Hakutulokset haulla ""

Tulokset: 1-20 (974)

Kouluttautuminen ICT-alalle kannattaa

Korkeakoulujen opiskelijat ja tutkinnot ICT-alalla ICT-alan uudet opiskelijat ja suoritetut tutkinnot ammattikorkeakouluissa ICT-alan opiskelijoiden ja tutkintojen määrä ovat kummatkin olleet pienessä kasvussa viimeisten vuosien aikana. Uusien opiskelijoiden määrä kasvoi yhdeksän prosenttia vuodesta 2016 ja valmistuneiden määrä 19 prosenttia. Naisten osuus sekä uusista opiskelijoista että valmistuneista on noin neljännes. Vuosina 2016 – 2019 naisten osuus uusista ...

Jäsenistön tiedotteet

DNA ja Kasvu Open jatkavat yhteistyötä yrittäjien digitaalisten valmiuksien tukemiseksi

DNA ja Kasvu Open ovat sopineet jatkavansa yhteistyötään, jonka tavoitteena on auttaa suomalaisia kasvuyrityksiä kehittämään liiketoimintaansa ja vahvistamaan kasvuaan. Digitaalisen yhdenvertaisuuden edistäminen on DNA:lle kantava teema kumppanuuksien valinnassa, ja yhdessä Kasvu Openin kanssa DNA voi tehokkaasti edistää yrittäjien digitaalisen liiketoiminnan valmiuksia. DNA on tänäkin vuonna mukana Kasvu Openin maksuttomassa Kasvupolku-sparrausohjelmassa. DNA:n mukanaolo on yrityksille erinomainen ...

Jäsenistön tiedotteet

IoT esineiden internet

IoT Suomessa IoT Euroopassa IoT maailmalla Käsitteitä ja määritelmiä IoT, Internet of Things, asioiden ja esineiden internet, teollinen internet, asioiden ja esineiden verkottuminen… Eri tutkimuslaitosten julkaisemissa ennusteissa ja arvioissa on isoja eroja, mikä osittain johtunee toistaiseksi selkiytymättömistä määritelmistä IoT:n ja siihen yhteydessä olevien laitteiden suhteen. IoT Suomessa Esineiden internet yrityksissä Tilastokeskuksen Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2020 ...

IoT, esineiden internet

Asiakastyytyväisyys telealalla

Telepalvelujen asiakastyytyväisyys, EPSI Ratingin tutkimus Teleyritysten vastausajat Televiestinnän asiakasvalitukset Telepalveluiden asiakastyytyväisyys, EPSI Ratingin tutkimus 2020  Mittareina käytetään indeksiarvoja 0 – 100, jossa 75 ja yli on erittäin tyytyväinen, 60-75 on tyytyväinen ja 0-60 on tyytymätön. Asiakastyytyväisyys matkaviestintä- ja laajakaistatoimialoihin Suomessa Suomessa asiakastyytyväisyyden keskiarvot vuonna 2020 olivat: Yksityisasiakkaiden tyytyväisyys toimialaan: matkaviestintäpalveluihin 76,0 (vuotta aiemmin 78,6) laajakaistapalveluihin 74,9 (vuotta aiemmin ...

Asiakastyytyväisyys telealalla

Pilvipalvelujen käyttö

Tietoja Suomesta EU Maailmanlaajuista tietoa Pilvipalvelujen käyttö kotitalouksissa Tilastokeskuksen Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimuksen mukaan: Tiedostojen tallennus pilvipalveluun (internetin henkilökohtaiseen levytilaan) Vuonna 2020 45 prosenttia 16-89-vuotiaista suomalaisista oli tallentanut tiedostoja internetin henkilökohtaiseen levytilaan vuoden 2020 kyselyssä osuus oli suurin, 62 prosenttia, 16-24-vuotiaiden ja 25 – 34-vuotiaiden ryhmissä. Pienin osuus, 8 prosenttia, oli vanhimmassa eli 75-89-vuotiaiden ryhmässä. ...

Pilvipalvelut

FiComin lausunto komission ehdotuksesta digitaalisia markkinoita koskevaksi säädökseksi

Velvoitteiden tulee olla perusteltuja ja selkeitä ja yrityksillä tulee olla mahdollisuus tulla kuulluksi. Sääntelystä, kuten artiklan 6 vielä tarkennettaviksi ilmoitetuista velvoitteista, tulee voida käydä aitoa vuoropuhelua. Esimerkiksi mainitun artiklan kohdan 1 alakohta j sisältää pitkälle meneviä vaatimuksia hakukonedatan jakamisesta, mikä sekä vaarantaa liikesalaisuuksia ja immateriaalioikeuksia että lisää hakukonemanipulaation riskiä. Muutenkin sääntelyn tulee olla oikeasuhtaista. Tanskan, ...

Lausunnot

Televiestintäalan markkinaosuuksia

Kaapeli-tv- ja iptv-liittymät Kiinteän verkon laajakaistaliittymät Kiinteän verkon puhelinliittymät Matkaviestinverkon liittymät Kaapeli-tv- ja iptv-liittymät   DNA  Elisa  Telia Finland Finnet-liitto ry Muut 31.12.2015 35,5 19,3 28,4 15,8 1,0 31.12.2016 35,1 25,6 28,2 10,2 1,0 31.12.2017 35,0 26,7 27,2 10,4 0,8 31.12.2018 34,4 26,8 26,8 10,7 1,2 31.12.2019 35,1 27,1 27,1 9,6 1,1 31.12.2020 38,0 26,0 ...

Televiestintäalan markkinaosuuksia

FiComin lausunto valtioneuvoston täydentävään jatkokirjelmään komission e-Evidence-ehdotuksista

Suomen aikaisemmissa asetusehdotusta koskevissa kannoissa on kiinnitetty asianmukaisesti huomiota sen lukuisiin ongelmiin ja epätarkkuuksiin. Asetuksen myötä operaattorien ja muiden palveluntarjoajien olisi aiemman toimivan kansallisen yhteistyön sijaan luotettava vastakkaisista todisteista huolimatta kaikkien EU:n 27 jäsenvaltion oikeusjärjestelmien toimivuuteen. Tämän vuoksi on tärkeää, ettei asetuksella lasketa rimaa vallitsevista korkeista turvallisuusvaatimuksista. Toisen jäsenvaltion lainvalvontaviranomaisilla ei tule olla mahdollisuutta saada ...

Lausunnot

Yritysten verkkokauppa

Suomi EU / Eurooppa Yritysten verkkokauppa Suomessa Tilastokeskus määrittelee tässä verkkokaupan tarkoittavan valmiille sähköiselle lomakkeelle internetissä täytettyä ja lähetettyä tilausta sekä varsinaisissa verkkokaupoissa tehtyä kauppaa. Sähköpostiviestinä tehdyt tilaukset eivät ole sähköistä kauppaa Vuodelta 2020 Tilastokeskus ei julkaissut tietoja yritysten verkkokaupasta. Verkkokauppaa koskevat kysymykset pysyvät edelleen Tietotekniikan käyttö yrityksissä -tutkimuksessa, joten 2021 näihin Tilastokeskuksen julkaisemiin tietoihin ...

Verkkokauppa

Caruna myy tietoliikennemastojaan Digitalle

“Suomen kilpailukyvyn vahvistaminen perustuu älykkääseen infrastruktuuriin. Älykäs infrastruktuuri vaatii, että sitä rakennetaan yhdessä eri toimijoiden kanssa. Näin ollen Suomessa tarvitaan aikaisempaa vahvempaa yhteistyötä eri toimialojen ja niillä toimivien yhtiöiden välillä. Tällaisen yhteistyön syntyminen vaatii vahvaa tahtoa molemmin puolin ja nyt toteutettu mastokauppa on erinomainen esimerkki uudenlaisesta, kiertotalouteen perustuvasta ja kustannustehokkaasta älykkään infrastruktuurin rakentamisesta”, Carunan verkkojohtaja ...

Jäsenistön tiedotteet

Elisa uuteen yhteistyöhön Nokian kanssa: tähtäimessä Suomen kasvavat privaattiverkkomarkkinat

Privaattiverkot eli asiakaskohtaiset mobiiliverkot syntyvät johtavan uuden ajan operaattorin Elisan sekä teknologiajohtaja Nokian asiantuntijuuden tuloksena. Kumppanit tähtäävät yhteistyöllä erityisesti Suomen markkinoille. Asiakkaiden tarpeisiin vastataan sekä 5G- että LTE-teknologioilla rakennetuilla privaattiverkoilla. Uusi yhteistyö syventää Elisan ja Nokian pitkäaikaista kumppanuutta ja hyödyntää 5G-verkkoa toimintakriittisten verkkopalveluiden tarjoamiseksi suomalaisyrityksille. Elisan privaattiverkkoja on viimeisen vuoden aikana otettu käyttöön muun muassa ...

Jäsenistön tiedotteet

Verkkopankin käyttäminen

Verkkopankki Suomessa EU Verkkopankin käyttö Suomessa Finanssiala tutkii verkkopankin/mobiilipankin ja käyttöä ja laskun maksutapoja Suomessa. Viimeisin tutkimus julkaistiin 2019. Tutkimuksen kohteena oli 2 500 mannersuomalaista 15 – 79-vuotiasta henkilöä. Puhelinhaastattelut tehtiin marraskuun 2018 ja tammikuun 2019 välisenä aikana. Haastattelut teki Finanssiala ry:n toimeksiannosta IROResearch Oy. Laskujen tavallisin maksutapa verkko- tai mobiilipankissa, tai e-laskulla Mobiilipankki lisättiin kyselyyn 2019 ...

Mobiilimaksaminen ja verkkopankin käyttäminen

Vihdoin kotiverkkojen haasteet historiaan uudenlaisen älyteknologian avulla – DNA lanseeraa käänteentekevän palvelun

Kotiverkon käyttötarve ja siihen yhdistettävien laitteiden määrä kasvaa räjähdysmäisesti, minkä vuoksi laadukkaan ja nopean verkon merkitys korostuu entisestään. Verkon tulee olla yhä toimintavarmempi esimerkiksi kasvaneen suoratoistopalvelukulutuksen, etätyön ja -koulun sekä pelaamisen vuoksi. Verkon nopeuteen vaikuttaa merkittävästi kolme asiaa: nettiliittymä, modeemi ja langattoman verkon toiminta. Jos kiinteä kotiverkko pätkii, vaikka nettiliittymä ja modeemi ovat kunnossa, on ...

Jäsenistön tiedotteet

Kotitalouksien laajakaistaliittymät

Laajakaistaliittymät suomalaisissa kotitalouksissa EU-maiden kotitalouksien laajakaistaliittymät Maailmanlaajuista tietoa Suomalaisten kotitalouksien laajakaistaliittymät Laajakaistayhteyksien levinneisyys Suomen kotitalouksissa Lähde: Tilastot, Liikenne- ja viestintävirasto Alueittaista tietoa muun muassa laajakaistaliittymien saatavuudesta löytyy Liikenne- ja viestintäviraston MONITORi-palvelusta  Laajakaistaliittymien yhteystapa suomalaisissa kotitalouksissa, 16 – 89-vuotiaiden kotitaloudet, prosenttia kotitalouksista Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2020, Tilastokeskus  EU Laajakaistaliittymät EU-maiden kotitalouksissa Kiinteät ja mobiilit laajakaistaliittymät EU-maiden kotitalouksissa vuonna 2020, ...

Kiinteä ja mobiili laajakaista

FiComin lausunto komission ehdotuksesta digipalvelusäädökseksi

Tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista koskeva direktiivi (sähkökauppadirektiivi) ja sen myötä perusta nykyään toimiville eurooppalaisille digitaalisille palveluille laadittiin yli 20 vuotta sitten, joten komission digitaalisia palveluja koskevaa lainsäädäntöhanketta on sähköisen kaupan, jakamistalouden sekä verkkoalustojen merkityksen kasvettua osattu odottaa jo vuosia. Suomen kanta niin yleisemmin sähkökauppadirektiivin uudistamiseen kuin nyt komission valmistelemaan ...

Lausunnot

Internetin käyttö

Suomalaisten internetin käyttö EU-maat Maailmanlaajuisesti Suomalaiset internetin käyttäjinä Suomalaisten internetin käyttö keväällä 2015, 2018 ja 2020 Internetin käyttö ikäryhmittäin keväällä 2020 Ikäryhmistä 16-34-vuotiaat, internetiä käyttivät kaikki ikäryhmästä 35-54-vuotiaat, internetiä käytti 99 prosenttia ikäryhmästä 55-64-vuotiaat, internetiä käytti 97 prosenttia ikäryhmästä 65-74-vuotiaat, internetiä käytti 88 prosenttia Vanhimmasta ikäryhmästä, 75-89-vuotiaat, internetiä käytti 51 prosenttia. ​Osuus kasvoi 10 prosenttiyksikköä ...

Internetin käyttö

Digitaalisen median seuranta ja markkinat

Median seuranta Joukkoviestintämarkkinat Radion kuuntelu Median seuranta 2020, tammi-kesäkuu Kantar TNS:n mukaan 15-74-vuotiaat suomalaiset käyttivät median seurantaan aikaa keskimäärin 9,5 tuntia päivässä. Määrä oli noin 1,5 tuntia enemmän kuin edellisenä vuonna. Ainakin osa kasvusta johtuu todennäköisesti koronana tuomista rajoituksista ihmisten elämään. Eniten kasvoivat lineaarinen televisio (ohjelmien katsominen televisiosta niiden lähetysaikaan), 35 minuuttia päivässä, lehtien verkkopalvelut ...

Digitaalisen median seuranta ja markkinat

C Moren tilaajamäärät kasvoivat vuodessa yli 50 prosenttia – uusi yhteistuote Telian kanssa keräsi kolmessa kuukaudessa yli 50 000 tilaajaa

Telia osti runsas vuosi sitten MTV:n ja C Moren Suomessa osana isoa Bonnier Broadcastingin yrityskauppaa. Ensimmäinen yhteistuote, C More TV, tuotiin markkinoille viime lokakuussa. Se on tarjolla vain Telian liittymäasiakkaille ja tuo viihdeohjelmat kuluttajien puhelimiin ja älylaitteisiin alle viidellä eurolla kuussa. ”Tuotteen huima suosio on yllättänyt meidätkin. Yli 50 000 uutta tilaajaa kolmessa kuukaudessa osoittaa, ...

Jäsenistön tiedotteet

Kuluttajien verkkokauppa

Verkkokauppa Suomessa Pohjoismaat ja Baltian maat EU / Eurooppa Maailmanlaajuisesti Verkkokauppa Suomessa Verkkokauppa 2019 Kuluttajien koti- ja ulkomailta digitaalisesti ostamien vähittäiskaupan tuotteiden arvo vuonna 2019 oli yhteensä 4,5 miljardia euroa (ilman arvonlisäveroa ja kuljetuskustannuksia). Kasvua edellisestä vuodesta oli 12 prosenttia. Vuodelle 2020 ennustetaan kasvuksi 11 prosenttia. Kuluttajien digitaalisesti ostamien vähittäiskaupan tuotteiden arvon jakaantuminen tuoteryhmittäin koti- ja ulkomailta ...

Verkkokauppa

FiComin lausunto valtioneuvoston selvityksestä EU:n tasapainoisesta lähestymistavasta salaukseen

Lokakuussa 2020 Yhdysvallat, Iso-Britannia, Australia, Uusi-Seelanti, Kanada, Intia ja Japani julkaisivat kansainvälisen lausunnon ”End-To-End-salaus ja yleinen turvallisuus”, jossa Intian ja Japanin tukemat Five Eyes -tiedusteluyhteistyöallianssin maat vaativat laillista pääsyä sisältöön luettavassa ja käyttökelpoisessa muodossa. Maat ilmoittivat tukevansa vahvaa salausta, koska sillä on elintärkeä rooli yksityisyydensuojan, tietoturvan, immateriaalioikeuksien, liikesalaisuuksien sekä kyberturvallisuuden varmistamisessa, samoin kuin journalistien, ihmisoikeuksien ...

Lausunnot