Matkaviestinverkossa siirretty data

Viimeksi päivitetty 16.10.2019: mobiilidatan määrä Suomessa 2019 tammi-kesäkuussa (Liikenne- ja viestintävirasto)

Liikenne- ja viestintävirasto on vuoden 2018 alusta siirtynyt ilmoittamaan mobiilidatan määrät binäärijärjestelmän mukaan. Luvut ilmoitetaan siitä siitä yleisesti vakiintuneen käytännön mukaan giga-, mega-  jne. tavuina. Alla olevassa esityksessä käytetään siis gigatavu-sanaa, mutta puhutaan binäärijärjestelmän luvuista.

Kymmenjärjestelmä

 


Suomen tietoja

Pohjoismaat ja Baltian maat

OECD

Maailmanlaajuisia tietoja


Matkaviestinverkossa siirretty data Suomessa, miljoonaa gigatavua

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

Vuoden 2019 tammi-kesäkuun aikana tietoa siirrettiin 1 138 miljoonaa gigatavua, kasvua edellisen vuoden vastaavasta ajasta oli 21 prosenttia. Siirretystä mobiilidatasta 44 prosenttia oli puhelin- ja tiedonsiirtokäytössä olevista liittymistä ja 56 prosenttia vain tiedonsiirtokäytössä olevista liittymistä.

Liikenne- ja viestintävirasto on tehnyt aikasarjaan takautuvia muutoksia. Muutokset on huomioitu tässä esityksessä. M2M-SI-kortin määritelmää muutettiin IoT-seurannan parantamiseksi. M2M kattaa kaikki konekäyttöön myydyt liittymät eikä niiden käyttöä lasketa tiedonsiirtomääriin. Takautuvat luvut on arvioitu viimeisimpien vuosien tietojen perusteella. Jatkossa M2M-liittymien tiedonsiirtomäärät kysytään erikseen.

Lähde: Tilastot, Liikenne- ja viestintävirasto


Kansainvälistä tietoa

Pohjoismaat ja Baltian maat

Pohjoismaisten ja Baltian maiden viestintävirastojen kesäkuussa 2018 julkaisema Telecommunication Markets in the Nordic and Baltic Countries sisältää muun muassa vertailua viestimääristä ja mobiililiikenteestä.

Mobiiliverkossa siirretty data Pohjoismaissa ja Baltian maissa, henkilöä kohti kuukaudessa, gigatavua

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

2018

Matkapuhelinverkossa siirrettiin dataa Suomessa selkeästi muita Pohjoismaita tai Baltian maita enemmän myös vuonna 2017. Kuukaudessa siirretty data henkilöä kohti oli Suomessa 23,81 gigatavua. Seuraavaksi eniten dataa siirrettiin Virossa, 9,50 gigatavua henkilöä kohti kuukaudessa. Dataa siirrettiin Suomessa yli kaksi kertaa enemmän kuin Virossa.

 Lähde: Telecommunication Markets in the Nordic and Baltic Countries

 


OECD

Mobiilidatan käyttö OECD-maissa, mobiililaajakaistaliittymää kohti gigatavua kuukaudessa

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

2018

OECD-maissa käytettiin mobiilidataa yhtä mobiililaajakaistaliittymää kohti eniten Suomessa, 19,39 gigatavua kuukaudessa. Seuraavana oli Itävalta 16,40 gigatavua ja kolmantena Latvia 12,78 gigatavua / mobiililaajakaistaliittymä / kuukausi. OECD-maiden keskiarvo oli 4,65 gigatavua, joten Suomessa siirretyn mobiilidatan määrä oli siihen nähden yli nelinkertainen.

 

Lähde: OECD Broadband Portal


Maailmanlaajuista tietoa

GSMA:n ennusteen mukaan maailmanlaajuinen mobiilidatan käyttö tulee kasvamaan viisinkertaiseksi vuodesta 2018 vuoteen 2024. Mobiilidataa käytettiin maailmanlaajuisesti 5,3 gigatavua kuukaudessa yhtä liittymää kohti vuonna 2018. Vuonna 2024 määrä olisi 24 gigatavua.

Mobiilidatan käyttö maanosittain gigatavua/liittymä/kuukausi vuosina 2018 ja 2024

Lähde: The Mobile Economy 2019, GSMA


tefficient:n heinäkuussa 2019 ilmestyneessä Industry Analysis 2/2019 -julkaisussa oli mukana 39 maata. Maiden joukosta puuttuu edelleen muu muassa Kiina ja Intia.

Vuoden 2018 toisella vuosipuoliskolla siirrettiin mobiilidataa eniten Suomessa ja toiseksi eniten Taiwanissa.

Siirretyn mobiilidatan määrä eräissä maissa, vuoden 2018 toisella vuosipuoliskolla

Suomessa yhtä SIM-korttia kohti siirretyn datan määrä oli keskimäärin 15,3 gigatavua kuukaudessa. Taiwanissa määrä oli 14,3 gigatavua / SIM-kortti / kuukausi. Kolmanneksi eniten mobiilidataa siirrettiin Latviassa, 11,1 gigatavua / SIM-kortti / kuukausi /, neljäntenä oli Bahrain, 9,7 ja viidentenä Itävalta 7,9 gigatavua / SIM-kortti / kuukausi.

Luvuissa on mukana M2M SIM-kortit. Jos mukaan ei lasketa M2M SIM-kortteja, säilyy näiden maiden järjestys samana, mutta siirretyn mobiilidatan määrä Suomessa on 17,4 gigatavua / SIM-kortti / kuukausi. Suurempi siirretyn mobiilidatan määrä johtuu siitä, että M2M SIM-korteilla siirretään yleensä tavallista SIM-korttia vähemmän dataa.

Lähde: Industry Analysis, tefficient

 

tefficient:n tammikuussa 2019 ilmestyneessä Industry Analysis 3/2018 -julkaisussa oli mukana 39 maata, joukosta puuttuu esimerkiksi Kiina ja Intia. Näistä eniten mobiilidataa vuoden 2018 ensimmäisellä vuosipuoliskolla siirrettiin Suomessa. Toiseksi eniten dataa siirrettiin Taiwanissa. Suomessa yhtä SIM-korttia kohti siirretyn datan määrä oli keskimäärin 14,2 gigatavua kuukaudessa. Taiwanissa määrä oli 13,1 gigatavua / SIM-kortti / kuukausi. Kolmanneksi eniten mobiilidataa siirrettiin Bahrainissa, 9,3 gigatavua. Neljänneksi eniten Itävallassa, 7,5 gigatavua.

Lähde: Industry Analysis, tefficient

tefficient:n heinäkuussa 2018 ilmestyneessä Industry Analysis 1/2018 -julkaisussa oli mukana 36 maata. Näistä eniten mobiilidataa siirrettiin Suomessa vuonna 2017. Toiseksi eniten dataa siirrettiin Taiwanissa. Suomessa yhtä SIM-korttia kohti siirretyn datan määrä oli keskimäärin 12,3 gigatavua kuukaudessa. Taiwanissa määrä oli 10,7 gigatavua. Kolmanneksi eniten mobiilidataa siirrettiin Bahrainissa,7,3 gigatavua. Neljäntenä oli Itävalta, 6,2 gigatavua ja viidentenä Viro 5,8 gigatavua.

Lähde: Industry Analysis 1/2018, tefficient


Cisco:n arvio ja ennuste mobiilidatan määrän kehityksestä

Helmikuussa 2019

Mobiilidatan arvioitu määrä vuonna 2018 oli 19 eksatavua kuukaudessa. Vuonna 2019 sen määräksi arvioidaan 29 eksatavua kuukaudessa, kasvua edellisestä vuodesta olisi 52,6 prosenttia. Vuoden 2022 mobiilidatan määräksi ennustetaan 77 eksatavua kuukaudessa. Vuosittainen kasvu 2017 - 2022 olisi 46 prosenttia.

Ennusteita vuodelle 2022:

 • Kotitalouksien osuus mobiilidatan määrästä 88 prosenttia.  

 • IP-liikenteestä mobiilidatan osuus kotitalouksissa 21 prosenttia, yrityksissä osuus 15 prosenttia

 • Maailmanlaajuisesta IP-liikenteestä:

 • 18 prosenttia tuli älypuhelimista vuonna 2017. Osuuden ennustetaan kasvavan 44 prosenttiin vuonna 2022

 • 5 prosenttia tuli tableteista vuonna 2017. Osuuden ennustetaan kasvavan 6 prosenttiin vuonna 2022

 • 0,1 prosenttia tuli peruspuhelimista vuonna 2017 ja osuuden ennustetaan pysyvän samana vuonna 2022

Lähde: Cisco Visual Networking Index: Forecast and Trends, 2017 – 2022

 

Marraskuussa 2018

Mobiilidatan määrä vuonna 2017 oli 12 eksatavua kuukaudessa. Vuoden 2018 mobiilidatan määräksi arvioidaan 19 eksatavua kuukaudessa, kasvua edellisestä vuodesta olisi 58 prosenttia. Vuoden 2022 mobiilidatan määräksi ennustetaan 77,5 eksatavua kuukaudessa. Vuosittainen kasvu 2017-2022 olisi 46 prosenttia.

Mobiilidataliikenteen arvioitu jakauma maanosittain vuonna 2018 ja ennuste 2022 

Kotitalouksien osuus mobiilidatasta vuonna 2017 oli 83 prosenttia, vuonna 2018 sen osuudeksi arvioidaan 84 prosenttia ja vuoden 2022 osuuden ennustetaan olevan 88 prosenttia.

Maailmanlaajuisesta IP-liikenteestä

 • 18 prosenttia tuli älypuhelimista vuonna 2017. Osuuden ennustetaan kasvavan 44 prosenttiin vuonna 2022
 • 5 prosenttia tuli tableteista vuonna 2017. Osuuden ennustetaan kasvavan 6 prosenttiin vuonna 2022
 • 0,1 prosenttia tuli peruspuhelimista vuonna 2017 ja osuuden ennustetaan pysyvän samana vuonna 2022

Maailmanlaajuisesta mobiilidataliikenteestä 12 prosenttia ennustetaan kulkevan 5G-verkossa vuonna 2022.  Keskimäärin 5G-verkossa siirrettävän mobiilidatan määrä tällöin olisi 21 gigatavua kuukaudessa.

Lähde: Visual Networking Index: Forecast and Trends, 2017-2022, Cisco


Ericssonin arvio ja ennuste, Mobility Report

2019

Kesäkuu 2019

Maailmanlaajuinen mobiilidatan määrä vuonna 2018 oli 28 eksatavua kuukaudessa. Sen ennustetaan kasvavan 131 eksatavuun vuonna 2024. Vuotuinen kasvu olisi 30 prosenttia.

35 prosenttia maailmanlaajuisesta mobiilidatasta ennustetaan tulevan 5G-verkon kautta vuonna 2024.

Mobiilidatan maailmanlaajuinen määrä ja jakauma laitteittain

Vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä mobiilidatan määrä kasvoi 82 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Mobiilidatan vuotuisen kasvun ennustetaan olevan 30 prosenttia vuosina 2018 – 2024.

Mobiilidatan määrästä 60 prosenttia tuli videoista vuonna 2018. Vuonna 2024 osuuden ennustetaan kasvavan 74 prosenttiin.

Mobiilidataliikenteen maantieteellinen jakauma vuonna 2018 ja ennuste vuonna 2024

Lähde: Ericsson Mobility Report, June 2019

2018

Q4, 2018 (helmikuu 2019)

Vuoden 2018 neljännellä neljänneksellä maailmanlaajuisen mobiilidatan määrä kasvoi 88 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Lähde: Ericsson Mobility report, February 2019

Q3, 2018 (marraskuussa)

Vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä maailmanlaajuisen mobiilidatan määrä kasvoi lähes 79 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Mobiilidatan määrän vuonna 2018 arvioidaan olevan 27 eksatavua kuukaudessa, ja vuonna 2024 sen ennustetaan kasvavan 136 eksatavuun kuukaudessa. Vuotuinen kasvu olisi 31 prosenttia.

Mobiilidataliikenteen maantieteellinen jakauma vuonna 2018 (ja ennustettu jakauma vuonna 2024). Mobiilidataliikenteen määrä kuukaudessa:

 • Luoteis-Aasia 41 prosenttia (29 prosenttia vuonna 2024)
 • Pohjois-Amerikka 12 prosenttia (14 prosenttia vuonna 2024)
 • Intia 11 prosenttia (9 prosenttia vuonna 2024)
 • Länsi-Eurooppa 10 prosenttia (10 prosenttia vuonna 2024)
 • Lounais-Aasia ja Oseania 8 prosenttia (12 prosenttia vuonna 2024)
 • Lähi-Itä ja Afrikka 7 prosenttia (12 prosenttia vuonna 2024)
 • Keski- ja Itä-Eurooppa 6 prosenttia (7 prosenttia vuonna 2024)
 • Etelä-Amerikka 6 prosenttia (7 prosenttia vuonna 2024)

Mobiilidataliikenteestä lähes 90 prosentin arvioidaan tulevan älypuhelimista vuonna 2018. Vuonna 2024 osuuden ennustetaan nousevan 95 prosenttiin. 5G-verkossa vuonna 2024 ennustetaan olevan 25 prosenttia koko maailmanlaajuisesta mobiilidataliikenteestä.

Videoiden osuuden maailmanlaajuisesta mobiilidataliikenteestä vuonna 2018 arvioidaan olevan 60 prosenttia, osuuden ennustetaan kasvavan 74 prosenttiin vuonna 2024. Vuotuinen kasvu olisi 35 prosenttia. Sosiaalisen median vuotuisen kasvun ennustetaan olevan 24 prosenttia vuodesta 2018 vuoteen 2024. Sen osuuden maailmanlaajuisesta mobiilidataliikenteestä ennustetaan kuitenkin laskevan. Vuonna 2018 sen arvioidaan olevan 11 prosenttia ja vuonna 2024 osuuden ennustetaan olevan 8 prosenttia. 

Lähde: Ericsson Mobility Report, November 2018

Q2 update 2018 (elokuussa)

Vuoden 2018 toisella neljänneksellä maailmanlaajuisen mobiilidatan määrä kasvoi 52 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Siirretyn mobiilidatan määrä oli reilut 16 eksatavua kuukaudessa.

Lähde: Ericsson Mobility report, Q2 update

Kesäkuu 2018

Maailmanlaajuisesti siirretyn mobiilidatan määrä vuonna 2017 oli 15 eksatavua kuukaudessa. Määrän ennustetaan kasvavan 107 eksatavuun kuukaudessa vuonna 2023. Vuotuinen kasvu olisi tällöin 39 prosenttia. Maailmanlaajuisesta mobiilidatasta 20 prosenttia ennustetaan tulevan 5G-verkon kautta vuonna 2023.

Vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä mobiilidatan määrä kasvoi 54 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Mobiilidatan määrästä 56 prosenttia tuli videoista vuonna 2017. Vuonna 2023 osuuden ennustetaan kasvavan 73 prosenttiin. Sosiaalisen median osuus mobiilidatasta vuonna 2017 oli 12 prosenttia ja sen ennustetaan putoavan 8 prosenttiin vuonna 2023. Samaan aikaan sosiaalisen median aiheuttama mobiilidatan määrä kuitenkin kasvaa vuosittain 31 prosenttia.

Vuonna 2017 mobiilidatasta 85 prosenttia tuli älypuhelimista, vuonna 2023 osuuden ennustetaan olevan 95 prosenttia.

Mobiilidataliikenteen maantieteellinen jakauma vuonna 2017 (ja ennustettu jakauma vuonna 2023), prosenttia maailmanlaajuisesta mobiilidatan määrästä.

 • Luoteis-Aasia 27 prosenttia (23 prosenttia 2023)
 • Pohjois-Amerikka 17 prosenttia (18 prosenttia vuonna 2023)
 • Lähi-Itä ja Afrikka 9 prosenttia (13 prosenttia vuonna 2023)
 • Lounais-Aasia ja Oseania 9 prosenttia (11 prosenttia vuonna 2023)
 • Länsi-Eurooppa 11 prosenttia (10 prosenttia vuonna 2023)
 • Intia 13 prosenttia (9 prosenttia vuonna 2023)
 • Keski- ja Itä-Eurooppa 7 prosenttia (8 prosenttia vuonna 2023)
 • Etelä-Amerikka 7 prosenttia (7 prosenttia vuonna 2023).

Lähde: Ericsson Mobility Report June 2018