollenkaan, mutta valmius vastaanottaa kaapeli-tv-lähetyksiä.

Lähde: Viestintäpalveluiden tilastotaulukko, Liikenne- ja viestintävirasto


FiCom

FiComin kyselyssä kaapelitelevisioverkon liittymien ja iptv-liittymien määrä kysytään yhteissummana.

Kaapeli ja iptv-verkkoon kytketyt liittymät Suomessa FiComin tv-kyselyn mukaan

Kaapeli- ja iptv-verkon liittymiä vuoden 2020 lopussa oli 2,021 miljoonaa. Liittymien määrä kasvoi 6,9 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna

*) kyselyyn uusi raportoijia 2014 ja 2018, luvut eivät täysin vertailukelpoisia

Lähde: FiComin tv-kysely


HD-kanavien vastaanotto suomalaisissa tv-talouksissa

Lähde: Liikenne- ja viestintävirasto / Finnpanel


Pohjoismaat ja Baltian maat

Kaapeli-tv-liittymät Pohjoismaissa ja Baltian maissa, henkilöä kohti

2019

Kaapeli-tv-liittymiä henkilöä kohti laskettuna oli eniten Suomessa, 0,32 liittymää. Vähiten niitä oli Latviassa 0,11 liittymää henkilöä kohti. Islannissa kaapeli-tv-liittymiä ei ollut lainkaan.

Lähde: Telecommunication markets in the Nordic and Baltic countries

Kategoria