Matkaviestinverkossa siirretty data

Viimeksi päivitetty 5.3.2019: mobiilidatan määrä Suomessa 2018 (Liikenne- ja viestintävirasto), siirretyn mobiilidatan määrä maailmanlaajuisesti 2018 ensimmäisellä vuosipuoliskolla (tefficient)

Viestintävirasto siirtyi vuoden 2018 alusta ilmoittamaan mobiilidatan määrät binäärijärjestelmän mukaisesti gibi-, tebi- tai pebitavuina.

 • 1 tebitavu TiB on 1024 gibitavua GiB.  1024 gibitavua GiB on 1125,90 gigatavua GB.

Paljonko on...?

Binäärijärjestelmä

Kymmenjärjestelmä


Suomen tietoja

Pohjoismaat ja Baltian maat

OECD

Maailmanlaajuisia tietoja


Matkaviestinverkossa siirretty data Suomessa tebitavua

Taulukko datan määristä puolivuosittain ja vuositasolla, tebitavuina, liitetiedostona

Taulukko datan määristä puolivuosittain ja vuositasolla, teratavuina,  liitetiedostona

Vuoden 2017 ja sitä uudemmat mobiilidatan määrät on alla olevissa teksteissä ilmaistu tebitavuina

 • Vuoden 2018 aikana tietoa siirrettiin 1 953 130 tebitavua, mikä on 31 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuotena. Vuoden 2018 toisella vuosipuoliskolla tietoa siirrettiin 1 032 632 tebitavua, mikä on 28,9 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana.  Ensimmäisen puolivuotiskauden aikana tietoa siirrettiin 920 498 tebitavua, mikä on 33 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan.

 • Vuoden 2017 aikana tietoa siirrettiin noin 1 490 707 tebitavua, mikä on 48 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuotena.  Vuoden 2017 toisella vuosipuoliskolla tietoa siirrettiin 800 878 tebitavua, mikä on 42 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Ensimmäisen puolivuotiskauden aikana tietoa siirrettiin 689 829 tebitavua, mikä on 56 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan.


Vuoden 2016 ja sitä vanhemmat mobiilidatan määrät on alla olevissa teksteissä edelleen ilmaistu teratavuina

 • Vuoden 2016 aikana dataa siirrettiin noin 1 060 000 teratavua, mikä on 69 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuotena. Vuoden 2016 toisella vuosipuoliskolla dataa siirrettiin 594 982 teratavua, mikä on 65 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Vuoden 2016 ensimmäisen puolivuotiskauden aikana dataa siirrettiin 465 269 teratavua, mikä on 75 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan.
 • Vuoden 2015 aikana dataa siirrettiin noin 627 000 teratavua, mikä on 93 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuotena. Vuoden 2015 toisella vuosipuoliskolla dataa siirrettiin 361 000 teratavua, mikä on 36 prosenttia ensimmäistä vuosipuoliskoa enemmän. Vuoden 2015 ensimmäisellä vuosipuoliskolla siirrettiin dataa noin 266 000 teratavua, mikä on 97 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana ja 40 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden jälkimmäisellä vuosipuoliskolla.
 • Vuoden 2014 aikana dataa siirrettiin noin 325 000 teratavua, mikä on 82 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuotena. Vuoden 2014 toisella vuosipuoliskolla dataa siirrettiin 190 000 teratavua, mikä on 41 prosenttia ensimmäistä vuosipuoliskoa enemmän. Vuoden 2014 ensimmäisellä vuosipuoliskolla siirrettiin dataa noin 135 000 teratavua. mikä on noin 31 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden loppupuoliskolla ja noin 79 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana.
 • Vuoden 2013 ensimmäisellä vuosipuoliskolla siirrettiin dataa noin 76 000 teratavua (määrä tarkentunut). Toisella vuosipuoliskolla siirretyn datan määrä oli noin 115 000 teratavua. Yhteensä koko vuonna dataa matkaviestinverkossa siirrettiin 179 000 teratavua, mikä on 74 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.
 • Vuoden 2012 ensimmäisellä vuosipuoliskolla siirretyn datan määrä oli noin 45 000 teratavua; 30 prosenttia enemmän kuin vuoden 2011 loppupuoliskolla. Määrä oli noin 8,5 gigatavua tiedonsiirtopalvelujen käyttäjää kohti puolessa vuodessa (noin 2 cd-levyllistä kuukaudessa, kun yhden cd-levyn koko on noin 700 megatavua). Koko vuoden aikana dataa siirrettiin noin 103 000 teratavua.
 • Vuoden 2011 ensimmäisen kuuden kuukauden aikana siirrettiin matkaviestinverkossa dataa noin 27 000 teratavua. Koko vuoden aikana dataa siirrettiin 62 000 teratavua.
 • Vuoden 2010 ensimmäisellä vuosipuoliskolla voimakas kasvu jatkui ja matkaviestinverkoissa siirrettiin noin 13 000 teratavua dataa. Koko vuoden aikana dataa siirrettiin 33 000 teratavua.
 • Vuoden 2009 ensimmäisellä vuosipuoliskolla dataa siirrettiin 6100 teratavua ja jälkimmäisellä vuosipuoliskolla 10 000 teratavua. Koko vuoden datamäärä 16 100 teratavua oli yli kolminkertainen vuoden 2008 määrään verrattuna.
 • Vuonna 2008 määrä oli kasvanut 4 900 teratavuun (=4 900 000 gigatavua) 500 teratavusta vuonna 2007.

Pakettikytkentäisen mobiilidataliikenteen määrä oli loka-joulukuussa 2006 kolminkertainen verrattuna vastaavaan aikaan vuonna 2005 Viestintäviraston neljännesvuosittaisen seurannan mukaan. Mobiilidataliikenteen kasvua on raportoitu vuosineljänneksittäin huhtikuusta 2006 lähtien, jolloin 3G-pakettiliittymien kauppa alkoi. Huhti-kesäkuussa 2006 sen kasvu oli kaksinkertainen ja heinä-syyskuussa kolminkertainen edellisvuoden vastaaviin vuosineljänneksiin verrattuna. Vuonna 2007 määrä oli viisinkertainen vuoteen 2006 verrattuna. Erityisesti vuoden lopulla liikenteen kasvu oli voimakasta.

Lähde: Tilastot, Liikenne- ja viestintävirasto

 


Kansainvälistä tietoa

Pohjoismaat ja Baltian maat

Pohjoismaisten ja Baltian maiden viestintävirastojen kesäkuussa 2018 julkaisema Telecommunication Markets in the Nordic and Baltic Countries sisältää muun muassa vertailua viestimääristä ja mobiililiikenteestä.

Mobiiliverkossa siirretty data Pohjoismaissa ja Baltian maissa, henkilöä kohti kuukaudessa, gigatavua

Matkapuhelinverkossa siirrettiin dataa Suomessa selkeästi muita Pohjoismaita tai Baltian maita enemmän myös vuonna 2017. Kuukaudessa siirretty data henkilöä kohti oli Suomessa 23,81 gigatavua. Seuraavaksi eniten dataa siirrettiin Virossa, 9,50 gigatavua henkilöä kohti kuukaudessa. Dataa siirrettiin Suomessa yli kaksi kertaa enemmän kuin Virossa.

Matkapuhelinverkossa siirretyn datan kokonaismäärää vuositasolla on Suomessa myös selkeästi muita maita enemmän. Siirretyn datan kokonaismäärä Suomessa oli noin 1 574 teratavua, Ruotsissa dataa siirrettiin toiseksi eniten, noin 831 000 teratavua.

Mobiiliverkossa siirretty data Pohjoismaissa ja Baltian maissa, henkilöä kohti kuukaudessa, gigatavua

  Suomi Viro Latvia Tanska Ruotsi Islanti Liettua Norja
2010 0,52 0,27   0,22 0,47 0,15 0,11 0,16
2011 0,95 0,46   0,38 0,89 0,23 0,17 0,24
2012 1,57 1,07   0,62 1,54 0,31 0,27 0,39
2013 2,73 1,55   1,04 2,34 0,69 0,4 0,6
2014 4,94 2,03 1,7 1,8 3,12 1,54 0,6 1,03
2015 9,53 3,01 4,68 3,19 3,99 2,56 0,97 1,64
2016 16,05 5,04 6,54 5,5 5,32 4,1 2,02 2,49
2017 23,81 9,50 8,00 7,43 6,84 6,07 5,85 3,71

Matkaviestinverkossa siirretyn datan kokonaismäärä vuositasolla, teratavua

  Suomi Ruotsi Tanska Norja Liettua Latvia Viro Islanti
2010 33 668 53 110 14 646 9 427 4 110   4 252 582
2011 61 525 100 806 25 376 14 488 6 543   7 330 887
2012 102 558 176 379 41 916 23 779 9 574   16 669 1 212
2013 178 750 270 289 70 381 36 883 13 959   24 541 2 691
2014 324 618 365 394 122 058 63 634 20 975 40 588 31 995 6 100
2015 627 356 471 619 218 292 102 753 33 683 110 649 47 395 10 225
2016 1 060 251 638 527 375 106 156 816 69 229 153 255 79 634 16 652
2017 1 574 387 831 071 515 296 235 836 197 289 187 128 149 966 25 365

 Lähde: Telecommunication Markets in the Nordic and Baltic Countries

Graafinen esitys löytyy myös Viestintäviraston sivuita


OECD

Mobiilidatan käyttö OECD-maissa, mobiililaajakaistaliittymää kohti kuukaudessa, gigatavua

Mobiilidatan käyttö OECD-maissa, mobiililaajakaistaliittymää kohti kuukaudessa, gigatavua

  2017
Suomi 15,45
Itävalta 11,17
Viro 7,16
Latvia 6,73
Liettua 6,57
Tanska 5,70
Ruotsi 5,70
Islanti 5,57
Korea 5,11
Irlanti 4,69
Sveitsi 4,20
Norja 3,79
Luxemburg 3,57
Ranska 3,39
Chile 3,36
Turkki 2,92
OECD 2,82
Japani 2,77
Slovenia 2,71
Italia 2,65
UK 2,53
Portugali 2,29
Unkari 2,20
Australia 2,05
Espanja 2,03
Tshekki 1,77
Saksa 1,77
Hollanti 1,76
Uusi Seelanti 1,58
Kanada 1,54
Meksiko 1,23
Belgia 1,17
Kolumbia 1,15
Kreikka 0,79
Slovakia 0,72

 OECD-maissa käytettiin mobiilidataa yhtä mobiililaajakaistaliittymää kohti eniten Suomessa, 15,45 gigatavua kuukaudessa. Seuraavana oli Itävalta 11,17 gigatavua ja kolmantena Viro 7,16 gigatavua / mobiililaajakaistaliittymä / kuukausi. OECD-maiden keskiarvo oli 2,82 gigatavua, joten Suomessa siirretyn mobiilidatan määrä oli siihen nähden yli viisinkertainen.

Lähde: OECD Broadband Portal


Maailmanlaajuista tietoa

GSMA:n ennusteen mukaan maailmanlaajuinen mobiilidatan käyttö tulee kasvamaan viisinkertaiseksi vuodesta 2018 vuoteen 2024. Mobiilidataa käytettiin maailmanlaajuisesti 5,3 gigatavua kuukaudessa yhtä liittymää kohti vuonna 2018. Vuonna 2024 määrä olisi 24 gigatavua.

Mobiilidatan käyttö maanosittain gigatavua/liittymä/kuukausi vuosina 2018 ja 2024

Pohjois-Amerikka

 • 10 gigatavua vuonna 2018
 • 56 gigatvua vuonna 2024 

Eurooppa

 • 5,8 gigatavua vuonna 2018
 • 32 gigatvua vuonna 2024 

Aasian-Tyynenmeren alue

 • 3,3 gigatavua vuonna 2018
 • 26 gigatvua vuonna 2024 

Etelä-Amerikka

 • 5,8 gigatavua vuonna 2018
 • 22 gigatvua vuonna 2024 

Lähi-Itä ja Afrikan pohjoisosa

 • 3,7 gigatavua vuonna 2018
 • 19 gigatvua vuonna 2024 

Eteläinen Afrikka

 • 1,1 gigatavua vuonna 2018
 • 8,5 gigatvua vuonna 2024 

Lähde: The Mobile Economy 2019, GSMA


tefficient:n tammikuussa 2019 ilmestyneessä Industry Analysis 3/2018 -julkaisussa oli mukana 39 maata, joukosta puuttuu esimerkiksi Kiina ja Intia. Näistä eniten mobiilidataa vuoden 2018 ensimmäisellä vuosipuoliskolla siirrettiin Suomessa. Toiseksi eniten dataa siirrettiin Taiwanissa. Suomessa yhtä SIM-korttia kohti siirretyn datan määrä oli keskimäärin 14,2 gigatavua kuukaudessa. Taiwanissa määrä oli 13,1 gigatavua / SIM-kortti / kuukausi. Kolmanneksi eniten mobiilidataa siirrettiin Bahrainissa, 9,3 gigatavua. Neljänneksi eniten Itävallassa, 7,5 gigatavua.

Lähde: Industry Analysis, tefficient

tefficient:n heinäkuussa 2018 ilmestyneessä Industry Analysis 1/2018 -julkaisussa oli mukana 36 maata. Näistä eniten mobiilidataa siirrettiin Suomessa vuonna 2017. Toiseksi eniten dataa siirrettiin Taiwanissa. Suomessa yhtä SIM-korttia kohti siirretyn datan määrä oli keskimäärin 12,3 gigatavua kuukaudessa. Taiwanissa määrä oli 10,7 gigatavua. Kolmanneksi eniten mobiilidataa siirrettiin Bahrainissa,7,3 gigatavua. Neljäntenä oli Itävalta, 6,2 gigatavua ja viidentenä Viro 5,8 gigatavua.

tefficient laski siirretyn mobiilidatan määriä myös pois lukien M2M SIM-kortit. Eniten mobiilidataa käyttäneiden viiden maan järjestys pysyi samana. M2M SIM-korteilla siirretyn datan määrä on yleensä pienempi, kuin tavallisilla SIM-korteilla, joten siirretyn datan määrä ilman M2M kortteja oli jonkin verran isompi, Suomessa 15,9 gigatavua. Maista kuitenkin vain pieni osa erottelee M2M SIM-kortit.

Lähde: Industry Analysis 1/2018, tefficient

tefficient:n joulukuussa 2017 ilmestyneessä Industry Analysis 3/2017- julkaisussa oli mukana 35 maata. Näistä Suomessa siirrettiin eniten mobiilidataa vuoden 2017 ensimmäisellä vuosipuoliskolla, keskimäärin 11,3 gigatavua kuukaudessa yhtä SIM-korttia kohti. Seuraavina olivat Taiwan, 9,7 gigatavua / kuukausi / SIM-kortti, Itävalta 5,5 ja Tanska 4,5 gigatavua / kuukausi / SIM-kortti.


Cisco:n arvio ja ennuste mobiilidatan määrän kehityksestä

Marraskuussa 2018

Mobiilidatan määrä vuonna 2017 oli 12 eksatavua kuukaudessa. Vuoden 2018 mobiilidatan määräksi arvioidaan 19 eksatavua kuukaudessa, kasvua edellisestä vuodesta olisi 58 prosenttia. Vuoden 2022 mobiilidatan määräksi ennustetaan 77,5 eksatavua kuukaudessa. Vuosittainen kasvu 2017-2022 olisi 46 prosenttia.

Kotitalouksien osuus mobiilidatasta vuonna 2017 oli 83 prosenttia, vuonna 2018 sen osuudeksi arvioidaan 84 prosenttia ja vuoden 2022 osuuden ennustetaan olevan 88 prosenttia.

Mobiilidataliikenteen arvioitu jakauma maanosittain vuonna 2018 (ja suluissa ennustettu jakauma maanosittain vuonna 2022):

 • Aasian-Tyynenmeren alue 54 prosenttia, (56 prosenttia vuonna 2022)
 • Lähi-Itä ja Afrikka 11 prosenttia, (14 prosenttia vuonna 2022)
 • Keski- ja Itä-Eurooppa 11 prosenttia, (10 prosenttia vuonna 2022)
 • Pohjois-Amerikka 9 prosenttia, (8 prosenttia vuonna 2022)
 • Länsi-Eurooppa 8 prosenttia, (7 prosenttia vuonna 2022)
 • Etelä-Amerikka 6 prosenttia, (6 prosenttia vuonna 2022)

Maailmanlaajuisesta IP-liikenteestä

 • 18 prosenttia tuli älypuhelimista vuonna 2017. Osuuden ennustetaan kasvavan 44 prosenttiin vuonna 2022
 • 5 prosenttia tuli tableteista vuonna 2017. Osuuden ennustetaan kasvavan 6 prosenttiin vuonna 2022
 • 0,1 prosenttia tuli peruspuhelimista vuonna 2017 ja osuuden ennustetaan pysyvän samana vuonna 2022

Maailmanlaajuisesta mobiilidataliikenteestä 12 prosenttia ennustetaan kulkevan 5G-verkossa vuonna 2022.  Keskimäärin 5G-verkossa siirrettävän mobiilidatan määrä tällöin olisi 21 gigatavua kuukaudessa.

Lähde: Visual Networking Index: Forecast and Trends, 2017-2022, Cisco

Kesäkuussa 2017

Vuoden 2017 mobiilidatan määräksi maailmanlaajuisesti arvioidaan 11,2 eksatavua kuukaudessa, kasvua edellisestä vuodesta olisi 56 prosenttia. Vuoden 2018 mobiilidatan määräksi ennustetaan 16,6 eksatavua kuukaudessa, ja vuoden 2021 mobiilidatan määräksi 48,3 eksatavua kuukaudessa. Vuosittainen kasvu 2016-2021 olisi 46 prosenttia.

Mobiilidataliikenteen osuus koko IP-liikenteestä maailmanlaajuisesti oli 7 prosenttia vuonna 2016. Vuonna 2016 osuuden ennustetaan olevan 17 prosenttia.

Mobiilidataliikenteen arvioitu jakauma maanosittain vuonna 2017: Aasian-Tyynenmeren alue 44 prosenttia, Pohjois-Amerikka 17 prosenttia, Keski- ja Itä-Eurooppa 12 prosenttia, Lähi-Itä ja Afrikka 11 prosenttia, Länsi-Eurooppa 10 prosenttia ja Etelä-Amerikka 6 prosenttia. Ennustettu jakauma vuonna 2021: Aasian-Tyynenmeren alue 47 prosenttia, Lähi-Itä ja Afrikka 15 prosenttia, Pohjois-Amerikka 12 prosenttia, Keski- ja Itä-Eurooppa 11 prosenttia, Länsi-Eurooppa 8 prosenttia ja Etelä-Amerikka 6 prosenttia.

Henkilöä kohti laskettujen laitteiden ja yhteyksien määrä maailmanlaajuisesti oli 2,3 vuonna 2016. Vuoteen 2021 määrän ennustetaan kasvavan 8,5 prosentin vuotuista kasvuvauhtia ja olevan tuolloin 3,5.

Lähde: Visual Networking Index: Forecast and Methodology, 2016-2021, Cisco ja

The Zettabyte Era: Trends and Analysis, Cisco

Helmikuussa 2017

Maailmanlaajuinen mobiilidataliikenteen määrä kasvoi 63 prosenttia vuonna 2016. Mobiilidatan määrä vuoden lopussa oli 7,2 eksatavua kuukaudessa. Vuotta aiemmin se oli 4,4 eksatavua kuukaudessa. Vuoden 2017 mobiilidatan määräksi arvioidaan 11 eksatavua kuukaudessa ja vuoden 2021 mobiilidatan määräksi ennustetaan 49 eksatavua kuukaudessa. Vuosittainen kasvu 2016-2021 olisi 47 prosenttia.

Vuonna 2016 mobiilidataliikenteestä 60 prosenttia (10,7eksatavua kuukaudessa) siirtyi WI-FI:n (WLAN, langaton lähiverkko) ja Femtocell-tukiasemien (minitukiasemia, voidaan käyttää muun muassa kiinteistöissä) kautta kiinteään verkkoon. Vuonna 2021 määrän ennustetaan kasvavan 63 prosenttiin ja olevan 83,6 eksatavua kuukaudessa.

Mobiilidataliikenteen ennustettu jakauma maanosittain vuonna 2021: Aasian-Tyynenmeren alue 47 prosenttia, Lähi-Itä ja Afrkka 15 prosenttia, Keski- ja Itä-Eurooppa 13 prosenttia, USA 11 prosenttia, Länsi-Eurooppa 9 prosenttia, Etelä-Amerikka 6 prosenttia.

Mobiililiittymän omaavia laitteita vuonna 2016 oli 8,0 miljardia, kasvua edellisen vuoden 7,6 miljardista oli 5,3 prosenttia. Vuonna 2021 näitä ennustetaan olevan 11,6 miljardia, vuosittaisen kasvun 2016-2021 ollessa 8 prosenttia.

Älylaitteiden osuus liittymistä vuonna 2016 oli 46 prosenttia, sen arvioidaan kasvavan 54 prosenttiin vuonna 2017. Vuonna 2021 älylaitteiden osuuden ennustetaan kasvavan 82 prosenttiin. Tässä ei ole huomioitu M2M-laitteita varten suunniteltuun LPWA (Low-Power-Wide-Area) verkkoon kuuluvia laitteita.

Mobiilidataliikenteestä 92 prosenttia tuli älylaitteista vuonna 2016, vuonna 2017 osuuden arvioidaan olevan 94 prosenttia ja vuonna 2021 sen ennustetaan kasvavan 99 prosenttiin.

Maailmanlaajuisesta mobiilidataliikenteestä 69 prosenttia kulki 4G-verkossa vuonna 2016. Vuonna 2021 osuuden ennustetaaan nousevan 79 prosenttiin. 5G-liittymien ennustetaan tulevan suunnilleen vuonna 2020 ja 5G-verkon osuuden mobiilidataliikenteesta vuonna 2021 ennustetaan olevan 1,5 prosenttia.

Lähde: Visual Networking Index, Global Mobile Data Traffic Forecast Update

 


 

Ericssonin arvio ja ennuste, Mobility Report

2018

Q4, 2018 (helmikuu 2019)

Vuoden 2018 neljännellä neljänneksellä maailmanlaajuisen mobiilidatan määrä kasvoi 88 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Lähde: Ericsson Mobility report, February 2019

Q3, 2018 (marraskuussa)

Vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä maailmanlaajuisen mobiilidatan määrä kasvoi lähes 79 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Mobiilidatan määrän vuonna 2018 arvioidaan olevan 27 eksatavua kuukaudessa, ja vuonna 2024 sen ennustetaan kasvavan 136 eksatavuun kuukaudessa. Vuotuinen kasvu olisi 31 prosenttia.

Mobiilidataliikenteen maantieteellinen jakauma vuonna 2018 (ja ennustettu jakauma vuonna 2024). Mobiilidataliikenteen määrä kuukaudessa:

 • Luoteis-Aasia 41 prosenttia (29 prosenttia vuonna 2024)
 • Pohjois-Amerikka 12 prosenttia (14 prosenttia vuonna 2024)
 • Intia 11 prosenttia (9 prosenttia vuonna 2024)
 • Länsi-Eurooppa 10 prosenttia (10 prosenttia vuonna 2024)
 • Lounais-Aasia ja Oseania 8 prosenttia (12 prosenttia vuonna 2024)
 • Lähi-Itä ja Afrikka 7 prosenttia (12 prosenttia vuonna 2024)
 • Keski- ja Itä-Eurooppa 6 prosenttia (7 prosenttia vuonna 2024)
 • Etelä-Amerikka 6 prosenttia (7 prosenttia vuonna 2024)

Mobiilidataliikenteestä lähes 90 prosentin arvioidaan tulevan älypuhelimista vuonna 2018. Vuonna 2024 osuuden ennustetaan nousevan 95 prosenttiin. 5G-verkossa vuonna 2024 ennustetaan olevan 25 prosenttia koko maailmanlaajuisesta mobiilidataliikenteestä.

Videoiden osuuden maailmanlaajuisesta mobiilidataliikenteestä vuonna 2018 arvioidaan olevan 60 prosenttia, osuuden ennustetaan kasvavan 74 prosenttiin vuonna 2024. Vuotuinen kasvu olisi 35 prosenttia. Sosiaalisen median vuotuisen kasvun ennustetaan olevan 24 prosenttia vuodesta 2018 vuoteen 2024. Sen osuuden maailmanlaajuisesta mobiilidataliikenteestä ennustetaan kuitenkin laskevan. Vuonna 2018 sen arvioidaan olevan 11 prosenttia ja vuonna 2024 osuuden ennustetaan olevan 8 prosenttia. 

Lähde: Ericsson Mobility Report, November 2018

Q2 update 2018 (elokuussa)

Vuoden 2018 toisella neljänneksellä maailmanlaajuisen mobiilidatan määrä kasvoi 52 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Siirretyn mobiilidatan määrä oli reilut 16 eksatavua kuukaudessa.

Lähde: Ericsson Mobility report, Q2 update

Kesäkuu 2018

Maailmanlaajuisesti siirretyn mobiilidatan määrä vuonna 2017 oli 15 eksatavua kuukaudessa. Määrän ennustetaan kasvavan 107 eksatavuun kuukaudessa vuonna 2023. Vuotuinen kasvu olisi tällöin 39 prosenttia. Maailmanlaajuisesta mobiilidatasta 20 prosenttia ennustetaan tulevan 5G-verkon kautta vuonna 2023.

Vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä mobiilidatan määrä kasvoi 54 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Mobiilidatan määrästä 56 prosenttia tuli videoista vuonna 2017. Vuonna 2023 osuuden ennustetaan kasvavan 73 prosenttiin. Sosiaalisen median osuus mobiilidatasta vuonna 2017 oli 12 prosenttia ja sen ennustetaan putoavan 8 prosenttiin vuonna 2023. Samaan aikaan sosiaalisen median aiheuttama mobiilidatan määrä kuitenkin kasvaa vuosittain 31 prosenttia.

Vuonna 2017 mobiilidatasta 85 prosenttia tuli älypuhelimista, vuonna 2023 osuuden ennustetaan olevan 95 prosenttia.

Mobiilidataliikenteen maantieteellinen jakauma vuonna 2017 (ja ennustettu jakauma vuonna 2023), prosenttia maailmanlaajuisesta mobiilidatan määrästä.

 • Luoteis-Aasia 27 prosenttia (23 prosenttia 2023)
 • Pohjois-Amerikka 17 prosenttia (18 prosenttia vuonna 2023)
 • Lähi-Itä ja Afrikka 9 prosenttia (13 prosenttia vuonna 2023)
 • Lounais-Aasia ja Oseania 9 prosenttia (11 prosenttia vuonna 2023)
 • Länsi-Eurooppa 11 prosenttia (10 prosenttia vuonna 2023)
 • Intia 13 prosenttia (9 prosenttia vuonna 2023)
 • Keski- ja Itä-Eurooppa 7 prosenttia (8 prosenttia vuonna 2023)
 • Etelä-Amerikka 7 prosenttia (7 prosenttia vuonna 2023).

Lähde: Ericsson Mobility Report June 2018

2017

Q4, 2017 interim update (helmikuussa 2018)

Vuoden 2017 neljännellä neljänneksellä maailmanlaajuisen mobiilidatan määrä kasvoi 55 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Lähde: Ericsson Mobility Report

Q3, 2017 (marraskuussa 2017)

Vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä maailmanlaajuisen mobiilidatan määrä kasvoi 65 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Vuonna 2023 mobilidataliikenteen määrän ennustetaan olevan noin 110 eksatavua kuukaudessa.

Liikenteestä 85 prosenttia arvioidaan tulevan älypuhelimista vuonna 2017 ja vuonna 2023 osuuden ennustetaan nousevan noin 95 prosenttiin.

Mobiilidataliikenteen maantieteellinen jakauma vuonna 2017 (ja ennustettu jakauma vuonna 2023). Mobiilidataliikenteen määrä kuukaudessa:

 • Luoteis-Aasia 3,2 ekstavua (21 eksatavua vuonna 2023)
 • Pohjois-Amerikka 2,6 eksatavua (18 eksatavua vuonna 2023)
 • Lähi-Itä ja Afrikka sekä Intia, molemmat 1,3 eksatavua (14 eksatavua vuonna 2023)
 • Länsi-Eurooppa 1,8 eksatavua (12 eksatavua vuonna 2023)
 • Lounais-Aasia ja Oseania 1,3 ekstatavua (12 ekstavua vuonna 2023)
 • Keski- ja Itä-Eurooppa 1,2 eksatavua (9,3 ekstavua vunna 2023)
 • Etelä-Amerikka 1,1 eksatavua (8,9 eksatavua vuonna 2023).

Videoiden osuuden maailmanlaajuisesta mobiiilidataliikenteestä vuonna 2017 arvioidaan olevan 14 eksatavua ja kasvavan 48 prosenttia vuoteen 2023, jolloin niiden osuus koko mobiilidataliikenteestä olisi 75 prosenttia. Toiseksi suurin kasvaja tällä kaudella on sosiaalinen media, kasvun arvioidaan olevan 34 prosenttia. Sen osuus mobiilidataliikenteestä laskisi kuitenkin 12 prosentista vuonna 2017 vuoden 2023 noin 8 prosenttiin. 

Lähde: Ericsson Mobility Report, November 2017

Q2, 2017 interim update (elokuussa 2017)

Vuoden 2017 toisella neljänneksellä maailmanlaajuisen mobiilidatan määrä kasvoi 67 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Q1, 2017 June

Vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä maailmanlaajuisen mobiilidatan määrä kasvoi 70 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan.

Suurimman mobiilidatan kasvun ennustetaan tulevan videoliikenteestä, sen vuotuiseksi kasvuvauhdiksi 2016-2022 ennustetaan 50 prosenttia. Vuonna 2022 videoiden osuus koko mobiilidataliikenteestä olisi täten 75 prosenttia. Toiseksi suurimmaksi kasvajaksi ennustetaan sosiaalista mediaa 38 prosentin vuotuisella kasvuvauhdilla.

Maailmanlaajuisen mobiilidataliikenteen kokonaismäärä vuonna 2016 oli 8,8 eksatavua kuukaudessa. Vuonna 2022 sen arvioidaan kasvavan 71 eksatavuun kuukaudessa, vuosittainen kasvu olisi 42 prosenttia. Vuonna 2016 koko mobiilidataliikenteestä 7,2 eksatavua kuukaudessa tuli älypuhelimista, 0,5 eksatavua mobiiliverkkoon kytketyistä kannettavista ja 0,3 eksatavua tableteista. Vuonna 2022 älypuhelimista tuleva mobiilidataliikenteen ennustetaan kasvavan 66 eksatavuun kuukaudessa, mikä olisi 93 kaikesta mobiilidataliikenteestä, tablettien osuudeksi ennustetaan 1,5 eksatavua ja mobiiliverkkoon kytkettyjen kannettavien osuudeksi 1,3 eksatavua kuukaudessa

Mobiilidataliikenteen maantieteellinen jakauma, eksatavua kuukaudessa, vuonna 2016 (ja suluissa ennuste jakaumasta vuonna 2022): Aasian-Tyynenmeren alue 3,7 (31,8) Pohjois-Amerikka 1,8 (9,8), Länsi-Eurooppa 1,2 (9,5), Itä- ja Keski-Eurooppa 0,7 (6,3), Lähi-Itä ja Afrikka 0,6 (8,4) ja Etelä-Amerikka 0,7 (5,6) eksatavua kuukaudessa.

Lähde: Ericsson Mobility Report