Pilvipalvelujen käyttö

Viimeksi päivitetty 11.11.2019: pilvipalvelun käyttö suomalaisissa kotitalouksissa (Tilastokeskus), arvioita kansainvälisistä pilvipalvelumarkkinoista (IDC, Gartner)

Tietoja Suomesta

EU

Maailmanlaajuista tietoa


Pilvipalvelujen käyttö kotitalouksissa

Tilastokeskuksen Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimuksen mukaan:

Tiedostojen tallennus pilvipalveluun (internetin henkilökohtaiseen levytilaan) kyselyä edeltäneiden kolmen kuukauden aikana

Vuonna 2019

 • 40 prosenttia 16-89-vuotiaista suomalaisista oli tallentanut tiedostoja internetin henkilökohtaiseen levytilaan kyselyä edeltäneiden kolmen kuukauden aikana, laskua edellisvuodesta oli 2 prosenttiyksikköä
 • osuus oli suurin, 62 prosenttia, 16-24-vuotiaiden ryhmässä ja pienin, 6 prosenttia, 75-89-vuotiaiden ryhmässä.
 • miehillä osuus oli 42 prosenttia ja naisilla 37 prosenttia

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2019, Tilastokeskus

 


Pilvipalvelujen käyttö yrityksissä

Maksullisen pilvipalvelun käyttö yrityksissä kolmen kuukauden aikana

Pilvipalvelun suosituimmat käyttötarkoitukset suomalaisissa yrityksissä

Vuonna 2018

 • maksullisia pilvipalveluja käytti 65 prosenttia yrityksistä, laskua edellisvuodesta yksi prosenttiyksikkö
 • yleisimmin pilvipalveluja käytettiin informaation ja viestinnän toimialalla, 90 prosenttia yrityksistä, vähiten vähittäiskaupan toimialalla, 44 prosenttia.
 • pienimmissä (10 - 19 henkilöä työllistävät yritykset) osuus oli 57 prosenttia, suurimmissa (yli 100 henkilöä työllistävät) osuus oli 88 prosenttia yrityksistä
 • julkista pilvipalvelua käytti 57 prosenttia kaikista yrityksistä, eli suurin osa pilvipalvelua käyttävistä. Yksityistä pilvipalvelua 21 prosenttia kaikista yrityksistä

Maksullisten pilvipalveluiden suosituimmat käyttötarkoitukset, prosenttia pilvipalveluita käyttävistä yrityksistä

 • sähköposti 79 prosenttia (kasvua 3 prosenttiyksikköä edellisvuodesta)
 • toimisto-ohjelmat 65 prosenttia (kasvua 8 prosenttiyksikköä edellisvuodesta)
 • tietokantojen ylläpito 53 prosenttia (kasvua 8 prosenttiyksikköä edellisvuodesta)
 • tiedostojen tallennus 69 prosenttia (kasvua 6 prosenttiyksikköä edellisvuodesta)
 • kirjanpitosovellukset 56 prosenttia (kasvua 5 prosenttiyksikköä edellisvuodesta)
 • asiakkuuden hallinta 37 prosenttia (kasvua 4 prosenttiyksikköä edellisvuodesta)
 • laskentateho sovellusten ajamiseen 18 prosenttia (kasvua 2 prosenttiyksikköä edellisvuodesta)

Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2018, Tilastokeskus


Kansainvälistä tietoa

EU

Eurostatin tilasto yritysten pilvipalvelun käytöstä Euroopassa, yli 10 henkilöä työllistävät yritykset, ei finanssiala.

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

Pilvipalvelun käyttö suomalaisissa yrityksissä on selkeästi yleisempää kuin muissa EU-maissa. Suomessa 65 prosenttia yrityksistä käytti pilvipalveluja vuonna 2018. Seuraavana oli Ruotsi 57 prosenttia, Tanska 56 prosenttia ja Norja 51 prosenttia. Kaikki neljä Pohjoismaata olivat siis EU-maiden kärjessä yritysten pilvipalvelujen käytössä. EU-maiden keskiarvo oli 26 prosenttia.

Vuosien 2015 ja 2017 tietoja ei ole kaikilta malta saatu, sen sijaan vuosilta 2016 ja 2018 kaikki maat ovat ilmoittaneet tietonsa.

Lähde: Eurostat


Maailmanlaajuista tietoa

Pilvipalveluindeksi

Cisco julkaisee pilvipalveluindeksiä, Global Cloud Index, jossa se kuvaa pilvipalvelujen yleistymistä ja niiden merkitystä liikennemäärien kehitykselle.

Vuosien 2016 – 2021 indeksi

Datakeskusten IP-liikenteen määrä oli maailmanlaajuisesti 6,8 zettatavua vuonna 2016. Vuonna 2017 sen arvioidaan olleen 9,1 zettatavua ja vuonna 2018 sen arvioidaan olevan 11,6 zettatavua. Vuonna 2021 sen ennustetaan nousevan 20,6 zettatavuun. Vuotuinen kasvu 2016 - 2021 olisi 25 prosenttia eli datakeskusten IP-liikenne kolminkertaistuisi tällä aikajaksolla.

Pilvipalveluna toimivien datakeskusten IP-liikenteen määrä vuonna 2016 oli 88,2 prosenttia (6,0 zettatavua) koko datakeskusten IP-liikenteestä, vuonna 2017 se oli arvion mukaan 90,1 prosenttia (8,2 zettatavua). Vuonna 2018 sen arvioidaan olevan 91,4 prosenttia (10,6 zettatavua) ja vuonna 2021 osuuden ennustetaan olevan 94,7 prosenttia (19,5 zettatavua) koko datakeskusten IP-liikenteestä. Vuotuinen kasvu 2016 - 2021 olisi 27 prosenttia.

Maailmanlaajuisista pilvipalveluista 58 prosenttia oli julkisissa pilvipalvelukeskuksissa vuonna 2016, vuonna 2017 osuuden arvioidaan olleen 56 prosenttia. Määrän ennustetaan nousevan 73 prosenttiin vuonna 2021.

Pilvipalvelujen työmäärästä ja tietokonetapahtumista 76 prosenttia oli yritysten ja julkisen sektorin osuutta vuonna 2016. Kuluttajien osuus oli 24 prosenttia. Vuonna 2021 yritysten osuuden ennustetaan pienenevän 73 prosenttiin ja kuluttajien osuuden kasvavan 27 prosenttiin.

 • SaaS-palvelujen (Software-as-a-service) osuus maailmanlaajuisesti pilvipalvelujen käytöstä vuonna 2016 oli 71 prosenttia, vuonna 2021 sen ennustetaan olevan 75 prosenttia.
 • IaaS-palvelujen (Infrastructure-as-a-service) osuus vuonna 2016 oli 21 prosenttia, arvio vuodelle 2021 on 16 prosenttia
 • PaaS-palvelujen (Platform-as-a-service) osuus vuonna 2016 oli 8 prosenttia, arvio vuodelle 2021 on 9 prosenttia.

Lähde: Cisco Global Cloud Index 2016 – 2021


Iaas, Paas, Saas suomeksi

 • IaaS, Infrastructure as a Service = intrastruktuuri palveluna tarkoittaa verkon yli käytettävää palvelinkapasiteettia, jossa palvelun toimittaja huolehtii palvelun edellyttämistä tiloista, laitteista ja niiden ylläpidosta.

 • PaaS, Platform as a Service = sovellusalusta palveluna tarkoittaa alustapalvelua ohjelmistojen kehittämiseen, testaamiseen ja julkaisuun. IaaS-kerroksen lisäksi PaaS sisältää tarvittavat sovellukset, joiden avulla voidaan esimerkiksi kehittää web- ja mobiilisovelluksia, tarjota tietokantapalveluja tai erilaisia julkaisualustoja loppukäyttäjien käyttöön.

 • SaaS, Softare as a Service = ohjelmisto palveluna tarkoittaa ohjelmistojen ottamista käyttööön palveluna, jolloin käyttäjä ei osta ohjelmistoa omaan käyttöönsä, vaan maksaa käytetystä palvelusta, joka on käytettävissä aina Internet-yhteyden ollessa saatavilla. Tyypillinen esimerkki sähköpostipalvelu.


Kansainväliset pilvipalvelumarkkinat

IDC:n (heinäkuussa 2019) mukaan maailmanlaajuisten julkisten pilvipalvelumarkkinoiden arvo kasvoi 27,4 prosenttia vuonna 2018 ja päätyi noin 183 miljardiin dollariin.

Maailmanlaajuisten julkisten pilvipalvelumarkkinoiden jakauma 2018:

 • SaaS (Software as a service) 62,4 prosenttia (121,3 miljardia dollaria)
 • IaaS (Infrastructure as a Service) 22,1 prosenttia (36 miljardia dollaria)
 • PaaS (Platform as a service) 15,5 prosenttia (25,3 miljardia dollaria).

Gartner:n (heinäkuussa 2019) mukaan maailmanlaajuiset IaaS (Infrastructure as a Service) -pilvipalvelumarkkinat olivat 32,4 miljardia dollaria vuonna 2018, kasvua edellisestä vuodesta oli 31,3 prosenttia.

Suurimmat markkinaosuudet:

 • Amazon 47,8 prosenttia
 • Microsoft 15,5 prosenttia
 • Alibaba 7,7 prosenttia
 • Google 4,0 prosenttia
 • IBM 1,8 prosenttia.     

IDC (heinäkuussa 2019) arvioi kulutuksen julkisiin pilvipalveluihin maailmanlaajuisesti olevan 229 miljardia dollaria vuonna 2019. Kasvua edellisestä vuodesta olisi 23,2 prosenttia. Vuonna 2023 sen ennustetaan kasvavan lähes 500 miljardiin dollariin, jolloin vuotuinen kasvu olisi 22,3 prosenttia. Suurin osuus, yli puolet, pilvipalvelumarkkinoihin käytetystä rahasta menee Saas (Software as a Service) -palvelulle. Toiseksi suurimman osuuden saa PaaS (Platform as a Service)

Gartner:n (huhtikuussa 2019) arvion mukaan maailmanlaajuisten julkisten pilvipalvelumarkkinoiden arvo vuonna 2018 oli 182,4 miljardia dollaria. Vuonna 2019 sen arvoksi ennustetaan 214,3 miljardia dollaria, kasvua edellisvuodesta olisi 17,5 prosenttia. Vuonna 2020 julkisten pilvipalveluiden maailmanlaajuisten markkinoiden ennustetaan kasvavan 249,8 miljardiin dollariin ja vuonna 2022 niiden ennustetaan olevan 331,2 miljardia dollaria.

Markkinoiden jakauma palveluittain vuonna 2019 (suluissa vuonna 2022):

 • BPaaS* 23 prosenttia (18 prosenttia)
 • PaaS 9 prosenttia (10 prosenttia)
 • SaaS 44 prosenttia, (43 prosenttia)
 • IaaS 18 prosenttia, (23 prosenttia)
 • Cloud Management and Securitys Services 6 prosenttia, (5 prosenttia)

*)BPaas (Business Process as a Service) defined by Gartner: The delivery of business process outsourcing (BPO) services that are sourced from the cloud and constructed for multitenancy. Services are often automated, and where human process actors are required, there is no overtly dedicated labor pool per client. The pricing models are consumption-based or subscription-based commercial terms. As a cloud service, the BPaaS model is accessed via Internet-based technologies.

Gartner:n (elokuussa 2018) mukaan maailmanlaajuiset IaaS (Infrastructure as a Service) -pilvipalvelumarkkinat kasvoivat 29,5 prosenttia vuonna 2017 päätyen 23,5 miljardiin dollariin. Kasvua edellisvuodesta oli 29,1 prosenttia. Suurimmat markkinaosuudet: Amazon 51,8 prosenttia, Microsoft 13,3 prosenttia, Alibaba 4,6 prosenttia, Google 3,3 prosenttia ja IBM 1,9 prosenttia.     

IDC:n (kesäkuussa 2018) mukaan maailmanlaajuisten julkisten pilvipalvelumarkkinoiden arvo kasvoi 29 prosenttia vuonna 2017 ja päätyi noin 117 miljardiin. Pilvipalvelumarkkinoiden jakauma 2017: SaaS (Software as a service) 64,1 prosenttia (74,8 miljardia dollaria), IaaS (Infrastructure as a Service) 21,3 prosenttia (24,9 miljardia dollaria), PaaS (Platform as a service) 14,6 prosenttia (17 miljardia dollaria).

Gartner:n (huhtikuussa 2018) mukaan maailmanlaajuisten julkisten pilvipalvelumarkkinoiden arvo vuonna 2017 oli 153,5 miljardia dollaria. Vuonna 2018 arvoksi arvioidaan 186,4 miljardia dollaria, kasvua edellisvuodesta olisi 21,4 prosenttia. Vuoden 2021 julkisten pilvipalvelumarkkinoiden arvon ennustetaan olevan 302,5 miljardia dollaria. Markkinoiden jakauma palveluittain vuonna 2018 (suluissa vuonna 2021): BPaaS 24,9 prosenttia (19,3 prosenttia), PaaS 8 prosenttia (9 prosenttia), SaaS 39,5 prosenttia, (38,7 prosenttia), IaaS 21,9 prosenttia, (27,6 prosenttia), Cloud Management and Securitys Services 5,6 prosenttia, (5,3 prosenttia).

 

Kategoria: