Hakutulokset haulla ""

Tulokset: 1-20 (1513)

Tietoliikennepalvelujen hintoja

Tietoliikennepalvelujen hintoja Suomessa Telepalvelujen hintataso EU-maissa Telepalvelujen hintataso OECD-maissa Telepalvelujen maailmanlaajuisia hintoja Tietoliikennepalvelujen hintoja Suomessa Kiinteän verkon laajakaistaliittymien vähittäishinnat Liikenne- ja viestintävirasto on kerännyt hintatiedot teleyritysten internet-sivustoilta. Tiedot edustavat julkisia hinnastoja ja kuvastavat kunkin teleyrityksen edullisimpia hintoja. Hinnat on kerätty 173 eri kunnan alueelta ja mukana on 35 suurimman teleyrityksen hinnastot. Keskiarvot on painotettu teleyritysten ...

Tietoliikennepalvelujen hintoja

FiComin lausunto tekijänoikeuslain uudistuksesta

FiComin keskeiset viestit Epäselväksi jäävä hallituksen esitys perustuu virheelliseen verkkolähetysdirektiivin tulkintaan ja voi vaarantaa nykyisen kotimaisen tv-markkinan toimintaedellytykset. Edelleenlähettämisen käsitettä sekä sen suhdetta yleisölle välittämisen käsitteeseen tulee siksi selkeyttää. Uusi suoran siirron menetelmän käsite on epäselvä ja riittämättömästi perusteltu. Suoran sopimisen tulee jatkossakin olla mahdollista ja ensisijaista riippumatta siitä, onko kysymys alkuperäisestä lähettämisestä, edelleenlähettämisestä tai ...

Lausunnot

Kiinteiden ja mobiilien laajakaistaliittymien määriä

Suomen tietoja Pohjoismaat ja Baltian maat Eurooppa OECD Maailmanlaajuisia tietoja Laajakaistaliittymien määristä kertovien tilastojen laskentaperusteet vaihtelevat, joten liittymien tarkat määrät voivat poiketa toisistaan. Tilastoja lukiessa kannattaa huomioida niiden erilaiset lähtöasetelmat ja määritelmät. Kyselytutkimuksissa tuloksiin saattaa vaikuttaa vastaajien väärinkäsitykset tai tietämys asioista. Kiinteät ja mobiilit laajakaistaliittymät Suomessa Kiinteät laajakaistaliittymät yhteystekniikoittain Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä vuoden 2021 alkupuolella oli ...

Kiinteä ja mobiili laajakaista

Webinaari: 5G-kehitys Euroopassa

Muuttaako 5G maailmaa ja millä tavalla? Voisiko Suomi toimia hyvänä esimerkkinä muulle Euroopalle? Tervetuloa FiComin ja EuroISPA:n yhteiswebinaariin kuuntelemaan asiantuntijoiden ajatuksia Euroopan 5G-kehityksestä perjantaina 17.6.2022 klo 10.00 – 11.15. Puhujina webinaarissa ovat: Timo Harakka, liikenne- ja viestintäministeri Eric Gaudillat, 5G Connectivity -jaoksen päällikkö, DG CONNECT – Viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto/Euroopan komissio Heli Partanen, toimitusjohtaja/Telia ...

Uutiset

Telian 5G-privaattiverkko tukee Posiva Oy:n käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusta

Telia ja Digita toimittavat yhdessä Nokian kanssa 5G-privaattiverkon Posiva Oy:lle Eurajoelle valmistuvan ydinpolttoaineen loppusijoitusprosessin tarpeisiin. Yksityinen 5G-verkko mahdollistaa loppusijoitusprosessissa pitkälle viedyn automaatiojärjestelmän toiminnan. Nykyaikaisen 5G-tekniikan tuella rakennettava automaatio parantaa prosessien turvallisuutta työntekijöiden kannalta. Ydinvoimaloissa muodostuu sähköntuotannon seurauksena radioaktiivista käytettyä ydinpolttoainetta, josta on huolehdittava siten, että siitä ei aiheudu haittaa ihmisille eikä ympäristölle. Posiva rakentaa ensimmäisenä ...

Jäsenistön tiedotteet

Mökkibarometri osoittaa, että etätyön suosio on merkittävässä kasvussa – DNA kokosi parhaat vinkit toimivaan mökkinettiin

Etätöiden tekeminen mökiltä on yleistynyt valtavasti viime vuosina, kertoo Luonnonvarakeskuksen toteuttama Mökkibarometri. Esimerkiksi vuonna 2021 etätöitä mökillä kertoi tehneensä 43 prosenttia niistä, joille tämä oli mahdollista, kun viisi vuotta aiemmin vastaava osuus oli 7 prosenttia. DNA:n kodin laajakaistaliiketoiminnan johtaja Katri Perälä kertaa keinot, joilla nettiyhteyden saa kuntoon mökkikonttorillakin. Mökkikausi on taas käynnistymässä, ja yhä useampi ...

Jäsenistön tiedotteet

FiComin lausunto toimivaltaisista viranomaisista terroristisen verkkosisällön leviämisen estämisessä

Sisäministeriö on pyytänyt FiComilta lausuntoa luonnoksesta laiksi toimivaltaisista viranomaisista terroristisen verkkosisällön leviämisen estämiseen liittyen. FiCom kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja esittää kunnioittavasti seuraavaa: FiComin keskeiset viestit Tehtävät soveltuvat esityksessä ehdotetuille viranomaisille, kunhan riittävistä resursseista ja tehtävien vaatimasta asiantuntemuksesta huolehditaan. Erityisesti rajat ylittävissä tilanteissa toisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen tekemien poistamismääräysten arviointiin tulee kiinnittää huomiota. Viranomaisten yksiköitä ...

Lausunnot

Matkapuhelinliittymät ja -verkot

Suomen tietoja Pohjoismaiden ja Baltian maiden tietoja EU / Eurooppa Maailmanlaajuisia tietoja Matkaviestinverkon liittymät Suomessa Liikenne- ja viestintäviraston määrittely: Matkaviestinliittymien kokonaismäärä sisältää kaikki kotitalouksien ja yritysten puhe- ja tiedonsiirtoliittymät, ei kuitenkaan pelkästään koneiden väliseen (M2M) käyttöön tarkoitettuja liittymiä. Matkaviestinverkon liittymien lukumäärä Suomessa Vuonna 2021 Matkaviestinverkon liittymien määrä vuoden 2021 lopussa oli 9,240 miljoonaa. Määrässä oli ...

Mobiiliverkko

Matkaviestinverkossa siirretty data

Liikenne- ja viestintävirasto on vuoden 2018 alusta siirtynyt ilmoittamaan mobiilidatan määrät binäärijärjestelmän mukaan. Luvut ilmoitetaan kuitenkin yleisesti vakiintuneen käytännön mukaan giga-, mega- jne. tavuina. Alla olevassa esityksessä käytetään siis gigatavu-sanaa, mutta puhutaan binäärijärjestelmän luvuista. Kymmenjärjestelmä Suomen tietoja Pohjoismaat ja Baltian maat OECD Maailmanlaajuista tietoa Matkaviestinverkossa siirretty data Suomessa 2021 Suomessa mobiilidataa siirrettiin 3 725 miljoonaa gigatavua, kasvua ...

Kiinteä ja mobiili laajakaista

Mobiilimaksaminen

Mobiilimaksaminen Suomessa Mobiilimaksaminen Suomessa ja muissa Pohjoismaissa Mobiilimaksaminen maailmalla Mobiilimaksaminen tarkoittaa mobiililaitteella, kuen älypuhelimella tai rannekkeella ja -kellolla tapahtuvaa maksamista ja rahan siirtoa tililtä toiselle. Useimmiten tämä vaatii, että älylaitteeseen ladataan mobiilimaksusovellus. Tällaisia ovat muun muassa Nordea Pay, OP-Pankin Pivo, S-Pankin S-Mobiili ja Danske Bankin MobilePay sekä Applen ApplePay. Mobiilimaksaminen Suomessa Liikenne- ja viestintävirasto kysyy ...

Mobiilimaksaminen ja verkkopankin käyttäminen

IoT esineiden internet

IoT Suomessa IoT Euroopassa IoT maailmalla IoT, Internet of Things, asioiden ja esineiden internet, teollinen internet, asioiden ja esineiden verkottuminen… Eri tutkimuslaitosten julkaisemissa ennusteissa ja arvioissa on isoja eroja, mikä osittain johtunee toistaiseksi selkiytymättömistä määritelmistä IoT:n ja siihen yhteydessä olevien laitteiden suhteen. Eri määritelmiä IoT:lle IoT Suomessa Esineiden internet yrityksissä Tilastokeskuksen Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2021 ...

IoT, esineiden internet

Internetin käyttö

Suomalaisten internetin käyttö Euroopassa Maailmanlaajuisesti Suomalaiset internetin käyttäjinä Tilastokeskus julkaisee vuosittain tutkimuksen kotitalouksien ja väestön tieto- ja viestintätekniikan käytöstä. Kyselyn kohderyhmänä on 16–89-vuotiaat suomalaiset. Suomalaisten internetin käyttö Internetin käyttö ikäryhmittäin keväällä 2021 Ikäryhmistä 16–34-vuotiaat, internetiä käyttivät kaikki ikäryhmästä 35–44-vuotiaat, internetiä käytti 99 % ikäryhmästä 45–54-vuotiaat, internetiä käytti 100 % ikäryhmästä 55-64-vuotiaat, internetiä käytti 97 % ikäryhmästä ...

Internetin käyttö

Olli-Pekka Kallasvuo Cinian hallitukseen

Cinian yhtiökokous on 11.4.2022 valinnut Olli-Pekka Kallasvuon Cinian hallituksen uudeksi jäseneksi. Kallasvuo tuo hallitukseen pitkän linjan kokemusta ja innostusta.  Olli-Pekka Kallasvuota voidaan hyvällä syyllä luonnehtia suomalaisen yrityselämän raskassarjalaiseksi. Kallasvuo teki pitkän, yli 30 vuotta kestäneen uran Nokiassa. Yhtiön toimitusjohtajana hän toimi vuodet 2006–2010. Tämän jälkeen Kallasvuo on toiminut useiden suomalaisten ja kansanvälisten yhtiöiden hallituksissa. Cinian ...

Jäsenistön tiedotteet

Telia palkkaa 101 uutta IT-alan asiantuntijaa ja uudelleenkouluttaa tuhansia työntekijöitä

Telia Inmics-Nebula, Telian julkisten pilvipalveluiden ja modernien työympäristöjen asiantuntija vahvistaa osaamistaan ja palkkaa yhteensä 101 uutta osaajaa Helsinkiin, Jyväskylään, Turkuun, Ouluun, Tampereelle, Lahteen, Vaasaan, Kuopioon ja Joensuuhun. Samalla Telia kouluttaa toimintamaissaan jopa 2000 työntekijää pilviasiantuntijoiksi. Telia Inmics-Nebula hakee kokeneiden osaajien lisäksi nuoria tulevaisuuden lupauksia. Osaajia haetaan muun muassa pilvipalveluiden ja data-analytiikan pariin sekä ICT-ympäristöjen modernisointi-  ...

Jäsenistön tiedotteet

Elisa avasi nopean 5G-verkon ensimmäisenä usealle itäisimmän Suomen paikkakunnalle

Elisa on laajentanut 5G-verkkoaan Etelä- ja Pohjois-Karjalassa sekä Kymenlaakson alueella. Aiempaa kyvykkäämmät mobiiliyhteydet ovat nyt yhä useamman suomalaisen saatavilla Haminassa, Ilomantsissa, Imatralla, Kiteellä, Lieksassa, Polvijärvellä ja Virolahdella. Valtakunnallisesti Elisan 5G-verkko kattaa yli 75 % suomalaisten asuinpaikoista 173 paikkakunnalla. Elisa on tuonut nopean ja kapasiteetiltaan ylivertaisen 5G-verkon saataville useille itärajan läheisyydessä sijaitseville paikkakunnille. Verkon laajenemisen mahdollistaa ...

Jäsenistön tiedotteet

FiComin lausunto luonnoksesta Suomen digitaaliseksi kompassiksi

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta Suomen digitaaliseksi kompassiksi. FiCom kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja toteaa seuraavaa Lausuntopalvelun otsikoinnin ja järjestyksen mukaisesti: 1. Kompassin tarkoitus Luonnoksen mukaan digitalisaation ja datatalouden murroksessa menestymiseksi Suomi on laatinut kansallisen strategisen etenemissuunnitelman – digitaalisen kompassin. Kompassin tarkoituksena on koota digitalisaation ja datatalouden kansallinen kokonaiskuva ja asettaa tavoitteet ja ...

Lausunnot

Televisiot lähetyskanavittain ja katselutavoittain

Tv-talouksien vastaanottotavat Suomessa HD-kanavien vastaanotto suomalaisissa tv-talouksissa Pohjoismaat ja Baltian maat Eri mittaustapojen eroja Suomen osalta Finnpanel kysyy tiedot kuluttajilta, FiCom operaattoreilta.  Liikenne- ja viestintävirastolla on sekä operaattorikysely (varsinainen tilasto) että Kuluttajatutkimuksen kuluttajakysely. Tilastokeskuksen tiedot perustuvat kuluttajakyselyihin. Operaattorin vastaus on täsmällinen, mutta sisältää myös esimerkiksi kerrostaloasukkaat, joilla asunnossaan on kaapeliliittymä, mutta joilla ei ole televisiota ...

Televisioverkko

Laajakaistaliittymien saatavuus

Tietoja Suomesta EU Nopean laajakaistaliittymän määrittelynä on vähintään 30 Mbit/s -tiedonsiirtonopeus. Nopea kiinteä laajakaistaverkko voidaan toteuttaa esimerkiksi valokuidulla, lyhyellä kupariyhteydellä tai kaapeli-tv-verkon avulla. Laajakaistaliittymien yleisyys suomalaisissa kotitalouksissa Liikenne- ja viestintäviraston MONITORi-palvelusta löytyy koko maan kattavaa ja alueittaista tietoa muun muassa laajakaistaliittymän saatavuudesta ja nopeuksista. Tieto löytyy yksittäisen osoitteen tarkkuudella tai sitä voi katsoa esimerkiksi maakunnittain. Kiinteän ...

Kiinteä ja mobiili laajakaista

FiComin lausunto valmiuslain muuttamisesta

Liikenne- ja viestintävaliokunnalle Valmistelun kiireellisyys valitettavaa Valmiuslain muutokset on valmisteltu virkatyönä oikeusministeriössä yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa. Kiireellisen valmisteluaikataulun vuoksi esityksestä ei ole järjestetty lausuntokierrosta. FiCom ry ymmärtää Venäjän hyökkäyssodan aiheuttaman kiireen korjata valmiuslakia vastaamaan paremmin tämän hetken haasteisiin. On silti varsin huolta herättävää, ettei esimerkiksi teleyrityksiä koskevien pykälien osalta toimialaa ehditty kuulemaan valmistelussa lainkaan. Kyse ...

Lausunnot

DNA ja Noccela Oy yhteistyöhön turvallisemman ja tehokkaamman teollisuuden puolesta

Teollinen IoT on siirtymässä seuraavaan vaiheeseen: Esineiden verkottamisesta ja sensoroinnista datan perusteella ohjattavaan toimintaan. DNA ja Noccela ryhtyvät toimittamaan teollisille asiakkailleen ratkaisuja, joiden avulla aiemmin erilliset tuotannolliset järjestelmät saadaan integroitua yhtenäisen toiminnanohjauksen piiriin. Kaksisuuntainen viestintä mahdollistaa myös turvallisuuden parantamisen, esimerkiksi varoittamalla työntekijää, joka on lähestyvän automaattisen keräilylaitteen kulkureitillä. “Viime vuonna IoT-liiketoimintamme kasvoi nopeasti kansainvälisillä ja ...

Jäsenistön tiedotteet