Kiinteiden ja mobiilien laajakaistaliittymien määriä

Viimeksi päivitetty 18.5.2020: valokuituliittymien määriä Euroopassa (FTTH Council)

Suomen tietoja

Pohjoismaat ja Baltian maat

EU

OECD

Maailmanlaajuisia tietoja


Laajakaistaliittymien määristä kertovien tilastojen laskentaperusteet vaihtelevat, joten liittymien tarkat määrät voivat poiketa toisistaan. Tilastoja lukiessa kannattaa huomioida niiden erilaiset lähtöasetelmat ja määritelmät. Kyselytutkimuksissa tuloksiin saattaa vaikuttaa vastaajien väärinkäsitykset tai tietämys asioista.


Kiinteät ja mobiilit laajakaistaliittymät Suomessa

Kiinteät laajakaistaliittymät yhteystekniikkajaottelun mukaan

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä vuoden 2019 lopussa oli 1,797 miljoonaa. Kasvua oli 3,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Liittymistä 88 prosenttia (1,587 miljoonaa oli kotitalouksissa)

Yhteystekniikoista kupariliittymien määrä ainoana tekniikkana väheni 15 prosenttia. Muiden yhteystekniikoiden laajakaistaliittymien määrät kasvoivat: FTTB kasvoi 9 prosenttia, FTTH 17 prosenttia ja kaapelimodeemi 6 prosenttia.


Mobiililaajakaistaliittymät tiedonsiirtosopimuksen mukaan

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

Mobiililaajakaistaliittymien määrä vuoden 2019 lopussa oli 8,570 miljoonaa. Kasvua edellisestä vuodesta oli noin 0,5 prosenttia. Liittymistä 75 prosenttia (6,470 miljoonaa) oli kotitalouksissa.

Rajoituksettoman tiedonsiirron liittymiä oli 6,870 miljoonaa, mikä oli 80 prosenttia kaikista mobiililaajakaistaliittymistä. Niiden määrä kasvoi 7 prosenttia edellisvuodesta.

Rajoitetun tiedonsiirron liittymiä oli 1,7 miljoonaa, mikä oli 20 prosenttia kaikista mobiililaajakaistaliittymistä. Niiden määrä laski 19 prosenttia edellisvuodesta.

Lähde: Tilastot, Liikenne- ja viestintävirasto


 Kansainvälistä tietoa

Pohjoismaat ja Baltian maat

Kiinteät ja mobiilit laajakaistaliittymät yhteensä henkilöä kohti Pohjoismaissa ja Baltian maissa

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

Kiinteät laajakaistaliittymät henkilöä kohti Pohjoismaissa ja Baltian maissa

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

Mobiilit laajakaistaliittymät henkilöä kohti Pohjoismaissa ja Baltia maissa

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

Lähde: Telecommunication markets in the Nordic and Baltic countries


EU

 • Tiedot vaihtelevat eri tutkimusten kesken. Tiedontuottajien toisistaan eroavat laskentatavat antavat myös toisistaan poikkeavia tuloksia

Mobiililaajakaistaliittymät EU-maissa

 • Suomessa samaa mobiililaajakaistayhteyttä voidaan käyttää sekä matkapuhelimella että tietokoneella SIM-korttia siirtämällä. Monessa Euroopan maassa operaattorit sitovat mobiililaajakaistan tiettyyn päätelaitteeseen.

Mobiililaajakaistaliittymien levinneisyys EU-maissa 2018, prosenttia asukasluvusta

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

Mobiililaajakaistaliittymiä EU:ssa keskimäärin, prosenttia asukkaista

 Lähde: EU Digital Single Market


Kiinteiden laajakaistojen levinneisyys EU-maissa, prosenttia asukkaista

Tiedot taulukkomuodossa liitteenä

 • Luvut poikkeavat OECD:n julkaisemista, koska OECD ei sisällytä kiinteitä langattomia yhteyksiä tilastoonsa.
 • Digitaalinen Agenda sisältää myös laajasti perinteisten operaattorien ja haastajien markkinaosuuksia sekä eri laajakaistateknologioiden yleisyyttä koskevia vertailuja.

Kiinteitä laajakaistaliittymiä EU-maissa keskimäärin asukaslukuun suhteutettuna

Kiinteät laajakaistayhteydet yhteystekniikoittain Suomessa ja EU:ssa keskimäärin

 • prosenttia kaikista kiinteistä laajakaistayhteyksistä, heinäkuussa 2018

Lähde: EU Digital Single Market 


Kuituliittymät

Syyskuussa 2019

FTTH Council Europe:n ja Idate Consulting:n tekemän selvityksen mukaan kuitutilaajien määrä (FTTH/B) Euroopan 39 maan alueella oli 70,4 miljoonaa, kasvua edellisestä vuodesta oli 15 prosenttia.  FTTH/B-verkko oli saatavilla noin 172,2 miljoonalla kotitaloudella, kasvua 12,5 prosenttia edellisestä vuodesta.

EU28 alueella kuitutilaajien määrä oli 38,2 miljoonaa, kasvua edellisestä vuodesta oli 21 prosenttia. FTTH/B-verkko oli saatavilla 88,1 miljoonalla kotitaloudella, kasvua 18,4 prosenttia edellisestä vuodesta.

FTTH/B-verkon saatavuus ja FTTH/B-tilaajien määrä EU39-alueella

FTTH/B-verkon saatavuus ja FTTH/B-tilaajien määrä EU28-alueella

Keskimääräinen FTTH/B liittymätiheys oli

 • Euroopan 39 maiden kotitalouksissa 40,9 prosenttia

 • EU 28-maiden kotitalouksissa 43,3 prosenttia

Keskimääräinen FTTH/B saatavuus oli

 • Euroopan 39 maiden kotitalouksissa 49,9 prosenttia

 • EU 28-maiden kotitalouksissa 39,4 prosenttia

Korkeimmat FTTH/B-verkon saatavuudet Euroopan kotitalouksissa:

 • Andorra 99 prosenttia
 • Islanti 96,7 prosenttia
 • Norja 90,2 prosenttia
 • Latvia 95,6 prosenttia
 • Liettua 94 prosenttia

Korkeimpia FTTH/B liittymätiheyksiä Euroopan kotitalouksissa

 • Islanti 65,9 prosenttia
 • Valko-Venäjä 62,8 prosenttia
 • Ruotsi 56,8 prosenttia
 • Espanja 54,3 prosenttia
 • Latvia 53,9 prosenttia
 • Liettua 48,2 prosenttia
 • Romania 45,6 prosenttia
 • Portugali 42,1 prosenttia
 • Norja 39,8 prosenttia
 • Venäjä 37,3 prosenttia
 • Bulgaria 34,5 prosenttia
 • Viro 28,2 prosenttia
 • Suomi 26,6 prosenttia
 • EU28 keskiarvo 17,1 prosenttia

Lähde: FTTH Council Europe – Panorama. Markets at September 2019

Selvitys julkaistiin huhtikuussa 2020

 


OECD

Kiinteät laajakaistaliittymät OECD-maissa, sataa asukasta kohti

 • Vuodesta 2014 OECD on muuttanut tilastointia. Satelliitti- ja kiinteät langattomat yhteydet on siirretty mobliililaajakaistaliittymistä kiinteisiin liittymiin.
 • OECD:n määritelmän mukaan laajakaistayhteydeksi lasketaan nopeudeltaan vähintään 256 kbit/s yhteys (nopeus laskevaan suuntaan, download).

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

Kesäkuu 2019

 • Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä OECD-maissa yhteensä oli noin 424,3 miljoonaa, 31,4 liittymää sataa asukasta kohti.
 • Suomessa kiinteitä laajakaistaliittymiä oli noin 1,7 miljoonaa, 31,9 liittymää sataa asukasta kohti.

Kiinteät laajakaistaliittymät yhteystekniikoittain Suomessa ja OECD-maissa keskimäärin, sataa asukasta kohti

Lähde: OECD Broadband Portal


Kuituliittymät OECD-maissa

Kuituliittymien osuus kiinteistä laajakaistaliittymistä

Kuituliittymät tässä sisältävät FTTH (kuitu kotiin), FTTP (kuitu kiinteistöön) ja FTTB (kuitu rakennukseen) liittymät, mutta ei sisällä FTTC (kuitu katuun, valokuitukaapelien asentaminen maan alle paikalliseen jakopisteeseen asti) liittymiä

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona 

Suurin kuituliittymien osuus oli Koreassa, 81,7 prosenttia kaikista kiinteistä laajakaistaliittymistä. Japanissa osuus oli 79 prosenttia, Liettuassa 74,6 prosenttia ja Ruotsissa 70 prosenttia. Suomessa kuituliittymiä oli 52,7 prosenttia kaikista kiinteistä laajakaistaliittymistä. OECD:n keskiarvo oli 26,8 prosenttia.

Lähde: OECD Broadband Portal


Mobiililaajakaistaliittymät OECD-maissa sataa asukasta kohti

 • Sisältää yhteenlaskettuna sekä puhe + data -liittymät että myös pelkät data-liittymät.

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

Mobiililaajakaistaliittymiä yhteensä (puhe + data- ja pelkät data-liittymät) OECD-maissa keskimäärin kesäkuussa 2019 oli 112,8 mobiililaajakaistaliittymää sataa asukasta kohti. Suomessa niitä oli 154,5 sataa asukasta kohti, mikä oli OECD-maiden toiseksi eniten. Eniten mobiililaajakaistaliittymiä yhteensä oli Japanissa, 176,6 liittymää sataa asukasta kohti.

Jos tarkastellaan pelkästään puhe + data -liittymiä, oli niitä Suomessa 114,6 liittymää ja Japanissa 97,9 liittymää asukasta kohti.

OECD:n määritelmä tilastoitavista mobiililaajakaistaliittymistä

Lähde: OECD Broadband Portal


Maailmanlaajuisia tietoja

Laajakaistaliittymien määrän kehitys 100 asukasta kohti

Kiinteät laajakaistaliittymät

Aktiiviset mobiilit laajakaistaliittymät

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

Lähde: ITU Key ICT Data

 

ITU:n raportti The State of Broadband

2019 raportti

ITU:n raportin mukaan maailmassa oli vuonna 2018 noin 1,1 miljardia kiinteää laajakaistaliittymää ja aktiivisia mobiililaajakaistaliittymiä 5,3 miljardia.

Lähde: The State of Broadband 2019, ITU


Mobiililaajakaistaliittymät

Ericsson, Q4 2019

Ericssonin mukaan (helmikuussa 2020) mobiililaajakaistaliittymiä vuonna 2019 oli maailmanlaajuisesti 6,3 miljardia, kasvua edellisvuodesta oli 9 prosenttia. Maailmanlaajuinen liittymätiheys nousi 103 prosenttiin.5G-verkon liittymien määrä oli noin 13 miljoonaa ja LTE-verkon liittymiä noin 4,3 miljardia.

Lähde: Ericsson mobility report Q4, 2019 update (February 2020)

Ericsson, Q3, 2019

Ericssonin arvion mukaan (marraskuussa 2019) mobiililaajakaistaliittymiä vuonna 2019 oli maailmanlaajuisesti 6,1 miljardia. Vuonna 2025 mobiililaajakaistaliittymiä ennustetaan olevan maailmanlaajuisesti 8,1 miljardia, mikä olisi 90 prosenttia kaikista mobiililiittymistä. Vuotuinen kasvu 2019 – 2025 olisi 5 prosenttia.

Mobiililaajakaistaliittymät alueittain

Lähde: Ericsson Mobility Report, November 2019