Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Rekisterinpitäjä

Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry
Eteläranta 10, 00130 HELSINKI

Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa  

Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry
- Sari Laine-Lassila, etunimi.sukunimi@ficom.fi, p. 050 5645744
- Katja Laine, etunimi.sukunimi@ficom.fi p. 050 3205244

Rekisterin nimi

FiComin sidosryhmäjulkaisujen ja uutiskirjeiden sähköpostirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kyseessä on FiComin sidosryhmille tehtävää säännöllistä sähköistä uutiskirjeviestintää varten tehty rekisteri.

Rekisterin tietosisältö

Henkilön etunimi, sukunimi, organisaatio ja sähköpostiosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä yritysten tai henkilöiden julkistamista omista henkilötietolähteistä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta FiCom ry:n ulkopuolisille tahoille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaukset periaatteet

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö nimenomaisesti kuuluu. Tietokanta ja sen varmuuskopio on suojattu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin suojakeinoin FiCom ry:n tietoturvaperiaatteiden mukaisesti.