Hakutulokset haulla ""

Tulokset: 1-20 (1336)

Yritysten laajakaistaliittymät

Yritysten laajakaistayhteydet Suomessa Yritysten laajakaistayhteydet EU-maissa Yritysten laajakaistayhteydet Suomessa Vuodesta 2012 lähtien Suomessa käytännössä kaikilla yrityksillä on ollut käytössään laajakaistayhteys, kun huomioidaan sekä kiinteät että mobiilit yhteydet. Yhteyksien nopeudet kuitenkin kehittyvät. Yritysten kiinteät laajakaistayhteydet Vähintään 10 henkilöä työllistävien yritysten vähintään 100 Mbit/s kiinteä laajakaistayhteys Vuonna 2021: vähintään 100 Mbit/s kiinteä laajakaistayhteys oli 61 prosentilla yrityksistä, ...

Kiinteä ja mobiili laajakaista

Pilvipalvelujen käyttö

Tietoja Suomesta EU Maailmanlaajuista tietoa Pilvipalvelujen käyttö kotitalouksissa Tilastokeskuksen Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimuksen mukaan 2020. Kysymystä ei ollut vuoden 2021 tutkimuksessa: Tiedostojen tallennus pilvipalveluun (internetin henkilökohtaiseen levytilaan) Vuonna 2020 45 prosenttia 16-89-vuotiaista suomalaisista oli tallentanut tiedostoja internetin henkilökohtaiseen levytilaan vuoden 2020 kyselyssä osuus oli suurin, 62 prosenttia, 16-24-vuotiaiden ja 25 – 34-vuotiaiden ryhmissä. Pienin ...

Pilvipalvelut

IoT esineiden internet

IoT Suomessa IoT Euroopassa IoT maailmalla IoT, Internet of Things, asioiden ja esineiden internet, teollinen internet, asioiden ja esineiden verkottuminen… Eri tutkimuslaitosten julkaisemissa ennusteissa ja arvioissa on isoja eroja, mikä osittain johtunee toistaiseksi selkiytymättömistä määritelmistä IoT:n ja siihen yhteydessä olevien laitteiden suhteen. Eri määritelmiä IoT:lle IoT Suomessa Esineiden internet yrityksissä Tilastokeskuksen Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2021 ...

IoT, esineiden internet

Suomessa bitti kulkee

Teleala investoi viestintäverkkoihin markkinaehtoisesti joka vuosi keskimäärin puoli miljardia euroa. Vertailun vuoksi: säävarmoihin sähköverkkoihin investoidaan viidentoista vuoden aikana vuositasolla noin 600 miljoonaa euroa. Tämä tehdään kuitenkin monopoliasemassa ja lainsäädännön velvoittamana, ja sähköyhtiöt voivat sen perusteella siirtää kustannukset sähkön siirtohintoihin. Teleala on sen sijaan erittäin kilpailtu ja kuluttajahinnat edullisia. Myös televiestintäalan investointiaste Suomessa on korkea: telealan ...

Uutiset

eViljapassi tuo tuotteen arvoketjun nyt myös kuluttajan ruokapöytään

Cinia ja Second Thought julkistavat sähköisen viljapassin UPIDS-tuotetietojärjestelmään. Näin voidaan kertoa tietoja viljatuotteen matkasta sekä viljelijälle että kuluttajalle uudella tavalla. Viljelijä hyötyy, kun sähköinen järjestelmä tehostaa ja helpottaa työtä, ja kuluttaja saa tuotteesta enemmän tietoa kuin aiemmin. Cinian kehittämän eViljapassin ottaa ensimmäisenä käyttöön Malmgårdin kartano. Viljapassi on viljalähete ja kuormakirja, jota käytetään maatilojen ja viljakaupan ...

Jäsenistön tiedotteet

Matkapuhelinliittymät ja -verkot

Suomen tietoja Pohjoismaiden ja Baltian maiden tietoja EU / Eurooppa Maailmanlaajuisia tietoja Matkaviestinverkon liittymät Suomessa Liikenne- ja viestintäviraston määrittely: Matkaviestinliittymien kokonaismäärä sisältää kaikki kotitalouksien ja yritysten puhe- ja tiedonsiirtoliittymät, ei kuitenkaan pelkästään koneiden väliseen (M2M) käyttöön tarkoitettuja liittymiä. Matkaviestinverkon liittymien lukumäärä Suomessa Vuonna 2020 Matkaviestinverkon liittymien määrä vuoden 2020 lopussa oli 9,250 miljoonaa. Määrässä oli ...

Mobiiliverkko

Kiinteän verkon puhelinliittymät

Suomen tiedot Pohjoismaat ja Baltian maat Maailmanlaajuista tietoa, ITU Kiinteän verkon puhelinliittymät Suomessa Sisältää kiinteän verkon kautta tarjotut perinteiset lankaliittymät  ja teleyritysten kiinteän verkon laajakaistayhteyttä hyödyntävät puheliittymät, VoIP-liittymät. Vuoden 2020 lopussa kiinteän verkon puhelinliittymiä oli Suomessa 225 000. Laskua edellisen vuoden vastaavasta ajasta oli noin 16 prosenttia. Liittymistä 31,6 prosenttia (71 000 liittymää) oli kotitalouksissa. Lähde: Tilastot, Liikenne- ja ...

Kiinteä verkko

Kotitalouksien laajakaistaliittymät

Laajakaistaliittymät suomalaisissa kotitalouksissa EU-maiden kotitalouksien laajakaistaliittymät Maailmanlaajuista tietoa Suomalaisten kotitalouksien laajakaistaliittymät Laajakaistayhteyksien levinneisyys Suomen kotitalouksissa Lähde: Tilastot, Liikenne- ja viestintävirasto Alueittaista tietoa muun muassa laajakaistaliittymien saatavuudesta löytyy Liikenne- ja viestintäviraston MONITORi-palvelusta  Laajakaistaliittymien yhteystapa suomalaisissa kotitalouksissa Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2021, Tilastokeskus  EU Laajakaistaliittymät EU-maiden kotitalouksissa Kiinteät ja mobiilit laajakaistaliittymät EU-maiden kotitalouksissa vuonna 2020, prosenttia kotitalouksista Mobiilien laajakaistaliittymien tiheys ...

Kiinteä ja mobiili laajakaista

Verkkoalustoja sääntelevät kymmenet lait

Esimerkiksi Googleen kohdistuu tällä hetkellä useita kymmeniä, muun muassa tietosuojaa, tekijänoikeuksia, kuluttajansuojaa, tuotevastuuta sekä laitonta sisältöä koskevia säädöksiä, joiden noudattaminen on edellytyksenä Suomessa ja EU:ssa toimimiselle. Alustapalveluita koskevia säädöksiä (ei tyhjentävä listaus) Tietosuoja – Yleinen tietosuoja-asetus GDPR – Sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi 2002/58/EY eli ns. ePrivacy-direktiivi Tekijän- sekä teollisoikeudet – Tietoyhteiskunnan tekijänoikeusdirektiivi 2001/29/EY – Direktiivi teollis- ...

Uutiset

Kiinteiden ja mobiilien laajakaistaliittymien määriä

Suomen tietoja Pohjoismaat ja Baltian maat Eurooppa OECD Maailmanlaajuisia tietoja Laajakaistaliittymien määristä kertovien tilastojen laskentaperusteet vaihtelevat, joten liittymien tarkat määrät voivat poiketa toisistaan. Tilastoja lukiessa kannattaa huomioida niiden erilaiset lähtöasetelmat ja määritelmät. Kyselytutkimuksissa tuloksiin saattaa vaikuttaa vastaajien väärinkäsitykset tai tietämys asioista. Kiinteät ja mobiilit laajakaistaliittymät Suomessa Kiinteät laajakaistaliittymät yhteystekniikoittain Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä vuoden 2020 lopussa oli ...

Kiinteä ja mobiili laajakaista

Asiakastyytyväisyys telealalla

Telepalvelujen asiakastyytyväisyys, EPSI Ratingin tutkimus Teleyritysten vastausajat Televiestinnän asiakasvalitukset Telepalveluiden asiakastyytyväisyys, EPSI Ratingin tutkimus 2021 Mittareina käytetään indeksiarvoja 0–100, jossa 75 ja yli on erittäin tyytyväinen, 60–75 on tyytyväinen ja 0–60 on tyytymätön. Asiakastyytyväisyys matkaviestintä- ja laajakaistatoimialoihin Suomessa Suomessa asiakastyytyväisyyden keskiarvot vuonna 2021 olivat: Yksityisasiakkaiden tyytyväisyys toimialaan 2021: matkaviestintäpalveluihin 75,2 (vuotta aiemmin 76,0) laajakaistapalveluihin 70,9 (vuotta aiemmin 74,9) ...

Asiakastyytyväisyys telealalla

Elisa avasi 5G-verkon Nurmekseen – verkko jo lähes 140 paikkakunnalla Suomessa

Elisan 5G-verkko on laajentunut Pohjois-Karjalassa Nurmekseen. Nurmeksessa 5G-verkko on ensimmäisenä tarjolla keskustan, Porokylän, ja Pitkämäen alueilla. Lähiviikkoina verkko laajenee myös Hyvärilään ja Laamilaan. Elisan 5G-verkko palvelee valtakunnallisesti jo 139 paikkakunnalla ja on riippumattoman ajomittaustutkimuksen mukaan Suomen kattavin*. Verkon alueella asuu jo yli 70 % suomalaisista. – Nopea 5G-yhteys on ollut suosittu valinta kodin tietoliikenneyhteydeksi, sillä ...

Jäsenistön tiedotteet

Verkkopankin käyttäminen

Verkkopankki Suomessa EU Verkkopankin käyttö Suomessa Finanssiala tutkii verkkopankin/mobiilipankin ja käyttöä ja laskun maksutapoja Suomessa. Viimeisin tutkimus julkaistiin 2019. Tutkimuksen kohteena oli 2 500 mannersuomalaista 15 – 79-vuotiasta henkilöä. Puhelinhaastattelut tehtiin marraskuun 2018 ja tammikuun 2019 välisenä aikana. Haastattelut teki Finanssiala ry:n toimeksiannosta IROResearch Oy. Laskujen tavallisin maksutapa verkko- tai mobiilipankissa, tai e-laskulla Mobiilipankki lisättiin kyselyyn 2019 ...

Mobiilimaksaminen ja verkkopankin käyttäminen

Kuluttajien verkkokauppa

Verkkokauppa Suomessa Pohjoismaat ja Baltian maat EU / Eurooppa Maailmanlaajuisesti Verkkokauppa Suomessa Suomalaisten verkkokauppaostokset Tilastokeskus tutkii kuluttajien verkkokaupasta ostamista keväisin tehtävässä Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimuksessaan. Suomalaisten kuluttajien tekemät verkkokauppaostokset Verkosta ostamisen vaihtelu kuluttajan iän mukaan vuonna 2021, verkko-ostoksia tehty kyselyä edeltäneiden 12 kuukauden aikana: 16-24-vuotiaat 90 % 25-34-vuotiaat 91 % 35-44-vuotiaat 89 % ...

Verkkokauppa

Digilehdet

Lehtien myynti Lehtien lukeminen Lehtien myynti Sanomalehtien myynti Painettujen ja sähköisten lehtien osuudet nettomyynnistä Tilastokeskuksen joukkoviestintätilaston mukaan sanomalehtien kuluttaja- ja mediamyyntitulot vuonna 2020 olivat yhteensä 751 miljoonaa euroa. Painettujen lehtien osuus oli 79 % ja digilehtien osuus 21 %. Sanomalehtien myynnin kehitys Sanomalehtien myynti yhteensä vuonna 2020 laski 7,9 % edellisestä vuodesta. Painettujen lehtien myynti ...

Digilehdet

Internetin käyttö

Suomalaisten internetin käyttö EU-maat Maailmanlaajuisesti Suomalaiset internetin käyttäjinä Tilastokeskus julkaisee vuosittain tutkimuksen kotitalouksien ja väestön tieto- ja viestintätekniikan käytöstä. Kyselyn kohderyhmänä on 16–89 -vuotiaat suomalaiset. Suomalaisten internetin käyttö Internetin käyttö ikäryhmittäin keväällä 2021 Ikäryhmistä 16–34 -vuotiaat, internetiä käyttivät kaikki ikäryhmästä 35–44 -vuotiaat, internetiä käytti 99 % ikäryhmästä 45–54 -vuotiaat, internetiä käytti 100 % ikäryhmästä 55-64-vuotiaat, internetiä ...

Internetin käyttö

Elisan myydyimmät puhelimet ja älykellot marraskuussa 2021: 5G-puhelimet myös Black Fridayn suosikkeja

Marraskuun merkitys elektroniikan hankinta-ajankohtana korostuu vuosi vuodelta. Black Fridaynakin 5G-puhelimet säilyttivät asemansa asiakkaiden ykkösvalintana: Elisan kuluttaja-asiakkaiden top 15 -puhelimista 13 oli 5G-malleja. – Tänä vuonna Singles Day ei vielä saanut laajoja ostajajoukkoja liikkeelle, vaan moni jäi odottamaan Black Fridayn tarjouksia. Vaihtelevasta saatavuustilanteesta huolimatta Elisalla oli Black Fridayssa runsaasti laitteita myytäväksi, ja nämä menivät myös vauhdilla ...

Jäsenistön tiedotteet

Ilmiöksi kasvanut Black Friday kuohutti laitekauppaa marraskuussa – 5G-puhelimia ostetaan jo pukinkonttiin

Marraskuussa puhelinkauppa kävi kuumana, kun Black Fridayn ja Singles’s Dayn kampanjat siivittivät myynnin kasvuun. Myyntilistalla kävi kohina, kun Samsung ja Apple taistelivat ykköspaikasta. 5G-puhelinten osuus myydyistä puhelimista oli jo 80 prosenttia. ”Kyllä tässä voidaan puhua jo ostoryntäyksestä. Marraskuussa varsinkin Black Friday sai ihmiset sankoin joukoin puhelinkaupoille. Erikoistarjoukset, laajat valikoimat sekä tuotteiden hyvä saatavuus siivittivät myyntiä. ...

Jäsenistön tiedotteet

DNA:n marraskuun 2021 myydyimmät puhelimet ja älykellot – lähes kaikki puhelimista 5G-mallisia

DNA:n marraskuun myydyimpien puhelimien ja kellojen listassa korostuivat kyseiseen kuukauteen osuvat kampanjat, kuten Singles Day ja etenkin Black Friday. Kaikki kampanjat olivat DNA:lla odotetusti vilkkaita myynniltään. DNA on panostanut suosikkituotteiden saatavuuden varmistamiseen kampanjoiden lisäksi myös joulun alla. ”Tarjouskampanjoiden jälkeen katseet kohdistuvat jo joululahjahankintoihin. Varmasti monet tämän vuoden uutuuslaitteet sekä lisätarvikkeet löytävät tiensä kuusen alle. Nämä ...

Jäsenistön tiedotteet

Television katselu

Television katselu TV-sisältöjen katselu Maksullisten suoratoistopalvelujen katselu Pohjoismaissa Televisiosta lähetysaikaan katseltujen tv-ohjelmien lisäksi erilaisia tv-sisältöjä voi katsella internetin kautta eri tavoin: operaattorilta hankittu iptv-palvelu (esim. Elisa Viihde, Telia TV, DNA TV) kuukausimaksulliset suoratoistopalvelut (esim. Netflix, HBO Nordic, CMore, Ruutu+) tilausvideot ja videokirjastot (esim. SF Anytime, operaattoreiden omat palvelut) maksuttomat suoratoistopalvelut (esim. Yle Areena, mtv ja ...

Television ja suoratoistopalveluiden katselu