Internetin käyttö

Viimeksi päivitetty 16.6.2020: internetin käyttäjien määrän kehitys maailmanlaajuisesti (Internet World Stats) 

Suomalaisten internetin käyttö

EU-maat

Maailmanlaajuisesti


Suomalaiset internetin käyttäjinä

Suomalaisten internetin käyttö keväällä 2015, 2018 ja 2019

Internetin käyttö ikäryhmittäin keväällä 2019

 • Ikäryhmistä 16-44-vuotiaat, internetiä käyttivät kaikki
 • ikäryhmästä 45-54-vuotiaat, internetiä käytti 98 prosenttia
 • ikäryhmästä 55-64-vuotiaat, internetiä käytti 96 prosenttia
 • ikäryhmästä 65-74-vuotiaat, internetiä käytti 80 prosenttia
 • Vanhimmasta ikäryhmästäkin, 75-89-vuotiaat, internetiä käytti 41 prosenttia​

Internet-yhteyttä kyselyä edeltäneiden kolmen kuukauden aikana käyttäneiden 10 yleisintä internetin käyttötarkoitusta, vuosina 2015, 2018 ja 2019

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

Internetin käyttö eri laitteilla kyselyä edeltäneiden kolmen kuukauden aikana internetiä käyttäneistä, 16 – 89-vuotiaat suomalaiset, vuosina 2018 ja 2019

Aikaisempina vuosina asiaa ei kysytty samalla tavoin, joten tuloksia ei voi vertailla

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2019, Tilastokeskus

Tutkimus tehtiin keväällä 2019, tutkimus julkaistiin joulukuussa 2019.


Liikenne- ja viestintäviraston keväällä 2019 tekemän kuluttajatutkimuksen mukaan kiinteä internetyhteys oli käytössä 54 prosentilla vastaajista, mobiililiittymä, jolla voi soittaa puheluja ja käyttää internetiä oli käytössä 87 prosentilla, ja vain internetin käyttöön soveltuva mobiililiittymä oli käytössä 50 prosentilla vastaajista.

Kiinteän nettiyhteyden omistavista 52 prosenttia vastasi tulevansa toimeen pelkällä mobiililla internetyhteydellä. 42 prosenttia vastasi, ettei tulisi toimeen pelkällä mobiiliyhteydellä.

Suosituimmat, vähintään viikoittain kotoa internetyhteydellä käytetyt palvelut 

Suosituimmat vähintään viikoittain matkapuhelimella käytetyt internetpalvelut (mukana myös palveluita, joihin ei tarvita internetyhteyttä)

Keväällä 2019 puhelimitse tehtyyn haastattelututkimukseen vastasi noin 2000 yli 15-vuotiata kuluttajaa. 

Lähde: Kuluttajatutkimus 2019, Liikenne- ja viestintävirasto


Jakamispalvelujen käyttö kyselyä edeltäneiden 12 kuukauden aikana, prosenttia 16-89-vuotiaista suomalaisista

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2019, Tilastokeskus

Tutkimus tehtiin keväällä 2019, tutkimus julkaistiin joulukuussa 2019.


EU

Internetiä päivittäin käyttävät henkilöt EU-maissa, prosenttia yli 16-vuotiaista

Tiedot vuosilta 2010 - 2019 liitetiedostona

Keskimäärin 79 prosenttia EU:n väestöstä käytti internetiä päivittäin, kasvua edellisvuodesta oli 3 prosenttiyksikköä. Eniten päivittäin internetiä käyttäviä oli Islannissa, 97 prosenttia. Norjassa osuus oli 95 prosenttia, Tanskassa ja Hollannissa 92 prosenttia, UK:ssa ja Ruotsissa 91 prosenttia. Suomessa osuus oli 90 prosenttia yli 16-vuotiaista.

Lähde: Eurostat


Maailmanlaajuista tietoa

ITU:n joulukuussa 2019 julkaiseman ennakkoarvion mukaan vuonna 2019 internetin henkilökäyttäjiä on maailmanlaajuisesti 4,1 miljardia. Kehitysmaissa 1,1 miljardia ja kehittyneissä maissa 3,0 miljardia.

Internetin käyttäjien osuus maailman väestöstä on 53,6 prosenttia. Kehitysmaissa internetiä käyttää 47 prosenttia väestöstä, ja kehittyneissä maissa 86,6 prosenttia.  

Internetin käyttäjiä maailmanlaajuisesti, prosenttia maapallon väestöstä

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

Internetiä käyttävien henkilöiden osuus väestöstä maanosittain

Lähde: ITU


Internet World Stats tilastoi internetinkäyttäjiä maittain. Tiedot on ilmoitettu sekä internetin käyttäjien määränä että prosenttiosuutena ko. maan tai alueen väestöstä.

Internetin käyttäjien määrän kehitys maailmanlaajuisesti

Taulukko internetin käyttäjien määrän kehittymisestä vuodesta 1995 alkaen liitetiedostona.

Lähde: Internet World Stats


GSMA:n ennusteen mukaan (maaliskuussa 2020) mobiili internetiä käyttäisi 61 prosenttia maapallon väestöstä (5,0 miljardia käyttäjää) vuonna 2025. Vuonna 2019 osuus oli 49 prosenttia (3,8 miljardia käyttäjää). Vuotuinen kasvu olisi 4,6 prosenttia.

Euroopassa mobiili internetiä käytetään eniten sekä vuonna 2019 että ennusteen mukaan myös vuonna 2025. Toisena on USA ja kolmantena Kiina. Kiinassa mobiili internetin käyttö kasvaa eniten.

Lähde: The Mobile Economy 2020, GSMA


Cisco (helmikuu 2020) arvioi internetin käyttäjien määrän maailmanlaajuisesti kasvavan vuoden 2019 noin 4,2 miljardista 5,3 miljardiin vuonna 2023, vuotuinen kasvu olisi 6 prosenttia. Maailmanlaajuisesti internetin käyttäjiä vuonna 2018 oli 51 prosenttia väestöstä ja osuuden ennustetaan kasvavan 66 prosenttiin vuonna 2023.

Internetin käyttäjien osuus väestöstä maanosittain vuonna 2023:

 • Pohjois-Amerikka 92 prosenttia
 • Länsi-Eurooppa 87 prosenttia
 • Keski- ja Itä-Eurooppa 78 prosenttia
 • Aasian-Tyynenmeren alue 72 prosenttia
 • Etelä-Amerikka 70 prosenttia
 • Lähi-Itä ja Afrikka 35 prosenttia

Lähde: Cisco Annual Internet Report (2018-2013) Cisco