viestintä
Sari Laine-Lassila
puhelin: 050 5645744
va. toimitusjohtaja, lakiasiat
Marko Lahtinen
puhelin: 040 708 0603
televisioasiat, viestintä
Katja Laine
puhelin: 050 320 5244
tietopalvelu
Silja Kärpänniemi
puhelin: 050 555 3568
FiCom ry | Eteläranta 10 | 00130 Helsinki | etunimi.sukunimi@ficom.fi