Siirry sisältöön

Tavoitteena teknologianeutraalius

Digitaalisen Suomen kilpailukyky ja toimivuus perustuu laadukkaisiin tietoliikenneyhteyksiin, laajaan tietotekniikan hyödyntämiseen sekä näiden edellyttämään varmaan sähkönsaantiin.

Laadukkaiden yhteyksien teknologianeutraali kehittäminen ja elinkeinon investointikyvyn ja -mahdollisuuksien varmistaminen on ensiarvoisen tärkeää, sillä ilman viestintäverkkoja yhteiskuntamme ei toimi.

On tärkeää, että verkkojen ja digipalveluiden saatavuus toteutetaan teknologianeutraalisti ja kustannustehokkuus huomioiden. Palvelujen käyttäjille niiden saatavuus ja toimivuus on tärkeintä, ei se, millä verkkotekniikalla palvelut on toteutettu.

Lainsäädännön teknologianeutraalius on yksi FiComin keskeisistä tavoitteista. Sääntelyn tulee kohdella kaikkia teknisiä ratkaisuja samalla tavalla.

Viestintäpoliittiset ratkaisut on tehtävä edistämään markkinaehtoista kysyntää ja tarjontaa. Viestintäpolitiikan lähtökohtana tulee olla käyttäjien todelliset tarpeet, ei käytetty tekniikka.