Pilvipalvelujen käyttö

Viimeksi päivitetty 20.12.2018: yritysten ja henkilöiden pilvipalvelun käyttö Suomessa (Tilastokeskus), ja yritysten pilvipalvelujen käyttö EU-maissa (Eurostat)

Tietoja Suomesta

EU

Maailmanlaajuista tietoa


Pilvipalvelujen käyttö kotitalouksissa

Tilastokeskuksen Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimuksen mukaan:

Vuonna 2018

 • 42 prosenttia 16-89-vuotiaista suomalaisista oli tallentanut tiedostoja internetin henkilökohtaiseen levytilaan kyselyä edeltäneiden kolmen kuukauden aikana, kasvua edellisvuodesta oli 8 prosenttiyksikköä
 • osuus oli suurin, 62 prosenttia, 16-24-vuotiaiden ryhmässä ja pienin, 6 prosenttia, 75-89-vuotiaiden ryhmässä. Molempien ikäryhmien kohdalla oli kasvua edellisvuodesta (4 prosenttiyksikköä nuorimmassa ja 2 prosenttiyksikköä vanhimmassa ikäryhmässä )
 • miehillä osuus oli 43 prosenttia ja naisilla 40 prosenttia

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2018, Tilastokeskus

Vuonna 2017

 • 34 prosenttia 16-89-vuotiaista suomalaisista oli tallentanut tiedostoja internetin henkilökohtaiseen levytilaan kyselyä edeltäneiden kolmen kuukauden aikana
 • osuus oli suurin, 58 prosenttia, 16-24-vuotiaiden ryhmässä ja pienin, 4 prosenttia, 75-89-vuotiaiden ryhmässä. Molempien ikäryhmien kohdalla oli kasvua edellisvuodesta (3 prosenttiyksikköä ja 2 prosenttiyksikköä)
 • miehillä osuus oli 36 prosenttia ja naisilla 32 prosenttia

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2017, Tilastokeskus

Vuonna 2016

 • 32 prosenttia 16-89-vuotiaista suomalaisista oli tallentanut tiedostoja internetin henkilökohtaiseen levytilaan kyselyä edeltäneiden kolmen kuukauden aikana
 • osuus oli suurin, 55 prosenttia, 16-24-vuotiaiden ryhmässä ja pienin, 2 prosenttia, 75-89-vuotiaiden ryhmässä

Vuonna 2015

 • 32 prosenttia 16-89-vuotiaista suomalaisista oli tallentanut tiedostoja internetin henkilökohtaiseen levytilaan kyselyä edeltäneiden kolmen kuukauden aikana
 • 25-34-vuotiaissa osuus oli suurin, 54 prosenttia. Pienin osuus oli 75-89-vuotiailla, 5 prosenttia

Vuonna 2014

 • 22 prosenttia 16 - 89-vuotiaista suomalaisista oli tallentanut tiedostoja internetissä olevaan henkilökohtaiseen levytilaan kyselyä edeltäneen kolmen kuukauden aikana, 10 prosenttia oli tallentanut tiedostoja vähintään kerran viikossa
 • 16 - 24-vuotiasita osuus oli 40 prosenttia, yli 65-vuotiasita 3 prosenttia
 • miehistä osuus oli 26 prosenttia, naisista 18 prosenttia
 • suurissa kaupungeissa osuus oli 26 prosenttia, maaseutumaisissa kunnissa 15 prosenttia
 • eniten tallennettiin valokuvia, 17 prosenttia 16 - 89-vuotiaista, seuraavaksi yleisintä oli tiedostojen (teksti-, taulukkolaskenta- tai esitystiedostoja) tallennus, 11 prosenttia väestöstä.

Vuonna 2013

 • Viidesosa 16-89-vuotiaista suomalaisista oli tallentanut tiedostoja internetissä olevaan henkilökohtaiseen levytilaan kyselyä (kevät 2013) edeltäneen kolmen kuukauden aikana.
 • Nuoret olivat käyttäneet palvelua vanhempia ikäryhmiä enemmän. 25-34-vuotiaista 37 prosenttia oli käyttänyt pilvipalvelua, 55-64-vuotiaista sitä oli käyttänyt 9 prosenttia.
 • Miehet, 24 prosenttia, olivat käyttäneet pilvipalvelua hieman naisia, 16 prosenttia, enemmän.
 • Eniten tallennettiin valokuvia, 14 prosenttia väestöstä, seuraavaksi yleisintä oli tiedostojen (teksti-, taulukkolaskenta- tai esitystiedostoja) tallennus, 9 prosenttia väestöstä.

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö, Tilastokeskus


Pilvipalvelujen käyttö yrityksissä

Tilastokeskuksen Tietotekniikan käyttö yrityksissä -tutkimuksen mukaan:

Vuonna 2018

 • maksullisia pilvipalveluja käytti 65 prosenttia yrityksistä, laskua edellisvuodesta yksi prosenttiyksikkö
 • yleisimmin pilvipalveluja käytettiin informaation ja viestinnän toimialalla, 90 prosenttia yrityksistä, vähiten vähittäiskaupan toimialalla, 44 prosenttia.
 • pienimmissä (10 - 19 henkilöä työllistävät yritykset) osuus oli 57 prosenttia, suurimmissa (yli 100 henkilöä työllistävät) osuus oli 88 prosenttia yrityksistä
 • julkista pilvipalvelua käytti 57 prosenttia kaikista yrityksistä, eli suurin osa pilvipalvelua käyttävistä. Yksityistä pilvipalvelua 21 prosenttia kaikista yrityksistä

Maksullisten pilvipalveluiden suosituimmat käyttötarkoitukset, prosenttia pilvipalveluita käyttävistä yrityksistä

 • sähköposti 79 prosenttia (kasvua 3 prosenttiyksikköä edellisvuodesta)
 • toimisto-ohjelmat 65 prosenttia (kasvua 8 prosenttiyksikköä edellisvuodesta)
 • tietokantojen ylläpito 53 prosenttia (kasvua 8 prosenttiyksikköä edellisvuodesta)
 • tiedostojen tallennus 69 prosenttia (kasvua 6 prosenttiyksikköä edellisvuodesta)
 • kirjanpitosovellukset 56 prosenttia (kasvua 5 prosenttiyksikköä edellisvuodesta)
 • asiakkuuden hallinta 37 prosenttia (kasvua 4 prosenttiyksikköä edellisvuodesta)
 • laskentateho sovellusten ajamiseen 18 prosenttia (kasvua 2 prosenttiyksikköä edellisvuodesta)

Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2018, Tilastokeskus

Vuonna 2017

 • maksullisia pilvipalveluja käytti 66 prosenttia yrityksistä
 • yleisimmin pilvipalveluja käytettiin informaation ja viestinnän toimialalla, 87 prosenttia yrityksistä, vähiten kuljetus ja varastointi toimialalla, 45 prosenttia.
 • pienimmissä (10 - 19 henkilöä työllistävät yritykset) osuus oli 59 prosenttia, suurimmissa (yli 100 henkilöä työllistävät) osuus oli 86 prosenttia yrityksistä
 • julkista pilvipalvelua käytti 52 prosenttia kaikista yrityksistä, eli suurin osa pilvipalvelua käyttävistä. Yksityistä pilvipalvelua 21 prosenttia yrityksistä

Pilvipalveluiden suosituimmat käyttötarkoitukset, prosenttia pilvipalveluita käyttävistä yrityksistä

 • sähköposti 76 prosenttia
 • tiedostojen tallennus 63 prosenttia
 • toimisto-ohjelmat 57 prosenttia
 • kirjanpitosovellukset 51 prosenttia
 • yrityksen tietokantojen ylläpito 45 prosenttia
 • asiakkuuden hallinta 33 prosenttia
 • laskentateho sovellusten ajamiseen 16 prosenttia

Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2017, Tilastokeskus

Vuonna 2016

 • maksullisia pilvipalveluja käytti 57 prosenttia yrityksistä
 • yleisimmin pilvipalveluja käytettiin informaation ja viestinnän toimialalla, 88 prosenttia yrityksistä, vähiten kuljetus ja varastointi toimialalla, 35 prosenttia.
 • pienimmissä (10 - 19 henkilöä työllistävät yritykset) osuus oli 50 prosenttia, suurimmissa (yli 100 henkilöä työllistävät) osuus oli 81 prosenttia yrityksistä
 • julkista pilvipalvelua käytti 48 prosenttia kaikista yrityksistä, eli suurin osa pilvipalvelua käyttävistä. Yksityistä pilvipalvelua 15 prosenttia yrityksistä

Pilvipalveluiden suosituimmat käyttötarkoitukset, prosenttia pilvipalveluita käyttävistä yrityksistä

 • sähköposti 74 prosenttia
 • tiedostojen tallennus 63 prosenttia
 • toimisto-ohjelmat 51 prosenttia
 • kirjanpitosovellukset 46 prosenttia
 • yrityksen tietokantojen ylläpito 45 prosenttia
 • asiakkuuden hallinta 34 prosenttia
 • laskentateho sovellusten ajamiseen 14 prosenttia

Vuonna 2015 (suluissa vuoden 2014 tieto)

 • maksullisia pilvipalveluja käytti 53 prosenttia (51 prosenttia vuonna 2014) yrityksistä
 • yleisimmin pilvipalveluja käytettiin informaation ja viestinnän toimialalla, 84 prosentissa (81 prosentissa vuonna 2014) yrityksiä, vähiten vähittäiskaupan toimialalla, 34 prosentissa (33 prosentissa vuonna 2014) yrityksiä
 • pienimmissä (10 - 19 henkilöä työllistävät yritykset) osuus oli 48 prosenttia (45 prosenttia vuonna 2014), suurimmissa (yli 100 henkilöä työllistävät) osuus oli 73 prosenttia (63 prosenttia vuonna 2014) yrityksistä
 • julkista pilvipalvelua käytti 43 prosenttia (40 prosenttia vuonna 2014) kaikista yrityksistä, yksityistä pilvipalvelua 14 prosenttia (14 prosenttia vuonna 2014) yrityksistä

Pilvipalveluiden suosituimmat käyttötarkoitukset. prosenttia pilvipalveluita käyttävistä yrityksistä (suluissa vuoden 2014 tieto):

 • sähköposti 69 prosenttia (66 prosenttia)
 • tiedostojen tallennus 56 prosenttia (54 prosenttia)
 • toimisto-ohjelmat 46 prosenttia (39 prosenttia)
 • kirjanpitosovellukset 45 prosenttia (39 prosenttia)
 • yrityksen tietokantojen ylläpito 44 prosenttia (38 prosenttia)
 • asiakkuuden hallinta 29 prosenttia (29 prosenttia)
 • laskentateho sovellusten ajamiseen 14 prosenttia (13 prosenttia)

Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä, Tilastokeskus


Tilastokeskuksen Innovaatiotoiminta 2016 -tutkimuksessa kysyttiin yrityksiltä myös digitalisaation merkityksestä yritysten liiketoiminnassa. Digitalisaatiolla tässä tarkoitettiin tavaroiden, palveluiden, niiden tuotannon tai jakelun siirtymistä sähköisen muotoon.

Pilvipalveluiden merkitystä yrityksen liiketoiminnalle 16 prosenttia kaikista yrityksistä arvioi suurena, 27,5 prosenttia kohtalaisena ja 33,4 prosenttia vähäisenä. Yrityksistä 23,2 prosenttia oli sitä mieltä, että pilvipalvelut eivät koske yritystä. 

Palvelualojen yrityksillä vastaavat osuudet olivat: 21,3 prosentin mielestä merkitys oli suuri, 26,6 prosentin mielestä kohtalainen, 30 prosentin mielestä vähäinen ja 22,1 prosenttia koki, että pilvipalvelut eivät koske yritystä.

Teollisuuden alan yrityksistä 9,1 prosenttia koki, että pilvipalveluilla oli suuri merkitys yritysten liiketoiminnalle. 28,6 prosentin mielestä merkitys oli kohtalainen ja 37,7 prosentin mielestä vähäinen. Pilvipalvelut eivät koskeneet yritystä 24,6 prosentin mielestä.

Innovaatiotoiminta 2016 julkaistiin huhtikuussa 2018.

Lähde: Innovaatiotoiminta 2016, Tilastokeskus


Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset ry, TIVIA (ent. Tietotekniikan liitto) käsittelee vuosittaisissa barometrijulkaisuissaan muun muassa organisaatioiden käsityksiä pilvipalveluista. Tutkimukseen haastatellaan liiketoiminta- tai IT-johtajia 500 suurimmasta yrityksestä.

Vuoden 2015 IT- ja digitalisointibarometri

 • 67 prosenttia vastasi, että heillä on strategia ja toimintasuunnitelma olemassa pilvipalveluiden hyödyntämiseksi. 59 prosenttia vastasi, että organisaation tavoitteena on lisätä liiketoiminnassa mahdollisimman paljon pilvipalveluiden hyödyntämistä.

Lähde: IT- ja digitalisointibarometri 2015, Tivia

Vuoden 2014 IT-barometri

 • 49 prosenttia vastaajista sanoi, että heillä on strategia ja toimintasuunnitelma pilvipalveluiden hyödyntämiseksi olemassa.
 • Tietotekniikan liiton tutkimukseen vastasi 225 liiketoiminta- tai IT-johtajaa 500 suurimmasta yrityksestä.


Lähde: IT-barometri 2014, Tivia


Kansainvälistä tietoa

EU

Eurostatin tilasto yritysten pilvipalvelun käytöstä Euroopassa, yli 10 henkilöä työllistävät yritykset, ei finanssiala.

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

Pilvipalvelun käyttö suomalaisissa yrityksissä on selkeästi yleisempää kuin muissa EU-maissa. Suomessa 65 prosenttia yrityksistä käytti pilvipalveluja vuonna 2018. Seuraavana oli Ruotsi 57 prosenttia, Tanska 56 prosenttia ja Norja 51 prosenttia. Kaikki neljä Pohjoismaata olivat siis EU-maiden kärjessä yritysten pilvipalvelujen käytössä. EU-maiden keskiarvo oli 26 prosenttia.

Vuosien 2015 ja 2017 tietoja ei ole kaikilta malta saatu, sen sijaan vuosilta 2016 ja 2018 kaikki maat ovat ilmoittaneet tietonsa.

Lähde: Eurostat


Maailmanlaajuista tietoa

Pilvipalveluindeksi

Cisco julkaisee pilvipalveluindeksiä, Global Cloud Index, jossa se kuvaa pilvipalvelujen yleistymistä ja niiden merkitystä liikennemäärien kehitykselle.

Vuosien 2016 – 2021 indeksi

Datakeskusten IP-liikenteen määrä oli maailmanlaajuisesti 6,8 zettatavua vuonna 2016. Vuonna 2017 sen arvioidaan olleen 9,1 zettatavua ja vuonna 2018 sen arvioidaan olevan 11,6 zettatavua. Vuonna 2021 sen ennustetaan nousevan 20,6 zettatavuun. Vuotuinen kasvu 2016 - 2021 olisi 25 prosenttia eli datakeskusten IP-liikenne kolminkertaistuisi tällä aikajaksolla.

Pilvipalveluna toimivien datakeskusten IP-liikenteen määrä vuonna 2016 oli 88,2 prosenttia (6,0 zettatavua) koko datakeskusten IP-liikenteestä, vuonna 2017 se oli arvion mukaan 90,1 prosenttia (8,2 zettatavua). Vuonna 2018 sen arvioidaan olevan 91,4 prosenttia (10,6 zettatavua) ja vuonna 2021 osuuden ennustetaan olevan 94,7 prosenttia (19,5 zettatavua) koko datakeskusten IP-liikenteestä. Vuotuinen kasvu 2016 - 2021 olisi 27 prosenttia.

Maailmanlaajuisista pilvipalveluista 58 prosenttia oli julkisissa pilvipalvelukeskuksissa vuonna 2016, vuonna 2017 osuuden arvioidaan olleen 56 prosenttia. Määrän ennustetaan nousevan 73 prosenttiin vuonna 2021.

Pilvipalvelujen työmäärästä ja tietokonetapahtumista 76 prosenttia oli yritysten ja julkisen sektorin osuutta vuonna 2016. Kuluttajien osuus oli 24 prosenttia. Vuonna 2021 yritysten osuuden ennustetaan pienenevän 73 prosenttiin ja kuluttajien osuuden kasvavan 27 prosenttiin.

 • SaaS-palvelujen (Software-as-a-service) osuus maailmanlaajuisesti pilvipalvelujen käytöstä vuonna 2016 oli 71 prosenttia, vuonna 2021 sen ennustetaan olevan 75 prosenttia.
 • IaaS-palvelujen (Infrastructure-as-a-service) osuus vuonna 2016 oli 21 prosenttia, arvio vuodelle 2021 on 16 prosenttia
 • PaaS-palvelujen (Platform-as-a-service) osuus vuonna 2016 oli 8 prosenttia, arvio vuodelle 2021 on 9 prosenttia.

Lähde: Cisco Global Cloud Index 2016 – 2021

Vuoden 2015 - 2020 indeksi

Datakeskusten IP-liikenteen määrä oli maailmanlaajuisesti 4,7 zettatavua vuonna 2015. Vuonna 2016 sen arvioidaan olleen 6,5 zettatavua ja vuonna 2020 sen ennustetaan olevan 15,3 zettatavua. Vuotuinen kasvu 2015-2020 olisi 26,8 prosenttia eli datakeskusten IP-liikenne kolminkertaistuisi ennusteen mukaan viidessä vuodessa.

Pilvipalveluna toimivien datakeskusten IP-liikenteen määrä vuonna 2015 oli 82 prosenttia (3,9 zettatavua) koko datakeskusten IP-liikenteestä, vuonna 2016 se oli arvion mukaan 86 prosenttia (5,6 zettatavua) ja vuonna 2020 osuuden ennustetaan olevan 92 prosenttia (14,1 zettatavua) koko datakeskusten IP-liikenteestä. Vuotuinen kasvu 2015-2020 olisi 29,6 prosenttia.

Pilvipalveluiden IP-liikenteen määrien ja vuotuisen kasvun (2015-2020) maantieteellinen jakauma:

 • Aasia-Tyynenmeren alue; 0,9 zettatavua vuonna 2015 ja 3.5 zettatavua vuonna 2020, vuotuinen kasvu 31 prosenttia,
 • Keski- ja Itä-Eurooppa; 0,1 zettatavua vuonna 2015 ja 0,5 zettatavua vuonna 2020, vuotuinen kasvu 31 prosenttia,
 • Etelä-Amerikka; 0,1 zettatavua vuonna 2015 ja 0,4 zettatavua vuonna 2020, vuotuinen kasvu 26 prosenttia,
 • Lähi-Itä ja Afrikka; 0,07 zettatavua vuonna 2015 ja 0,3 zettatavua vuonna 2020, vuotuinen kasvu 34 prosenttia
 • Pohjois-Amerikka; 1,9 zettatavua vuonna 2015 ja 6,8 zettatavua vuonna 2020, vuotuinen kasvu 29 prosenttia
 • Länsi-Eurooppa; 0,7 zettatavua vuonna 2015 ja 2,5 zettatavua vuonna 2020, vuotuinen kasvu 29 prosenttia

Maailmanlaajuisista pilvipalveluista 49 prosenttia oli julkisissa pilvipalvelukeskuksissa vuonna 2015, vuonna 2016 osuuden arvioidaan olleen 56 prosenttia ja määrän ennustetaan nousevan 68 prosenttiin vuonna 2020.

Kuluttajista 59 prosenttia (2,8 miljardia käyttäjää) maailmanlaajuisesti käyttää ennusteen mukaan pilvipalveluja vuonna 2020, vuonna 2015 osuus oli 47 prosenttia (1,3 miljardia käyttäjää).

 • SaaS-palvelujen (Software-as-a-service) osuus maailmanlaajuisesti pilvipalvelujen käytöstä vuonna 2015 oli 65 prosenttia, vuonna 2020 sen ennustetaan olevan 74 prosenttia.
 • IaaS-palvelujen (Infrastructure-as-a-service) osuus vuonna 2015 oli 26 prosenttia, arvio vuodelle 2020 on 17 prosenttia
 • PaaS-palvelujen (Platform-as-a-service) osuus vuonna 2015 oli 9 prosenttia, arvio vuodelle 2020 on 18prosenttia.

Lähde: Cisco Cloud Index 2015-2020

Vuoden 2014 - 2019 indeksi

Cisco arvioi pilvipalveluiden aiheuttaman IP-liikenteen määrän olleen maailmanlaajuisesti 2,1 zettatavua (176 eksatavua / kk) vuonna 2014. Sen ennustetaan olevan 8,6 zettatavua vuonna 2019, mikä olisi 719 eksatavua kuukaudessa. Pilvipalveluiden aiheuttaman IP-liikenteen määrä kasvaisi yli nelinkertaiseksi viidessä vuodessa ja vuotuinen kasvu 2014 - 2019 olisi 33 prosenttia. Pilvipalveluiden osuuden ennustetaan olevan 86 prosenttia koko datakeskusten aiheuttamasta liikenteestä vuonna 2019. Datakeskusten aiheuttaman IP-liikenteen määrän maailmanlaajuisesti ennustetaan olevan vuoden 2019 lopussa 10,4 zettatavua (863 eksatavua/kk). Vuoden 2014 lopussa määrät olivat 3,4 zettatavua vuodessa ja 287 eksatavua kuukaudessa. Datakeskusten IP-liikenteen määrä kasvaisi kolminkertaiseksi viiden vuoden kuluessa ja vuotuinen kasvu 2014 - 2019 olisi 25 prosenttia.

Maailmanlaajuisista pilvipalveluista 30 prosenttia oli julkisissa pilvipalvelukeskuksissa vuonna 2014, määrän ennustetaan nousevan 56 prosenttiin vuonna 2016.

Kuluttajista 55 prosenttia maailmanlaajuisesti käyttää ennusteen mukaan pilvipalveluja vuonna 2019, vuonna 2014 osuus oli 42 prosenttia.

 • SaaS-palvelujen (Software-as-a-service) osuus maailmanlaajuisesti pilvipalvelujen käytöstä vuonna 2014 oli 45 prosenttia, vuonna 2019 sen ennustetaan olevan 59 prosenttia.
 • IaaS-palvelujen (Infrastructure-as-a-service) osuus vuonna 2014 oli 42 prosenttia, arvio vuodelle 2014 on 30 prosenttia
 • PaaS-palvelujen (Platform-as-a-service) osuus vuonna 2014 oli 13 prosenttia, arvio vuodelle 2019 on 11 prosenttia.

Lähde: Cisco Global Cloud Index 2014-2019


Kansanväliset pilvipalvelumarkkinat

Gartner:n (elokuussa 2018) mukaan maailmanlaajuiset IaaS (Infrastructure as a Service) -pilvipalvelumarkkinat kasvoivat 29,5 prosenttia vuonna 2017 päätyen 23,5 miljardiin dollariin. Kasvua edellisvuodesta oli 29,1 prosenttia. Suurimmat markkinaosuudet: Amazon 51,8 prosenttia, Microsoft 13,3 prosenttia, Alibaba 4,6 prosenttia, Google 3,3 prosenttia ja IBM 1,9 prosenttia.     

IDC:n (kesäkuussa 2018) mukaan maailmanlaajuisten julkisten pilvipalvelumarkkinoiden arvo kasvoi 29 prosenttia vuonna 2017 ja päätyi noin 117 miljardiin. Pilvipalvelumarkkinoiden jakauma 2017: SaaS (Software as a service) 64,1 prosenttia (74,8 miljardia dollaria), IaaS (Infrastructure as a Service) 21,3 prosenttia (24,9 miljardia dollaria), PaaS (Platform as a service) 14,6 prosenttia (17 miljardia dollaria).

Gartner:n (huhtikuussa 2018) mukaan maailmanlaajuisten julkisten pilvipalvelumarkkinoiden arvo vuonna 2017 oli 153,5 miljardia dollaria. Vuonna 2018 arvoksi arvioidaan 186,4 miljardia dollaria, kasvua edellisvuodesta olisi 21,4 prosenttia. Vuoden 2021 julkisten pilvipalvelumarkkinoiden arvon ennustetaan olevan 302,5 miljardia dollaria. Markkinoiden jakauma palveluittain vuonna 2018 (suluissa vuonna 2021): BPaaS 24,9 prosenttia (19,3 prosenttia), PaaS 8 prosenttia (9 prosenttia), SaaS 39,5 prosenttia, (38,7 prosenttia), IaaS 21,9 prosenttia, (27,6 prosenttia), Cloud Management and Securitys Services 5,6 prosenttia, (5,3 prosenttia).

IDC (tammikuussa 2018) arvioi kulutuksen julkisiin pilvipalveluihin maailmanlaajuisesti olevan 160 miljardia dollaria vuonna 2018. Kasvua edellisestä vuodesta olisi 23,2 prosenttia. Vuonna 2021 kulutus julkisiin pilvipalveluihin on ennusteen mukaan 277 miljardia dollaria, vuotuinen kasvu 2016 – 2021 olisi tällöin 21,9 prosenttia. Toimialoista suurimmat pilvipalveluiden käyttäjät vuonna 2018 ovat kone- ja laiteteollisuus (19,7 miljardia dollaria), ammatilliset palvelut (18,1 miljardia dollaria) ja pankkitoiminta (16,7 miljardia dollaria). Maittain jaoteltuna eniten pilvipalveluihin käytetään rahaa USA:ssa. Maailmanlaajuisesta kulutuksesta sen osuus vuonna 2018 on 60 prosenttia.

IDC:n (marraskuussa 2017) mukaan maailmanlaajuisten pilvipalvelumarkkinoiden arvo vuoden 2017 ensimmäisenä puolivuotiskautena kasvoi 28,6 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja päätyi 63,2 miljardiin dollariin. Suurinta kasvu oli Aasian-Tyynenmeren alueella, 38,9 prosenttia. Sen osuus maailmanlaajuisista markkinoista oli 11,5 prosenttia. Pilvipalvelumarkkinoista SaaS:n osuus oli suurin, 68,7 prosenttia, kasvu edellisvuoden vastaavasta ajasta oli pienintä, 22,9 prosenttia. PaaS:n osuus maailmanlaajuisista pilvipalvelumarkkinoista oli pienin, 13,6 prosenttia, mutta sen kasvu suurinta 50,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. IaaS:n osuus pilvipalvelumarkkinoista oli 17,8 prosenttia ja sen kasvu edellisvuodesta oli 38,1 prosenttia.

Gartner:n arvion (lokakuussa 2017) mukaan maailmanlaajuisten pilvipalvelumarkkinoiden arvo vuonna 2017 on 260,2 miljardia dollaria, kasvua edellisestä vuodesta olisi 18,5 prosenttia. SaaS-markkinoiden arvioidaan kasvavan 21 prosenttia vuodesta 2016 ja päätyvän 58,6 miljardiin dollariin vuonna 2017. Vuonna 2018 SaaS-markkinoiden arvioidaan olevan 71,2 miljardia dollaria ja vuonna 2020 markkinoiden ennustetaan nousevan 99,7 miljardiin dollariiin. PaaS-markkinoiden arvioidaan olevan 11,4 miljardia dollaria vuonna 2017 ja 14,2 miljardia dollaria vuonna 2018. Vuonna 2020 niiden ennustetaan kasvavan 20,8 miljardiin dollariin. IaaS-markkinoiden arvioidaan olevan 34,7 miljardia dollaria vuonna 2017 ja 45,8 miljardia dollaria vuonna 2018. Vuonna 2020 niiden ennustetaan kasvavan 72,4 miljardiin dollariin.

Kategoria: