Television katselu

Viimeksi päivitetty 23.1.2019: television katselu Suomessa (Finnpanel)

Television katselu Suomessa

Kansainvälisiä tietoja


Television katselu Suomessa

2018

Viestintäviraston kuluttajatutkimuksessa kysyttiin keväällä 2018 noin 2000 suomalaiselta heidän TV:n vastaanottotapaansa. Vastaajista

 • 42 prosenttia katsoi televisiota antenniverkon kautta
 • 46 prosenttia kaapeliverkon kautta
 • 11 prosenttia IPTV-liittymän kautta
 • 6 prosenttia satelliittivastaanoton kautta.
 • Vastaajista 5 prosenttia ei katsonut televisiota ja 5 prosenttia ei osannut sanoa vastaanottotapaa.

Maksullisia tv-kanavia tai niiden ilmaisia kokeilujaksoja tilasi 43 prosenttia vastaajista (esim. Viasat, Nelonen Pro). 

Maksuttomista internetpalveluista eniten katsottiin:

 • YLE Areenaa, Katsomoa tai Ruutua 80,9 prosenttia
 • muiden tv-yhtiöiden maksuttomia netti-tv-palveluita 25,5 prosenttia
 • muita ilmaisia videopalveluita (esim. Youtube, Viafree) 59 prosenttia
 • 11,8 prosenttia ei katsonut mitään niistä

Maksullisista internetin video- tai tv-palveluista eniten tilattiin:

 • Netflix 63,6 prosenttia tilaajista
 • Viaplay 24,1 prosenttia tilaajista
 • HBO Nordic 20,7 prosenttia tilaajista

Lähde: Viestintävirasto kuluttajatutkimus 2018


DNA:n Digitaalisen elämäntavan tutkimus (julkaistu toukokuussa 2018) selvitti muun muassa vastaajien ajankäyttöä tyypillisenä arkipäivänä. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 15 – 74-vuotiaat suomalaiset, tutkimusjoukko 1 018 vastaajaa.

Tv-sisältöjä 1 – 2 tuntia päivässä katsoi 23 prosenttia vastaajista, 22 prosenttia katsoi tv-sisältöjä enemmän kuin 2 tuntia päivässä. 56 prosenttia ilmoitti katseluajakseen vähemmän kuin tunnin päivässä.

TV-sisältöjen katsominen eri laitteilla 2018 (suluissa vuoden 2017 tieto)

 • televisiosta 87 prosenttia (84 prosenttia)
 • tietokoneella 47 prosenttia (48 prosenttia)
 • älypuhelimella 34 prosenttia (32 prosenttia)
 • tabletilla 27 prosenttia (30 prosenttia)

15 – 24-vuotiaiden TV-sisältöjen katsominen eri laitteilla eroaa jonkin verran koko väestöstä, katselu 2018

 • televisiosta 75 prosenttia
 • tietokoneella 52 prosenttia
 • älypuhelimella 52 prosenttia
 • tabletilla 26 prosenttia

TV-, media- ja videosovelluksista käytettiin puhelimella eniten YouTubea, 57 prosenttia vastaajista. Seuraavina oli Yle Areena, 42 prosenttia, Netflix 24 prosenttia, Katsomo 20 prosenttia ja Ruutu 19 prosenttia vastaajista.

Lähde: Digitaaliset elämäntavat -tutkimus 2018, DNA

 


Television katselu 2018

Finnpanelin television katselun mittaus kattaa 1000 kotitaloutta, 2100 henkilöä ja 1390 tv-vastaanotinta.

Vuoden 2018 alusta mittaukseen tuli mukaan 1 650 älypuhelinta, 1 370 tietokonetta, 740 tablettia ja 270 pelikonsolia, joilla voidaan mitata YLE Areenan, MTV Katsomon ja Ruudun online-katselua (= total-TV-tutkimus).

Finnpanelin julkistaman TV-vuosi -tutkimuksen mukaan suomalaiset käyttivät television katseluun päivittäin aikaa keskimäärin 2 tuntia 45 minuuttia vuonna 2018. Edellisvuodesta television katseluun käytetty aika oli vähentynyt 3 minuuttia.

 • Yli 65-vuotiaat katsoivat televisiota eniten, 4 tuntia 59 minuuttia päivässä.  Aika oli sama kuin edellisenä vuonnakin.
 • 45 – 64-vuotiaat katsoivat televisiota 3 tuntia 29 minuutta, vähennystä edelliseen vuoteen 4 minuuttia.
 • 25 – 44-vuotiaiden television katseluun käyttämä aika oli 1 tunti 59 minuuttia, vähennystä edellisvuodesta 5 minuuttia.
 • 15 – 24-vuotiaat käyttivät aikaa television katseluun 41 minuuttia, vähennystä 7 minuuttia.  
 • 4 – 14-vuotiat katselivat televisiota 47 minuutti, edellisestä vuodesta vähennystä 4 minuuttia.  

88 prosenttia väestöstä katseli televisiota viikoittain, 66 prosenttia katseli sitä päivittäin.

Tv-ruutua käytetään myös esimerkiksi striimaspalveluiden ja Netflixin katseluun sekä pelaamiseen ja tallenteiden katseluun. Tähän käytetty päivittäinen aika vuonna 2018 oli keskimäärin 35 minuuttia. Muuhun tv-ruudun käyttöön eniten kuluu aikaa 25 – 44-vuotiailla, 56 minuuttia. Vähiten yli 65-vuotiailla, 16 minuuttia.

Online-katselu tuo lisää keskimäärin 6 prosenttia television katseluaikaa. Eniten se lisää 15 – 24-vuotiaiden katseluaikaa, 27 prosenttia. Total-TV-tutkimuksen mukaan online-katselun jakautuminen laitteittain syys-joulukuussa.

 • 3 – 14-vuotiaat: tabletti 29 prosenttia, puhelin 28 prosenttia, tietokone 12 prosenttia, big screen 30 prosenttia
 • 15 – 24-vuotiaat: tabletti 10 prosenttia, puhelin 39 prosenttia, tietokone 27 prosenttia, big screen 24 prosenttia
 • 25 - 44-vuotiaat: tabletti 13 prosenttia, puhelin 21 prosenttia, tietokone 28 prosenttia, big screen 39 prosenttia
 • 45-vuotiaat ja sitä vanhemmat: tabletti 21 prosenttia, puhelin 16 prosenttia, tietokone 30 prosenttia, big screen 33 prosenttia

Lähde: TV-vuositilaisuus 2019, television katselu Suomessa 2018, Finnpanel

 

Television katselu 2017

Finnpanelin julkistaman TV-katselu ja ilmiöt -tutkimuksen mukaan suomalaiset käyttivät keskimäärin television katseluun päivittäin aikaa 2 tuntia 48 minuuttia vuonna 2017. Edellisvuodesta television katseluun käytetty aika oli vähentynyt 4 minuuttia. Yli 65-vuotiaat katsoivat televisiota eniten, 4 tuntia 59 minuuttia.  Heidän television katseluun käyttämänsä aika oli kasvanut 7 minuuttia edellisvuodesta, kaikilla muilla ikäryhmillä katseluun käytetty aika oli vähentynyt. Vähiten televisiota katsoivat 15-24-vuotiaat, 48 minuuttia, heidän käyttämänsä aika oli vähentynyt 17 minuuttia. 4-14-vuotiaat katsoivat televisiota 51 minuuttia, vähennystä edellisvuodesta oli 6 minuuttia. 90 prosenttia väestöstä katseli televisiota viikoittain, 69 prosenttia katseli sitä päivittäin.

Television katseluun käytetystä ajasta 92 prosenttia katsottiin ohjelmia niiden lähetysaikaan. Ajassa siirretyn katselun osuus oli 8 prosenttia.

Ajassa siirretyn katselun osuus kokonaiskatselusta ikäryhmittäin:

 • 25-44-vuotiailla 10 prosenttia
 • 4-14-vuotiailla, 15-24-vuotiailla ja 45-64-vuotiailla 8 prosenttia
 • yli 65-vuotiailla 5 prosenttia

Kotimaisten netti-tv-palveluiden käynnistykset kasvoivat 19 prosenttia vuonna 2017 edelliseen vuoteen verrattuna. Kuukausittain käynnistyksiä oli keskimäärin 59 miljoonaa. Vähiten niitä oli heinäkuussa 46 miljoonaa, eniten huhti- ja toukokuussa 68 miljoonaa.

Maksullisia tv-kanavia maksu-tv operaattoreilta, maksullisista netti-tv-palveluista ja internetistä tilasi 27 prosenttia vuonna 2017. Määrä oli kasvanut 2 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta. Maksullisia tv-sisältöjä, joihin edellisten lisäksi sisältyy myös Netflixin tyyppiset videopalvelut, tilasi 42 prosenttia. Määrä oli noussut 5 prosenttiyksikköä edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Lähde: TV-katselu ja ilmiöt vuonna 2017, Finnpanel


IFPI:n ja Teosto:n musiikin kuuntelusta tekemässä kuluttajatutkimuksessa kysyttiin myös television katselusta. Tutkimuksen toteutti Norstat haastattelemalla 1 019 iältään 16-65-vuotiasta suomalaista elokuussa 2017. Tutkimus julkaistiin lokakuussa 2017.

Tutkimuksen mukaan maksullisilla tv-sisällöillä oli Suomessa noin 2 miljoonaa viikoittaista katsojaa. Eniten oli tilaajia Netflixillä, 30 prosenttia, Elisa Viihteellä 13 prosenttia, HBO Nordicilla 11 prosenttia ja C More:lla  9 prosenttia.  Kyselyä edeltäneen viikon aikana netti-tv-sisällöistä 41 prosenttia seurasi YLE Arenaa, 32 prosenttia Netflixiä, 18 prosenttia MTV Katsomoa, 13 prosenttia Ruutua ja 12 prosenttia HBO Nordicia.

Lähde: Tiedotteet, IFPI Finland


TV-mittaritutkimus seuraa jatkuvasti televisionkatseluun käytettyä aikaa yhteensä, kanavittain, ohjelmittain ja ikäryhmittäin (Finnpanel).


Kansainvälistä tietoa, maailmanlaajuisesti

Ericsson (lokakuussa 2017) julkaisi selvityksen television katselusta. Tutkimuksen perusjoukko käsitti noin 20 000 iältään 16-69-vuotiasta henkilöä 20 maasta (Brasilia, Etelä-Korea, Espanja, Intia, Italia, Kanada, Kiina, Ruotsi, Saksa, Taiwan, UK, USA ja Venäjä). Sen lisäksi tehtiin 12 syvähaastattelua neljässä kaupungissa. Vastaajiksi valittiin henkilöitä, joilla on kotona laajakaistayhteys ja jotka katsovat televisiota tai videoita vähintään kerran viikossa.

Vastaajat arvioivat katsovansa 30 tuntia viikossa tv-ohjelmia ja/tai videoita. Lineaarikatselun osuus keskimäärin oli 58 prosenttia ja tilausvideopalvelun 42 prosenttia katseluun käytetystä ajasta. Ikä vaikutti suuresti television katselun tapoihin. Nuorimman ikäryhmän, 16 – 19-vuotiaat, katselussa lineaarikatselun osuus oli 46 prosenttia, kun se vanhimman ikäryhmän, 60 – 69-vuotiaat, kohdalla oli 79 prosenttia. Vuonna 2020 ennustetaan tilausvideopalvelun katsomisen olevan puolet kaikesta katselusta ja neljäsosan katselusta ennustetaan tapahtuvat matkapuhelimella.

Lähde: TV and Media 2017, Ericsson.