Television katselu

Viimeksi päivitetty 29.8.2018: television katselu Suomessa (Viestintäviraston kuluttajatutkimus), digitaalisen elämäntavan tutkimus (DNA)

Television katselu Suomessa

Kansainvälisiä tietoja


Television katselu Suomessa

2018

Viestintäviraston kuluttajatutkimuksessa kysyttiin keväällä 2018 noin 2000 suomalaiselta heidän TV:n vastaanottotapaansa. Vastaajista

 • 42 prosenttia katsoi televisiota antenniverkon kautta
 • 46 prosenttia kaapeliverkon kautta
 • 11 prosenttia IPTV-liittymän kautta
 • 6 prosenttia satelliittivastaanoton kautta.
 • Vastaajista 5 prosenttia ei katsonut televisiota ja 5 prosenttia ei osannut sanoa vastaanottotapaa.

Maksullisia tv-kanavia tai niiden ilmaisia kokeilujaksoja tilasi 43 prosenttia vastaajista (esim. Viasat, Nelonen Pro). 

Maksuttomista internetpalveluista eniten katsottiin:

 • YLE Areenaa, Katsomoa tai Ruutua 80,9 prosenttia
 • muiden tv-yhtiöiden maksuttomia netti-tv-palveluita 25,5 prosenttia
 • muita ilmaisia videopalveluita (esim. Youtube, Viafree) 59 prosenttia
 • 11,8 prosenttia ei katsonut mitään niistä

Maksullisista internetin video- tai tv-palveluista eniten tilattiin:

 • Netflix 63,6 prosenttia tilaajista
 • Viaplay 24,1 prosenttia tilaajista
 • HBO Nordic 20,7 prosenttia tilaajista

Lähde: Viestintävirasto kuluttajatutkimus 2018


DNA:n Digitaalisen elämäntavan tutkimus (julkaistu toukokuussa 2018) selvitti muun muassa vastaajien ajankäyttöä tyypillisenä arkipäivänä. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 15 – 74-vuotiaat suomalaiset, tutkimusjoukko 1 018 vastaajaa.

Tv-sisältöjä 1 – 2 tuntia päivässä katsoi 23 prosenttia vastaajista, 22 prosenttia katsoi tv-sisältöjä enemmän kuin 2 tuntia päivässä. 56 prosenttia ilmoitti katseluajakseen vähemmän kuin tunnin päivässä.

TV-sisältöjen katsominen eri laitteilla 2018 (suluissa vuoden 2017 tieto)

 • televisiosta 87 prosenttia (84 prosenttia)
 • tietokoneella 47 prosenttia (48 prosenttia)
 • älypuhelimella 34 prosenttia (32 prosenttia)
 • tabletilla 27 prosenttia (30 prosenttia)

15 – 24-vuotiaiden TV-sisältöjen katsominen eri laitteilla eroaa jonkin verran koko väestöstä, katselu 2018

 • televisiosta 75 prosenttia
 • tietokoneella 52 prosenttia
 • älypuhelimella 52 prosenttia
 • tabletilla 26 prosenttia

TV-, media- ja videosovelluksista käytettiin puhelimella eniten YouTubea, 57 prosenttia vastaajista. Seuraavina oli Yle Areena, 42 prosenttia, Netflix 24 prosenttia, Katsomo 20 prosenttia ja Ruutu 19 prosenttia vastaajista.

Lähde: Digitaaliset elämäntavat -tutkimus 2018, DNA

 


Television katselu alkuvuonna 2018

Finnpanelin television katselun mittaus kattaa 1 100 taloutta, 2 300 henkilöä ja 1 500 tv-vastaanotinta. Vuoden 2018 alusta Finnpanel laajensi mittauksen YLE Areenan, MTV Katsomon ja Ruudun osalta koskemaan televisiovastaanottimen lisäksi myös muita päätelaitteita.  Mittaukseen tuli mukaan 1 550 älypuhelinta, 1 250 tietokonetta, 700 tablettia ja 215 pelikonsolia.

Laajennettu mittaus toi viikoilla 13 – 14 alle 45-vuotiaiden television päivittäiseen television katseluun 6 minuuttia eli 11 prosenttia lisää aikaa. Yli 45-vuotiaille aika lisääntyi 5 minuuttia eli 3 prosenttia.

Online-katselusta 29 prosenttia oli 25 – 44-vuotiailla, 28 prosenttia oli 45 – 64-vuotiailla, 17 prosenttia yli 65-vuotiailla, 15 prosenttia 3 – 14-vuotiailla ja 12 prosenttia 5 – 24-vuotiailla.

Ikä vaikuttaa online-katseluun käytetyn päätelaitteen valintaan. Nuorimmasta ikäryhmästä, 3 – 14-vuotiaat, 36 prosenttia käytti online-katseluun tablettia, 39 prosenttia älypuhelinta, 12 prosenttia tietokonetta ja 14 prosenttia älytelevisiota. 25 – 44-vuotiailla vastaavat osuudet olivat: 11 prosenttia tabletilla, 25 prosenttia älypuhelimella, 26 prosenttia tietokoneella ja 38 prosenttia älytelevisiosta. Yli 45-vuotiailla tabletin osuus online-katselussa oli 28 prosenttia, älypuhelimen 13 prosenttia, tietokoneen 33 prosenttia ja älytelevision 26 prosenttia.

Vuoden 2018 tammi-maaliskuussa televisiota katsottiin 3 tuntia kahdeksan minuuttia päivässä. Vähiten katsovilla, 15 – 24-vuotiailla, aika oli 47 minuuttia ja eniten katsovilla, yli 65-vuotiailla, 3 tuntia 43 minuuttia. (Finnpanel)

Television katselu 2017

Finnpanelin julkistaman TV-katselu ja ilmiöt -tutkimuksen mukaan suomalaiset käyttivät keskimäärin television katseluun päivittäin aikaa 2 tuntia 48 minuuttia vuonna 2017. Edellisvuodesta television katseluun käytetty aika oli vähentynyt 4 minuuttia. Yli 65-vuotiaat katsoivat televisiota eniten, 4 tuntia 59 minuuttia.  Heidän television katseluun käyttämänsä aika oli kasvanut 7 minuuttia edellisvuodesta, kaikilla muilla ikäryhmillä katseluun käytetty aika oli vähentynyt. Vähiten televisiota katsoivat 15-24-vuotiaat, 48 minuuttia, heidän käyttämänsä aika oli vähentynyt 17 minuuttia. 4-14-vuotiaat katsoivat televisiota 51 minuuttia, vähennystä edellisvuodesta oli 6 minuuttia. 90 prosenttia väestöstä katseli televisiota viikoittain, 69 prosenttia katseli sitä päivittäin.

Television katseluun käytetystä ajasta 92 prosenttia katsottiin ohjelmia niiden lähetysaikaan. Ajassa siirretyn katselun osuus oli 8 prosenttia.

Ajassa siirretyn katselun osuus kokonaiskatselusta ikäryhmittäin:

 • 25-44-vuotiailla 10 prosenttia
 • 4-14-vuotiailla, 15-24-vuotiailla ja 45-64-vuotiailla 8 prosenttia
 • yli 65-vuotiailla 5 prosenttia

Kotimaisten netti-tv-palveluiden käynnistykset kasvoivat 19 prosenttia vuonna 2017 edelliseen vuoteen verrattuna. Kuukausittain käynnistyksiä oli keskimäärin 59 miljoonaa. Vähiten niitä oli heinäkuussa 46 miljoonaa, eniten huhti- ja toukokuussa 68 miljoonaa.

Maksullisia tv-kanavia maksu-tv operaattoreilta, maksullisista netti-tv-palveluista ja internetistä tilasi 27 prosenttia vuonna 2017. Määrä oli kasvanut 2 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta. Maksullisia tv-sisältöjä, joihin edellisten lisäksi sisältyy myös Netflixin tyyppiset videopalvelut, tilasi 42 prosenttia. Määrä oli noussut 5 prosenttiyksikköä edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Lähde: TV-katselu ja ilmiöt vuonna 2017, Finnpanel


IFPI:n ja Teosto:n musiikin kuuntelusta tekemässä kuluttajatutkimuksessa kysyttiin myös television katselusta. Tutkimuksen toteutti Norstat haastattelemalla 1 019 iältään 16-65-vuotiasta suomalaista elokuussa 2017. Tutkimus julkaistiin lokakuussa 2017.

Tutkimuksen mukaan maksullisilla tv-sisällöillä oli Suomessa noin 2 miljoonaa viikoittaista katsojaa. Eniten oli tilaajia Netflixillä, 30 prosenttia, Elisa Viihteellä 13 prosenttia, HBO Nordicilla 11 prosenttia ja C More:lla  9 prosenttia.  Kyselyä edeltäneen viikon aikana netti-tv-sisällöistä 41 prosenttia seurasi YLE Arenaa, 32 prosenttia Netflixiä, 18 prosenttia MTV Katsomoa, 13 prosenttia Ruutua ja 12 prosenttia HBO Nordicia.

Lähde: Tiedotteet, IFPI Finland


TV-mittaritutkimus seuraa jatkuvasti televisionkatseluun käytettyä aikaa yhteensä, kanavittain, ohjelmittain ja ikäryhmittäin (Finnpanel).


Kansainvälistä tietoa, maailmanlaajuisesti

 

Ericsson (lokakuussa 2017) julkaisi selvityksen television katselusta. Tutkimuksen perusjoukko käsitti noin 20 000 iältään 16-69-vuotiasta henkilöä 20 maasta (Brasilia, Etelä-Korea, Espanja, Intia, Italia, Kanada, Kiina, Ruotsi, Saksa, Taiwan, UK, USA ja Venäjä). Sen lisäksi tehtiin 12 syvähaastattelua neljässä kaupungissa. Vastaajiksi valittiin henkilöitä, joilla on kotona laajakaistayhteys ja jotka katsovat televisiota tai videoita vähintään kerran viikossa.

Vastaajat arvioivat katsovansa 30 tuntia viikossa tv-ohjelmia ja/tai videoita. Lineaarikatselun osuus keskimäärin oli 58 prosenttia ja tilausvideopalvelun 42 prosenttia katseluun käytetystä ajasta. Ikä vaikutti suuresti television katselun tapoihin. Nuorimman ikäryhmän, 16 – 19-vuotiaat, katselussa lineaarikatselun osuus oli 46 prosenttia, kun se vanhimman ikäryhmän, 60 – 69-vuotiaat, kohdalla oli 79 prosenttia. Vuonna 2020 ennustetaan tilausvideopalvelun katsomisen olevan puolet kaikesta katselusta ja neljäsosan katselusta ennustetaan tapahtuvat matkapuhelimella.

Lähde: TV and Media 2017, Ericsson.