Hakutulokset haulla "AR"

Tulokset: 1041-1060 (1096)

Reilusti yli 100 000 uutta Mobiilivarmenteen käyttäjää vuodessa

DNA:n, Elisan ja Telian vuosi sitten käynnistämä kampanja Mobiilivarmenteen käytön edistämiseksi on tuottanut tuloksia: kampanjan aloittamisen jälkeen jo yli 110 000 suomalaista on ottanut Mobiilivarmenteen käyttöönsä. Suomessa on maailman parhaat edellytykset kehittää turvallista ja sujuvaa sähköistä asiointia: meillä on kattavat ja nopeat verkot, olemme mobiilidatan käytössä maailman huippua ja taustalla ovat toimivat ja hyvät perusrekisterit. ...

Uutiset

Lausunto maantie- ja rautatiealueiden toissijaista käyttöä koskevasta selvityksestä

Asia: Lausuntopyyntö LVM/587/03/2018 FiCom kiittää mahdollisuudesta saada lausua asiasta ja esittää kunnioittavasti seuraavaa: FiCom pitää selvitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Selvityksessä on onnistuttu kartoittamaan keskeisiä oikeudellisia kysymyksiä, mutta myös esittämään konkreettisia toimenpide-ehdotuksia. FiComin keskeiset viestit: FiCom kannattaa selvityksen lupamenettelyn digitalisointiin liittyviä kehitysehdotuksia. Selvitystä johtojen sijoittamisoikeuden muuttamisesta vuokrausoikeudeksi FiCom pitää perusteettomana eikä kannata selvityksen johtopäätöksiä tästä. Kyse ...

Lausunnot

Kulttuurin digitaalinen kuluttaminen kasvaa

Musiikkibisneksen myllännyt digitalisaatio ei peloista huolimatta nujertanut alaa. Sen sijaan musiikin kuuntelusta suoratoistopalveluiden kautta on tullut valtavirtaa, ja äänitemusiikin kokonaiskulutus on reippaassa kasvussa. Kirjatkin ovat digitalisoitumassa, ja niistä nauttiminen erilaisten palvelujen kautta lisääntyy. Digitaalista musiikkia myytiin Suomessa viime vuonna reilulla 32,6 miljoonalla eurolla, ja sen myynti kasvoi lähes kahdellakymmenellä prosenttia edellisestä vuodesta. Valtaosa myynnistä tuli ...

Uutiset

5G-taajuuksien jaon perustuttava niiden tehokkaaseen hyödyntämiseen

Toisin kuin Kauppalehden 24.4.2018 artikkelissa väitetään, ei 5G-taajuuksien jako paikallisoperaattoreille ole välttämättömyys teknologian kehittymiselle ja sen hyödyntämiselle. Päinvastoin, ensimmäiseksi käyttöön otettavan 3,5 GHz:n taajuuden jakaminen kokonaisuudessaan valtakunnallisille operaattoreille takaa liikenne- ja viestintäministeriönkin edellyttämän taajuuksien tehokkaan käytön. Vain näin saavutetaan korkean kapasiteetin ja lyhyen viiveen huippunopeat yhteydet. Taajuudet ovat Suomessa erittäin tehokkaassa käytössä muihin maihin verrattuna, ja ne ...

Uutiset

Hallituksen esitys tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta

Asia: HE 44/2018 vp Yleiset näkemykset FiCom kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja esittää kunnioittavasti seuraavaa: FiCom pitää sekä väärinkäytöstietojen käsittelyoikeutta että matkapuhelinliittymien puhelinmarkkinoinnin kieltoa koskevaa esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Väärinkäytöstietojen käsittelyoikeudet FiComin näkemyksen mukaan henkilötietojen käsittely on syytä turvata myös yleisen tietosuoja-asetuksen tullessa voimaan. Perusteet ja toiminnallinen tarve tietojen käsittelylle ei muutu säädösympäristön muuttuessa, joten ...

Lausunnot

Sisältöliiketoiminta 2010-luvulla: bisnestä liikkuvilla mannerlaatoilla

Tv-toiminta kehittyi hyvässä järjestyksessä yli puoli vuosisataa. Sisältöä tuottavat yritykset tekivät tv-sarjoja ja ohjelmia, tv-yhtiöt rakensivat sisällöistä ja omasta uutis- ja muusta ohjelmatuotannosta tv-kanaviksi kutsuttavia sisältökokonaisuuksia ja lähettivät niitä tekniseen lähetystoimintaan erikoistuneiden kumppaneiden kautta maanpäällisissä tai maanalaisissa verkoissa kotitalouksien tv-vastaanottimiin. Me tv-katsojat maksoimme palvelusta veroina, lupamaksuina tai mainoskanavien tapauksessa silmäpariemme myynnillä mainostajille. Suuresta maailmasta rantautui ...

Blogi

Asko Metsolasta FiComin uusi asiantuntija

Oikeustieteen ja kauppatieteiden maisteri Asko Metsola aloittaa Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry:n lakimiehenä 14.5.2018.  Metsola siirtyy FiComiin Patentti- ja rekisterihallituksesta, jossa hänen vastuullaan on ollut mm. tekijänoikeuden yhteishallinnointiorganisaatioiden valvonta. Tätä ennen Metsola työskenteli Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:ssä. ”FiComissa on työn alla paljon ajankohtaisia asioita EU:sta ja kotimaasta, esimerkiksi tietosuoja- ja sisältöasioiden sekä sähköisen tunnistamisen saralla, ...

Uutiset

Digitaalisten sisältöjen markkinat Suomessa

Digitaalisen median markkinat Suomessa Tilastokeskuksen tuottaman viimeisimmän Joukkoviestintä-tilaston mukaan joukkoviestintämarkkinoiden arvo vuonna 2016 oli yhteensä noin 3,8 miljardia euroa. Sähköisen viestinnän (televisio, radio ja internetmainonta) osuus kokonaisuudesta oli 39 prosenttia, eli noin 1,5 miljardia euroa. Sähköisestä viestinnästä television osuus oli kolme neljäsosaa, internetmainonnan 22 prosenttia ja radion osuus neljä prosenttia. Median seurantaan käytetään aikaa lähes ...

Uutiset

Televisiokanavien kaapelijakeluun odotetaan ratkaisua

Markkinaoikeus sai helmikuussa käsiteltäväkseen Kopioston kanteen, jossa haetaan ennakkotapausta kaapeliverkon televisiolähetysten tekijänoikeuslaintulkinnasta sekä oikeuksista maksettavista erillisistä korvauksista.  Kaikki ovat luonnollisesti yhtä mieltä siitä, että tekijänoikeuksista pitää maksaa – mutta niistä ei pidä rahastaa kahteen kertaan. Operaattoreiden ja televisioyhtiöiden mukaan tekijänoikeudet tv-lähetyksiin on hankittu ohjelmaostojen yhteydessä kaikkien suomalaisten katsojien osalta riippumatta siitä, missä verkossa nämä tv-ohjelmia ...

Uutiset

Antennitelevisioverkko uudistuu kahden vuoden kuluttua

Antenni-tv-verkon jakelutekniikka uudistuu huhtikuun alussa vuonna 2020. Silloin otetaan koko antenniverkossa käyttöön DVB-T2-jakelutekniikka, jonka ansiosta teräväpiirtokanavien lähettäminen myös antenniverkossa on mahdollista. Maksu-tv-kanavat siirtyivät uuteen tekniikkaan jo vuonna 2017, ja nyt uudistus laajenee koskemaan myös vapaasti vastaanotettavia kanavia. Katsojalla saattaa olla edessä uuden television tai digiboksin hankinta. Radiotaajuuksia on rajallinen määrä. Uuden jakelu- ja pakkausteknologian ansiosta ...

Uutiset

Kotimaassa tilatut digisisällöt käytettävissä nyt myös Euroopassa

Maksullisia digitaalisia sisältöpalveluja voi nyt katsella ja kuunnella netissä muuallakin kuin kotimaassa. Huhtikuun alusta voimaan astunut EU:n siirrettävyysasetus tarkoittaa, että kotimaassa tilattuja netin sisältöpalveluja pitää pystyä käyttämään myös silloin, kun oleskelee väliaikaisesti jossain muussa EU-maassa. Aiemmin tämän ovat estäneet tekijänoikeuksiin liittyneet epäselvyydet tai erilaisiin sopimuksiin perustuneet maarajoitukset. Siirrettävyysasetus tarkoittaa, että suomalaisen on voitava halutessaan käyttää täällä tilaamiaan ...

Uutiset

Mobiilivarmenteella yli 80 000 uutta käyttäjää

DNA, Elisa ja Telia käynnistivät kesän 2017 alussa kampanjan edistämään Mobiilivarmenteen käyttöä suomalaisten ensisijaisena tapana kirjautua verkkopalveluihin. Kampanjan aloittamisen jälkeen jo yli 80 000 suomalaista on ottanut käyttöönsä Mobiilivarmenteen. Suomessa on maailman parhaat edellytykset kehittää turvallista ja sujuvaa asiointia: meillä on kattavat ja nopeat verkot, olemme mobiilidatan käytössä maailman huippua ja taustalla ovat toimivat ja ...

Uutiset

FiComin lausunto valtioneuvoston kirjelmään koskien komission asetusehdotusta TV- ja radio-ohjelmien verkkolähetyksiä

Eduskunnan sivistysvaliokunnalleAsia: U 61/2016 vp Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi asiassa ja esittää lausuntonaan seuraavaa: FiCom pitää valitettavana, että asetusehdotuksen tavoitteena ollut alkuperämaaperiaatteen laajentaminen ja siitä seuraava AV-palvelujen nykyistä laajempi tarjonta EU:n alueella ei ole toteutumassa. U-jatkokirjeessä esitetty Suomen kannan täsmennys on ymmärrettävä ottaen huomioon neuvottelujen tilanteen EU:n toimielimissä. FiCom ...

Lausunnot

FiComin lausunto tiedustelulain säännöksistä

Liikenne- ja viestintävaliokunnalle sekä puolustusvaliokunnalleAsia: HE 202/2017 vp ja 203/2017 vp Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi asiassa ja esittää lausuntonaan seuraavaa: Pääviestit FiComin, sen jäsenyritysten ja tiedustelulakiehdotusten valmistelijoiden yhteistyö on ollut hyvää. Sotilastiedusteluehdotuksen perusteluissa on esitetty, että salaisten pakkokeinojen käyttäminen teleyritysten laitetiloissa on kielletty. Vastaava kielto tulisi olla voimassa myös ...

Lausunnot