Hakutulokset haulla ""

Tulokset: 1-20 (1373)

Julkisten palvelujen digitalisointi

Tietoa Suomesta EU Linkkejä kansainvälisiin tutkimuksiin Eri maiden tietoyhteiskuntavertailut ovat haasteellisia, sillä vertailtavien maiden kulttuuriset ja taloudelliset tilanteet sekä koulutuksen ja yhteiskunnan rakenteet vaihtelevat. Kuvaavien, yhteismitallisten mittareiden valinta on vaikeaa ja myös saatavilla olevan tiedon laatu tai mittarin sisältö voi vaihdella eri maiden välillä. Haasteista huolimatta saa vertailuista kuitenkin hyviä suuntaviivoja. Suomen tietoja Sähköisten asiointipalvelujen käyttö ...

Julkisten palvelujen digitalisointi

Matkapuhelinliittymät ja -verkot

Suomen tietoja Pohjoismaiden ja Baltian maiden tietoja EU / Eurooppa Maailmanlaajuisia tietoja Matkaviestinverkon liittymät Suomessa Liikenne- ja viestintäviraston määrittely: Matkaviestinliittymien kokonaismäärä sisältää kaikki kotitalouksien ja yritysten puhe- ja tiedonsiirtoliittymät, ei kuitenkaan pelkästään koneiden väliseen (M2M) käyttöön tarkoitettuja liittymiä. Matkaviestinverkon liittymien lukumäärä Suomessa Vuonna 2020 Matkaviestinverkon liittymien määrä vuoden 2020 lopussa oli 9,250 miljoonaa. Määrässä oli ...

Mobiiliverkko

DNA:n toimitusjohtaja: “Perusteeton luottamuspula johtaa tarpeettomaan valvontaan” – työskentely DNA:lla on nyt vapaampaa kuin koskaan

Tapa tehdä töitä paikasta ja ajasta riippumatta on ollut yksi DNA:n menestystarinoista jo 10 vuoden ajan, siis vuodesta 2012 lähtien. Työnteon vapaus on kehittynyt tuona aikana merkittävästi ja ehtinyt iskostua osaksi DNA:laista työkulttuuria. Mallin toteutus on vaatinut molemminpuolista luottamusta, vahvaa tahtoa sekä jatkuvaa työtä yhteisöllisyyden ja jaksamisen tukemiseksi. Tulokset näkyvät kuitenkin myös viivan alla. “Joudun ...

Jäsenistön tiedotteet

Hyvinvointialueet jo lähtökohdiltaan digisolmussa?

Vahva sähköinen tunnistaminen hoituu Suomessa esimerkillisesti moniin muihin EU-maihin verrattuna. Meillä yli 90 prosentilla kansalaisista on käytössään joko pankkitunnukset tai Mobiilivarmenne. Mahdollisuudet kehittää digitaalisia sote-palveluja ovat Suomessa lähtökohtaisesti erinomaiset. Viiden suurimman puolueen aluevaaliohjelmissa digitaalisuus nousee esiin erityisesti tarpeena laajentaa ja kehittää lääkärien etävastaanottoa. Teknologian hyödyntäminen, digi- ja liikkuvat palvelut nähdään aivan oikein kustannustehokkaina ratkaisuina. Kaikki, ...

Uutiset

Tietoliikennepalveluiden kuluttajahintaindeksit ja palvelujen tuottajahintaindeksit

Kuluttajahintaindeksi Suomessa 2015=100 Kuluttajahintaindeksi Suomessa 2010=100 Palvelujen tuottajahintaindeksi Suomessa 2015 = 100 Palvelujen tuottajahintaindeksi Suomessa 2010=100 Kuluttajahintaindeksit Suomessa Tässä tietokoosteessa kuvataan seuraavia indeksejä: 2015=100, 2010=100 Tilastokeskus julkaisee kuluttajahintaindeksin luvut kuukausittain. Tässä indeksiluvut päivitetään kesäkuusta 2019 alkaen vain kahdesti vuodessa kesä- ja joulukuun indekseistä. Kuluttajahintaindeksi 2015=100 Kuluttajahintaindeksi 2015 = 100 taulukossa Lähde: Kuluttajahintaindeksi, Tilastokeskus Kuluttajahintaindeksi 2010=100, vuosikeskiarvo ...

Tietoliikennepalveluiden kuluttaja- ja tuottajahintaindeksit

Digilehdet

Lehtien myynti Lehtien lukeminen Lehtien myynti Sanomalehtien myynti Painettujen ja sähköisten lehtien osuudet nettomyynnistä Tilastokeskuksen joukkoviestintätilaston mukaan sanomalehtien kuluttaja- ja mediamyyntitulot vuonna 2020 olivat yhteensä 751 miljoonaa euroa. Painettujen lehtien osuus oli 79 % ja digilehtien osuus 21 %. Sanomalehtien myynnin kehitys Sanomalehtien myynti yhteensä vuonna 2020 laski 7,9 % edellisestä vuodesta. Painettujen lehtien myynti ...

Digilehdet

ICT-toimiala ja bruttokansantuote

ICT-toimialan osuus bruttokansantuotteesta Suomessa ICT-toimialan osuus bruttokansantuotteesta EU-maissa ICT-toimialan osuus bruttokansantuotteesta Suomessa ICT-toimiala sisältää tässä: TOL 26, tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus TOL 61, televiestintä TOL 62-63, tietojenkäsittelypalvelut ICT-toimialan osuus bruttokansantuotteesta Suomessa Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan ICT-toimialan osuus BKT:sta vuonna 2020 oli 5,95 %. Näistä tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistuksen osuus bruttokansantuotteista ...

ICT-toimialan merkitys

Sähköinen tunnistaminen

Suomi.fi -tunnistustapahtumat 2021 Mobiilivarmenne Verkkopalveluihin kirjautumistapoja Suomi.fi-tunnistus mahdollistaa Suomen ja EU-kansalaisen sähköisen tunnistamisen tietoturvallisesti erilaisia tunnistusvälineitä, kuten pankkitunnistusta ja mobiilivarmennetta hyödyntäen. Suomi.fi-tunnistuksen tuotantoympäristö on tarkoitettu valtion hallintoviranomaisten, virastojen ja laitosten, liikelaitoksien, kunnallisien viranomaisten, tuomioistuinten ja muiden lainkäyttöelinten käyttöön. Vuoden 2018 alusta lukien Suomi.fi on ainoa käytettävissä oleva palvelu, tällöin se korvasi Vetuman ja Tunnistus.fi:n kokonaan. ...

Sähköinen tunnistaminen

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

Suomen tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot Yritysten innovaatiotoiminta Suomessa Patenttihakemukset Suomessa EU-maiden tietoja OECD-maiden tilastoja Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot Suomessa Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot Suomessa, miljoonaa euroa ja osuus bruttokansantuotteesta Tiedot taulukkomuodossa 1995–2021 Arvio tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoista vuonna 2021 Suomessa Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot Suomessa ovat arviolta 7 156 miljoonaa euroa, kasvua edellisestä vuodesta olisi ...

ICT-toimialan merkitys

Kuluttajien verkkokauppa

Verkkokauppa Suomessa Pohjoismaat ja Baltian maat EU / Eurooppa Maailmanlaajuisesti Verkkokauppa Suomessa Suomalaisten verkkokauppaostokset Tilastokeskus tutkii kuluttajien verkkokaupasta ostamista keväisin tehtävässä Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimuksessaan. Suomalaisten kuluttajien tekemät verkkokauppaostokset Verkosta ostamisen vaihtelu kuluttajan iän mukaan vuonna 2021, verkko-ostoksia tehty kyselyä edeltäneiden 12 kuukauden aikana: 16-24-vuotiaat 90 % 25-34-vuotiaat 91 % 35-44-vuotiaat 89 % ...

Verkkokauppa

Tuore tutkimus: Elisan 5G-verkko Suomen kattavin, jo yli 4 miljoonaa suomalaista asuu verkon alueella

Elisan 5G-verkon kattavuus kasvoi Suomessa räjähdysmäisesti vuoden 2021 aikana. 5G-verkko palvelee nyt jo yli 4 miljoonaa suomalaista, ja on tuoreimman riippumattoman ajomittaustutkimuksen mukaan Suomen kattavin. Tutkimuksessa verrattiin Elisan, Telian ja DNA:n 5G-verkkojen kattavuutta toisiinsa. Boftel vertaili suomalaisten operaattorien 5G-verkon kattavuutta 16.11.–11.12.2021 toteuttamassaan vertailumittauksessa*. Tutkimustulokset osoittavat, että Elisan 5G-verkko on Suomen kattavin: Elisan 5G-verkko on 7 ...

Jäsenistön tiedotteet

FiComin kommentit viestintäverkkojen tietopyyntölomakkeen luonnoksesta

Liikenne- ja viestintävirasto on pyytänyt kommentteja vastauslomakkeesta, joka koskee tietopyyntöä viestintäverkoissa käytettävistä kriittisistä osista ja muista komponenteista. FiCom kiittää kommentointimahdollisuudesta ja toteaa seuraavaa: FiCom ei yhtä kommenttia lukuun ottamatta ota kantaa itse dokumentin teknisiin kysymyksiin, mutta kommentoi dokumentin julkisuutta ja luovutettavuutta. Ainoa kommentti teknisistä seikoista koskee lomakkeen tietoa osuuksia laitteista/kapasiteetista, joita FiCom pitää epärelevantteina, toisin ...

Lausunnot

ICT-markkinoiden kansainvälinen kehitys

Maailmanlaajuiset ICT-markkinat Gartnerin arvion mukaan Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona Gartner arvioi (lokakuussa 2021) maailmanlaajuisten IT-markkinoiden (sisältää myös tietoliikenteen) olevan 4 242 miljardia dollaria vuonna 2021, kasvua edellisestä vuodesta 9,5 %. Vuonna 2022 markkinoiden ennustetaan kasvavan 5,5 % edellisestä vuodesta ja olevan 4 474 miljardia dollaria. Tietoliikennepalvelujen markkinoilla kasvu olisi 2,1%, IT-palvelujen markkinoilla 8,6 % ja laitemarkkinoilla 2,3 %. Yritysohjelmistomarkkinat kasvaisivat 11,5 % ja ...

ICT-markkinat

Digiala ja viestintäverkot kiinnostivat vuonna 2021

Vuoden 2021 luetuimpia uutisartikkeleita olivat touko- ja elokuussa julkaistut kaapelitelevisioverkon kanavajärjestyksen muuttumista koskevat tiedotteet sekä puhelinten kierrätykseen liittyvä juttu. Blogeista eniten lukukertoja saivat televisiolähetysten siirtovelvoitteeseen, 5G:n kyberturvaan sekä pilvipalveluiden käyttöön liittyvät blogit. ICT-tietopankin katsotuinta sisältöä olivat markkinaosuuksiin, verkkokauppaan ja laajakaistaliittymien saatavuuteen liittyvät taulukot ja kuvat. TOP3 uutiset 2021 Kaapeliverkon kanavapaikat uuteen järjestykseen 31.8.2021 – HD-kanavat ...

Uutiset

Televiestintäalan taloudellisia tunnuslukuja

Tilastokeskuksen laskemat tunnusluvut Liikenne- ja viestintäviraston laskemat tunnusluvut Tilastokeskuksen laskemat tunnusluvut Televiestintäyritysten liikevaihto Suomessa Televiestintäyritysten liikevaihto Suomessa 1994 – 2020 Televiestintäyritysten henkilöstömäärä Suomessa Televiestintäyritysten henkilöstömäärä Suomessa 1994 – 2020 Vuosi 2020 Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 1,1 % 4 848 miljoonaan euroon. Käyttökate oli 29,4 %; vuonna 2019 vastaavasti 30,5 % Liiketulos oli 13,9 %; vuonna 2019 vastaavasti 14,8 ...

Televiestintäalan investoinnit ja muita talouden tunnuslukuja

DNA:n joulukuun ja koko vuoden 2021 myydyimmät puhelimet ja älykellot sekä tietokoneet – 5G-laitteet tekivät läpimurron

Vuosi 2021 oli läpimurtoaikaa muun muassa 5G-puhelimille, SIM-kortillisille älykelloille ja pelitietokoneille. DNA:n nopeiden ja laadukkaiden yhteyksien ansiosta myös tuotteiden käyttö on ollut verkkodatan mukaan vilkasta. ”Vuoden 2021 aikana 5G-puhelimet tekivät läpimurron. Viime vuoden DNA:n myydyimpien puhelinten listalla oli vain kaksi 5G-laitetta, luvun ollessa vuoden 2021 osalta jo kymmenen. Selkeästi 5G-verkon huima kasvuvauhti on saanut ihmiset ...

Jäsenistön tiedotteet

Elisan joulukuun ja vuoden 2021 myydyimmät puhelimet: 5G-laitteet vakiinnuttaneet paikkansa suomalaisten arjessa

Vuoden 2021 ylivoimaisesti myydyin puhelin kuluttaja-asiakkaille oli OnePlus N10, kun taas yritysasiakkaiden suosikki oli iPhone 12. Vuonna 2021 nähtiin 5G:n läpimurto: 5G-puhelimet muodostivat ensi kertaa selkeän enemmistön sekä kuluttaja- että yritysasiakkaiden koko vuoden myydyimpien listalla. ‒ Vuonna 2021 5G-puhelimista tuli Suomessa arkipäivää. 5G-mallien osuus myymistämme puhelimista lähestyy jo 90 prosenttia, Elisan kuluttaja-asiakkaiden liiketoimintajohtaja Ville Valkama ...

Jäsenistön tiedotteet

5G oli odotetusti vuoden 2021 puhelintrendi – joulukuussa huipentui toinen merkittävä ilmiö puhelinmyynnissä

Loppuvuoden puhelinsesonki jatkui vilkkaana myös jouluna. 5G:stä tuli vuoden mittaan vakio-ominaisuus, ja kierrätyspuhelin nousi joulukuussa ensimmäisen kerran Telian myydyimpien listalle. Vuoden 2021 myydyin puhelin oli Apple iPhone 12 5G. Telian puhelinmyynnin joulukisan kärkeen nousi kestosuosikki Samsung Galaxyn A-sarja, joka kahmi mitalisijoja sekä kuluttajien että yritysten listalla. Kuluttajien loppulistaa hallitsi Apple iPhone. ”Viimeisen vuosineljänneksen sesonki jatkui ...

Jäsenistön tiedotteet

Televiestintäalan investoinnit

Teletoimialan ja muun yrityssektorin investointiaste     Tilastokeskuksen laskemat investointiluvut Liikenne- ja viestintäviraston laskemat investointiluvut    Pohjoismaiden ja Baltian maiden teleyritysten investoinnit Televiestinnän toimialan investoinneista esitetyt laskelmat voivat poiketa toisistaan. Erilaisiin tuloksiin vaikuttavat muun muassa vertailun kohdejoukon koon vaihtelu (esim. Tilastokeskuksen luvuissa teleyritysten määrä on suurempi kuin Liikenne- ja viestintäviraston luvuissa), mitä investointeja verrataan (brutto-netto, aineelliset-aineettomat) ...

Televiestintäalan investoinnit ja muita talouden tunnuslukuja

ICT-alan yritysten tunnuslukuja

ICT-alan yritysten liikevaihto Suomessa, miljoonaa euroa Taloudellisia tunnuslukuja (liikevaihdon lisäksi myös käyttökateprosentti, nettotulosprosentti, kokonaistulosprosentti, henkilöstön lukumäärä) tässä taulukossa. Lähde: Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, Tilastokeskus Tässä käytettyjen toimialaluokkien määritelmät Tilastokeskuksen mukaan

ICT-toimialan merkitys