Tietoliikennepalveluiden kuluttajahintaindeksit ja palvelujen tuottajahintaindeksit

Viimeksi päivitetty 5.6.2019: Huhtikuun kuluttajahintaindeksi (Tilastokeskus)

Kuluttajahintaindeksi Suomessa 2015=100

Kuluttajahintaindeksi Suomessa 2010=100

Kuluttajahintaindeksi Suomessa 2005=100

Palvelujen tuottajahintaindeksi Suomessa 2015 = 100

Palvelujen tuottajahintaindeksi Suomessa 2010=100

Palvelujen tuottajahintaindeksi Suomessa 2005=100


Kuluttajahintaindeksit Suomessa

Tilastokeskuksen määritelmän mukaan kuluttajahintaindeksi kuvaa Suomessa asuvien kotitalouksien Suomesta ostamien tavaroiden ja palveluiden hintakehitystä. Kuluttajahintaindeksin laskennassa eri hyödykkeiden hinnat painotetaan yhteen niiden kulutusosuuksilla. Uudistuksen jälkeen hyödykekori sisältää 476 tuotetta ja palvelua.

Edelliset kuluttajahintaindeksin uudistukset on tehty 2010, 2005 ja 2000.

Kuluttajahintaindeksin painorakenne päivitettiin vastaamaan uuden perusvuoden kulutusta. Painorakenne perustuu kansantalouden tilinpidon yksityisen kulutuksen tietoihin.

Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksin yhtenä osana on viestintä, joka valtaosin kuvaa matkaviestin- ja tiedonsiirtopalvelujen hintoja. Niiden osuus yksityisistä kulutusmenoista on hintojen alentuessa pienentynyt, joten niiden painoarvoa kokonaisindeksiin vähennettiin 2010=100 indeksissä aiempaan 2005=100 indeksiin verrattuna. Uusimmassa 2015=100 indeksissä viestinnän painoarvo pysyi ennallaan.

Tässä tietokoosteessa kuvataan seuraavia indeksejä: 2015=100, 2010=100 ja 2005=100.

Tilastokeskus on tarkistanut vuoden 2018 tammikuun alussa kuluttajahintaindeksin hyödykekorin ja uudistanut painorakenteen. Hyödykekoriin on muun muassa lisätty musiikin suoratoistopalvelut ja poistettu lankapuhelumaksut ja videokamera.

Kuluttajahintaindeksi 2015=100, indeksikehitys 12 edellistä kuukautta

2015 = 100

  Kokonaisindeksi Viestintä
2018/5 102,1 96,3
2018/6 102,3 96,4
2018/7 102,2 95,8
2018/8 102,4 95,9
2018/9 102,6 95,8
2018/10 102,9 96,6
2018/11 102,8 96,7
2018/12 102,7 96,1
2019/1 102,3 95,9
2019/2 102,8 96,0
2019/3 102,9 95,7
2019/4 103,5 96,4

Liitetiedostona taulukko Kuluttajahintaindeksi 2015 = 100


Kuluttajahintaindeksi 2010=100, indeksikehityksen vuosikeskiarvo sekä 12 edellisen kuukauden keskiarvo

  • Indeksin 2015 = 100 luvut on muunnettu 2010 = 100 mukaisiksi, mikä mahdollistaa pitkäaikaisemman seuraamisen.

2010 = 100

  Kokonaisindeksi Viestintä
2010 100,0 100,0
2011 103,4 98,0
2012 106,3 91,7
2013 107,9 85,6
2014 109,0 86,8
2015 108,8 83,1
2016 109,2 83,8
2017 110,0 82,4
2018  111,2 80,3
2019 (huhtikuu) 111,5 79,9

Kuluttajahintaindeksi 2005=100, indeksikehityksen vuosikeskiarvo sekä 12 edellisen kuukauden keskiarvo

  • Indeksin 2015=100 luvut on muunnettu 2005=100 indeksin mukaisiksi, mikä mahdollistaa pitkäaikaisemman seurannan.

2005 = 100

  Kokonaisindeksi Viestintä
2005 100 100
2006 101,6 92,2
2007 104,1 98,7
2008 108,3 97,4
2009 108,3 92,1
2010 109,7 90,4
2011 113,5 89,1
2012 116,6 83,4
2013 118,4 77,8
2014 119,6 78,9
2015 119,4 75,6
2016 119,8 76,2
2017 120,7 74,9
2018 122,0 73,1
2019 (huhtikuu) 122,5 72,7

Indeksipisteluvut on laskettu Tilastokeskuksesta saadulla muuntokertoimella 

 


Palvelujen tuottajahintaindeksit Suomessa

Palvelujen tuottajahintaindeksi uudistettiin vuoden 2018 alusta. 

Indeksin uusi perusvuosi on 2015 (2015 = 100). Perusvuosien 2010 = 100 ja 2005 = 100 indeksejä lasketaan myös jatkossakin ketjuttamalla uusimman perusvuoden indeksillä. Myös tässä jatketaan toistaiseksi vanhojen perusvuosien seuraamista.

Uuden, 2015 = 100, indeksin painorakenteet päivitettiin vastaamaan vuoden 2015 kansantalouden tilinpidon tuotoksen arvoja.

Tilastokeskus laajensi uudistetun palvelujen tuottajahintaindeksin sisältöä kattamaan aiemman yrityksiltä yrityksille ja julkiselle sektorille (BtoB) tuottamien palvelujen lisäksi myös yrityksiltä kotitalouksille (BtoC) tuottamien palvelujen hintakehitystä sekä näiden kahden hintaindeksin yhteen painotettua B2All -tasoa.

Näistä kolmesta tässä seurataan ainoastaan yrityksiltä yrityksille ja julkiselle sektorille(B2B) tuotettujen palvelujen hintaindeksiä.

Palvelujen tuottajahintaindeksistä ilmoitetaan tässä kokonaisindeksi sekä toimialat; tieto- ja viestintäpalvelut, televiestintäpalvelut sekä tietokoneiden ohjelmointi-  ja konsultointipalvelut ja niihin liittyvät palvelut.

Muiden toimialojen indeksipisteluvut sekä yrityksiltä kotitalouksille tuotettujen palvelujen indeksit löytyvät Tilastokeskuksen sivuilta: Palvelujen tuottajahintaindeksit


Palvelujen tuottajahintaindeksi 2015 = 100, BtoB

Palvelujen tuottajahintaindeksi 2015 = 100, BtoB

  Kokonaisindeksi J Tieto- ja viestintäpalvelut 61 Televiestintäpalvelut 62 Tietokoneiden ohjelmointi- ja konsultointipalvelut ja niihin liittyvät palvelut
2015, 1Q 100,2 99,6 98,0 99,8
2015, 2Q 100,1 100,1 100,2 100,0
2015, 3Q 100,1 100,4 102,1 100,1
2015, 4Q 99,6 100,0 99,7 100,1
2015 100,0 100,0 100,0 100,0
2016, 1Q 99,7 100,0 97,6 101,1
2016, 2Q 99,9 100,4 100,0 100,8
2016, 3Q 99,7 99,9 97,9 101,1
2016, 4Q 100,0 100,5 97,9 101,2
2016 99,8 100,2 98,3 101,1
2017, 1Q 100,7 101,0 97,6 102,0
2017, 2Q 101,3 101,5 99,2 102,2
2017, 3Q 101,4 101,4 98,9 102,3
2017, 4Q 101,6 101,6 99,7 102,5
2017 101,2 101,4 98,9 102,2
2018, 1Q 102,1 101,5 98,9 103,4
2018, 2Q 102,8 101,9 97,6 103,7
2018, 3Q 103,1 102,1 98,4 103,7
2018, 4Q 103,4 102,8 100,9 103,6
2018 102,9 102,1 98,9 103,6
2019, 1Q 104,1 103,3 101,9 104,2

BtoB = Yrityksiltä yrityksille ja julkiselle sektorille indeksisarja.

Lähde: Palvelujen tuottajahintaindeksit, Tilastokeskus


Palvelujen tuottajahintaindeksi 2010 = 100, indeksikehityksen vuosikeskiarvo

2010 = 100 vuosikeskiarvo

  Kokonaisindeksi Informaatio ja viestintä Televiestintä Ohjelmistot, konsultointi jne.
2010 100 100 100 100
2011 102,4 101,1 93,1 103,3
2012 104,8 102,1 87,7 105,7
2013 105,8 103 84,5 107,6
2014 106,9 104,4 83,3 109,6
2015 106,9 105,5 84,2 110,8
2016 107,2 106,4 85 111,8
2017 108,9 107,7 86,2 113,1
2018 110,8 109 87,4 114,8

2010 = 100, neljännesvuosittainen indeksi viimeisimmiltä vuosilta

  Kokonaisindeksi Informaatio ja viestintä Televiestintä Ohjelmistot, konsultointi jne.
2015, 1Q 107,0 104,9 81,9 110,7
2015, 2Q 106,9 105,5 83,7 110,8
2015, 3Q 106,9 105,8 85,7 111,0
2015, 4Q 106,7 105,8 85,6 110,8
2016, 1Q 107,2 106,8 86,4 111,9
2016, 2Q 107,2 106,4 85,6 111,4
2016, 3Q 107,1 106,2 83,7 111,9
2016, 4Q 107,4 106,5 84,4 112,0
2017, 1Q 108,0 106,9 83,7 112,7
2017, 2Q 108,8 107,5 85,9 112,8
2017, 3Q 109,2 108,0 87,1 113,2
2017, 4Q 109,4 108,5 88,1 113,6
2018, 1Q 110,0 108,4 87,4 114,6
2018, 2Q 110,8 108,8 86,2 114,9
2018, 3Q 111,0 109,0 86,9 114,9
2018, 4Q 111,4 109,8 89,2 114,9
2019, 1Q 112,2 110,3 90,1 115,5

Pitkäaikaisemman seurannan helpottamiseksi esitetään myös indeksisarja 2005 = 100

Palvelujen tuottajahintaindeksi 2005 = 100, indeksikehityksen vuosikeskiarvo

2005 = 100 vuosikeskiarvo

  Kokonaisindeksi Informaatio ja viestintä Televiestintä Ohjelmistot, konsultointi jne.
2005 100 100 100 100
2006 102,7 99,7 93,2 103,4
2007 106,3 101,0 93,8 105,8
2008 112,1 103,6 94,5 109,7
2009 112,7 103,0 90,2 110,0
2010 114,1 101,5 85,0 110,9
2011 116,4 101,2 80,3 113,4
2012 119,4 102,3 76,3 116,1
2013 120,6 103,3 73,5 118,3
2014 121,7 104,6 72,5 120,4
2015 121,7 105,8 73,3 121,8
2016 122,1 106,7 74,0 122,9
2017 124,0 108,0 75,0 124,3
2018 126,2 109,3 76,1 126,2

2005 = 100, neljännesvuosittainen indeksi viimeisimmiltä vuosilta

  Kokonaisindeksi Informaatio ja viestintä Televiestintä Ohjelmistot, konsultointi jne.
2015, 1Q 121,8 105,1 71,3 121,6
2015, 2Q 121,8 105,7 72,8 121,8
2015, 3Q 121,8 106,1 74,5 122,0
2015, 4Q 121,5 106,1 74,4 121,8
2016, 1Q 122,0 107,0 75,2 123,0
2016, 2Q 122,1 106,6 74,5 122,4
2016, 3Q 122,0 106,4 72,9 123,0
2016, 4Q 122,3 106,7 73,4 123,1
2017, 1Q 123,0 107,1 72,8 123,9
2017, 2Q 123,9 107,7 74,7 124,0
2017, 3Q 124,3 108,3 75,8 124,5
2017, 4Q 124,6 108,8 76,7 124,8
2018, 1Q 125,3 108,7 76,1 126,0
2018, 2Q 126,2 109,1 75,0 126,3
2018, 3Q 126,5 109,3 75,7 126,3
2018, 4Q 126,9 110,9 77,6 126,3
2019, 1Q 127,8 110,6 78,4 126,9