Siirry sisältöön

Taloudellinen vaikutus

Uusien palveluiden, tuotteiden ja toimintatapojen synnyttäminen on keskeisessä roolissa, kun Suomen tuottavuutta rakennetaan digitaaliselle pohjalle. Pilvipalvelujen käyttäjät säästyvät raskailta investointi- ja ylläpitokustannuksilta, joten pienetkin kasvuyritykset pääsevät kilpailemaan nopeasti maailmanlaajuisille markkinoille. Myös suuret ja jo pitkään toimineet yritykset ovat uusien innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden kehittäjiä ja tuottajia. Vuonna 2017 työn tuottavuuden kasvua kuvaava indeksi ICT-toimialalla oli lähes viisinkertainen verrattuna muiden toimialojen työn tuottavuuden indeksiin.

Teleala on suuri investoija

Tietoliikenneverkot ovat kalliita rakentaa. Olemassa olevien verkkojen ylläpito ja päivittäminen vastaamaan nopeasti kehittyviä ja muuttuvia tarpeita edellyttää operaattoreilta mittavia investointeja vuosittain. Teleyritykset investoivat viestintäverkkoihin Suomessa jatkuvasti vuosittain yli puoli miljardia euroa.

Tietoturva

Tietoverkkojen häiriötön toiminta on perusedellytys koko nyky-yhteiskunnan toiminnalle. Talouden rattaat pysähtyisivät nopeasti, jos tietoverkot hiljenisivät. ICT-ala tekee laajaa yhteistyötä viranomaisten kanssa varmistaakseen, että tietoliikenne toimii myös silloin, kun muualla yhteiskunnassa on häiriöitä. Tietoturvakysymyksiä käsitellään monissa eri työryhmissä ja yhteistyöfoorumeissa. Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus julkaisee tieto- ja kyberturvallisuuteen liittyviä artikkeleita, varoituksia sekä tietoa erilaisista tietojärjestelmistä löytyneistä haavoittuvuuksista.

Tekijänoikeuksien puolesta, piratismia vastaan 

Piratismi on tuomittavaa niin ICT-alan kuin kulttuurialankin näkökulmasta. Näkemykset siitä, miten piratismiin voidaan tehokkaimmin puuttua, ovat monesti olleet erilaiset. Yhteisiä näkemyksiä haetaan kansallisesti monissa eri työryhmissä. Monipuoliset ja helppokäyttöiset lailliset sisältöpalvelut ovat paras vaihtoehto laittomalle sisällön jakamiselle.Vuoden 2018 Tekijänoikeusbarometrin mukaan suurin osa suomalaisista  löytää pääsääntöisesti haluamansa musiikki- ja av-sisällön internetin laillisista palveluista