Maksu-tv

Viimeksi päivitetty 11.3.2018: maksu-tv tilaukset Suomessa (FiCom, Finnpanel)

Tilastokeskus

Finnpanel

FiCom


Tilastokeskus

Tilastokeskuksen kuluttajabarometrikyselyssä kysytään suomalaisilta kotitalouksilta, onko niillä kotitaloudessa maksullisten tv-kanavien katselemiseen tarvittava maksukortti:

 • vuoden 2018 helmikuussa noin 20 prosentilla
 • vuoden 2017 helmikuussa noin 22 prosentilla
 • vuoden 2016 helmikuussa noin 21 prosentilla
 • vuoden 2015 helmikuussa noin 23 prosentilla
 • vuoden 2014 helmikuussa noin 26 prosentilla
 • vuoden 2013 helmikuussa noin 26 prosentilla
 • vuoden 2012 helmikuussa noin 27 prosentilla (tässä tuli mukaan myös ikäryhmä 75-84)
 • vuoden 2011 helmikuussa noin 25 prosentilla
 • vuoden 2010 helmikuussa noin 26 prosentilla
 • vuoden 2009 helmikuussa 25 prosentilla, noin 625 000 taloudella

Kuluttajabarometrin seurannassa kysytään neljästi vuodessa kotitalouksien laitteiden määriä. Vastaajat edustavat Suomen 15-84-vuotiasta väestöä iän, sukupuolen, asuinläänin ja äidinkielen suhteen. ja Vuoden 2012 alusta vastaajajoukkoa laajennettiin 75-84-vuotiailla henkilöillä ja se vaikuttaa tuloksiin.

Lähde: Kuluttajabarometri, Tilastokeskus


Finnpanel

Maksu-tv-tilaajia televisioverkossa yleensä

Finnpanelin mukaan maksukanavien tilaajatalouksien kokonaismäärä (sisältää antenni-, kaapeli- ja satelliittivastaanottotavat ja myös internetissä olevia maksukanavia. Lukuun voi osittain sisältyä myös pelkästä IPTV-peruspalvelusta maksavia talouksia).

Maksullisia tv-kanavia tilaavien määrä, prosenttia tv-talouksista (ei sisällä Netflixin kaltaisia videopalveluita)

 • Vuonna 2018 maksullisia tv-kanavia tilasi 705 000 taloutta, joka oli 27 prosenttia tv-talouksista.
 • Vuonna 2017 maksullisia tv-kanavia tilasi 27 prosenttia tv-talouksista. Maksullisia tv-sisältöjä (edellisten lisäksi myös Netflixin tyyppiset videopalvelut) tilasi 42 prosenttia tv-talouksista
 • Vuonna 2016 (elokuu): maksullisia tv-kanavia tilasi 25 prosenttia tv-talouksista. Maksullisia tv-sisältöjä (edellisten lisäksi myös Netflixin tyyppiset videopalvelut) tilasi 37 prosenttia tv-talouksista
 • Vuonna 2015 (elokuu): maksullisia tv-kanavia tilasi 25 prosenttia tv-talouksista (noin 630 000 taloutta). Maksullisia tv-sisältöjä (edellisten lisäksi myös Netflixin tyyppiset videopalvelut (tilasi 35 prosenttia tv-talouksista)
 • Vuonna 2014 noin 750 000 taloutta, noin 30 prosenttia tv-talouksista
 • Vuonna 2013 noin 740 000 taloutta, noin 31 prosenttia tv-talouksista
 • Vuonna 2012 noin 650 000; noin 29 prosenttia tv-talouksista
 • Vuonna 2011 noin 700 000; noin 32 prosenttia tv-talouksista
 • Vuonna 2010 noin 580 000; noin 26 prosenttia tv-talouksista
 • Vuonna 2009 noin 624 000; noin 28 prosenttia tv-talouksista
 • Vuonna 2008 noin 609 000; noin 27 prosenttia tv-talouksista
 • Vuonna 2007 noin 600 000; noin 26 prosenttia tv-talouksista
 • Vuonna 2006 noin 250 000; noin 11 prosenttia tv-talouksista
 • Vuonna 2005 noin 200 000; noin 9 prosenttia tv-talouksista
 • Vuonna 2004 noin 130 000; noin 6 prosenttia tv-talouksista
 • Vuonna 2003 noin 120 000; noin 5 prosenttia tv-talouksista
 • Vuonna 2002 noin 110 000; noin 4 prosenttia tv-talouksista

Lähde: TV-vuosi, Finnpanel


FiCom

Maksu-tv-tilaajia kaapelitelevisio- ja iptv-verkossa (myös HD)

Alla olevat tiedot ovat FiComin TV-kyselystä.

Vuoden 2007 loppuun saakka Kaapelitelevisioliitto ja 2008 alusta FiCom kysyy maksu-tv-tiedot kaapelitoimijoilta (Kaapelitelevisioliitto yhdistyi FiComiin 1.1.2008). HD-asiakasmäärän seuranta liitettiin mukaan 31.12.2008.

Maksu-tv-tilaajia kaapeli- ja iptv-verkossa

Maksu-tv-tilaajat kaapeli- ja iptv-verkossa

  Maksu-tv-tilaajia kaapeli- ja iptv-verkossa
2004 67 700
2005 104 400
2006 164 500
2007 258 900
2008* 313 800
2009 330 100
2010 354 700
2011 336 400
2012 352 600
2013 313 900
2014* 309 900
2015 286 300
2016 274 400
2017 260 700
2018* 292 900
 • 2018 vuoden kyselyssä mukana yksi uusi toimija
 • 2014 lopun kyselyssä mukana kaksi uutta toimijaa, lisäksi kahden toimijan raportoinnissa muutoksia. Vuoden 2014 luku ei ole vertailukelpoinen aiempiin
 • 2013: joidenkin yritysten muuttunut raportointitapa vaikuttaa maksu-tv-talouksien ja -tilausten määrään.
 • Luvut sisältävät 2010 Q2 lähtien myös iptv-liittymät.
 • Vuoden 2008 lopun kyselyssä on mukana uusi vastaaja ja se vaikuttaa lukuihin.

Maksu-tv-tilaajien määrä kasvoi 12,3 prosenttia vuonna 2018 edelliseen vuoteen verrattuna. Vaikka kasvuun osittain vaikuttaakin yhden uuden toimijan maksu-tv-tilaajat, olisi tilaajien määrä kasvanut muutoinkin.

Vuonna 2017 maksu-tv-tilaajien määrä laski 5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2016 maksu-tv-tilaajien määrä laski 4,2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2015 maksu-tv-tilaajien määrä laski 7,6 prosenttia edellisestä vuodesta. Vuonna 2014 tilaajien määrässä tapahtui pientä noin 1 prosentin laskua. Vuonna 2013 määrä laski 11 prosenttia. Vuonna 2012 se kasvoi 5 prosenttia. Vuonna 2011 määrä laski 5 prosenttia. Vuoden 2010 aikana määrä kasvoi 7 prosenttia, vuoden 2009 aikana 5 prosenttia, 2008 aikana 21 prosenttia, 2007 aikana 57 prosenttia ja vuoden 2006 aikana oli 58 prosenttia.


Maksu-tv-taloudet kaikissa tv-talouksissa (antenni-, kaapeli- ja iptv-talouksissa)


Digitaaliset televisiot Suomessa

Suomessa analogiset tv-lähetysverkot suljettiin 1.9.2007.Kaapelitalouksissa siirtymä tapahtui 1.3.2008.

 

 

 

 

 

 

Kategoria: