e-kirjat

Viimeksi päivitetty 7.5.2019: e-kirjamarkkinat Suomessa (Suomen Kustannusyhdistys), e-kirjojen lainaus Suomessa (Helmet, yleisten kirjastojen vuositilastot), e-kirjamarkkinat Ruotsissa (svenska bokhandlareföreningen och Svenska förläggareföreningen)

Tietoa Suomesta

Kansainvälistä tietoa


e-kirjamarkkinat Suomessa

2018

Kirjamyynti

Suomessa myytiin vuonna 2018 sähköisiä julkaisuja (sisältää sähköisessä muodossa myydyt fyysiset tallenteet, sähköiset äänikirjat, sähkökirjat ja ammatilliset digikirjastot*), 41,4 miljoonalla eurolla, kasvua edellisestä vuodesta oli 19 prosenttia. Osuus koko kirjamyynnistä oli 16 prosenttia.

Varsinaisia e-kirjoja (verkon kautta ladattavat tai luettavat sähkökirjat) myytiin 12,7 miljoonalla eurolla, kasvua edellisestä vuodesta oli 28 prosenttia.  e-kirjojen osuus euromääräisestä kirjamyynnistä oli 4,9 prosenttia.  Äänikirjoja myyttiin 5,9 miljoonalla eurolla, kasvua edellisvuodesta oli 145,6 prosenttia. Äänikirjojen osuus koko kirjamyynnistä oli 2,3 prosenttia.

Kirjamyynti yhteensä vuonna 2017 oli 257,9 miljoonaa euroa, kasvua edellisestä vuodesta oli 0,5 prosenttia.

Kirjamyynti Suomessa

Kirjojen julkaisu

Julkaistuista uusista nimekkeistä varsinaisten e-kirjojen osuus vuonna 2018 oli 22 prosenttia. Uusia e-kirjoja julkaistiin 1 409 uutta nimekettä, mikä oli 15 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Uusia äänikirjoja julkaistiin 671 kappaletta, mikä oli 10,4 prosenttia julkaistuista uusista nimekkeistä. Kasvua edellisvuodesta oli 51,8 prosenttia.

Kaikkien sähköisten julkaisujen (sisältää sähköisessä muodossa myydyt fyysiset tallenteet, sähköiset äänikirjat, sähkökirjat ja ammatilliset digikirjastot*) osuus julkaistuista uusista nimekkeistä oli 40,3 prosenttia. Uusia sähköisiä julkaisuja oli 2 594 uutta nimekettä, laskua edellisvuodesta oli 26,6 prosenttia.

Painettuja kirjoja julkaistiin 3 850 uutta nimekettä, laskua edellisvuodesta oli 5,3 prosenttia.

Suomessa julkaistut kirjat

*) Suomen Kustannusyhdistyksen käyttämät määritelmät sähköisistä julkaisuista:

 • Ammatillinen digikirjasto on verkon kautta käytettävä kokonaisuus, johon sisältyy merkittävä määrä muutakin aineistoa ja toimintoja kuin yksittäisten kirjojen luku- tai kuunteluoikeuksia
 • Fyysinen tallenne on cd-, dvd- tai muuna tallenteena myytävä äänikirja ja multimediajulkaisu
 • Sähkökirja on verkon kautta luettava tai ladattava kirja
 • Sähköinen äänikirja on verkon kautta kuunneltava tai ladattava äänikirja

Lähde: Suomen Kustannusyhdistyksen tilastot, jotka sisältävät jäsenkustantajien kirjamyynnin julkaisutilastot. Ne edustavat noin 75 prosenttia koko markkinasta.

Myös Tilastokeskuksen julkaisemassa Kulttuuritilaston taulukkopalvelusta löytyy tietoja kirjojen julkaisuista ja myynneistä sekä kirjojen lukemisesta ja kirjastojen toiminnasta. Tilastokeskuksen kulttuuritilaston taulukkopalvelu

 

2017

Suomessa myytiin vuonna 2017 sähköisiä julkaisuja (sisältää sähköisessä muodossa myydyt fyysiset tallenteet, sähköiset äänikirjat, sähkökirjat ja ammatilliset digikirjastot*), 34,8 miljoonalla eurolla, kasvua edellisestä vuodesta oli 46 prosenttia. Osuus koko kirjamyynnistä oli 13,6 prosenttia. Varsinaisia e-kirjoja (verkon kautta ladattavat tai luettavat sähkökirjat) myytiin 9,85 miljoonalla eurolla, kasvua edellisestä vuodesta oli 101 prosenttia.  e-kirjojen osuus kirjojen euromääräisestä kirjamyynnistä oli 3,8 prosenttia.  Kirjamyynti yhteensä vuonna 2017 oli 256,6 miljoonaa euroa, kasvua edellisestä vuodesta oli 7,2 prosenttia.

Julkaistuista uusista nimekkeistä varsinaisten e-kirjojen osuus vuonna 2017 oli 22 prosenttia. Uusia e-kirjoja julkaistiin 1 657 uutta nimekettä, mikä oli 5 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Kaikkien sähköisten julkaisujen (sisältää sähköisessä muodossa myydyt fyysiset tallenteet, sähköiset äänikirjat, sähkökirjat ja ammatilliset digikirjastot*) osuus oli 46 prosenttia. Uusia sähköisiä julkaisuja oli 3 532 uutta nimekettä, mikä oli 37 prosenttia enemmän kuin vuosi aiemmin. Painettuja kirjoja julkaistiin 4 067 uutta nimekettä, kasvua edellisvuodesta oli 5 prosenttia.

*) Suomen Kustannusyhdistyksen käyttämät määritelmät sähköisistä julkaisuista:

 

 • Ammatillinen digikirjasto on verkon kautta käytettävä kokonaisuus, johon sisältyy merkittävä määrä muutakin aineistoa ja toimintoja kuin yksittäisten kirjojen luku- tai kuunteluoikeuksia
 • Fyysinen tallenne on cd-, dvd- tai muuna tallenteena myytävä äänikirja ja multimediajulkaisu
 • Sähkökirja on verkon kautta luettava tai ladattava kirja
 • Sähköinen äänikirja on verkon kautta kuunneltava tai ladattava äänikirja

Lähde: Suomen Kustannusyhdistyksen tilastot, jotka sisältävät jäsenkustantajien kirjamyynnin julkaisutilastot. Ne edustavat noin 75 prosenttia koko markkinasta.

Myös Tilastokeskuksen julkaisemassa Kulttuuritilaston taulukkopalvelusta löytyy tietoja kirjojen julkaisuista ja myynneistä sekä kirjojen lukemisesta ja kirjastojen toiminnasta. Tilastokeskuksen kulttuuritilaston taulukkopalvelu


e-kirjojen lainaus

Vuosi 2018

Koko maan yleisten kirjastojen kokoelmissa oli 86 853 e-kirjaa, mikä oli 0,29 prosenttia niiden kirjakokoelmista. e-kirjojen hankintojen osuus oli 2,97 prosenttia kaikista kirjahankinnoista. e-kirjojen lainaus oli 1,18 prosenttia (797 270 käyttökertaa) kirjojen kokonaislainauksesta.

Lähde: Suomen yleisten kirjastojen tilastot

Helmet-kirjastojärjestelmässä (pääkaupunkiseudun kirjastot) oli e-kirjoja 17 601 nimekettä, kasvua edellisvuodesta oli 36 prosenttia. Osuus kirjakokokoelmista oli 0,67 prosenttia. e-kirjoja lainattiin 325 310 kertaa, kasvua edellisestä vuodesta oli 26 prosenttia.

e-kirjojen osuus kokonaislainauksesta Helmet-kirjastojärjestelmässä:

 • vuonna 2018: 2,5 prosenttia
 • Vuonna 2017: 2 prosenttia
 • Vuonna 2016: 1 prosentti
 • Vuonna 2015: 0,8 prosenttia
 • Vuonna 2014: 0,6 prosenttia

Lähde: Helmet ja Yleisten kirjastojen tilastot

Vuosi 2017

Koko maan yleisten kirjastojen kokoelmissa oli 73 481 e-kirjaa, mikä oli 0,24 prosenttia niiden kirjakokoelmista. e-kirjojen hankintojen osuus oli 2,49 prosenttia kaikista kirjahankinnoista. e-kirjojen lainaus oli 0,85 prosenttia (564 836 käyttökertaa) kirjojen kokonaislainauksesta.

Lähde: Suomen yleisten kirjastojen tilastot

Helmet-kirjastojärjestelmässä (pääkaupunkiseudun kirjastot) oli e-kirjoja 12 966 nimekettä, kasvua edellisvuodesta oli 29 prosenttia. e-kirjoja lainattiin 253 154 kertaa, kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli noin 34 prosenttia. e-kirjojen lainaus kokonaislainauksesta oli 2 prosenttia.

Lähde: Helmet


Kansainvälistä tietoa

Sähköisten julkaisujen myynnin vertailu eri maiden välillä on vaikeaa. Eri maissa muun muassa sähköiset julkaisut käsitetään ja käsitellään eri tavoin. Myös niiden tilastointitavat vaihtelevat. Tiedot sähköisten julkaisujen tai e-kirjojen myynneistä ovat ainoastaan suuntaa antavia.


Ruotsi

Ruotsissa kirjojen myynti perinteisen kirjamyynnin kautta (kirjakaupat, verkkokaupat, kirjakerhot ja vähittäistavarakaupat) oli 29,2 miljoonaa kappaletta vuonna 2018, laskua 0,2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.  e-kirjoja myytiin 285 000 kappaletta, laskua edellisvuodesta oli 10,9 prosenttia ja osuus perinteisestä kirjamyynnistä prosentin verran. Sähköisiä äänikirjoja myytiin 111 000 kappaletta, laskua edellisestä vuodesta oli 19,5 prosenttia ja osuus perinteisestä kirjamyynnistä 0,4 prosenttia.

Kirjamyynnin arvo perinteisessä kirjamyynnissä oli yhteensä 3 691 miljoonaa kruunua, tästä e-kirjojen osuus oli 0,6 prosenttia. e-kirjoja myytiin 19,4 miljoonalla kruunulla, laskua edellisvuodesta oli 9,5 prosenttia.  Sähköisten äänikirjojen osuus perinteisen kirjamyynnin arvosta oli 0,3 prosenttia. Niitä myytiin 10,3 miljoonalla kruunulla, laskua edellisvuodesta oli 10,8 prosenttia.

Digitaalisen lukuaikapalvelun (digitala abonnemangstjänster) kirjamyynti tilastoidaan Ruotsissa erikseen. Vuonna 2018 sen osuus kappalemääräisestä kirjamyynnistä oli 39 prosenttia ja kirjamyynnin arvosta 15,5 prosenttia.

Vuonna 2018 digitaalinen kirjamyynti oli 19 miljoonaa kappaletta, kasvua edellisestä vuodesta oli 45 prosenttia. Tästä e-kirjojen osuus oli 6,3 prosenttia (1,2 miljoonaa kappaletta) ja sähköisten äänikirjojen osuus 93,7 prosenttia (17,8 miljoonaa kappaletta). e-kirjojen myynti digitaalisessa lukuaikapalvelussa kasvoi 36,5 prosenttia edellisestä vuodesta ja sähköisten äänikirjojen 45,5 prosenttia.

Digitaalisen lukuaikapalvelun kirjamyynnin arvo vuonna 2018 oli 678,7 miljoonaa kruunua, kasvua edellisestä vuodesta oli 33,4 prosenttia. Tästä e-kirjojen osuus oli 6,8 prosenttia (46,3 miljoonaa kruunua) ja sähköisten äänikirjojen osuus 93,2 prosenttia (632,4 miljoonaa kruunua). e-kirjojen myynnin arvo vuonna 2018 digitaalisessa lukuaikapalvelussa kasvoi 30,8 prosenttia edellisestä vuodesta ja sähköisten äänikirjojen arvo 33,6 prosenttia.

Lähde: Försäljningsstatiken 2018, Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen


Eurooppa

Kustantajien eurooppalainen keskusliitto, FEP, arvioi e-kirjojen osuuden Eurooppalaisten kustantajien liikevaihdosta olleen keskimäärin 6 – 7 prosentin luokkaa vuonna 2017.  Koko kirjamarkkinoista niiden osuuden arvioidaan yleensä olleen 2 – 3 prosentin luokaa, lukuun ottamatta e-kirjamarkkinoiden suurimpia maita. 

e-kirjamarkkinoiden koon arvioiminen on FEP:n mukaan kuitenkin vaikeata, sillä laskentatavat siitä, mikä on varsinainen e-kirja mikä on joku muu sähköinen julkaisu vaihtelevat maittain.

Suurimmat e-kirjamarkkinat niiden osuudet kirjamarkkinoista vuonna 2015:

 • UK 11,5 prosenttia, Hollanti 5 prosenttia, Italia ja Saksa 4,5 prosenttia sekä Ranska ja Espanja 3 prosenttia.  

Suurimmat sähköisten julkaisujen markkinat niiden osuudet kirjamarkkinoista vuonna 2015:

 • Tanska 18 prosenttia, UK 17 prosenttia, Italia 11 prosenttia, Ranska 6,5 prosenttia ja Espanja 5,1 prosenttia.

Lähde: The Book sector in Europe: Facts and Figures 2017, Federation of European Publishers

 

 

 

Kategoria: