Sähköinen tunnistaminen

Viimeksi päivitetty 12.2.2020: Suomi.fi -tunnistustapahtumat ja asiointipalvelut 2019 (suomi.fi palveluhallinta)

Suomi.fi -tunnistus


Suomi.fi -tunnistus korvasi Vetuman ja Tunnistus.fi:n kokonaan vuoden 2017 loppuun mennessä. Siirtyminen toteutettiin vaiheittain. Vuosina 2016 - 2017 osa palveluista hyödynsi vanhoja tunnistuspalveluita ja osa uutta Suomi.fi-tunnistusta.


Suomi.fi -tunnistus

Suomi.fi-tunnistus mahdollistaa Suomen ja EU-kansalaisen sähköisen tunnistamisen tietoturvallisesti erilaisia tunnistusvälineitä, kuten pankkitunnistusta ja mobiilivarmennetta hyödyntäen.

Suomi.fi-tunnistuksen tuotantoympäristö on tarkoitettu valtion hallintoviranomaisten, virastojen ja laitosten, liikelaitoksien, kunnallisien viranomaisten, tuomioistuinten ja muiden lainkäyttöelinten käyttöön.

Vuoden 2018 alusta lukien Suomi.fi -tunnistus on ainoa käytettävissä oleva tunnistuspalvelu.

Vuoden 2019 tunnistustapahtumat

Suomi.fi -tunnistustapahtumia oli vuonna 2019 yhteensä 111 599 437 tapahtumaa (luku ei sisällä keskeytettyjä palveluita ja palveluihin paluita), eli noin 20 tapahtumaa jokaista kansalaista kohti. Kasvua edellisvuodesta oli 29 prosenttia.

Tunnistustapahtumat tunnistusvälineittäin 2019

Tunnistustapahtumat tunnistusvälineittäin, prosenttia kaikista tunnistustapahtumista vuonna 2019

 • Verkkopankit 88,8 prosenttia

 • Varmennekortti 0,9 prosenttia

 • Mobiilivarmenne 6,4 prosenttia

 • Katso OTP 3,8 prosenttia

 • Katso PWD 0,1 prosenttia

Vuonna 2019 alettiin ensimmäisen kerran tilastoida myös eIDAS-tunnistautumisia. EIDAS-tunnistaminen mahdollistaa julkishallinnon sähköisiin palveluihin tunnistatumisen Euroopassa myös yli maarajojen.  Yhteiseurooppalainen tunnistaminen helpottaa ja nopeuttaa asiointia viranomaisten kanssa, ja edistää näin henkilöiden liikkumista maiden välillä. 

Eidas-tunnistustapahtumia vuonna 2019 tilastoitiin 141 kappaletta. Määrä oli niin vähäinen, että sen osuus jää huomattavasti alle yhden prosentin.

Katso-tunnisteella voi tunnistautua yrityksen edustajana viranomaisten sähköisiin palveluihin. Katso-tunnistetta voivat käyttää myös yhtymät, julkiset organisaatiot ja kuolinpesät. Katso PWD (=Katso Password) kirjautumisessa tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana. Katso OTP (=Katso One Time Password) kirjautumisessa tarvitaan käyttäjätunnus, salasana ja kertakäyttösalasana. Katso OTP tunnistamistapa valitaan, jos tarvitaan vahvaa tunnistautumista.

Mobiilivarmenteen osuus tunnistustapahtumista kuukausittain

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

Mobiilivarmennetta käytettiin sähköiseen tunnistautumiseen 7,11 miljoonaa kertaa vuonna 2019. Sen käyttö kasvoi edellisvuodesta hieman yli 100 prosenttia.

Suomi.fi asiointipalvelujen määrä

 • joulukuun tieto sekä kuluvalta vuodelta viimeisin kuukausitieto

2016 joulukuu: 34

2017 joulukuu: 530

2018 joulukuu: 698

2019 joulukuu: 898

Lähde: Suomi.fi palveluhallinta


Vuoden 2018 tunnistustapahtumat

Suomi.fi -tunnistustapahtumia oli yhteensä 86 585 969 tapahtumaa (luku ei sisällä keskeytettyjä palveluita ja palveluihin paluita)

Tunnistustapahtumat tunnistusvälineittäin, prosenttia kaikista tunnistustapahtumista vuonna 2018:

 • Verkkopankit 89,7 prosenttia
 • Varmennekortti 0,6 prosenttia
 • Mobiilivarmenne 4,1 prosenttia
 • Katso OTP 5,4 prosenttia
 • Katso PWD 0,2 prosenttia