Yritysten internetin käyttö

Viimeksi päivitetty 14.12.2018: Yritysten internetin käyttö Suomessa (Tilastokeskus), yritysten internetkäyttö ja kotisivujen määrä EU-maissa (Eurostat)

Suomi

EU


Yritysten internetin käyttö Suomessa

Suomessa, vähintään 10 henkilöä työllistävistä yrityksistä, 100 prosenttia on käyttänyt internetiä jo vuodesta 2011.

Yritysten henkilöstön internetin käyttö Suomessa, vähintään 10 henkilöä työllistävissä yrityksissä

Vuonna 2018

 • 72 prosenttia henkilöstöstä käytti työssään tietokonetta, jossa oli internet-yhteys. Toimialakohtainen vaihtelu majoitus- ja ravitsemustoiminnan 46 prosentista informaatio ja viestintä -toimialan 99 prosenttiin.
 • 44 prosentissa yrityksiä koko henkilöstö käytti tietokonetta, jossa oli internet-yhteys

Vuonna 2017

 • 70 prosenttia henkilöstöstä käytti työssään tietokonetta, jossa oli internet-yhteys
 • 42 prosentissa yrityksiä koko henkilöstö käytti tietokonetta, jossa oli internet-yhteys

Vuonna 2016

 • 70 prosenttia henkilöstöstä käytti työssään tietokonetta, jossa oli internet-yhteys
 • 43 prosentissa yrityksiä koko henkilöstö käytti tietokonetta, jossa oli internet-yhteys

Vuonna 2015

 • 70 prosenttia henkilöstöstä käytti työssään tietokonetta, jossa oli internet-yhteys
 • 41 prosentissa yrityksiä koko henkilöstö käytti tietokonetta, jossa oli internet-yhteys

Vuonna 2014

 • 70 prosenttia henkilöstöstä käytti työssään tietokonetta, jossa oli internet-yhteys.
 • 42 prosentissa yrityksiä koko henkilöstö käytti tietokonetta, jossa oli internet-yhteys

Vuonna 2013

 • 64 prosenttia henkilöstöstä käytti työssään tietokonetta, jossa oli internet-yhteys.
 • 38 prosentissa yrityksiä koko henkilöstö käytti tietokonetta, jossa oli internet-yhteys

Vuonna 2012

 • 65 prosenttia henkilöstöstä käytti työssään tietokonetta, jossa oli internet-yhteys.
 • 36 prosentissa yrityksiä koko henkilöstö käytti tietokonetta, jossa oli internet-yhteys

Kotisivujen käyttö vähintään 10 henkilöä työllistävistä yrityksistä

 • Vuonna 2018: 96 prosentilla yrityksistä. Toimialakohtainen vaihtelu kuljetus- ja varastointialan 86 prosentista informaation ja viestinnän, vähittäiskaupan sekä tukkukaupan 100 prosenttiin

 • Vuonna 2017: 96 prosentilla yrityksistä. Toimialakohtainen vaihtelu kuljetus- ja varastointialan 75 prosentista ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, informaation ja viestinnän sekä tukkukaupan 100 prosenttiin

 • Vuonna 2016: 95 prosentilla yrityksistä. Toimialakohtainen vaihtelu kuljetus- ja varastointialan 79 prosentista informaation ja viestinnän 100 prosenttiin

 • Vuonna 2015: 95 prosentilla yrityksistä. Toimialakohtainen vaihtelu kuljetus- ja varastointialan sekä rakentamisen 78 prosentista informaation ja viestinnän 100 prosenttiin

 • Vuonna 2014: 95 prosentilla yrityksistä. Toimialakohtainen vaihtelu kuljetus- ja varastointialan sekä rakentamisen 87 prosentista informaation ja viestinnän 100 prosenttiin

 • Vuonna 2013: 94 prosentilla yrityksistä; toimialakohtaisesti vaihtelua kuljetus- ja varastointialan 82 prosentista ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan 99 prosenttiin (informaatio- ja viestintäala 98 prosenttia)

 • Vuonna 2012: 91 prosentilla yrityksistä; toimialakohtaisesti vaihtelua rakennusalan 79 prosentista informaatio- ja viestintäalan 99 prosenttiin. 10-19 henkeä työllistävissä yrityksissä kotisivut olivat 86 ja vähintään 50 henkeä työllistävissä yrityksissä 99 prosentilla

 • Vuonna 2011: 93 prosentilla yrityksistä; toimialakohtaisesti vaihtelua kuljetus- ja varastointialan 81 prosentista informaatio- ja viestintäalan 99 prosenttiin.

 • Vuonna 2010: 87 prosentilla; toimialakohtainen vaihtelu 71 - 99 prosentin välillä.

Kotisivujen tärkeimmät käyttötarkoitukset vuonna 2018 yli 10 henkilöä työllistävillä, kotisivut omaavilla yrityksillä

 • tuotteiden tai palveluiden kuvaus tai hintatiedot 89 prosenttia (kasvua 6 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta)
 • linkkejä tai viittauksia yrityksen sosiaalisen median profiileihin 71 prosenttia (kasvua 20 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta)
 • ilmoitukset avoimista työpaikoista tai hakemuksen jättömahdollisuus 45 prosenttia (kasvua 3 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta)
 • tilaukset ja varaukset, esimerkiksi ostoskori 27 prosenttia (kasvua 6 prosenttiyksikkö edellisestä vuodesta)
 • asiakkaalle personoitu sisältö 11 prosenttia (laskua 1 prosenttiyksikkö edellisestä vuodesta)
 • asiakkaalla mahdollisuus tilausten seurantaan kotisivuille 10 prosenttia (laskua 1 prosenttiyksikkö edellisestä)
 • asiakkaalla mahdollisuus muokata tuotteita tai palveluita 9 prosenttia (osuus sama edellisenä vuonna)

Sosiaalisen median käyttö vähintään 10 henkilöä työllistävistä yrityksistä, prosenttia yriyksistä

 • Sosiaalista media käyttävä yritys määritellään tässä sellaiseksi, jolla on sosiaalisessa mediassa käyttäjäprofiili, käyttäjätili tai käyttölisenssi, riippuen sosiaalisen median vaatimuksista ja tyypistä

 • vuonna 2018: 69 prosenttia yrityksistä käytti sosiaalista mediaa. Toimialakohtainen vaihtelu rakentamistoimialan 48 prosentista, informaatio ja viestinnän alan 94 prosenttiin
 • vuonna 2017: 63 prosenttia yrityksistä käytti sosiaalista mediaa. Toimialakohtainen vaihtelu rakentamistoimialan 42 prosentista, informaatio ja viestinnän alan 95 prosenttiin
 • vuonna 2016: 60 prosenttia yrityksistä käytti sosiaalista mediaa.
 • vuonna 2015: 50 prosenttia yrityksistä käytti sosiaalista mediaa.
 • vuonna 2014: 46 prosenttia yrityksistä käytti sosiaalista mediaa.
 • vuonna 2013: 38 prosenttia yrityksistä käytti sosiaalista mediaa.

Sosiaalista mediaa käyttävien yritysten yleisimmin käyttämät sosiaalisen median tyypit, prosenttia yrityksistä, vuonna 2018

 • yhteisöpalvelut 67 prosenttia (kasvua 6 prosenttiyksikkö edellisestä vuodesta)
 • multimedia sisältöjen jakaminen 28 prosenttia (kasvua 4 prosenttiyksikkö edellisestä vuodesta)
 • yrityksen blogit tai mikroblogit 19 prosenttia (kasvua 2 prosenttiyksikkö edellisestä vuodesta)
 • wiki-pohjaiset tiedon jakamisen työkalut 6 prosenttia (sama osuus edellisenä vuonna)

Etäyhteys sähköpostiin, dokumentteihin tai sovelluksiin ainakin jollain yrityksen työntekijöistä

 • vuoden 2017 ja 2018 lukua ei saatavilla
 • vuonna 2016 oli 84 prosentilla yrityksistä
 • vuonna 2015 oli 85 prosentilla yrityksistä
 • vuonna 2014 oli 87 prosentilla yrityksistä

Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2018, Tilastokeskus


Kansainvälistä tietoa

EU

Eurostatin vertailussa, jonka käytännön tutkimukset ovat kansallisten tilastolaitosten tekemiä, verrattiin yli 10 henkilöä työllistävien yritysten internetkäyttöä tutkimusvuosien alussa. Rahoitussektorin yritykset eivät ole mukana vertailussa.

Internetin käyttö yrityksissä EU-maissa vuonna 2018

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

Internetin käyttöaste vuonna 2018 oli 100 prosenttia Suomen lisäksi Hollannissa, Liettuassa, Islannissa, Tanskassa, Itävallassa, Luxemburgissa ja Latviassa, siis yhteensä kahdeksassa EU-maassa. Yli 90 prosentin käyttöasteen pääsivät kaikki muut EU-maat paitsi Kreikka ja Romania (86 prosenttia).

Lähde: Eurostat


Yritysten kotisivut EU-maissa

Vähintään 10 henkilöä työllistävät yritykset pois lukien rahoitusala

Yrityksillä kotisivut

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

Eniten kotisivuja yrityksillä EU-maissa oli Suomessa ja Tanskassa, 96 prosentilla yli 10 henkilöä työllistävistä yrityksillä. Seuraavina olivat Hollanti 94 prosenttia yrityksistä ja Ruotsi 92 prosenttia yrityksistä. Vähiten kotisivuja oli yrityksillä Romaniassa, 44 prosentilla.

Lähde: Eurostat