Hakutulokset haulla "kyberturvallisuus"

Tulokset: 21-40 (49)

Suomen kyberturvallisuuden resurssit nostettava riittävälle tasolle

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus on kansallinen tietoturvaviranomainen, joka kehittää ja valvoo viestintäverkkojen ja -palveluiden toimintavarmuutta ja turvallisuutta. Se tuottaa tilannekuvaa ja tiedottaa tietoturvallisuuden ilmiöistä sekä toimii tietoliikenneturvallisuusviranomaisena. CERT-ilmoitusten vastaanottamisen lisäksi Kyberturvallisuuskeskus ohjaa ja valvoo esimerkiksi teletoimintaan, NIS-direktiivin digitaalisiin palveluihin, vahvaan sähköiseen tunnistukseen, verkkotunnusvälitykseen ja sähköisiin eIDAS-luottamuspalveluihin kuuluvien säännösten ja määräysten noudattamista. Kyberturvallisuuskeskuksen toiminta tähtää yleisten viestintäverkkojen ...

Uutiset

Telia Ventures kasvattaa sijoituksiaan Pohjoismaissa ja Piilaaksossa – Nopeasti kasvanut tietoturvayritys Aporeto myytiin 150 miljoonalla dollarilla

Palo Alto Networks on ostanut Aporeton, joka oli Telia Companyn sijoitusyksikkö Telia Venturesin ensimmäinen sijoitus Piilaaksossa. Samalla Telia Ventures on sijoittanut ruotsalaiseen IoT-yritys Iotcommsiin. Aporeto kehittää tietoturvaratkaisuja yrityksille. Yhtiön asiakkaita ovat muun muassa Paypal ja Comcast sekä Yhdysvaltain liittovaltion hallinto. Telia Ventures osallistui yrityksen B-sarjan rahoituskierrokseen marraskuussa 2018 yhdessä Comcast Venturesin, Norwest Venture Partnersin ja ...

Jäsenistön tiedotteet

5G-verkkoturvallisuuteen uusi eurooppalainen keinovalikoma

5G mahdollistaa seuraavan askeleen digitaalisen yhteiskunnan ja palveluiden kehittämisessä. Euroopan komissio sekä EU:n verkko- ja tietoturvavirasto ENISA ovat julkaisseet keinovalikoiman 5G-verkkojen ja -teknologian turvallisuusriskien hallitsemiseksi. Keinot perustuvat EU:n laajuiseen arvioon sekä jäsenmaiden omiin kansallisiin riskiarvioihin. Keinovalikoiman ja sitä varten tehdyn selvitystyön taustalla on huoli mahdollisten tietoturvapuutteiden aiheuttamista seurauksista tulevaisuudessa, kun monet yhteiskunnan kriittiset toiminnot ovat riippuvaisia 5G-teknologiasta. ...

Uutiset

Kaksi vuosikymmentä takana – uusi aika edessä

Jos FiComia ei olisi kaksikymmentä vuotta sitten keksitty, se varmasti perustettaisiin nyt, summasi hallituksen puheenjohtaja, DNA:n toimitusjohtaja Jukka Leinonen järjestön merkityksen sen juhliessa olemassaolonsa kahta vuosikymmentä. FiComin jäsenet ovat näiden vuosien aikana olleet edistämässä digitalisaatiota ja luomassa polkua uuteen talouteen. Edessä oleva 5G-aikakausi on evoluutio, mutta myös revoluutio, joka mahdollistaa paitsi entistä monipuolisempia palveluita nykyisten jatkeeksi, myös ...

Uutiset

EU-puheenjohtajuus – joko se on ohi?

EU:n pitää kannustaa yrityksiä kasvamaan, investoimaan ja innovoimaan. Tässä mahdollistava ja kannustava lainsäädäntö on avainasemassa. Miten Suomi edisti näitä tavoitteita EU:n puheenjohtajamaana? Kuka vastustaa kilpailukykyistä, kestävää ja ihmisläheistä datataloutta? Yksi Suomen puheenjohtajuuskauden kantavista teemoista oli datatalouden edistäminen. Liikenne- ja viestintäministeriö, valtiovarainministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö järjestivätkin yhdessä vaikuttavan datatalousseminaarin marraskuun lopulla. Tilaisuus kokosi laajasti yhteen ...

Uutiset

A society of trust can combat cyber attacks – Finland provides a model for other EU countries

Civil society is becoming increasingly reliant on electronic services and digital data. Taking care of digital security is a crucial aspect of service development. People must be able to trust in the security of services, so cyber security plays a critical role in the effective use of digital services. To a greater or lesser degree, ...

News

Luottamusyhteiskunta torjuu kyberiskuja – Suomesta mallia muille EU-maille

Kansalaisyhteiskunta toimii yhä vahvemmin sähköisten palveluiden ja digitaalisen tiedon varassa. Digitaalisesta turvallisuudesta huolehtiminen on tärkeä osa palveluiden kehitystä. Koska palveluiden turvallisuuteen pitää voida luottaa, on kyberturvallisuus avainasemassa digitaalisuuden tehokkaassa hyödyntämisessä. Jokaisen uuden teknologian mukana tulee enemmän tai vähemmän mahdollisia uhkatekijöitä. EU:n syksyllä julkaisemaa 5G-riskiarviointia seuraa loppuvuonna ohjeistus, joka sisältää konkreettisia keinoja riskien hallintaan. Yksi keskeisiä kehittämiskohtia Euroopassa ...

Uutiset

Rutkasti enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia

Mobiiliverkkojen kehitys on ollut huimaa. Vajaassa kolmessakymmenessä vuodessa harvojen herkusta, ”raahattavista” matkapuhelimista, on tullut kaikkien taskussa kulkevia tietokoneita ja katselulaitteita. Suomessa on oltu edistyksellisesti etukenossa niin mobiiliteknologian kehittämisessä kuin sen käyttöönotossa. Meillä on yli 9 miljoonaa matkaviestinliittymää, ja käytämme eniten mobiilidataa maailmassa. Tämä osoittaa, että suomalaiset ovat mobiilikansaa. Rohkea ja ennakkoluuloton taajuuspolitiikka on osaltaan mahdollistanut teknologian kehittämisen ...

Blogi

Verkottunut maailma tarvitsee kyberturvaa

Tämänhetkisessä kansainvälisessä kyberturvallisuuskeskustelussa ajankohtaisia teemoja ovat muun muassa 5G-verkkojen ja tekoälyn käytön turvallisuus, tekoälyn eettisyys sekä esineiden internetiin ja automaatiojärjestelmiin liittyvät kysymykset. Elämme pitkälle digitalisoituneessa ja verkottuneessa maailmassa, jossa kyberuhkien ja -riskien esiinnousu on tuonut kyberturvallisuuden jopa korkeimman tason poliittiselle agendalle: esimerkkinä tästä ovat tasavallan presidentti Sauli Niinistön hiljattain käymät, 5G-verkkojen turvallisuuta käsitelleet keskustelut Yhdysvaltojen ...

Blogi

Suomalaisten kyberturvallisuus kansainvälisesti vertailtuna hyvällä tasolla

“Kohtalaisen hyvän aseman saavuttaminen on vaatinut pitkäjänteistä työtä niin viranomaisten kuin yksityisen puolen toimijoiden osalta. Erityisesti suomalaisilla teleyrityksillä on ollut tässä keskeinen rooli. Tekemistä on kuitenkin edelleen valtavasti jäljellä”, sanoo Kyberturvallisuuskeskuksen johtaja Jarkko Saarimäki. Mitkä ovat suurimmat viestintä­verkkojen ja -palveluiden kyberuhat Suomessa? Erityisesti erilaiset kiristyshaittaohjelmat ovat saaneet runsaasti näkyvyyttä suomalaisiin kuntiin kohdistuneiden kyberhyökkäysten takia. Verkkorikolliset käyttävät ...

Uutiset

Kyberturvallisuuskeskus on luottamusyhteiskunnan malliesimerkki

Kansalaisyhteiskunta toimii yhä vahvemmin sähköisten palveluiden ja digitaalisen tiedon varassa. Digitaalisesta turvallisuudesta huolehtiminen on tärkeä osa palveluiden kehitystä. Koska palveluiden turvallisuuteen pitää voida luottaa, on kyberturvallisuus avainasemassa digitaalisuuden tehokkaassa hyödyntämisessä. EU:n jäsenvaltioiden yhteistä 5G-riskiarviointia seuraa joulukuussa julkaistava toimenpideohje, jonka tavoitteena on lieventää tunnistettuja kyberturvallisuusriskejä. Yksi keskeisiä kehittämiskohtia Euroopan tasolla on viranomaisyhteistyön parantaminen kyberturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Suomessa on ...

Uutiset

Kuluttajan kokema tietoturva – uhka vai mahdollisuus

Liikenne- ja viestintävirasto kysyy vuosittaisessa kuluttajakyselyssään myös tietoturvaan liittyviä kysymyksiä. Merkittävimpiä tietoturvauhkia Merkittävin tietoturvauhka oli kyselyyn vastanneiden mielestä laitteiden ja sovellusten käyttäjistään keräämä tieto ja sen hyödyntäminen.  Lähes yhtä merkittävänä pidettiin haittaohjelmia ja laitteiden puutteellista teknistä tietoturvaa. Myös netti- ja sähköpostihuijaukset nousivat tietoturvauhkien kärkeen. (Suurenna kuvaa klikkaamalla) Edellytykset tietoturvauhkilta selviytymiseen Vastaajista noin kaksi kolmannesta oli sitä ...

Uutiset

Digipooli – mitä, miksi ja kenelle

Huoltovarmuuskeskuksen toiminnan tavoitteena on yrityskentän jatkuvuudenhallinnan ja varautumisen kehittäminen. Huoltovarmuusorganisaatiossa toimii nykyisellään 23 eri yritysryhmää eli poolia. Seitsemää eri kriittistä toimialaa edustavissa pooleissa saman alan yritykset kehittävät yhdessä ratkaisuja jatkuvuudenhallintaan ja varautumiseen. Pooliorganisaation Digipooli vastaa oman toimialansa, ICT-alan, yritysten kyberturvallisuuden ja jatkuvuudenhallinnan kehittämisestä, mutta on myös mukana muiden toimialojen poolien työskentelyssä. Tämä johtuu siitä, että kyberturvallisuus- ja varautumistoimenpiteitä ...

Uutiset

Virkamiesesitykset pääosin linjassa FiComin tavoitteiden kanssa

Yritystoiminnan kannalta ennakoiva, läpinäkyvä ja tasapuolinen sääntely ovat kaiken A ja O. Ministeriöt ovat virkamiestyönä laatineet tavoitteitaan tulevalle hallituskaudelle. Tehtävälistoja on laadittu ennenkin, mutta aiemmasta poiketen nyt niitä on myös julkistettu. Monet tavoitteista ovat hyvin samansuuntaisia kuin ne, joita FiCom on omissa hallitusohjelmatavoitteissaan nostanut esille. Toimialamme kannalta keskeisiä esityksiä: Liikenne- ja viestintäministeriö edistää elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksia luomalla edellytyksiä tekoälyn ...

Uutiset

Lausunto hallituksen esityksestä tunnistus- ja luottamuspalvelulain muuttamiseksi

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on pyytänyt FiComilta lausuntoa hallituksen esityksestä laiksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta. FiComin keskeiset viestit Esitys on hyvin laadittu, ja sillä selkeytetään luottamusjärjestelmän keskeisiä ongelmakohtia. Luottamusverkoston toimintaa tulee kehittää siten, että se on kaikille osapuolille avoin ja helppokäyttöinen. Sopimusehtojen ja hallinnointikäytäntöjen pitää olla läpinäkyviä. ...

Lausunnot

Lausunto hallituksen esityksestä tunnistus- ja luottamuspalvelulain muuttamiseksi

Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt FiComilta lausuntoa hallituksen esityksestä laiksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta. FiCom kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja esittää kunnioittavasti seuraavaa: FiComin keskeiset viestit Esitys on hyvin laadittu, ja sillä selkeytetään luottamusjärjestelmän keskeisiä ongelmakohtia. Luottamusverkoston toimintaa tulee kehittää siten, että se on kaikille osapuolille avoin ja ...

Lausunnot