Liiketoiminnan sähköistyminen

Viimeksi päivitetty 31.12.2018:  Etätyö suomalaisissa yrityksissä (TEM)

ERP

CRM

Yritysten digitaaliset työkalut

Etätyö


Liiketoiminnan sähköistymiseksi Tilastokeskus tässä yhteydessä määrittelee sellaisten ohjelmien käyttöä, joilla pyritään automatisoimaan tiettyjä sisäisiä tai ulkoisia toimintoja


ERP:n (toiminnanohjausjärjestelmä) käyttö yrityksissä

Vähintään 10 henkilöä työllistävät yritykset, ei rahoitusala

Vuoden 2018 tutkimuksessa asiaa ei kysytty

2017

 • 39 prosentilla yrityksistä oli ERP-ohjelmisto käytössä
 • suurimmilla yrityksillä (yli 100 henkilöä työllistävää) osuus oli 82 prosenttia, pienimmillä yrityksillä (10-19 henkilöä työllistävää) osuus oli 25 prosenttia
 • yleisimmin ERP oli käytössä tukkukaupan (64 prosenttia) ja teollisuuden (60 prosenttia) toimialoilla

ERP (toiminnanohjausjärjestelmä) yrityksissä, vähintään 10 henkilöä työllistävät yritykset, ei rahoitusala

  prosenttia vähintään 10 henkilöä työllistävistä yrityksistä
2009 16
2010 28
2011 32
2012 33
2013 37
2014 39
2015 37
2017 39

Vuoden 2016 tiedot puuttuvat

Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2017, Tilastokeskus

 


CRM:n (asiakkuuden hallinnan tietojärjestelmä) käyttö yrityksissä

Vähintään 10 henkilöä työllistävät yritykset, ei rahoitusala

Vuoden 2018 tutkimuksessa asiaa ei kysytty

Vuonna 2017

 • 39 prosentilla yrityksistä oli käytössä CRM, asiakastiedon hallintaan tarkoitettu tietojärjestelmä
 • suurimmilla yrityksillä (yli 100 henkilöä työllistävää) osuus oli 69 prosenttia, pienimmillä yrityksillä (10-19 henkilöä työllistävää) osuus oli 30 prosenttia
 • yleisimmin CRM oli käytössä informaation ja viestinnän toimialalla (72 prosenttia) sekä ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan alalla (60 prosenttia)
 • vähiten CRM oli käytössä majoitus- ja ravitsemistoiminnan alalla, 21 prosenttia

CRM yrityksissä, vähintään 10 henkilöä työllistävät yritykset, ei rahoitusala

  prosenttia vähintään 10 henkilöä työllistävistä yrityksistä
2009 25
2010 36
2011 39
2012 34
2013 40
2014 42
2015 39
2017 39

Vuoden 2016 tiedot puuttuvat

Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2017, Tilastokeskus

 


Yritysten digitaaliset työkalut

PK-yritysten digitaalisuus

Prior konsultointi toteutti Elisa Oyj:n ja Suomen Yrittäjien toimeksiannosta tutkimuksen pk-yritysten digitalisoitumisesta. Tutkimukseen vastasi 594 yrittäjää, jotka edustivat pääosin 1 – 50 henkilön yrityksiä. Tutkimus toteutettiin vuonna 2017.

Tietotyön välineistä eniten hyödynnettiin älypuhelimia. Niitä koko henkilöstö käytti 63 prosentissa yrityksiä. Kannettavaa tietokonetta käytti koko henkilöstö 35 prosentissa yrityksiä ja tablettia 15 prosentissa. Koko henkilöstöllä oli etäyhteys työpaikan verkkoon tai pilvipalveluun 31 prosentissa yrityksiä.

Liiketoiminnan johtamisen digitalisoituminen pk-yrityksissä vuonna 2017, prosenttia yrityksistä

  Järjestelmällisesti Satunnaisesti Suunnitteilla Ei ollenkaan  Ei koske yritystäni
Sähköinen laskutus 64 20 4 10 3
Saapuvien laskujen sähköinen hyväksyminen 50 20 6 21 4
Sähköinen asiakkuudenhallinta 44 18 4 24 9
Kilometrikorvausta sähköinen kirjaaminen 30 11 5 41 13
Sähköinen asiakasprojektien seuranta 20 16 4 41 19
Sähköinen työajan seuranta verkossa 22 8 5 48 16

Sähköinen laskutus on eniten käytetty johtamisen digitalisoitumisen sähköinen väline.  Sitä käyttää 84 prosenttia pk-yrityksistä. Vähiten käytetään sähköistä työajan seurantaa, se on käytössä 30 prosentissa pk-yrityksiä. Sähköinen asiakasprojektien seuranta on käytössä 36 prosentissa pk-yrityksiä.

Lähde: Polkeeko PK-yritysten digitaalisuus paikoillaan? Tutkimus suomalaisten pk-yritysten digitaalisen työkalujen käytöstä.  Prior Konsultointi Oy


Etätyö

TEM:n Työolobarometrin mukaan etätyötä vuonna 2017 teki 35 prosenttia palkansaajista. Päivittäin etätyötä teki kolme prosenttia, viikoittain 10 prosenttia, kuukausittain 8 prosenttia ja satunnaisesti 14 prosenttia palkansaajista.

Etätyötä tekevien osuus palkansaajista

 • 2012: 21 prosenttia
 • 2013: 28 prosenttia
 • 2014: 25 prosenttia
 • 2015: 26 prosenttia
 • 2016: 32 prosenttia
 • 2017: 35 prosenttia

Etätyön tekeminen Suomessa vuonna 2017

Etätyön tekeminen Suomessa vuonna 2017, prosenttia palkansaajista

  päivittäin viikoittain kuukausittain satunnaisesti
2012 2 5 4 10
2013 3 7 6 12
2014 3 7 4 11
2015 3 7 5 11
2016 3 11 6 12
2017 3 10 8 14

Eniten etätyötä päivittäin tai viikoittain tehtiin valtiolla, 23 prosenttia palkansaajista. Yksityisten palvelujen palkansaajilla osuus oli 17 prosenttia, teollisuudessa 7 prosenttia ja kunnilla 6 prosenttia.

Ylemmistä toimihenkilöistä päivittäin tai viikoittain etätyötä teki 29 prosentti, alemmista toimihenkilöistä 6 prosenttia ja työntekijöistä 2 prosenttia.

Työolobarometrin lopulliset tiedot julkaistiin lokakuussa 2018.

Lähde: Työolobarometri 2017, TEM

 

DNA:n Digitaaliset elämäntavat 2018 –kyselytutkimus toteutettiin internet -paneelitutkimuksena maaliskuussa 2018. Vastaajina oli noin 1000 iältään 15 – 74-vuotiasta suomalaista.

Tutkimuksen mukaan 16 prosentilla työssäkäyvistä vastaajista oli rajoittamaton oikeus etätöihin ja 24 prosentilla oli rajoitettu etätyömahdollisuus. Etätyö on hieman enemmän käytössä miesten ja vanhempien ikäryhmien keskuudessa. Parhaiten etätyö on saatavilla johtavassa asemassa oleville, yrittäjille sekä ylemmille toimihenkilöille. Enimmäkseen etätöitä tehdään kotona.

Etätyön mahdollisuus työssäkäyvillä vuonna 2018, prosenttia työssä käyvistä vastaajista

Etätyön mahdollisuus työssäkäyvillä vuonna 2018, prosenttia työssä käyvistä vastaajista

  Yhteensä Miehet Naiset
Rajoittamaton etätyömahdollisuus 16 14 18
Rajoitettu etätyömahdollisuus 24 28 19
Ei mahdollisuutta etätöihin 59 55 62
Ei osaa sanoa 2 3 1

Lähde: Digitaaliset elämäntavat -tutkimus 2018 – ETÄTYÖ, DNA / Nepa Insight Oy