Kiinteiden ja mobiilien laajakaistaliittymien määriä

Viimeksi päivitetty 17.12.2019: Kiinteiden ja mobiilien laajakaistaliittymien määriä OECD-maissa joulukuussa 2018 (OECD) 

Suomen tietoja

Pohjoismaat ja Baltian maat

EU

OECD

Maailmanlaajuisia tietoja


Laajakaistaliittymien määristä kertovien tilastojen laskentaperusteet vaihtelevat, joten liittymien tarkat määrät voivat poiketa toisistaan. Tilastoja lukiessa kannattaa huomioida niiden erilaiset lähtöasetelmat ja määritelmät. Kyselytutkimuksissa tuloksiin saattaa vaikuttaa vastaajien väärinkäsitykset tai tietämys asioista.


Kiinteät ja mobiilit laajakaistaliittymät Suomessa

Kiinteät laajakaistaliittymät yhteystekniikkajaottelun mukaan, 2019 1H

 • Viestintävirasto muuttanut kiinteiden laajakaistaliittymien yhteystekniikkajaottelua 30.6.2016 alkaen

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä vuoden 2019 kesäkuun lopussa oli 1,762 miljoonaa. Määrä kasvoi 3,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. 

 

Mobiililaajakaistaliittymät tiedonsiirtosopimuksen mukaan 2019 1H

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

Mobiililaajakaistaliittymien määrä vuoden 2019 kesäkuun lopussa oli 8,520 miljoonaa. Kasvua edellisestä vuodesta oli noin prosentti. Liittymistä 75 prosenttia (6,360 miljoonaa) oli kotitalouksissa.

Mobiililaajakaistaliittymistä 78 prosenttia oli rajoituksettoman tiedonsiirron liittymiä (noin 6,6 miljoonaa).  Rajoitetun tiedonsiirron liittymiä oli 22 prosenttia mobiililaajakaistaliittymistä (noin 1,9 miljoonaa).

Lähde: Tilastot, Liikenne- ja viestintävirasto


 Kansainvälistä tietoa

Pohjoismaat ja Baltian maat

Kiinteät ja mobiilit laajakaistaliittymät yhteensä henkilöä kohti Pohjoismaissa ja Baltian maissa

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

Kiinteät laajakaistaliittymät henkilöä kohti Pohjoismaissa ja Baltian maissa

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

Mobiilit laajakaistaliittymät henkilöä kohti Pohjoismaissa ja Baltia maissa

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

Lähde: Telecommunication markets in the Nordic and Baltic countries


EU

 • Tiedot vaihtelevat eri tutkimusten kesken. Tiedontuottajien toisistaan eroavat laskentatavat antavat myös toisistaan poikkeavia tuloksia

Mobiililaajakaistaliittymät EU-maissa

 • Suomessa samaa mobiililaajakaistayhteyttä voidaan käyttää sekä matkapuhelimella että tietokoneella SIM-korttia siirtämällä. Monessa Euroopan maassa operaattorit sitovat mobiililaajakaistan tiettyyn päätelaitteeseen.

Mobiililaajakaistaliittymien levinneisyys EU-maissa 2018, prosenttia asukasluvusta

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

Mobiililaajakaistaliittymiä EU:ssa keskimäärin, prosenttia asukkaista

 Lähde: EU Digital Single Market


Kiinteiden laajakaistojen levinneisyys EU-maissa, prosenttia asukkaista

Tiedot taulukkomuodossa liitteenä

 • Luvut poikkeavat OECD:n julkaisemista, koska OECD ei sisällytä kiinteitä langattomia yhteyksiä tilastoonsa.
 • Digitaalinen Agenda sisältää myös laajasti perinteisten operaattorien ja haastajien markkinaosuuksia sekä eri laajakaistateknologioiden yleisyyttä koskevia vertailuja.

Kiinteitä laajakaistaliittymiä EU-maissa keskimäärin asukaslukuun suhteutettuna

Kiinteät laajakaistayhteydet yhteystekniikoittain Suomessa ja EU:ssa keskimäärin

 • prosenttia kaikista kiinteistä laajakaistayhteyksistä, heinäkuussa 2018

Lähde: EU Digital Single Market 


Kuituliittymät

Syyskuussa 2018

FTTH Council Europe:n ja Idate Consulting:n tekemän selvityksen mukaan kuitutilaajien määrä (FTTH/B) Euroopan 39 maan alueella oli 59,6 miljoonaa, kasvua edellisestä vuodesta oli 15,7 prosenttia.  FTTH/B-verkkoon oli yhdistettynä noin 160 miljoonaa kotitaloutta Euroopan 39 maassa (81 miljoonaa EU 28 maassa).

Keskimääräinen FTTH/B saatavuus oli

 • Euroopan 39 maiden kotitalouksissa 46,4 prosenttia
 • EU 28-maiden kotitalouksissa 36,4 prosenttia

Korkeimmat FTTH/B saatavuudet Euroopan kotitalouksissa:

 • Andorra 99,9 prosenttia
 • Portugali 99,2 prosenttia
 • Espanja 97,8 prosenttia
 • Latvia 96,4 prosenttia
 • Liettua 95,4 prosenttia

Keskimääräinen liittymätiheys niissä kotitalouksisa, joissa FTTH/B-liittymä oli saatavilla:

 • Euroopan 39 maassa 37,4 prosenttia
 • 28 EU-maassa 38,2 prosenttia

Suurimmat FTTH/B liittymätiheydet Euroopassa (niissä kotitalouksissa, joissa liittymä saatavilla):

 • Valko-Venäjä 64,5 prosenttia
 • Andorra 61,4 prosenttia
 • Romania 52,6 prosenttia
 • Latvia 52,2 prosenttia
 • Hollanti 51,5 prosenttia
 • Belgia 51,2 prosenttia

Lähde: FTTH Council Europe – Panorama. Europe Broadband Status. Market at September 2018

Ennuste FTTH-markkinoiden kehityksestä 2020 – 2025, FTTH-Councilille Idaten laatiman selvityksen mukaan FTTH/B-liittymiä vuonna 2025 olisi Euroopan 39 maassa keskimäärin 44,7 prosenttia kotitalouksista ja Euroopan 28 maassa keskimäärin 46,2 prosenttia kotitalouksista.

Ennusteen mukaan kuituliittymistä 42,2 prosenttia on FTTB-liittymiä ja 57,8 prosenttia FTTH-liittymiä vuonna 2020. Vuonna 2025 osuudet olisivat: FTTB-liittymiä 36,2 prosenttia ja FTTH-liittymiä 63,9 prosenttia.

Ennuste kuituliittymien tilaajista Euroopassa

Lähde: FTTH Forecast for Europe. Europe Broadband Status. Market forecast by 2020 and 2025

Selvitykset julkaistiin maaliskuussa 2019


OECD

Kiinteät laajakaistaliittymät OECD-maissa, prosenttia asukkaista

 • Vuodesta 2014 OECD on muuttanut tilastointia. Satelliitti- ja kiinteät langattomat yhteydet on siirretty mobliililaajakaistaliittymistä kiinteisiin liittymiin.
 • OECD:n määritelmän mukaan laajakaistayhteydeksi lasketaan nopeudeltaan vähintään 256 kbit/s yhteys (nopeus laskevaan suuntaan, download).

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

Joulukuu 2018

 • Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä OECD-maissa oli noin 418,2 miljoonaa, 30,9 liittymää sataa asukasta kohti.
 • Suomessa kiinteitä laajakaistaliittymiä oli noin 1,7 miljoonaa, 31,5 liittymää sataa asukasta kohti.

Kiinteät laajakaistaliittymät yhteystekniikoittain Suomessa ja OECD-maissa keskimäärin, prosenttia asukkaista

Lähde: OECD Broadband Portal


Kuituliittymät OECD-maissa

Kuituliittymien osuus kiinteistä laajakaistaliittymistä

Kuituliittymät tässä sisältävät FTTH (kuitu kotiin), FTTP (kuitu kiinteistöön) ja FTTB (kuitu rakennukseen) liittymät, mutta ei sisällä FTTC (kuitu katuun, valokuitukaapelien asentaminen maan alle paikalliseen jakopisteeseen asti) liittymiä

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona 

Lähde: OECD Broadband Portal


Mobiililaajakaistaliittymät OECD-maissa prosenttia asukkaista

 • Sisältää yhteenlaskettuna sekä puhe + data -liittymät että myös pelkät data-liittymät.

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

Mobiililaajakaistaliittymiä yhteensä (puhe + data- ja pelkät data-liittymät) OECD-maissa keskimäärin vuonna 2018 oli 109,7 mobiililaajakaistaliittymää sataa asukasta kohti. Suomessa niitä oli 156,6 sataa asukasta kohti, mikä oli OECD-maiden toiseksi eniten. Eniten mobiililaajakaistaliittymiä yhteensä oli Japanissa, 172,3 liittymää sataa asukasta kohti.

Jos tarkastellaan pelkästään puhe + data -liittymiä, oli niitä eniten Suomessa 116,2 liittymää asukasta kohti. Toiseksi eniten niitä oli Tanskassa, 115,3 liittymää sataa asukasta kohti. Hollannissa niitä oli 113,2 liittymää.

OECD:n määritelmä tilastoitavista mobiililaajakaistaliittymistä

Lähde: OECD Broadband Portal


Maailmanlaajuisia tietoja

Laajakaistaliittymien määrän kehitys 100 asukasta kohti

Kiinteät laajakaistaliittymät

Aktiiviset mobiilit laajakaistaliittymät

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

Lähde: ITU Key ICT Data


ITU:n raportti The State of Broadband

2019 raportti

ITU:n raportin mukaan maailmassa oli vuonna 2018 noin 1,1 miljardia kiinteää laajakaistaliittymää ja aktiivisia mobiililaajakaistaliittymiä 5,3 miljardia.

Lähde: The State of Broadband 2019, ITU


Mobiililaajakaistaliittymät

Ericssonin mukaan (kesäkuussa 2019) vuonna 2018 mobiililaajakaistaliittymiä oli maailmanlaajuisesti 5,91 miljardia. Vuonna 2024 niitä ennustetaan olevan 8,3 miljardia. Vuotuinen kasvu 2018 – 2014 olisi kuusi prosenttia.

Lähde: Ericsson Mobility Report, June 2019

Ericssonin arvion mukaan (helmikuussa 2019) vuonna 2018 mobiililaajakaistaliittymiä oli maailmanlaajuisesti 5,9 miljardia.

Lähde: Ericsson Mobility Report

Ericssonin arvion mukaan (kesäkuussa 2018) vuonna 2017 mobiililaajakaistaliittymiä oli maailmanlaajuisesti 5,3 miljardia.

Vuonna 2023 mobiililaajakaistaliittymien määrän ennustetaan kasvavan 8,3 miljardiin, tällöin 95 prosenttia kaikista mobiililiittymistä olisi mobiililaajakaistaliittymiä. Vuotuinen kasvu olisi 8 prosenttia.

Lähde: Ericsson Mobility Report, June 2018