Siirry sisältöön

ICT-alan rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä

Digitalisoituva yhteiskunta on energiaintensiivinen, mutta samaan aikaan kehittyvä teknologia ja sähköistyvät palvelut vähentävät hiilidioksidipäästöjä muilla aloilla.

Digitalisaation edistyessä on kiistatonta, että tietoliikenneinfra, esimerkiksi tukiasemat ja datakeskukset, kuluttaa tulevaisuudessa yhä enemmän sähköä, jolloin energiatehokkuudella on entistä tärkeämpi merkitys ympäristövaikutusten hallinnassa.

Lue myös: Digitalisaatio auttaa energiatehokkuudessa – ja tarvitsee siihen sähköä

Tietoliikenneverkkojen ja konesalien sähkönkäytön haitallisia ympäristövaikutuksia vähennetään hyödyntämällä konesalien hukkalämpöä ja käyttämällä mahdollisuuksien mukaan uusiutuvilla luonnonvaroilla tuotettua tai päästötöntä energiaa. Alan tuottamilla älykkäillä palveluilla ja ratkaisuilla voidaan vähentää tuotannon ja logistiikan aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä.

On tärkeää lisätä ymmärrystä digialan energiankulutuksesta ja hiilijalanjäljestä, mutta myös alan myönteisistä vaikutuksista ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

Katso tilastotietoja tietopankistamme: ICT ja ympäristö