Matkaviestinverkossa siirretty data

Viimeksi päivitetty 24.3.2020: mobiilidatan määrät Suomessa 2019 (Liikenne- ja viestintävirasto)

Liikenne- ja viestintävirasto on vuoden 2018 alusta siirtynyt ilmoittamaan mobiilidatan määrät binäärijärjestelmän mukaan. Luvut ilmoitetaan kuitenkin yleisesti vakiintuneen käytännön mukaan giga-, mega- jne. tavuina. Alla olevassa esityksessä käytetään siis gigatavu-sanaa, mutta puhutaan binäärijärjestelmän luvuista.

Kymmenjärjestelmä

 


Suomen tietoja

Pohjoismaat ja Baltian maat

OECD

Maailmanlaajuisia tietoja


Matkaviestinverkossa siirretty data Suomessa, miljoonaa gigatavua

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

Vuonna 2019 tietoa siirrettiin 2 409 miljoonaa gigatavua, kasvua edellisestä vuodesta oli 20,5 prosenttia.  Siirretystä mobiilidatasta 44 prosenttia oli puhelin- ja tiedonsiirtokäytössä olevista liittymistä ja 56 prosenttia vain tiedonsiirtokäytössä olevista liittymistä.

Liikenne- ja viestintävirasto on tehnyt aikasarjaan takautuvia muutoksia. Muutokset on huomioitu tässä esityksessä. M2M-SI-kortin määritelmää muutettiin IoT-seurannan parantamiseksi. M2M kattaa kaikki konekäyttöön myydyt liittymät eikä niiden käyttöä lasketa tiedonsiirtomääriin. Takautuvat luvut on arvioitu viimeisimpien vuosien tietojen perusteella. Jatkossa M2M-liittymien tiedonsiirtomäärät kysytään erikseen.

Lähde: Tilastot, Liikenne- ja viestintävirasto


Pohjoismaat ja Baltian maat

Pohjoismaisten ja Baltian maiden viestintävirastojen kesäkuussa 2018 julkaisema Telecommunication Markets in the Nordic and Baltic Countries sisältää muun muassa vertailua viestimääristä ja mobiililiikenteestä.

Mobiiliverkossa siirretty data Pohjoismaissa ja Baltian maissa, henkilöä kohti kuukaudessa, gigatavua

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

2018

Matkapuhelinverkossa siirrettiin dataa Suomessa selkeästi muita Pohjoismaita tai Baltian maita enemmän myös vuonna 2017. Kuukaudessa siirretty data henkilöä kohti oli Suomessa 23,81 gigatavua. Seuraavaksi eniten dataa siirrettiin Virossa, 9,50 gigatavua henkilöä kohti kuukaudessa. Dataa siirrettiin Suomessa yli kaksi kertaa enemmän kuin Virossa.

 Lähde: Telecommunication Markets in the Nordic and Baltic Countries

 


OECD

Mobiilidatan käyttö OECD-maissa, mobiililaajakaistaliittymää kohti gigatavua kuukaudessa

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

2018

OECD-maissa käytettiin mobiilidataa yhtä mobiililaajakaistaliittymää kohti eniten Suomessa, 19,39 gigatavua kuukaudessa. Seuraavana oli Itävalta 16,40 gigatavua ja kolmantena Latvia 12,78 gigatavua / mobiililaajakaistaliittymä / kuukausi. OECD-maiden keskiarvo oli 4,65 gigatavua, joten Suomessa siirretyn mobiilidatan määrä oli siihen nähden yli nelinkertainen.

 

Lähde: OECD Broadband Portal


Maailmanlaajuista tietoa

GSMA:n ennusteen mukaan maailmanlaajuinen mobiilidatan käyttö tulee kasvamaan nelinkertaiseksi vuodesta 2019 vuoteen 2025. Mobiilidataa käytettiin maailmanlaajuisesti 7,5 gigatavua kuukaudessa yhtä liittymää kohti vuonna 2019. Vuonna 2025 määrän ennustetaan olevan 28 gigatavua.

Mobiilidatan käyttö maanosittain gigatavua/liittymä/kuukausi vuosina 2018 ja 2024

Lähde: The Mobile Economy 2020, GSMA


tefficient:n joulukuussa 2019 ilmestyneessä Industry Analysis 4/2019 -julkaisussa oli mukana 42 maata. 

Vuoden 2019 ensimmäisellä vuosipuoliskolla siirrettiin mobiilidataa eniten Suomessa ja toiseksi eniten Taiwanissa.

Siirretyn mobiilidatan määrä eräissä maissa

Suomessa siirrettiin edelleen eniten mobiilidataa, yhtä SIM-korttia kohti siirretyn datan määrä oli keskimäärin 17,3 gigatavua kuukaudessa. Taiwan oli toisena,16,4 gigatavua / SIM-kortti / kuukausi. Luvuissa on mukana M2M SIM-kortit.

Jos mukaan ei lasketa M2M SIM-kortteja, siirretyn mobiilidatan määrä Suomessa oli 20,3 gigatavua / SIM-kortti / kuukausi. Monista maista tiedot siirretyn mobiilidatan määristä ilman M2M SIM-kortteja puuttuivat 2019 alkupuoliskolta, joten niistä ei voi esittää graafia.  

Suurempi siirretyn mobiilidatan määrä johtuu siitä, että M2M SIM-korteilla siirretään yleensä tavallista SIM-korttia vähemmän dataa.

Lähde: Industry Analysis, tefficient


Ericssonin arvio ja ennuste, Mobility Report

2019, Q4 (helmikuussa 2020), suppea päivitys

Maailmanlaajuinen mobiilidatan määrä 2019 neljännellä neljänneksellä oli 40 eksatavua kuukaudessa. Se kasvoi 49 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan aikaa verrattuna

2019, Q3 (marraskuussa 2019)

Maailmanlaajuinen mobiilidatan määrän vuonna 2019 arvioidaan olevan 38 eksatavua kuukaudessa. Vuonna 2025 määrän ennustetaan kasvavan 160 eksatavuun kuukaudessa. Vuotuinen kasvu 2019 – 2025 olisi 27 prosenttia.

Mobiilidatan maailmanlaajuinen määrä ja jakauma laitteittain

Vuoden 2019 kolmannen neljänneksen aikana mobiilidatan määrä maailmanlaajuisesti kasvoi 68 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. 

Suurimman osan kasvusta arvioidaan tulevan videoista. Vuonna 2019 videoiden osuus mobiilidatan määrästä oli 63 prosenttia, vuonna 2025 osuuden ennustetaan kasvavan 76 prosenttiin.

5G-verkon kautta ennustetaan tulevan 45 prosenttia maailmanlaajuisesta mobiilidatasta vuonna 2025.

Mobiilidataliikenteen maantieteellinen jakauma vuonna 2019 ja ennuste vuonna 2025

Lähde: Ericsson Mobility Report, November 2019


Cisco:n arvio ja ennuste mobiilidatan määrän kehityksestä

Helmikuussa 2019

Mobiilidatan arvioitu määrä vuonna 2018 oli 19 eksatavua kuukaudessa. Vuonna 2019 sen määräksi arvioidaan 29 eksatavua kuukaudessa, kasvua edellisestä vuodesta olisi 52,6 prosenttia. Vuoden 2022 mobiilidatan määräksi ennustetaan 77 eksatavua kuukaudessa. Vuosittainen kasvu 2017 - 2022 olisi 46 prosenttia.

Ennusteita vuodelle 2022:

  • Kotitalouksien osuus mobiilidatan määrästä 88 prosenttia.  

  • IP-liikenteestä mobiilidatan osuus kotitalouksissa 21 prosenttia, yrityksissä osuus 15 prosenttia

  • Maailmanlaajuisesta IP-liikenteestä:

  • 18 prosenttia tuli älypuhelimista vuonna 2017. Osuuden ennustetaan kasvavan 44 prosenttiin vuonna 2022

  • 5 prosenttia tuli tableteista vuonna 2017. Osuuden ennustetaan kasvavan 6 prosenttiin vuonna 2022

  • 0,1 prosenttia tuli peruspuhelimista vuonna 2017 ja osuuden ennustetaan pysyvän samana vuonna 2022

Lähde: Cisco Visual Networking Index: Forecast and Trends, 2017 – 2022