Television ja suoratoistopalveluiden katselu

Viimeksi päivitetty 4.3.2020: tv-ohjelmien katselu (Prior Konsultointi) television katselu Suomessa (Finnpanel)

Television katselu

Televisio-ohjelmien katsominen internetin kautta

Suoratoistopalveluiden katselu


Television katselu

TV-vuosi 2019

Finnpanel mittaa 85 kanavan ja usean videopalvelun katselua Suomessa.

TV-vuosi -tutkimuksen mukaan suomalaiset käyttivät television katseluun päivittäin aikaa keskimäärin 2 tuntia 42 minuuttia vuonna 2019. Edellisvuodesta television katseluun käytetty aika oli vähentynyt 3 minuuttia. Vuodesta 2016 television katselu on vähentynyt 10 minuuttia.

Muu TV-ruudun käyttö (esim. suoratoistopalvelut, vanhat tallenteet, pelaaminen, dvd/blueray-katselu) kasvoi 6 minuuttia ja oli 41 minuuttia. Televisioruudun äärellä käytetty aika yhteensä oli 3 tuntia 23 minuuttia, kasvua edellisvuodesta 3 minuuttia.

Päivittäin televisiota katseli 66 prosenttia väestöstä, viikoittain 87 prosenttia.

Online-katselu lisää vuorokaudessa keskimäärin 9 minuuttia television katseluaikaa. Koko väestön osalta lisäys on 7 prosenttia, 15 – 24-vuotiaiden osalta 32 prosenttia.

Katseltavan sisällön vaikutus siihen, millä laitteella sitä katsellaan

Lähde: TV-vuositilaisuus 2020, television katselu Suomessa 2019, Finnpanel


TV-mittaritutkimus seuraa jatkuvasti televisionkatseluun käytettyä aikaa yhteensä, kanavittain, ohjelmittain ja ikäryhmittäin (Finnpanel).


Näin Suomi viihtyy -tutkimus

Elisan toimeksiannosta Prior Konsultointi tutki television katselua Suomessa.

Televisio-ohjelmien katsominen eri laitteilla

Televisio-ohjelmia päivittäin katsovista suurin osa, 58 prosenttia katseli ohjelmia televisiovastaanottimesta.

Älypuhelimesta viikoittain televisio-ohjelmia katsoi:

 • 15 – 25-vuotiaista 68 prosenttia
 • 25 – 50-vuotiaista 42 prosenttia
 • 51 – 65-vuotiaista 24 prosenttia
 • 66 – 75-vuotiaista 21 prosenttia.

Tabletista tv-ohjelmien katsominen oli harvinaisempaa:

 • 15 – 25-vuotiaista 20 prosenttia
 • 25 – 50-vuotiaista 28 prosenttia
 • 51 – 65-vuotiaista 23 prosenttia
 • 66 – 75-vuotiaista 18 prosenttia.

Maksullisten tv-palvelujen käytön kehitys

Lähde: Näin Suomi viihtyy 6, Elisa Oyj:n toimeksiannosta, Prior Konsultointi (julkaistu 28.1.2020)


Digitaaliset elämäntavat -tutkimus

DNA:n Digitaaliset elämäntavat -tutkimus (julkaistu heinäkuussa 2019) selvitti vastaajien ajankäyttöä tyypillisenä arkipäivänä. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 16 – 74-vuotiaat suomalaiset, tutkimusjoukko noin 1000 vastaajaa.

Tv-sisältöjä vähintään tunnin päivässä katsoi 42 prosenttia vastaajista, heistä 12 prosenttia katsoi tv-sisältöjä enemmän kuin 2 tuntia päivässä.

Tv-sisältöjen katsominen

 • Tutkimuksessa kysyttiin myös mistä vastaajat katsovat tv-sisältöjä. Ihmiset käyttävät tv:n katseluun eri kanavia ja katsoja valitsi kaikki itselleen sopivat vaihtoehdot
 • Ilmaiskanavien tulos on tutkimuksen tekijän mukaan todennäköisesti alhaisempi kuin todellisuudessa, vastausvaihtoehto on ilmeisesti ollut epäselvä

Lähde: Digitaaliset elämäntavat -tutkimus 2019, DNA


Televisio-ohjelmien katsominen internetin kautta

Liikenne- ja viestintäviraston kuluttajatutkimuksessa kysyttiin keväällä 2019 noin 2000 suomalaiselta heidän televisio-ohjelmien katsomisestaan internetin video- tai tv-palvelujen kautta.

Televisio-ohjelmien katsominen maksuttomien internetpalvelujen kautta 2019

Maksullisia internetin video- tai tv-palveluita tilasi 49 prosenttia vastaajista.

Kuusi suosituinta maksullista palvelua ja tilaajien määrä, prosenttia maksullisten palvelujen tilaajista

 • Netflix 68 prosenttia
 • Viaplay 21 prosenttia
 • Ruutu plus 19 prosenttia
 • HBO Nordic 18 prosenttia
 • Maksullinen Katsomo/ C More) 17 prosenttia
 • Elisa Viihde 13 prosenttia

Television katsomiseen käytetty laite 2019

 • vastaajat saivat valita kaikki katsomiseen käyttämänsä vaihtoehdot. Moni katsoja katsoi televisiota usealta eri laitteelta

Lähde: Liikenne- ja viestintävirasto Kuluttajatutkimus 2019


Suoratoistopalveluiden katselu Suomessa

Tilastokeskus kysyy Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimuksessaan televisioyhtiöiden nettitelevisiopalveluiden (esim. Yle Areena, mtv, Nelonen ruutu), suoratoistopalveluiden (esim. Netflix, Viaplay, HBO Nordic) ja internetin videopalveluiden (esim. Youtube, Vimeo) katsomisesta

Nettitelevisiopalveluiden, suoratoistopalveluiden ja internetin videopalveluiden katsominen

Vuonna 2019 televisioyhtiöiden nettitelevisiopalveluita, kuten YLE Areena, mtv, Ruutu, katsoi yhteensä 70 prosenttia 16 – 89-vuotitiaista. Edellisenä vuotena osuus oli 65 prosenttia.

Suoratoistopalveluita, kuten Netflix, Viaplay, HBO Nordic katsoi 47 prosenttia 16 - 89-vuotiaista. Kasvua edellisestä vuodesta oli 4 prosenttiyksikköä.  Nuorimmasta ikäryhmästä, 16-24-vuotiaat, suoratoistopalveluita oli katsonut 86 prosenttia ja vanhimmasta ikäryhmästä, 75-89-vuotiaat, niitä oli katsonut 3 prosenttia. Suurin katsojaryhmä löytyi nuorimmasta ikäryhmästä.

Internetin videopalveluita, kuten Youtube tai Vimeo katsoi katsonut 71 prosenttia 16-89-vuotiaista. Kasvua 5 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta. Nuorimmasta ikäryhmästä, 16-24-vuotiaat, internetin videopalveluita oli katsonut 99 prosenttia, mikä oli myös suurin katsojaryhmä. Vanhimmasta ikäryhmästä, 75-89-vuotiaat, niitä oli katsonut 10 prosenttia. 

Televisioyhtiöiden nettitelevisiopalvelujen katsominen on jonkin verran ikäsidonnaista. Nuorimmasta ikäryhmästä, 16 - 24-vuotiaat, niitä katsoi 78 prosenttia ja vanhimmasta ikäryhmästä, 75 - 89-vuotiaat 22 prosenttia. Suurin katsojaryhmä oli 35 - 44-vuotiaat, heistä nettitelevisiopalveluita katsoi 86 prosenttia.

Televisioyhtiöiden nettitelevisiopalvelujen katsominen ikäryhmittäin

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2019, Tilastokeskus


Maksullisten suoratoistopalveluiden tilaaminen Pohjoismaissa

Polaris Nordic teki yhteistyössä YouGov- tutkimuslaitoksen kanssa selvityksen, johon sisältyi muun muassa pohjoismaisten kuluttajien suoratoistopalveluiden käyttöä. Selvityksessä haastateltiin syyskuussa 2018 yhteensä noin 4000 iältään 12 – 65 -vuotiasta henkilöä. Jokaisesta Pohjoismaasta noin 1000 henkilöä.

Pohjoismaissa yhteensä 62 prosenttia kuluttajista tilasi vähintään yhtä suoratoistopalvelua (kuten Netflix, Viaplay, HBO Nordic, C More tai Amazon prime). 

Suosituin palvelu oli Netflix, sitä tilasi 46 prosenttia. 17 prosenttia tilasi Viaplay-palvelua ja 16 prosenttia HBO Nordic -palvelua.

Lähde: Digital Music in the Nordics, Polaris Nordic, October 2018


Suoratoistopalveluiden katselu EU-maissa, prosenttia 16 – 74-vuotiaista

EU-maissa keskimäärin 26 prosenttia 16 – 74-vuotiaista katsoi suoratoistopalveluita kyselyä edeltäneiden kolmen kuukauden aikana. Suomessa osuus oli 47 prosenttia. Eniten suoratoistopalveluita katsottiin Islannissa, 65 prosenttia, Norjassa 59 prosenttia ja Ruotsissa 56 prosenttia 16 – 74-vuotiaista.

Tiedot taulukkomuodossa vuosilta 2016 ja 2018 liitetiedostona

Lähde: Eurostat