Turha sääntely ja byrokratia pois

Turhien normien poistaminen edesauttaa asiakasystävällisten palvelujen kehittämistä. Byrokratian keventäminen laskee kustannuksia ja rohkaisee innovatiivisten palvelujen kehittämiseen. Tarpeettoman ja pahimmillaan vain kotimaisia toimijoita rajoittavan lainsäädännön karsimisella taataan suomalaisille yrityksille yhdenmukainen toimintaympäristö.

Liiketoiminta tarvitsee ennustettavuutta ja varmaa laillista pohjaa kahlitsevan ja jopa ristiriitaisen lainsäädännön sijaan, jotta investointeja kannattaa tehdä.

Sääntelyn keventäminen ei yksin riitä; myös sääntelyn valvontaa ja tulkintaa tulee väljentää. Tehokas sääntelyn vähentäminen edellyttää, että viranomaiset pyrkivät siihen aidosti myös teoissa. Sääntelyn keventäminen tulee ulottaa myös käytännön toimintaan.

Lainsäädännön näkökulmasta voidaan nähdä kaksi ääripäätä. Toisessa valjastetaan regulaatio tukemaan uusien digitaalisten toimintamallien luomista. Tämän mallin kulmakivinä ovat kilpailu ja yritysten kannustaminen sen avulla kasvuun ja sitä kautta innovaatioihin. Toinen ääripää on käyttää sääntelyä suojelemaan vallitsevia liiketoimintamalleja. Pienenä ja avoimena taloutena Suomen tulisi ehdottomasti valita ensimmäinen vaihtoehto.

 

 

 

Lisää aiheesta toimitusjohtaja Petri Aaltosen blogikirjoituksessa.