Sähköinen tunnistaminen

Viimeksi päivitetty 2.9.2020: Suomi.fi -tunnistustapahtumat ja asiointipalvelut tammi-kesäkuussa 2020 (suomi.fi palveluhallinta)

Suomi.fi -tunnistustapahtumat 2020

Suomi.fi -tunnistustapahtumat 2019

Suomi.fi -tunnistustapahtumat 2018


Suomi.fi-tunnistus mahdollistaa Suomen ja EU-kansalaisen sähköisen tunnistamisen tietoturvallisesti erilaisia tunnistusvälineitä, kuten pankkitunnistusta ja mobiilivarmennetta hyödyntäen.

Suomi.fi-tunnistuksen tuotantoympäristö on tarkoitettu valtion hallintoviranomaisten, virastojen ja laitosten, liikelaitoksien, kunnallisien viranomaisten, tuomioistuinten ja muiden lainkäyttöelinten käyttöön.

Vuoden 2018 alusta lukien Suomi.fi on ainoa käytettävissä oleva palvelu, tällöin se korvasi Vetuman ja Tunnistus.fi:n kokonaan. Siirtyminen Suomi.fi-palveluun toteutettiin vaiheittain vuosien 2016 - 2017 aikana, jolloin osa palveluista hyödynsi vanhoja tunnistuspalveluita ja osa uutta Suomi.fi-tunnistusta.


Vuoden 2020 tammi-kesäkuun tunnistustapahtumat

Suomi.fi -tunnistustapahtumia vuoden 2020 tammi-kesäkuussa oli yhteensä 74,8 miljoonaa tapahtumaa (luku ei sisällä keskeytettyjä palveluita ja palveluihin paluita). Kasvua edellisvuoden vastaavasta ajasta oli noin 31 prosenttia.

Tunnistustapahtumat tunnistusvälineittäin tammi-kesäkuu 2020

Tunnistustapahtumat tunnistusvälineittäin, prosenttia kaikista tunnistustapahtumista tammi-kesäkuussa 2020

 • Verkkopankit 88,8 prosenttia
 • Varmennekortti 1 prosentti
 • Mobiilivarmenne 7,5 prosenttia
 • Katso OTP 2,6 prosenttia
 • Katso PWD 0,1 prosenttia
 • Eidas määrä huomattavasti alle yhden prosentin (ei näy graafissa)

Mobiilivarmenteen osuus tunnistustapahtumista kuukausittain

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

Mobiilivarmennetta käytettiin sähköiseen tunnistautumiseen 5,6 miljoonaa kertaa vuonna tammi-kesäkuussa 2020. Sen käyttö kasvoi edellisvuoden vastaavasta ajasta noin 70 prosenttia.

Suomi.fi asiointipalvelujen määrä

 • joulukuun tieto sekä kuluvan vuoden kesäkuun luku

2016 joulukuu: 34

2017 joulukuu: 530

2018 joulukuu: 698

2019 joulukuu: 898

2020: kesäkuu: 897

Lähde: Suomi.fi palveluhallinta

Katso-tunnisteella voi tunnistautua yrityksen edustajana viranomaisten sähköisiin palveluihin. Katso-tunnistetta voivat käyttää myös yhtymät, julkiset organisaatiot ja kuolinpesät. Katso PWD (=Katso Password) kirjautumisessa tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana. Katso OTP (=Katso One Time Password) kirjautumisessa tarvitaan käyttäjätunnus, salasana ja kertakäyttösalasana. Katso OTP tunnistamistapa valitaan, jos tarvitaan vahvaa tunnistautumista.

EIDAS-tunnistaminen mahdollistaa julkishallinnon sähköisiin palveluihin tunnistautumisen Euroopassa myös yli maarajojen.  Yhteiseurooppalainen tunnistaminen helpottaa ja nopeuttaa asiointia viranomaisten kanssa, ja edistää näin henkilöiden liikkumista maiden välillä.


Vuoden 2019 tunnistustapahtumat

Suomi.fi -tunnistustapahtumia oli vuonna 2019 yhteensä 111,6 tapahtumaa (luku ei sisällä keskeytettyjä palveluita ja palveluihin paluita), eli noin 20 tapahtumaa jokaista kansalaista kohti. Kasvua edellisvuodesta oli 29 prosenttia.

Tunnistustapahtumat tunnistusvälineittäin 2019

Tunnistustapahtumat tunnistusvälineittäin, prosenttia kaikista tunnistustapahtumista vuonna 2019

 • Verkkopankit 88,8 prosenttia
 • Varmennekortti 0,9 prosenttia
 • Mobiilivarmenne 6,4 prosenttia
 • Katso OTP 3,8 prosenttia
 • Katso PWD 0,1 prosenttia

Vuonna 2019 alettiin ensimmäisen kerran tilastoida myös eIDAS-tunnistautumisia. Eidas-tunnistustapahtumia vuonna 2019 tilastoitiin 141 kappaletta. Määrä oli niin vähäinen, että sen osuus jää huomattavasti alle yhden prosentin.

Vuoden 2018 tunnistustapahtumat

Suomi.fi -tunnistustapahtumia oli yhteensä 86 585 969 tapahtumaa (luku ei sisällä keskeytettyjä palveluita ja palveluihin paluita)

Tunnistustapahtumat tunnistusvälineittäin, prosenttia kaikista tunnistustapahtumista vuonna 2018:

 • Verkkopankit 89,7 prosenttia
 • Varmennekortti 0,6 prosenttia
 • Mobiilivarmenne 4,1 prosenttia
 • Katso OTP 5,4 prosenttia
 • Katso PWD 0,2 prosenttia

Lähde: Suomi.fi palveluhallinta