Tietosuojaseloste

Henkilötietojen käsittely FiComissa

Tietojen käsittely

Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry toimii rekisterinpitäjänä ja käsittelee henkilötietoja siitä annettujen EU:n ja Suomen säännösten (yleinen tietosuoja-asetus ja henkilötietolaki) mukaisesti. Tässä selosteessa kerromme, miten tietoja käsitellään

 • uutiskirjeitä,
 • tilaisuuksien järjestämistä ja markkinointia ja
 • verkkosivujen toiminnan seuraamista ja parantamista varten.

Uutiskirjeet

Toimitamme uutiskirjeitä jäsenyritystemme työntekijöille, FiComin toiminnan kannalta keskeisille päättäjille, viranomaisten edustajille sekä muille sidosryhmille ja niille, jotka ovat uutiskirjeen tilanneet.

Tietoja käsitellään oikeutetun edun perusteella. FiComilla on tieto- ja viestintäalan vaikuttajana, henkilön asema jäsenyhteisössä tai julkisessa hallinnossa huomioiden, oikeutettu etu välittää tietoa toimialan ajankohtaisista asioista ja FiComin näkemyksiä niihin liittyen.

Keräämme tiedot rekisteröidyiltä itseltään tai julkisista lähteistä, kuten organisaatioiden verkkosivuilta ja ammatillisista julkaisuista. Käsittelemme yhteystietoja ja tietoa henkilön asemasta organisaatiossa.

Tilaisuudet

Järjestämiemme tilaisuuksien markkinointia varten pidämme markkinointirekisteriä, johon tiedot saamme

 • edelliseen vastaavaan tilaisuuteen osallistumisen ja
 • uutisten, ammatillisten julkaisuiden ja organisaatioiden verkkosivujen perusteella.

Lisäksi käytämme tilaisuuksien markkinoinnissa jäsen- ja sidosryhmärekistereitämme.

Tilaisuuksien markkinointia ja järjestämistä varten käsittelemme yhteystietoja ja henkilön asemaa organisaatiossa. Tilaisuuksiin ilmoittautuneiden osalta käsittelemme myös maksutietoja.

Verkkosivut

Saamme tietoa verkkosivujemme käytöstä seuraavasti: käytetystä IP-osoitteesta, vierailuun käytetystä selaimesta sekä käytetyn laitteen tyypistä (mobiililaite / tietokone). Tietoja käytetään verkkosivun toiminnan parantamiseen ja vierailujen määrän ja siellä julkaistujen sisältöjen kiinnostavuuden seuraamiseen. Tietoja käsitellään tilastollisesti, eikä niitä yhdistetä yksittäiseen käyttäjään.  

Käsittelyn käytännöt

Tietoja käsittelyä varten FiCom on määritellyt tietyt henkilöt, joiden tehtäviin tietojen käsittely kuuluu. Tietojasi käsittelevät FiComin yhteistyökumppanit (tietojen käsittelijät) seuraavissa yhteyksissä:

 • toimistojärjestelmien ylläpito,
 • uutiskirjeiden toimittaminen,
 • tilaisuuksien markkinointi ja järjestäminen,
 • laskutus ja
 • verkkosivujen käytön tilastollinen seuraaminen ja käyttökokemuksen parantaminen.

FiCom vastaa siitä, että tietojen käsittelijät ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuojasääntelyä ja huolehtivat järjestelmiensä tietoturvasta. Tietojen käsittelijät saavat vain toteuttamiaan toimintoja varten tarvittavat tiedot.

Tietoja käsitellään vain EU:n alueella. Tietojasi ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon, kuten profilointiin.

Käsittelemme tietoja niin kauan, kun rekisteröity hoitaa tehtäviä, joilla on kiinteä yhteys FiComin toimintaan. Tilaisuuksien markkinointia varten säilytämme tiedot rekisterissä kahden vastaavan tilaisuuden yli, jonka jälkeen tiedot poistetaan. Pyrimme huolehtimaan tietojen ajanmukaisuudesta ja hävitämme väärät tiedot.

Sinun oikeutesi

Sinulla on oikeus

 • Tarkistaa, oikaista tai poistaa tietosi. Saat tietää, käsitelläänkö sinua koskevia tietoja, mitä tietoja käsitellään ja millä perusteella. Voit myös oikaista tietosi tai pyytää tietojen poistamista, jos tiedot eivät ole enää tarpeen sitä tarkoitusta varten, mihin ne on alun perin kerätty tai poistamiselle on jokin muu yleisessä tietosuoja-asetuksessa mainittu peruste.
 • Vastustaa tietojen käsittelyä. Voit vastustaa tietojesi käsittelyä esimerkiksi markkinointia varten, kun käsittelyn perusteena on oikeutettu etu.
 • Rajoittaa tietojen käsittelyä, mikäli sille on yleisessä tietosuoja-asetuksessa mainittu peruste.
 • Siirtää tiedot toiseen järjestelmään.
 • Tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.
 • Kieltää markkinointi tai uutiskirjeiden toimitus. Kaikissa markkinointiviesteissä sekä uutiskirjeissä tarjotaan mahdollisuus poistua niiden jakelusta. Voit poistaa itsesi jakelusta myös ilmoittamalla siitä FiComille.

Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry | Eteläranta 10, 00130 Helsinki | info@ficom.fi