Siirry sisältöön

Valtion rooli: mahdollistaja

Valtio ei ole liikeyritys. Sen tehtävä on luoda ja varmistaa toimintaympäristö, jossa yrityksillä on tasapuoliset, investointeihin ja kilpailuun kannustavat mahdollisuudet kehittää liiketoimintaansa markkinaehtoisesti. Silloin koko yhteiskunta hyötyy.

Markkinaehtoisuus tarkoittaa kilpailun lisäksi sitä, että julkishallinnon ja yksityisen toiminnan roolit pidetään selkeinä: valtio ja kunnat ovat toimintojen mahdollistajia ja yritykset niiden toteuttajia.

Julkisen vallan tulee pitäytyä perustehtävissään (lakien säätäminen, verotusoikeus ja budjettivallan käyttäminen) ryhtymättä operatiiviseksi ja markkinahäiriöitä aiheuttavaksi toimijaksi sellaisilla alueilla, joilla on olemassa tervettä kaupallista toimintaa.

Julkinen valta voi myös ohjata kehitystä osoittamalla esimerkkiä ja digitalisoimalla aktiivisesti omia palveluitaan.

ICT-alaa vaivaavaa osaajapulaa yhteiskunta voi auttaa mm. panostamalla matemaattisten aineiden opetukseen, lisäämällä alan opiskelupaikkoja ja muuntokoulutusta sekä sujuvoittamalla työperäistä maahanmuuttoa.