Julkinen sektori toimintaedellytysten turvaajana

Julkisen vallan tulee pitäytyä perustehtävissään (lakien säätäminen, verotusoikeus ja budjettivallan käyttäminen) ryhtymättä operatiiviseksi ja markkinahäiriöitä aiheuttavaksi toimijaksi sellaisilla alueilla, joilla on olemassa tervettä kaupallista toimintaa.

Kaikissa tietoliikennealaa koskevien ICT-alan hankkeiden, kuten esimerkiksi palveluväylän, sähköisen tunnistamisen ja turvallisuusverkon, toteutuksissa tulee varmistaa julkisen sektorin pysyminen toimintaedellytysten turvaajana. Muutoin vaarana on kilpailun vääristyminen ja elinkeinotoiminnan kehitysmahdollisuuksien heikentyminen.

Julkinen valta voi myös ohjata kehitystä osoittamalla esimerkkiä ja digitalisoimalla aktiivisesti omia palveluitaan.