Robotisaatio, automaatio ja tekoäly

Viimeksi päivitetty 8.1.2019: automaation ja robotiikan käyttö Suomalaisissa yrityksissä (Tilastokeskus), arvioita robotisaation ja tekoälyn maailmanlaajuisista markkinoista (IDC)

Robotisaation, automaation ja tekoälyn käyttö Suomessa

Robotisaatio

Tekoäly


Robotisaation, automaation ja tekoälyn käyttö Suomessa

Tilastokeskuksen Yritysten tietotekniikan käyttö -tutkimuksessa kysyttiin myös automaation ja robotiikan käytöstä. Kysymyksen koskivat teollisuus- ja palvelurobotiikan käyttöön sekä 3D-tulostamiseen.

Vuonna 2018 robotteja käytti 10 prosenttia yrityksistä. Teollisuusrobotteja oli 8 prosentilla ja palvelurobotteja 3 prosentilla yrityksistä. Teollisuuden toimialalla robotteja käytti 31 prosenttia yrityksistä. Seuraavaksi eniten niitä käytti vähittäiskaupan toimiala, 15 prosenttia yrityksistä.

Robotiikan käyttö yrityksissä Suomessa vuonna 2018

3D-tulostamista vuonna 2017 käytti 7 prosenttia yrityksistä. Eniten sitä käytettiin sekä teollisuuden että ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan alalla, 16 prosenttia yrityksistä. Yleisimmin 3D-tulostamista käytettiin yrityksen omaan käyttöön, 81 prosenttia 3D-tulostusta käyttäneistä.

3D-tulostuksen käyttö yrityksissä Suomessa vuonna 2017

Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2018, Tilastokeskus

 


Robotisaatio

IDC (joulukuussa 2018) arvioi maailmanlaajuisen kulutuksen robotiikkaan ja droneihin vuonna 2019 olevan 115,7 miljardia dollaria. Kasvua edellisestä vuodesta olisi 17,6 prosenttia. Vuonna 2022 sen ennustetaan nousevan 210,3 miljardiin dollariin, vuotuinen kasvu 2017 – 2022 olisi 20,2 prosenttia. Valtaosan käytetystä rahasta, 103,4 miljardia dollaria, arvioidaan kohdistuvan robotiikkaan koko viisivuotisen ennustekauden ajan. (IDC)

IDC (heinäkuussa 2018) arvioi maailmanlaajuisen kulutuksen robotiikkaan ja droneihin vuonna 2018 olevan 95,8 miljardia dollaria. Vuonna 2022 sen ennustetaan nousevan 201,3 miljardiin dollariin, vuotuinen kasvu 2017 – 2022 olisi 19,6 prosenttia. Valtaosan, 85 prosenttia, käytetystä rahasta arvioidaan kohdistuvan robotiikkaan koko viisivuotisen ennustekauden ajan. Näistä suurimpana ryhmänä ovat teollisuusrobotit, 57 prosenttia robotiikkaan käytetystä rahasta. Seuraavina ovat palvelurobotit ja kuluttajien käyttämät robotit. (IDC)

ABI Research (toukokuussa 2018) ennustaa robotisaation kuluttajamarkkinoiden maailmanlaajuisesti vuonna 2026 olevan 23 miljardia dollaria. Laitetoimitusten ennustetaan yltävän 100 miljoonaan laitteeseen. Robotisaation kuluttajamarkkinat sisältävät ABI Researchin mukaan kodin hoidon robotteja, henkilökohtaiseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyviä, ”humanoideja”, robotteja sekä lasten leluja. Kodinhoidon roboteilla on suurin markkinaosuus ja niiden osuuden arvioidaan jatkossakin pysyvän suurena.  Lelujen osuus laitetoimituksista vuonna 2014 oli 75 prosenttia, sen ennustetaan vähenevän 47,1 prosenttiin vuonna 2026, mutta olevan silti robotisaation laitetoimitusten suurin ryhmä. Lelujen osuus markkinoista vuonna 2014 oli 31,7 prosenttia ja sen arvioidaan vähenevän 10 prosenttiin vuonna 2026.  Henkilökohtaiseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyvien robottien markkinaosuuden ennustetaan kasvavan 21,3 prosenttiin vuonna 2026, kun niiden osuus vuonna 2014 oli lähes nolla. (ABI Research)


Tekoäly

IDC (syyskuussa 2018) arvioi maailmanlaajuisten tekoälymarkkinoiden (tekoälyyn käytetty raha) olevan 24 miljardia dollaria vuonna 2018. Vuonna 2022 maailmanlaajuisten tekoälymarkkinoiden ennustetaan kasvavan 77,6 miljardiin dollariin, vuotuinen kasvu 2017 – 2022 olisi 37,3 prosenttia. Ohjelmistojen arvioidaan edustavan tekoälymarkkinoiden suurinta osuutta (40 prosenttia) ja olevan myös nopeimmin kasvava osuus, vuotuinen kasvu 43,1 prosenttia. Suurimpien käyttökohteiden vuonna 2018 arvioidaan olevan automatisoidut asiakaspalveluagentit (2,9 miljardia dollaria), automatisoidut turvajärjestelmät (1,9 miljardia dollaria) ja myyntiprosessien automatisointi (1,7 miljardia dollaria).(IDC)

Gartner (huhtikuussa 2018) arvioi maailmanlaajuisen tekoälystä johdetun lisäarvon (business value) liiketoiminnalle olevan 1 175 miljardia dollaria vuonna 2018 ja nousevan 3 346 miljardiin dollariin vuonna 2021.  Vuonna 2018 kasvua edellisestä vuodesta olisi 70 prosenttia ja vertailujakson viimeisenä vuotena, 2021, kasvua edellisestä vuodesta olisi 26 prosenttia. Lisäarvon Gartner määrittelee kattavan asiakaskokemuksen, uuden liiketoiminnan ja kustannusten alenemisen. Vertailujakson alussa asiakaskokemukset ja kustannusten aleneminen muodostavat suurimman osan lisäarvosta, mutta sen loppupuolella uuden liiketoiminnan ennustetaan olevan suurin lähde. (Gartner)

IDC (maaliskuussa 2018) arvioi maailmanlaajuisten tekoälymarkkinoiden (tekoälyyn käytetty raha) olevan 19,1 miljardia dollaria vuonna 2018. Kasvua edellisvuodesta olisi 54,2 prosenttia. Vuonna 2021 maailmanlaajuisten tekoälymarkkinoiden ennustetaan kasvavan 52,2 miljardiin dollariin, vuotuinen kasvu 2016 – 2021 olisi 46,2 prosenttia. Vuonna 2018 vähittäiskaupan investointien osuuden, 3,4 miljardia dollaria (18 prosenttia), arvioidaan olevan suurin, toisena olisi pankkisektori, 3,3 miljardin dollarin (17 prosenttia) investoinneilla. Kolmantena koneteollisuus, 2 miljardin (10 prosenttia) ja neljäntenä terveydenhoito 1,7 miljardin (9 prosenttia) investoinneilla. Suurimpien käyttökohteiden vuonna 2018 arvioidaan olevan automatisoidut asiakaspalveluagentit ja automatisoidut turvajärjestelmät. Hieman yli puolet tekoälyyn käytettävästä rahasta koko vertailujakson ajan kuluu ohjelmistoihin. Vuonna 2018 suurin tekoälyyn käytetty raha tulee USA:sta, toiseksi suurin Euroopasta. Vertailujakson aikana, 2016 – 2021, voimakkainta kasvun ennustetaan olevan Japanissa, 73,5 prosenttia ja Aasian-Tyynenmeren alueella (pl. Japani), 72,9 prosenttia. Kiinassa kasvun ennustetaan olevan 68,2 prosenttia. (IDC)