Erityissääntelystä yleissääntelyyn

Jotta yhteiskunta toimii, se tarvitsee lainsäädännölliset raamit.  Ulkolaidat kuitenkin riittävät – niiden sisällä ei yksityiskohdista tarvitse säädellä erikseen.

Tulevaisuuteen katsova lainsäätäjä purkaa ja keventää rohkeasti vanhentunutta erityissääntelyä sekä luo tasapuolisen sääntely-ympäristön uusien ja perinteisten sähköisten viestintäpalvelujen välillä. Tähän myös Suomen on pyrittävä niin kotimaassa kuin Euroopan unionissakin.

Lähtökohtana tulee olla siirtyminen toimialakohtaisesta erityissääntelystä pelkkään yleissääntelyyn, jossa alaa koskevalla erityissääntelyllä säädettäisiin vain ja ainoastaan välttämättömistä asioista.

Sääntelyn tulee aina kannustaa kasvuun. Kasvua saadaan uusilla innovaatioilla. Innovaatioita ei voi syntyä eikä niihin kannata investoida, jos liian yksityiskohtainen sääntely on esteenä.