e-kirjat

Viimeksi päivitetty 31.5.2018: e-kirjamarkkinat Suomessa 2017 (Suomen Kustannusyhdistys), e-kirjojen myynnistä Ruotsissa (Svenska Bokhandlareföreningen) ja Euroopassa (Federation of European Publishers)

Tietoa Suomesta

Kansainvälistä tietoa


e-kirjamarkkinat Suomessa

2017

Suomessa myytiin vuonna 2017 sähköisiä julkaisuja (sisältää sähköisessä muodossa myydyt fyysiset tallenteet, sähköiset äänikirjat, sähkökirjat ja ammatilliset digikirjastot*), 34,8 miljoonalla eurolla, kasvua edellisestä vuodesta oli 46 prosenttia. Osuus koko kirjamyynnistä oli 13,6 prosenttia. Varsinaisia e-kirjoja (verkon kautta ladattavat tai luettavat sähkökirjat) myytiin 9,85 miljoonalla eurolla, kasvua edellisestä vuodesta oli 101 prosenttia.  e-kirjojen osuus kirjojen euromääräisestä kirjamyynnistä oli 3,8 prosenttia.  Kirjamyynti yhteensä vuonna 2017 oli 256,6 miljoonaa euroa, kasvua edellisestä vuodesta oli 7,2 prosenttia.

Julkaistuista uusista nimekkeistä varsinaisten e-kirjojen osuus vuonna 2017 oli 22 prosenttia. Uusia e-kirjoja julkaistiin 1 657 uutta nimekettä, mikä oli 5 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Kaikkien sähköisten julkaisujen (sisältää sähköisessä muodossa myydyt fyysiset tallenteet, sähköiset äänikirjat, sähkökirjat ja ammatilliset digikirjastot*) osuus oli 46 prosenttia. Uusia sähköisiä julkaisuja oli 3 532 uutta nimekettä, mikä oli 37 prosenttia enemmän kuin vuosi aiemmin. Painettuja kirjoja julkaistiin 4 067 uutta nimekettä, kasvua edellisvuodesta oli 5 prosenttia.

Suomessa julkaistut kirjat

*) Suomen Kustannusyhdistyksen käyttämät määritelmät sähköisistä julkaisuista:

 • Ammatillinen digikirjasto on verkon kautta käytettävä kokonaisuus, johon sisältyy merkittävä määrä muutakin aineistoa ja toimintoja kuin yksittäisten kirjojen luku- tai kuunteluoikeuksia
 • Fyysinen tallenne on cd-, dvd- tai muuna tallenteena myytävä äänikirja ja multimediajulkaisu
 • Sähkökirja on verkon kautta luettava tai ladattava kirja
 • Sähköinen äänikirja on verkon kautta kuunneltava tai ladattava äänikirja

Lähde: Suomen Kustannusyhdistyksen tilastot, jotka sisältävät jäsenkustantajien kirjamyynnin julkaisutilastot. Ne edustavat noin 75 prosenttia koko markkinasta.

Myös Tilastokeskuksen julkaisemassa Kulttuuritilaston taulukkopalvelusta löytyy tietoja kirjojen julkaisuista ja myynneistä sekä kirjojen lukemisesta ja kirjastojen toiminnasta. Tilastokeskuksen kulttuuritilaston taulukkopalvelu

2016

Suomessa myytiin vuonna 2016 sähköisiä julkaisuja (sisältää ladattavat sähkökirjat, äänikirjat, digitallenteet ja on-line julkaisut), 23,8 miljoonalla eurolla, kasvua edellisestä vuodesta oli 22 prosenttia. Osuus koko kirjamyynnistä oli 9,9 prosenttia. Varsinaisia e-kirjoja (ladattavat sähkökirjat) myytiin 4,9 miljoonalla eurolla, kasvua edellisestä vuodesta oli yli 200 prosenttia.  e-kirjojen osuus kirjojen euromääräisestä kirjamyynnistä oli 2,1 prosenttia.  Kirjamyynti yhteensä vuonna 2016 oli 239,5 miljoonaa euroa, kasvua edellisestä vuodesta oli 3,2 prosenttia.

Julkaistuista uusista nimekkeistä ladattavien sähkökirjojen osuus vuonna 2016 oli 27,3 prosenttia (1 750 uutta nimekettä). Kaikkien sähköisten julkaisujen (sisältää ladattavat sähkökirjat, äänikirjat, digitallenteet ja on-line julkaisut) osuus oli 40,1 prosenttia (2 576 uutta nimekettä). Painettuja kirjoja julkaistiin 3 841 uutta nimekettä.

 


 

e-kirjojen lainaus

Vuosi 2017

Koko maan yleisten kirjastojen kokoelmissa oli 73 481 e-kirjaa, mikä oli 0,24 prosenttia niiden kirjakokoelmista. e-kirjojen hankintojen osuus oli 2,49 prosenttia kaikista kirjahankinnoista. e-kirjojen lainaus oli 0,85 prosenttia (564 836 käyttökertaa) kirjojen kokonaislainauksesta.

Lähde: Suomen yleisten kirjastojen tilastot

Helmet-kirjastojärjestelmässä (pääkaupunkiseudun kirjastot) oli e-kirjoja 12 966 nimekettä, kasvua edellisvuodesta oli 29 prosenttia. e-kirjoja lainattiin 253 154 kertaa, kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli noin 34 prosenttia. e-kirjojen lainaus kokonaislainauksesta oli 2 prosenttia.

e-kirjojen osuus kokonaislainauksesta Helmet-kirjastojärjestelmässä:

 • Vuonna 2017: 2 prosenttia
 • Vuonna 2016: 1 prosentti
 • Vuonna 2015: 0,8 prosenttia
 • Vuonna 2014: 0,6 prosenttia

Lähde: Helmet

Vuoden 2016 lopussa oli e-kirjoja pääkaupunkiseudun Helmet-kirjastojärjestelmässä noin 10 000 nimekettä, kasvua edellisvuodesta oli 44 prosenttia. e-kirjoja lainattiin 171 262 kertaa vuonna 2016, kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli noin 37 prosenttia. e-kirjojen lainaus oli prosentin verran kokonaislainauksesta. e-kirjoja ja e-äänikirjoja yhteensä lainattiin 189 551 kertaa, mikä oli 1,2 prosenttia kokonaislainauksesta.

e-kirjojen osuus kokonaislainauksesta Helmet-kirjastojärjestelmässä:

 • Vuonna 2016: 1 prosentti
 • Vuonna 2015: 0,8 prosenttia
 • Vuonna 2014: 0,6 prosenttia

Lähde: Helmet


Kansainvälistä tietoa

Sähköisten julkaisujen myynnin vertailu eri maiden välillä on vaikeaa. Eri maissa muun muassa sähköiset julkaisut käsitetään ja käsitellään eri tavoin. Myös niiden tilastointitavat vaihtelevat. Tiedot sähköisten julkaisujen tai e-kirjojen myynneistä ovat ainoastaan suuntaa antavia.


Ruotsi

Ruotsissa e-kirjojen myynti perinteisen kirjamyynnin kautta (kirjakaupat, verkkokaupat, kirjakerhot ja vähittäistavarakaupat) oli 320 000 kappaletta vuonna 2017, mikä oli 5,4 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. e-kirjojen osuus koko perinteisestä kirjamyynnistä (29,3 miljoonaa kappaletta) oli 1,1 prosenttia. Sähköisiä äänikirjoja myytiin 135 000 kappaletta, kasvua edellisestä vuodesta oli 15,6 prosenttia. Niiden osuus tästä perinteisestä kirjamyynnistä oli puolen prosentin luokkaa.

Kirjamyynnin arvo perinteisessä kirjamyynnissä oli yhteensä 3 653 miljoonaa kruunua, tästä e-kirjojen osuus oli 0,6 prosenttia (21,434 miljoonaa kruunua) ja sähköisten äänikirjojen osuus 0,3 prosenttia (11,171 miljoonaa kruunua).

Ruotsissa on tilastoitu erikseen myös digitaalisen lukuaikapalvelun (digitala abonnemangstjänster) kirjamyynnin arvo. Vuonna 2017 se oli 508,8 miljoonaa kruunua, kasvua edellisestä vuodesta oli 50,1 prosenttia. Tästä e-kirjojen osuus oli 7 prosenttia (35,6 miljoonaa kruunua) ja sähköisten äänikirjojen osuus 93 prosenttia (473,1 miljoonaa kruunua). e-kirjojen myynnin arvo vuonna 2017 digitaalisessa lukuaikapalvelussa kasvoi 97 prosenttia edellisestä vuodesta ja sähköisten äänikirjojen arvo 47 prosenttia.

Lähde: Boken 2018, Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen


Eurooppa

Kustantajien eurooppalainen keskusliitto, FEP, arvioi e-kirjojen osuuden Eurooppalaisten kustantajien liikevaihdosta olleen keskimäärin 6 – 7 prosentin luokkaa vuonna 2017.  Koko kirjamarkkinoista niiden osuuden arvioidaan yleensä olleen 2 – 3 prosentin luokaa, lukuun ottamatta e-kirjamarkkinoiden suurimpia maita. 

e-kirjamarkkinoiden koon arvioiminen on FEP:n mukaan kuitenkin vaikeata, sillä laskentatavat siitä, mikä on varsinainen e-kirja mikä on joku muu sähköinen julkaisu vaihtelevat maittain.

Suurimmat e-kirjamarkkinat niiden osuudet kirjamarkkinoista vuonna 2015:

 • UK 11,5 prosenttia, Hollanti 5 prosenttia, Italia ja Saksa 4,5 prosenttia sekä Ranska ja Espanja 3 prosenttia.  

Suurimmat sähköisten julkaisujen markkinat niiden osuudet kirjamarkkinoista vuonna 2015:

 • Tanska 18 prosenttia, UK 17 prosenttia, Italia 11 prosenttia, Ranska 6,5 prosenttia ja Espanja 5,1 prosenttia.

Lähde: The Book sector in Europe: Facts and Figures 2017, Federation of European Publishers

 

 

Kategoria: