Henkilöiden internetin käyttö

Viimeksi päivitetty 28.12.2018: henkilöiden internetin käyttö Suomessa (Tilastokeskus), EU-maissa (Eurostat) ja maailmassa (ITU)

Suomalaisten internetin käyttö

EU-maat

Maailmanlaajuisesti


Suomalaiset internetin käyttäjinä

89 prosenttia 16 - 89-vuotiaista suomalaisista oli käyttänyt internetiä tutkimusta edeltävien kolmen kuukauden aikana keväällä 2018. Osuus oli noussut yhdellä prosenttiyksiköllä edellisvuodesta.

Päivittäin tai lähes päivittäin internetiä käytti 16 - 89-vuotiaista 82 prosenttia. Osuus oli noussut yhden prosenttiyksikön edellisestä vuodesta.

Viikoittain internetiä käytti 5 prosenttia, osuus oli sama kuin edellisenä vuonna. Harvemmin kuin viikoittain internetiä käytti 2 prosenttia, myös tämä osuus oli sama kuin edellisenä vuonna.

9 prosenttia 16 - 89-vuotiaista ilmoitti, ettei ole käyttänyt koskaan internetiä. Osuus oli laskenut yhdellä prosenttiyksiköllä edellisestä vuodesta.

Tutkimuksen vanhimmasta ikäryhmästä 75 - 89-vuotiaista 40 prosenttia käytti internetiä kyselyä edeltävien kolmen kuukauden aikana. Osuus oli kasvanut 3 prosenttiyksikkö edellisen vuoden 37 prosentista. Nuorimmasta ikäryhmästä 16 - 24-vuotiaat kaikki käyttivät internetiä edellisen kolmen kuukauden aikana, kuten edellisenä vuonnakin, ja 99 prosenttia käytti sitä päivittäin tai lähes päivittäin. 25 - 34-vuotiaista 99 prosenttia ja 35 – 44-vuotiaista 100 prosenttita käytti internetiä päivittäin tai lähes päivittäin.

Internetiä käyttämättömät henkilöt kuuluivat enimmäkseen vanhimpaan ikäryhmään, heistä 52 prosenttia ei ollut koskaan käyttänyt internetiä. 65 – 74-vuotiaista 18 prosenttia ilmoitti, ettei ollut käyttänyt koskaan internetiä ja 55 – 64-vuotiaista 6 prosenttia. Kaikki osuudet olivat laskeneet edellisestä vuodesta.

Internetin yleisimmät käyttötarkoitukset

Internet-yhteyttä kyselyä edeltäneiden kolmen kuukauden aikana käyttäneiden 10 yleisintä t internetin käyttötarkoitusta:

 • 83 prosenttia sähköpostien lähettäminen tai vastaanotto
 • 83 prosenttia pankkiasiat
 • 78 prosenttia tavaroita ja palveluita koskeva tiedonetsintä
 • 74 prosenttia verkkolehtien tai televisioyhtiöiden uutissivujen lukeminen
 • 65 prosenttia sairauksiin, ravitsemukseen tai terveyteen liittyvä tiedonetsintä
 • 69 prosenttia pikaviestipalveluiden käyttö älypuhelimella
 • 65 prosenttia musiikin kuuntelu
 • 61 prosenttia yhteisöpalveluiden seuraaminen
 • 42 prosenttia tiedostojen tallentaminen pilvipalveluun
 • 41 prosenttia ajan varaaminen lääkärille

Internetin käyttö eri laitteilla

Kyselyä edeltäneiden kolmen kuukauden aikana internet-yhteyttä käyttäneistä sitä käytti

 • matkapuhelimella 75 prosenttia
 • kannettavalla tietokoneella 65 prosenttia
 • tablettitietokoneella 41 prosenttia
 • pöytätietokoneella 36 prosenttia
 • älytelevisiolla 30 proenttia
 • digiboksiin liitetyllä televisiolla 22 prosenttia
 • muulla pienlaitteella 8 prosenttia

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2018, Tilastokeskus

Tutkimus tehtiin keväällä 2018, tutkimus julkaistiin joulukuussa 2018.


Internetin käyttö kodin tai työpaikan ulkopuolella

Vuoden 2017 tutkimuksen mukaan, vuonna 2018 asiaa ei kysytty.

Tilastokeskuksen mukaan internetyhteyden käyttäminen kodin tai työpaikan ulkopuolella, prosenttia 16-89-vuotiaista:

 • kannettavalla tietokoneella matkapuhelinverkon kautta 26 prosenttia (kasvua 1 prosenttiyksikkö edellisestä vuodesta), julkisen WLAN:n kautta 17 prosenttia (laskua 2 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta)
 • tabletilla matkapuhelinverkon kautta 22 prosenttia (kasvua 1 prosenttiyksikkö edellisestä vuodesta), julkisen WLAN:n kautta 13 prosenttia (laskua 5 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta)

Kodin tai työpaikan ulkopuolella vähintään kerran viikossa internetiä 16-89-vuotiaista käytti:

 • kannettavalla tietokoneella 16 prosenttia (kasvua 2 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta)
 • tabletilla 13 prosenttia (osuus pysynyt edellisvuoden tasolla)
 • matkapuhelimella 58 prosenttia (kasvua 4 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta)

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2017, Tilastokeskus

Tutkimus tehtiin keväällä 2017, tutkimus julkaistiin marraskuussa 2017.


Viestintäviraston keväällä 2018 tekemän kuluttajatutkimuksen mukaan kiinteä internetyhteys oli käytössä 54 prosentilla vastaajista, mobiililiittymä, jolla voi soittaa puheluja ja käyttää internetiä oli käytössä 86 prosentilla, ja vain internetin käyttöön soveltuva mobiililiittymä oli käytössä 49 prosentilla vastaajista.

Suosituimmat, vähintään viikoittain kotoa internetyhteydellä käytetyt palvelut:

 • viranomais-, terveys- tai pankkipalvelut, jotka vaativat vahvaa tunnistautumista, 77 prosenttia vastaajista
 • sähköpostin lähettäminen, 75 prosenttia vastaajista
 • lyhyiden videoklippien katselu, 61 prosenttia vastaajista
 • sosiaalinen media, 60 prosenttia vastaajista
 • pikaviestinpalvelut, 54 prosenttia vastaajista
 • televisio-ohjelmien tai elokuvien katselu, 54 prosenttia vastaajista
 • internet-puhelupalvelut, 28 prosenttia vastaajista
 • internetyhteyden vaativat tietokone- tai konsolipelit, 24 prosenttia vastaajista
 • virtuaalisovelluksia tai lisätyn todellisuuden sovelluksia, kuten virtuaalilasit, 4 prosenttia vastaajista

Suosituimmat vähintään viikoittain matkapuhelimella käytetyt internetpalvelut:

 • tavallisen puhelun soittaminen, 97 prosenttia vastaajista
 • pikaviestinpalvelut, 79 prosenttia vastaajista
 • tekstiviestin lähettäminen, 75 prosenttia vastaajista
 • sosiaalinen media, 70 prosenttia vastaajista
 • viranomais-, terveys- tai pankkipalvelut, jotka vaativat vahvaa tunnistautumista, 65 prosenttia vastaajista
 • sähköpostin lähettäminen, 62 prosenttia vastaajista
 • lyhyiden videoklippien katselu, 62 prosenttia vastaajista
 • internet-puhepalvelut, 36 prosenttia vastaajista
 • televisio-ohjelmien tai elokuvien katselu, 32 prosenttia vastaajista

Keväällä 2018 puhelimitse tehtyyn haastattelututkimukseen vastasi noin 3000 yli 15-vuotiata kuluttajaa. Kuluttajatutkimuksen toteuttamisesta vastasi Kantar TNS.

Lähde: Kuluttajatutkimus 2018, Viestintävirasto


Viestintätapoja Suomessa ja EU-maissa keskimäärin

EU komission toimeksiannosta TNS toteutti 28 EU-maassa keväällä 2017 haastattelututkimuksen, jossa kysyttiin yli 15-vuotiaiden kansalaisten viestintätavoista.

Suomessa haastattelut toteutti TNS Gallup ja haastateltavia oli yhteensä 1 020 henkilöä.

Eri viestintätapojen käyttö Suomessa, päivittäinen ja säännöllinen käyttö

Eri viestintätapojen käyttö Suomessa ja EU-maissa keskimäärin, käyttö päivittäistä tai vähintään säännöllistä

Lähde: E-communications and Digital Single Market, Special Eurobarometer 462


Sosiaalisen median käyttö

Tilastokeskuksen Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2018 -tutkimuksen mukaan 61 prosenttia väestöstä seurasi ainakin jotain yhteisöpalvelua kyselyä edeltäneiden kolmen kuukauden aikana. 57 prosenttia seurasi jotain yhteisöpalvelua ainakin viikottain ja 51 prosenttia ainakin päivittäin tai lähes päivittäin. Jatkuvasti kirjautuneena tai useasti päivässä jotain yhteisöpalvelua seurasi 31 prosenttia väestöstä.

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2018, Tilastokeskus

Tutkimus tehtiin keväällä 2018, tutkimus julkaistiin joulukuussa 2018.

 

DNA:n Digitaalisen elämäntavan tutkimus -selvityksessä tutkittiin muun muassa noin tuhannen 15 – 74-vuotiaan suomalaisen sosiaalisen median käyttöä. Selvitys julkaistiin toukokuussa 2018. Vastaajista 22 prosenttia koki sosiaalisen median käyttönsä kasvaneen kyselyä edeltäneen vuoden aikana.

Sosiaalisen median käyttö vähintään kerran viikossa:

 • Youtube 68 prosenttia vastaajista
 • WhatsApp 68 prosenttia vastaajista
 • Instagram 41 prosenttia vastaajista
 • Keskustelupalstat 32 prosenttia vastaajista
 • Blogit 27 prosenttia vastaajista
 • Twitter 23 prosenttia vastaajista
 • Snapchat 18 prosenttia vastaajista
 • Pinterest 15 prosenttia vastaajista
 • Videoblogit 15 prosenttia vastaajista
 • LinkedIn 12 prosenttia vastaajista
 • Jodel 9 prosenttia vastaajista
 • Tinder 8 prosenttia vastaajista
 • Kik Messenger 8 prosenttia vastaajista

Viisi suosituinta, vähintään kerran päivässä käytettyä sosiaalista mediaa:

 • Facebook (myös Facebook Messenger) 53 prosenttia vastaajista
 • WhatsApp 49 prosenttia vastaajista
 • Youtube 30 prosenttia vastaajista
 • Instragram 26 prosenttia vastaajista
 • Snapchat 13 prosenttia vastaajista

Lähde: Digitaaliset elämäntavat -tutkimus 2018, DNA


Jakamistalouden käyttö

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuonna 2017 noin 0,3 prosenttia (14 000 henkilöä) 15 – 74-vuotiaista oli hankkinut vähintään 25 prosenttia ansiostaan erilaisten alustojen kautta. Heistä miehiä oli 60 prosenttia ja alle 35-vuotiaita noin 50 prosenttia.

Asiaa tiedusteltiin kysymyksellä: Oletko viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana tehnyt töitä tai hankkinut muuten ansioita seuraavien alustojen kautta: 1. Airbnb, 2. Uber, 4. Tori.fi / Huuto.net, 4. Solved, 5. Jokin muu, 6. Ei mikään näistä

Lähde: Työvoimatutkimus 2017: Alustatyö, Tilastokeskus

Jakamispalvelujen käyttö

Tilastokeskuksen Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2018 -tutkimuksen mukaan kyselyä edeltäneiden 12 kuukauden aikana 16 – 89-vuotiaiden jakamispalvelujen käyttö:

 • 11 prosenttia oli vuokrannut lyhytaikaista majoitusta loma- tai muita asuntoja välittävän yrityksen kautta.
 • 8 prosenttia oli vuokrannut lyhytaikaista majoitusta suoraan yksityiseltä henkilöltä välitykseen erikoistuneen sivuston kautta (esim. Airbnb)
 • 4 prosenttia oli vuokrannut lyhytaikaista majoitusta suoraan yksityiseltä henkilöltä yhteisöpalvelun tai jonkun muun internet-sivuston kautta
 • 4 prosenttia oli käyttänyt maksullisia, yksityisten ajamia kyydinvälityspalveluja (esim. Uber)
 • 1 prosentti oli käyttänyt internetissä esimerkiksi yhteisöpalveluissa välitettyjä kimppakyytejä

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2018, Tilastokeskus

Tutkimus tehtiin keväällä 2018, tutkimus julkaistiin joulukuussa 2018.


Kansainvälistä tietoa

EU

Eurostatin vertailussa, jonka käytännön tutkimukset ovat lähinnä kansallisten tilastolaitosten tekemiä ja vertailuvuosien alkupuolelta, verrattiin 16-74-vuotiaiden henkilöiden internetkäyttöä.

Internetin henkilökäyttäjät päivittäin EU-maissa

Tiedot vuosilta 2010 - 2018 liitetiedostona

Keskimäärin 76 prosenttia EU:n väestöstä käytti internetiä päivittäin, kasvua edellisvuodesta oli 4 prosenttiyksikköä. Eniten päivittäin internetiä käyttäviä oli Islannissa, 96 prosenttia kaikista 16-74-vuotiaista. Norjassa osuus oli 93 prosenttia, Tanskassa 92 prosenttia, UK:ssa 91 prosenttia, Hollannissa 90 prosenttia, Ruotsissa ja Suomessa 88 prosenttia.  

Internetin käyttö vähintään viikottain: Tiedot  internetin käytöstä vähintään viikoittain vuosina 2011 - 2018 liitetiedostona

Lähde: Eurostat


Maailmanlaajuista tietoa

ITU:n joulukuussa 2018 julkaiseman ennakkoarvion mukaan vuonna 2018 internetin käyttäjiä on maailmanlaajuisesti (suluissa vuoden 2017 määrät) noin 3,896 miljardia (3,650 miljardia). Kehitysmaissa 45,3 prosenttia (42,3 prosenttia) asukkaista käyttää nettiä, kun vastaava prosenttiosuus kehittyneissä maissa on 80,9 (79,5 prosenttia) ja koko maailman tasolla 51,2 prosenttia (48,6 prosenttia).

Internetin käyttäjiä maailmanlaajuisesti, prosenttia maapallon väestöstä

Internetin käyttäjät maailmanlaajuisesti, prosenttia maapallon asukkaista

  prosenttia maapallon asukkaista
2001 8
2002 10,7
2003 12,3
2004 14,1
2005 15,8
2006 17,6
2007 20,6
2008 23,1
2009 25,6
2010 29,2
2011 31,3
2012 34,3
2013 36,9
2014 39,9
2015 43,0
2016 45,8
2017 48,6
2018 ennakkotieto 51,2

Lähde: ITU


Internet World Stats tilastoi internetinkäyttäjiä maittain. Tiedot on ilmoitettu sekä internetin käyttäjien määränä että prosenttiosuutena ko. maan tai alueen väestöstä.

Vuoden 2018 kesäkuun lopussa internetin käyttäjiä oli maailmanlaajuisesti 4,2 miljardia, mikä on 55,1 prosenttia maapallon väestöstä.

 • Pohjois-Amerikassa internetin käyttäjiä oli 95 prosenttia väestöstä. Euroopassa käyttäjiä oli seuraavaksi eniten 85,2 prosenttia väestöstä. Oseania-Australiassa osuus oli 68,9 prosenttia, Etelä-Amerikassa – Karibialla 67,2 prosenttia. Lähi-Idässä internetin käyttäjiä oli 64,5 prosenttia väestöstä, Aasiassa 49 prosenttia ja Afrikassa 36,1 prosenttia väestöstä.
 • Määrällisesti eniten internetin käyttäjiä oli Aasiassa 1,062 miljardia. Seuraavaksi eniten Euroopassa 705 miljoonaa.

Vuoden 2017 lopussa internetin käyttäjiä oli maailmanlaajuisesti 4,050 miljardia, mikä on 51,8 prosenttia maapallon väestöstä. 

 • Pohjois-Amerikassa internetin käyttäjiä oli 94 prosenttia väestöstä, Euroopassa seuraavaksi eniten 84,6 prosenttia. Oseaniassa ja Australiassa internetin käyttäjiä oli 68,3 prosenttia väestöstä, Etelä-Amerikassa ja Karibialla 65,1 prosenttia, Lähi-Idässä 57,8 prosenttia, Aasiassa 47,4 prosenttia ja Afrikassa 32 prosenttia.
 • Määrällisesti eniten internetin käyttäjiä oli silti Aasiassa 1,992 miljardia. Seuraavaksi eniten Euroopassa noin 700 000.

Internetin käyttäjien määrän kehitys maailmanlaajuisesti

Taulukko internetin käyttäjien määrän kehittymisestä vuodesta 1995 alkaen liitetiedostona.

Lähde: Internet World Stats


 

GSMA:n ennusteen mukaan (maaliskuussa 2018) mobiili internetiä käyttäisi 61 prosenttia maapallon väestöstä vuonna 2025. Vuonna 2017 osuus oli 43 prosenttia. Suurin osa mobiili internetin käyttäjämäärien 1,75 miljardin lisäyksestä vuosien 2017 ja 2025 välillä tulisi Kiinasta (noin 350 miljoonaa uutta käyttäjää), Intiasta (noin 330 miljoonaa uutta käyttäjää) ja Saharan eteläpuolisesta Afrikasta (280 miljoonaa).

 

 • Mobiili-internetin käytön jakauma maanosittain vuonna 2017 ja 2025:
 • Pohjois-Amerikka 73 prosenttia vuonna 2017 / 80 prosenttia vuonna 2025
 • Eurooppa 72 prosenttia vuonna 2017 / 82 prosenttia vuonna 2025
 • IVY-maat 52 prosenttia vuonna 2017 / 72 prosenttia vuonna 2025
 • Etelä-Amerikka 50 prosenttia vuonna 2017 / 66 prosenttia vuonna 2025
 • Aasian-Tyynenmeren maat 41 prosenttia vuonna 2017 / 63 prosenttia vuonna 2025
 • Lähi-Idän ja Afrikan maat 36 prosenttia vuonna 2017 / 51 prosenttia vuonna 2025
 • Saharan eteläpuoleisen Afrikan maat 21 prosenttia vuonna 2017 / 40 prosenttia vuonna 2025

Lähde: The Mobile Economy 2018, GSMA