Kiinteiden ja mobiilien laajakaistaliittymien määriä

Viimeksi päivitetty 28.10.2019: Kiinteiden ja mobiilien laajakaistaliittymien määriä Suomessa 2019 ensimmäisellä vuosipuolikkaalla (Liikenne- ja viestintävirasto), Pohjoismaissa ja Baltian maissa vuonna 2018 (Telecom markets in the Nordic and Baltic countries)

Suomen tietoja

Pohjoismaat ja Baltian maat

EU

OECD

Maailmanlaajuisia tietoja


Laajakaistaliittymien määristä kertovien tilastojen laskentaperusteet vaihtelevat, joten liittymien tarkat määrät voivat poiketa toisistaan. Tilastoja lukiessa kannattaa huomioida niiden erilaiset lähtöasetelmat ja määritelmät. Kyselytutkimuksissa tuloksiin saattaa vaikuttaa vastaajien väärinkäsitykset tai tietämys asioista.


Kiinteät ja mobiilit laajakaistaliittymät Suomessa

Kiinteät laajakaistaliittymät yhteystekniikkajaottelun mukaan, 2019 1H

 • Viestintävirasto muuttanut kiinteiden laajakaistaliittymien yhteystekniikkajaottelua 30.6.2016 alkaen

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä vuoden 2019 kesäkuun lopussa oli 1,762 miljoonaa. Määrä kasvoi 3,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. 

 

Mobiililaajakaistaliittymät tiedonsiirtosopimuksen mukaan 2019 1H

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

Mobiililaajakaistaliittymien määrä vuoden 2019 kesäkuun lopussa oli 8,520 miljoonaa. Kasvua edellisestä vuodesta oli noin prosentti. Liittymistä 75 prosenttia (6,360 miljoonaa) oli kotitalouksissa.

Mobiililaajakaistaliittymistä 78 prosenttia oli rajoituksettoman tiedonsiirron liittymiä (noin 6,6 miljoonaa).  Rajoitetun tiedonsiirron liittymiä oli 22 prosenttia mobiililaajakaistaliittymistä (noin 1,9 miljoonaa).

Lähde: Tilastot, Liikenne- ja viestintävirasto


 Kansainvälistä tietoa

Pohjoismaat ja Baltian maat

Kiinteät ja mobiilit laajakaistaliittymät yhteensä henkilöä kohti Pohjoismaissa ja Baltian maissa

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

Kiinteät laajakaistaliittymät henkilöä kohti Pohjoismaissa ja Baltian maissa

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

Mobiilit laajakaistaliittymät henkilöä kohti Pohjoismaissa ja Baltia maissa

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

Lähde: Telecommunication markets in the Nordic and Baltic countries


EU

 • Tiedot vaihtelevat eri tutkimusten kesken. Tiedontuottajien toisistaan eroavat laskentatavat antavat myös toisistaan poikkeavia tuloksia

Mobiililaajakaistaliittymät EU-maissa

 • Suomessa samaa mobiililaajakaistayhteyttä voidaan käyttää sekä matkapuhelimella että tietokoneella SIM-korttia siirtämällä. Monessa Euroopan maassa operaattorit sitovat mobiililaajakaistan tiettyyn päätelaitteeseen.

Mobiililaajakaistaliittymien levinneisyys EU-maissa 2018, prosenttia asukasluvusta

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

Mobiililaajakaistaliittymiä EU:ssa keskimäärin, prosenttia asukkaista

 Lähde: EU Digital Single Market


Kiinteiden laajakaistojen levinneisyys EU-maissa, prosenttia asukkaista

Tiedot taulukkomuodossa liitteenä

 • Luvut poikkeavat OECD:n julkaisemista, koska OECD ei sisällytä kiinteitä langattomia yhteyksiä tilastoonsa.
 • Digitaalinen Agenda sisältää myös laajasti perinteisten operaattorien ja haastajien markkinaosuuksia sekä eri laajakaistateknologioiden yleisyyttä koskevia vertailuja.

Kiinteitä laajakaistaliittymiä EU-maissa keskimäärin asukaslukuun suhteutettuna

Kiinteät laajakaistayhteydet jaoteltuna teknologian mukaan

 • prosenttia kaikista kiinteistä laajakaistayhteyksistä, heinäkuussa 2018
Teknologia EU keskimäärin Suomi
  7/2018 7/2018
DSL (VDSL sisältyy) 61 26
Kaapeli (Docsis 3.0 sisältyy) 19 25
FTTH/B 16 48
Muu 4 1

Kiinteitä laajakaistayhteyksiä teknologioittain EU:ssa: (prosenttia kaikista kiinteistä laajakaistayhteyksistä)

Vuosi DSL (sis. VDSL) Kaapeli (sis. Docsis 3.0) FTTH/B Muu
2006 80,9 16,3   2,8
2007 80,8 15,5   3,7
2008 80,4 15   4,5
2009 79,5 15,2   5,3
2010 78,8 15,4   5,8
2011 77,1 16   6,8
2012 75,1 16,5 4,1 4,3
2013 73,4 17,3 5,2 4,2
2014 72,9 17,9 6,1 3,1
2015 70,7 18,4 7,4 3,5
2016 68,1 19,0 9,5 3,5
2017 65,4 19,3 11,8 3,5
2018 61,0 16,0 14,0 4,0

Lähde: EU Digital Single Market 


NGA-liittymät EU-maissa

 • prosenttia kaikista kiinteistä laajakaistaliittymistä
 • (NGA = Next generation Access, seuraavan sukupolven liittymät)

 • NGA-liittymien osuus ilmoitetaan kokonaisuutena, jossa ovat mukana FTTH, FTTB, VDSL, Cable Docsis 3.0 ja muu NGA, jonka vaatimuksena vähintään 30 Mbit/s download-nopeus.

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

Heinäkuussa 2018 NGA-liittymien osuus EU-maissa yhteensä oli 55 prosenttia kaikista kiinteistä laajakaistaliittymistä. Kasvua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta oli 7 prosenttiyksikköä.  Suomessa vastaava osuus oli 73 prosenttia, kasvua edellisvuoden vastaavasta ajasta oli 5 prosenttiyksikköä.

NGA-liittymien jakauma EU-maissa keskimäärin

 • prosenttia kaikista kiinteistä laajakaistaliittymistä

NGA-liittymien osuus ilmoitetaan kokonaisuutena, jossa ovat mukana FTTH, FTTB, VDSL, Cable Docsis 3.0 ja muu NGA, jonka vaatimuksena vähintään 30 Mbit/s download-nopeus.

Lähde: EU Digital Single Market


Kuituliittymät

Syyskuussa 2018

FTTH Council Europe:n ja Idate Consulting:n tekemän selvityksen mukaan kuitutilaajien määrä (FTTH/B) Euroopan 39 maan alueella oli 59,6 miljoonaa, kasvua edellisestä vuodesta oli 15,7 prosenttia.  FTTH/B-verkkoon oli yhdistettynä noin 160 miljoonaa kotitaloutta Euroopan 39 maassa (81 miljoonaa EU 28 maassa).

Keskimääräinen FTTH/B saatavuus Euroopan 39 maiden kotitalouksissa 46,4 prosenttia (EU 28-maiden kotitalouksissa 36,4 prosenttia).  Korkeimmat FTTH/B saatavuudet Euroopassa: Andorra 99,9 prosenttia kotitalouksista, Portugali 99,2 prosenttia, Espanja 97,8 prosenttia, Latvia 96,4 prosenttia, Liettua 95,4 prosenttia, Ruotsi ja Bulgaria 91 prosenttia kotitalouksista.        

Keskimääräinen liittymätiheys niistä kotitalouksista, joissa FTTH/B-liittymä oli saatavilla Euroopan 39 maassa oli 37,4 prosenttia (28 EU-maassa 38,2 prosenttia). Suurimmat FTTH/B liittymätiheydet Euroopassa (niissä kotitalouksissa, joissa liittymä saatavilla): Valko-Venäjä 64,5 prosenttia kotitalouksista, Andorra 61,4 prosenttia, Romania 52,6 prosenttia, Latvia 52,2 prosenttia, Hollanti 51,5 prosenttia ja Belgia 51,2 prosenttia kotitalouksista.

Lähde: FTTH Council Europe – Panorama. Europe Broadband Status. Market at September 2018

Ennuste FTTH-markkinoiden kehityksestä 2020 – 2025, FTTH-Councilille Idaten laatiman selvityksen mukaan FTTH/B-liittymiä vuonna 2025 olisi Euroopan 39 maassa keskimäärin 44,7 prosenttia kotitalouksista ja Euroopan 28 maassa keskimäärin 46,2 prosenttia kotitalouksista.

Ennusteen mukaan kuituliittymistä 42,2 prosenttia on FTTB-liittymiä ja 57,8 prosenttia FTTH-liittymiä vuonna 2020. Vuonna 2025 osuudet olisivat: FTTB-liittymiä 36,2 prosenttia ja FTTH-liittymiä 63,9 prosenttia.

Ennuste kuituliittymien tilaajista Euroopassa

Lähde: FTTH Forecast for Europe. Europe Broadband Status. Market forecast by 2020 and 2025

Selvitykset julkaistiin maaliskuussa 2019


Kaapeliliittymiä Euroopassa

 • Lukuja päivitetty syyskuussa 2018

2017

 • Kaapelimarkkinoiden arvo Euroopassa oli 23,3 miljardia euroa, kasvua edellisestä vuodesta oli 2,4 prosenttia. Television osuus markkinoista oli noin 46 prosenttia (10,75 miljardia euroa). Laajakaistan osuus oli noin 34,4 prosenttia (8,1 miljardia euroa). Puhelintoiminnan osuus noin 19,7 prosenttia (4,6 miljardia euroa)
 • Kaapeliliittymän tilaajia Euroopassa yhteensä oli 65,8 miljoonaa kotitaloutta, kasvua edellisestä vuodesta oli 0,85 prosenttia

Lähde: Cable Congress 2018 Indsutry Figures, Data provided by IHS Markit

2016

 • Kaapelimarkkinoiden arvo Euroopassa oli 22,9 miljardia euroa. Television osuus markkinoista oli noin 46 prosenttia (10,5 miljardia euroa). Laajakaistan osuus oli 33,6 prosenttia (7,7 miljardia euroa). Puhelintoiminnan osuus 20,4 prosenttia (4,7 miljardia euroa)
 • Kaapeliliittymän tilaajia Euroopassa yhteensä oli 65,1 miljoonaa kotitaloutta

Lähde: Cable Congress 2018 Indsutry Figures, Data provided by IHS Markit

2015

 • kaapelimarkkinoiden arvo oli 22,4 miljardia euroa, kasvua edellisestä vuodesta oli 5,7 prosenttia. Television osuus markkinoista oli noin 47 prosenttia (10,5 miljardia euroa). Internet-markkinoiden osuus oli noin 32 prosenttia (7,2 miljardia euroa). Puhelintoiminnan osuus noin 21 prosenttia (4,7 miljardia euroa)
 • Euroopan suurimmat markkinat olivat Saksassa, 4,7 miljardia euroa ja UK:ssa, 4 miljardia euroa.

Lähde: IHS Markit

 • kaapeliliittymän tilaajia Euroopassa yhteensä oli 33,6 miljoonaa, noin 19 prosenttia kaikista laajakaista-asiakkaista
 • 50-75 prosenttia kotitalouksista oli kaapeliliittymäasiakkaita: Belgiassa, Tanskassa, Virossa, Suomessa, Unkarissa, Maltalla, Hollannissa, Romaniassa ja Ruotsissa

Lähde: Cable Facts & Figures, Cable Europe  

2014

 • kaapeliliittymän tilaajia Euroopassa 31,79 miljoonaa, kasvua edellisestä vuodesta 7,5 prosenttia
 • kaapeliverkon arvo Euroopassa 21,2 miljardia euroa, kasvua edellisestä vuodesta 4,2 prosenttia. Television osuus 51 prosenttia, internet-liittymien osuus 30 prosenttia ja puhelinliikenteen osuus 19 prosenttia.

Lähde: Cable Europe / IHS Markit


OECD

Kiinteät laajakaistaliittymät OECD-maissa, prosenttia asukkaista

 • Vuodesta 2014 OECD on muuttanut tilastointia. Satelliitti- ja kiinteät langattomat yhteydet on siirretty mobliililaajakaistaliittymistä kiinteisiin liittymiin.
 • OECD:n määritelmän mukaan laajakaistayhteydeksi lasketaan nopeudeltaan vähintään 256 kbit/s yhteys (nopeus laskevaan suuntaan, download).

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

Kesäkuu 2018

 • Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä OECD-maissa oli noin 411,1 miljoonaa, 30,6 liittymää sataa asukasta kohti.
 • Suomessa kiinteitä laajakaistaliittymiä oli noin 1,7 miljoonaa, 31,0 liittymää sataa asukasta kohti.

Kiinteät laajakaistaliittymät teknologioittain Suomessa ja OECD-maissa keskimäärin, prosenttia asukkaista

Lähde: OECD Broadband Portal


Kuituliittymät OECD-maissa

Kuituliittymien osuus kiinteistä laajakaistaliittymistä, kesäkuu 2018

Kuituliittymät tässä sisältävät FTTH (kuitu kotiin), FTTP (kuitu kiinteistöön) ja FTTB (kuitu rakennukseen) liittymät, mutta ei sisällä FTTC (kuitu katuun, valokuitukaapelien asentaminen maan alle paikalliseen jakopisteeseen asti) liittymiä

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona 

Lähde: OECD Broadband Portal


Mobiililaajakaistaliittymät OECD-maissa prosenttia asukkaista

 • Sisältää yhteenlaskettuna sekä puhe + data -liittymät että myös pelkät data-liittymät.

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

Mobiililaajakaistaliittymiä yhteensä (puhe + data- ja pelkät data-liittymät) oli OECD-maissa vuoden 2018 kesäkuussa 106,4 mobiililaajakaistaliittymää sataa asukasta kohti. Suomessa näitä liittymiä oli 155,8 sataa asukasta kohti, mikä oli OECD-maiden toiseksi eniten. Eniten mobiililaajakaistaliittymiä yhteensä (puhe + data- ja pelkät data-liittymät) oli Japanissa, 168,2 liittymää sataa asukasta kohti.

Jos tarkastellaan pelkästään puhe + data -liittymiä, oli niitä eniten Suomessa 115,1 liittymää asukasta kohti. Toiseksi eniten puhe + data -liittymä oli Hollannissa, 113,6 liittymää sataa asukasta kohti. Tanskassa niitä oli 110,2 liittymää.

Mobiililaajakaistaliittymiä on tilastoitu vuodesta 2010 alkaen. Jaottelu: satelliitti ja kiinteä langaton yhteys, joiden määrä oli marginaalinen muihin verrattuna sekä ohessa tarkemmin selitetyt "dedicated" ja "standardiyhteys".

Dedicated: on määritelty puhepalveluista erillään olevaksi sopimukseksi, joissa käyttö on riippumaton päätelaiteesta: matkapuhelin / mokkula / tietokone 3G-modeemilla. Käyttöaktiivisuudella on merkitystä vain kuukausimaksuttomien prepaid -liittymien osalta (käytetty kolmen kuukauden aikana).
Subscriptions to dedicated data services over a mobile network which are purchased separately from voice services either as a stand-alone service (modem/dongle) or as an add-on data package to voice services which requires an additional subscription. All dedicated mobile data subscriptions with recurring subscription fees are included as "active data subscriptions" regardless of actual use. Pre-paid mobile broadband plans require active use if there is no monthly subscription.

OECD ei erottele mobiililaajakaistan käyttöä sen mukaan, käytetäänkö sitä tietokoneen vai matkapuhelimen kautta. Erilaiset käytännöt ja määrittelyt hankaloittavat tulosten vertailua.

OECD raportoi lisäksi mobiililaajakaistayhteyksiksi standardisopimusliittymät, joiden avulla on siirretty dataa edellisen kolmen kuukauden aikana, kuten esimerkiksi 1 Megatavu /1 euro -hinnoiteltu tiedonsiirto.
Includes mobile subscriptions which advertise data speeds of 256 kbit/s or greater and which have been used to make an Internet data connection via IP in the previous 3 months. To be counted, the subscription must allow access to the greater Internet via HTTP and must have been used to make a data connection using the Internet Protocol in the previous three months. Standard SMS and MMS messaging do not count as an active Internet data connection even if they are delivered via IP.

Lähde: OECD Broadband Portal


Maailmanlaajuisia tietoja

Laajakaistaliittymien määrän kehitys 100 asukasta kohti

Kiinteät laajakaistaliittymät

*arvio

Aktiiviset mobiilit laajakaistaliittymät

*arvio

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

Lähde: ITU Key ICT Data 2005-2018


ITU:n raportti The State of Broadband

2019 raportti

ITU:n raportin mukaan maailmassa oli vuonna 2018 noin 1,1 miljardia kiinteää laajakaistaliittymää ja aktiivisia mobiililaajakaistaliittymiä 5,3 miljardia.

Lähde: The State of Broadband 2019, ITU


Mobiililaajakaistaliittymät

Ericssonin mukaan (kesäkuussa 2019) vuonna 2018 mobiililaajakaistaliittymiä oli maailmanlaajuisesti 5,91 miljardia. Vuonna 2024 niitä ennustetaan olevan 8,3 miljardia. Vuotuinen kasvu 2018 – 2014 olisi kuusi prosenttia.

Lähde: Ericsson Mobility Report, June 2019

Ericssonin arvion mukaan (helmikuussa 2019) vuonna 2018 mobiililaajakaistaliittymiä oli maailmanlaajuisesti 5,9 miljardia.

Lähde: Ericsson Mobility Report

Ericssonin arvion mukaan (kesäkuussa 2018) vuonna 2017 mobiililaajakaistaliittymiä oli maailmanlaajuisesti 5,3 miljardia.

Vuonna 2023 mobiililaajakaistaliittymien määrän ennustetaan kasvavan 8,3 miljardiin, tällöin 95 prosenttia kaikista mobiililiittymistä olisi mobiililaajakaistaliittymiä. Vuotuinen kasvu olisi 8 prosenttia.

Lähde: Ericsson Mobility Report, June 2018