Televisiot lähetyskanavittain ja katselutavoittain

Viimeksi päivitetty 19.3.2019: Kaapeli-tv-liittymien määrä Suomessa (Liikenne- ja viestintävirasto), kaapeli- ja iptv-liittymien määrä Suomessa (FiCom)

Suomen tietoja

Pohjoismaat ja Baltian maat

EU / Eurooppa


Suomen tietoja

Eri mittaustapojen eroja

 • Finnpanel kysyy tiedot kuluttajilta, FiCom operaattoreilta.  Viestintävirastolla on sekä operaattorikysely (varsinainen tilasto) että Kuluttajatutkimuksen kuluttajakysely. Tilastokeskuksen tiedot perustuvat kuluttajakyselyihin.
 • Operaattorin vastaus on täsmällinen, mutta sisältää myös esimerkiksi kerrostaloasukkaat, joilla asunnossaan on kaapeliliittymä, mutta joilla ei ole televisiota (vaikka yhtiövastikkeessaan maksavatkin oman osuutensa liittymästä). Lukumäärään sisältyvät kotitalouksien lisäksi myös esimerkiksi hotellien, liikehuoneistojen ja laitosten kaapelitelevisioliittymät.
 • Kuluttajakyselyyn liittyy aina virhemahdollisuus, kun vastaaja ei tiedä, mikä teknologia on käytössä.

Televisiovastaanottimet Suomalaisissa kotitalouksissa

Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin kyselyn mukaan televisiovastaanotin oli noin 95 prosentilla kotitalouksista helmikuussa 2018, täysteräväpiirtotelevisio (tarkoittaa tässä vain tv-näyttöä, ei viritintä) noin 56 prosentilla ja älytelevisio noin 36 prosentilla (15-84-vuotiaiden taloudet).

Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin kyselyn mukaan televisiovastaanotin oli noin 95 prosentilla kotitalouksista helmikuussa 2017, täysteräväpiirto televisio (tarkoittaa tässä vain tv-näyttöä, ei viritintä) noin 56 prosentilla ja älytelevisio noin 30 prosentilla (15-84-vuotiaiden taloudet).

Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin kyselyn mukaan televisiovastaanotin oli noin 93 prosentilla kotitalouksista helmikuussa 2016, täysteräväpiirto televisio (tarkoittaa tässä vain tv-näyttöä, ei viritintä) noin 52 prosentilla ja älytelevisio noin 27 prosentilla (15-84-vuotiaiden taloudet).

Kuluttajabarometrin seurannassa kysytään neljästi vuodessa kotitalouksien laitteiden määriä. Vastaajat edustavat Suomen 15-84-vuotiasta väestöä iän, sukupuolen, asuinläänin ja äidinkielen suhteen. ja Vuoden 2012 alusta vastaajajoukkoa laajennettiin 75-84-vuotiailla henkilöillä ja se vaikuttaa tuloksiin.

Kuluttajabarometrin tiedonkeruumenetelmä vaihtuu vuonna 2019. Kyselystä jätetään pois muun muassa kotitalouksien laitteiden omistusta koskevat tiedot. Tilastokeskus jatkaa laitteiden yleisyyden tilastointia muilla, myöhemmin tarkentuvilla tavoilla.

Lähde: Kuluttajabarometri, Tilastokeskus


Viestintäviraston kuluttajatutkimus

2018

Viestintäviraston kuluttajatutkimuksessa kysyttiin keväällä 2018 noin 2000 suomalaiselta heidän TV:n vastaanottotapaansa. Vastaajista

 • 42 prosenttia katsoi televisiota antenniverkon kautta
 • 46 prosenttia kaapeliverkon kautta
 • 11 prosenttia IPTV-liittymän kautta
 • 6 prosenttia satelliittivastaanoton kautta
 • 5 prosenttia ei katsonut televisiolähetyksiä tai katsoi tv-ohjelmia vain internetistä
 • 5 prosenttia ei osannut sanoa vastaanottotapaa.

Maksuttomista internetpalveluista tv-ohjelmia tai videoita oli katsottu

 • 81 prosenttia YLE Areena, Katsomoa tai Ruutua
 • 26 prosenttia muiden TV-yhtiöiden maksuttomia netti-tv-palveluita
 • 58 prosenttia muita ilmaisia videopalveluita (esim. YouTube)
 • 12 prosenttia ei katsonut mitään niistä
 • 1 prosenttia ei osannut sanoa

Maksullisia internetin video- tai tv-palveluita (tai niiden ilmaisia kokeilujaksoja) oli kyselyä edeltäneiden kolmen kuukauden aikana tilannut:

 • 43 prosenttia vastaajista
 • 56 prosenttia ei ollut tilannut
 • noin 1 prosenttia ei osannut sanoa

Maksullisia internetin video- tai tv-palveluita tilaavista (5 suosituinta)

 • 64 prosenttia oli tilannut Netflixin
 • 24 prosenttia oli tilannut Viaplayn
 • 21 prosenttia oli tilannut HBO Nordicin
 • 13 prosenttia oli tilannut Ruutu Plussan
 • 12 prosenttia oli tilannut Elisa Viihteen

Lähde: Viestintäviraston kuluttajatutkimus 2018

2017

Viestintäviraston kuluttajatutkimuksessa kysyttiin keväällä 2017 noin 3000 suomalaiselta heidän TV:n vastaanottotapaansa. Vastaajista

 • 44 prosenttia katsoi televisiota antenniverkon kautta
 • 43 prosenttia kaapeliverkon kautta
 • 9 prosenttia IPTV-liittymän kautta
 • 5 prosenttia satelliittivastaanoton kautta.
 • Vastaajista 8 prosenttia ei katsonut televisiota ja 4 prosenttia ei osannut sanoa vastaanottotapaa.

Maksullisista internet-tv-palveluista:

 • 9 prosenttia tilasi tv-yhtiöiden netti-tv-palveluita (esim. Ruutu+, Katsomo Total Sport)
 • 30 prosenttia tilasi muita maksullisia tilausvideopalveluita (Netflix, HBO)
 • 65 prosenttia ei tilannut mitään niistä

Tv-ohjelmia tai videoita internetistä katsoi:

 • päivittäin 26 prosenttia
 • vähintään kerran viikossa 47 prosenttia
 • harvemmin kuin kerran viikossa 25 prosenttia
 • 1 prosenttia ei osannut sanoa

Lähde: Viestintäviraston kuluttajatutkimus 2017

2016

Viestintäviraston keväällä 2016 tehdyn Kuluttajatutkimuksen mukaan suomalasten kotitalouksien vastaanottotavat olivat:

 • antenni-tv 47 prosentilla kotitalouksista
 • kaapeli-tv 43 prosentilla kotitalouksista
 • IPTV 11 prosentilla kotitalouksista
 • satelliitti-tv 4 prosentilla kotitalouksista
 • 7 prosenttia ei katso televisiota lainkaan tai seuraa tv-ohjelmia ainoastaan netistä
 • 4 prosenttia ei osannut sanoa vastaanottotapaa

Kuluttajatutkimuksen vastaajista 69 prosenttia oli katsonut TV-yhtiöiden ilmaisia netti-tv-palveluja, kuten Yle Areena, Katsomo tai Ruutu. TV-yhtiöiden maksullisia netti-tv-palveluita oli katsonut 11 prosenttia.

Maksu-tv-kanavia tilasi 23 prosenttia talouksista ja maksullisia internet-tv-palveluita katsoi 31 prosenttia talouksista. Yhteensä maksukanavia tilasi tai maksullisia nettitelevisiopalveluita katseli 44 prosenttia vastaajista.

Muita maksullisia tilausvideopalveluita katsoi 27 prosenttia ja muita videopalveluita 58 prosenttia vastaajista.

Lähde: Kuluttajatutkimus 2016, Viestintävirasto


Televisiotaloudet liittymätyypeittäin Suomessa

Tiedot perustuvat kyselytutkimuksiin. Liittymätyypeissä on päällekkäisyyksiä, kotitalouksissa voi olla enemmän kuin yksi televisiolähetysten vastaanottotapa.

Televisiotaloudet liittymätyypeittäin

  Antenni Kaapeli 1) Satelliitti 2)
2000 53 37 10
2001 53 39 10
2002 53 38 10
2003 50 41 9
2004 45 47 12
2005 45 46 11
2006 45 47 10
2007 47 46 7
2008 50 48 6
2009 50 48 6
2010 50 50 5
2011 48 51 5
2012 48 49 5
2013 51 55 7
2014 51 54 6
2015 48 59 6
2016 46 58 2
2017 46 62 2

*) sisältää IPTV:n

**) sisältää satelliittiyhteisantenni- ja yksityisvastaanottojärjestelmän

Vuodesta 2016 mukana vain taloudet, jotka maksavat satelliittikanavista

Vuodesta 2011 alkaen antennitalouksien osuus on ollut kaapeli-tv-talouksia pienempi.

Lähde: Joukkoviestintätilaston taulukkopalvelu, Tilastokeskus

 


Kaapelitelevisioasiakkaat Suomessa

Viestintävirasto

 • Viestintävirasto kysyy kaapeli- ja iptv:n luvut erikseen, jolloin sekä kaapelitelevisioverkon että iptv:n käyttäjä tulee mukaan molempiin lukuihin.

Iptv- ja kaapelitelevisioverkon liittymien määrät

 • Liikenne- ja viestintäviraston operaattorikyselyn mukaan

Kaapeli- ja IPTV-verkon liittymät Suomessa

  IPTV-liittymät kaapeli-tv-liittymät
12/2011 191 000 1 405 000
06/2012 226 000 1 415 000
12/2012 256 000 1 435 000
06/2013 284 000 1 446 000
12/2013 323 000 1 475 000
06/2014 348 000 1 490 000
12/2014 363 000 1 491 000
06/2015 376 000 1 518 000
12/2015 380 000 1 557 000
06/2016 392 000 1 574 000
12/2016 403 000 1 601 000
06/2017 419 000 1 624 000
12/2017 439 000 1 654 000
06/2018 431 000 1 674 000
12/2018 458 000 1 699 000

Kaapeli-tv-verkon liittymien määrä vuonna 2018 kasvoi 2,7 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Iptv-liittymien määrä kasvoi samana aikana 6,3 prosenttia.

Kaapeli-tv-verkon liittymät sisältävät kaikki kaapeli-tv-asiakkaat operaattorinäkökulmasta katsottuna; toisin sanoen mukana on myös kotitalouksia, joilla ei ole televisiota ollenkaan, mutta valmius vastaanottaa kaapeli-tv-lähetyksiä.

 

FiCom

 • FiComin kyselyssä kaapelitelevisioverkon liittymien ja iptv-liittymien määrä kysytään yhteissummana.

Kaapeli ja iptv-verkkoon kytketyt liittymät Suomessa FiComin tv-kyselyn mukaan

 • luvut kunkin vuoden lopun tilanteesta

Kaapeli- ja iptv-verkon liittymien määrä kasvoi 3,4 prosenttia vuonna 2018 edelliseen vuoteen verrattuna.

Kaapeli- ja iptv-verkon liittymät vuodesta 2010 alkaen

Ajankohta liittymämäärä
2010 1 432 000
2011 1 510 000
2012 1 576 000
2013 1 631 000
2014* 1 698 000
2015 1 709 000
2016 1 733 000
2017 1 771 000
2018* 1 832 000

*) kyselyyn uusi raportoijia 2014 ja 2018, luvut eivät täysin vertailukelpoisia

Tiedot vuodesta 1975 alkaen taulukkomuodossa liitetiedostona


Pohjoismaat ja Baltian maat

Kaapeli-tv-liittymät Pohjoismaissa ja Baltian maissa, tuhatta liittymää

Kaapeli-tv-liittymät Pohjoismaissa ja Baltian maissa, tuhatta liittymää

  Tanska Viro Suomi Islanti Latvia Liettua Norja Ruotsi
2009 1 451 0 0 0 0 399 936 2 626
2010 1 511 0 0 0 0 405 945 2 649
2011 1 575 0 1 405 0 0 406 945 2 625
2012 1 478 0 1 435 0 0 427 947 2 686
2013 1 665 0 1 475 0 0 428 935 2 637
2014 1 699 226 1 491 0 0 414 917 2 497
2015 1 743 224 1 557 0 0 398 891 2 458
2016 1 738 222 1 601 0 224 377 858 2 515
2017 1 380 221 1 654 0 221 376 804 2 483

Kaapeli-tv-liittymiä oli määrällisesti eniten Ruotsissa, lähes 2,5 miljoonaa liittymää. Suomessa liittymiä oli toiseksi eniten, noin 1,7 miljoonaa liittymää. Vähiten liittymiä oli Virossa ja Latviassa, kummassakin 221 000 liittymää. Islannissa kaapeli-tv-liittymiä ei ollut lainkaan.

Kaapeli-tv-liittymien määrä kotitaloutta kohti:

 • Suomi 0,61 liittymää / kotitalous
 • Ruotsi 0,54 liittymää / kotitalous
 • Tanska 0,51 liittymää / kotitalous
 • Viro 0,37 liittymää / kotitalous
 • Norja 0,33 liittymää / kotitalous
 • Liettua 0,30 liittymää / kotitalous
 • Latvia 0,27 liittymää / kotitalous

Lähde: Telecommunication markets in the Nordic and Baltic countries


EU / Eurooppa

EU-maiden kaapeli- ja satelliitti-tv-liittymät kotitalouksissa, heinäkuu 2017

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona vuodesta 2015 alkaen

Heinäkuussa 2017 EU-maiden kotitalouksilla keskimäärin oli kaapeli-tv 22,8 prosentilla ja satelliitti-tv 26,4 prosentilla kotitalouksista. Kaapeli-tv-liittymien määrä oli laskenut 1,3 prosenttiyksiköllä ja satelliitti-tv-liittymien 0,9 prosenttiyksiköllä edellisvuoteen verrattuna.

Tiedot IPTV-liittymistä löytyvät kohdasta IPTV

Lähde: EU Digital Single Market


Cable Europen mukaan (perustuen IHS Markit:n tietoihin) Euroopassa

Vuoden 2017 lopun tietoja päivitetty elokuussa 2018.

Vuonna 2017 kaapelitalouksia EU-maissa oli yhteensä 65,8 miljoonaa, kasvua edellisvuodesta oli 1,1 prosentti. Kaapeli-tv-talouksia oli 55,7 miljoonaa, kasvua edellisvuodesta oli 0,2 prosenttia.

Vuonna 2016 kaapelitalouksia oli 65,1 miljoonaa. Kaapeli-tv-talouksia oli 55,6 miljoonaa. Näistä digitaalisen television osuus oli 66 prosenttia (36,7 miljoonaa) ja analogisen television osuus oli 34 prosenttia (36,7 miljoonaa)

Vuonna 2015 kaapelitalouksia EU-maissa oli yhteensä 63,7 miljoonaa. Kaapeli-tv-talouksia oli kokonaisuudessaan 55,1 miljoonaa. TV-talouksia EU-maissa oli 211,8 miljoonaa, näistä ensisijaisesti katsottavina televisiovastaanottimina oli kaapeli-tv 25 prosentilla (53 miljoonaa), IPTV 14 prosentilla (30 miljoonaa), satelliitti-tv 32 prosentilla (68 miljoonaa) ja digitaalinen antenni-tv 29 prosentilla (60,8 miljoonaa). (Cable Europe päivittänyt vuoden 2015 tiedot joulukuussa 2016)

Vuonna 2014 kaapelitalouksia oli EU-maissa yhteensä noin 56,4 miljoonaa. Niistä digitaalisen television osuus oli 56,6 prosenttia, noin 31,9 miljoonaa taloutta. Analogisia kaapelitalouksia oli 24,5 miljoonaa. TV-talouksia EU-maissa oli noin 210 miljoonaa. Jakauma lähetystavoittain (suluissa vuoden 2012 luvut, miljoonia):

 • kaapeli 54,3 miljoonaa (56,4)
 • satelliitti 68,1 miljoonaa (68,4)
 • digitaalinen antenni 60,1 miljoonaa (58,2)
 • iptv 27,1 miljoonaa (20,7)
 • analoginen antenni ja muut 0,8 miljoonaa (3,7)

Vuonna 2013 kaapelitalouksia oli EU-maissa yhteensä noin 56,9 miljoonaa. Niistä digitaalisen television osuus oli 54 prosenttia, noin 30,9 miljoonaa taloutta. Analogisia kaapelitalouksia oli 26 miljoonaa

Vuonna 2012 kaapelitalouksia oli EU-maissa yhteensä noin 57,9 miljoonaa. Niistä digitaalisen television osuus oli 52,6 prosenttia, noin 30,5 miljoonaa taloutta. Analogisia kaapelitalouksia oli 27,4 miljoonaa.

Vuonna 2011 kaapelitelevisiotalouksia oli noin 59,5 miljoonaa. Digitaalisen television osuus oli 46 prosenttia; noin 27,6 miljoonaa asiakasta. Analogisen kaapelitelevision asiakkaita oli noin 31,9 miljoonaa

Vuonna 2010 kaapelitelevisiotalouksia oli noin 59 miljoonaa. Digitaalisen television osuus kasvoi 42 prosenttiin ja oli noin 25 miljoonaa asiakasta. Analogisen kaapelitelevision osuus oli noin 35 miljoonaa.

 

EU-maiden kaapelialan - tässä kaapeliverkon televisio-, internet- ja puhelinpalvelut - kokonaisliikevaihto

Vuonna 2017 oli 23,3 miljardia euroa, kasvua edellisvuodesta oli 2,2 prosenttia. Kaapelitelevision osuus siitä oli 45,9 prosenttia (10,7 miljardia euroa). 

Vuonna 2016 oli 22,8 miljardia euroa. Kaapelitelevision osuus siitä oli 46 prosenttia (10,53 miljardia euroa). Kaapeli-tv-markkinoista digitaalisen television osuus oli 75,2 prosenttia (7,92 miljardia euroa), analogisen osuus 21,1 prosenttia (2,22 miljardia euroa) ja tilauspalvelun (on-demand) osuus 3,7 prosenttia (389 miljoonaa euroa).

Vuonna 2015 oli 22,7 miljardia euroa, ja kaapelitelevision osuus siitä 47,5 prosenttia (10,8 miljardia euroa) Cable Europe päivittänyt vuoden 2015 tiedot joulukuussa 2016.

Vuonna 2014 oli 21,5 miljardia euroa ja kaapelitelevision osuus siitä 11 miljardia

Vuonna 2013 oli 21,9 miljardia euroa ja kaapelitelevision osuus siitä 11,5 miljardia euroa.

Vuonna 2012 oli 20,6 miljardia euroa ja kaapelitelevision osuus siitä 11,2 miljardia euroa.

Vuonna 2011 oli 19,9 miljardia euroa. Kaapelitelevision osuus siitä oli noin 10,9 miljardia euroa (Cable Europe, maaliskuussa 2012).

Vuonna 2010 liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna noin 6 prosenttia ja oli yhteensä oli 18,7 miljardia euroa. Kaapelitelevision osuus siitä oli noin 10,4 miljardia euroa (Cable Europe, helmikuussa 2011).

Lähde: Cable Europe / IHS

 

 

 

 

Kategoria: